1003 1. Aşama Sonuçları Açıklandı!

Nisan döneminde 1. Aşama başvurusunu yaptığımız 12 başvurumuzun tamamı ilk aşamayı geçmiştir. Bunlara ek olarak proje paydaşı olarak dahil olduğumuz ve kabul edilmiş projeler de mevcuttur. Aşağıdaki belirtilen Proje Yürütücülerimizi tebrik ediyor, 2. Aşama için hazırlıkları konusunda kolaylıklar diliyoruz.

Kabul edilmiş tüm projeleri buradan inceleyebilirsiniz.

 

No YÜRÜTÜCÜ Proje İSMİ Çağrı İsmi
1 Gökhan SİLAHTAROĞLU Kanser Patoloji Raporlarında Ontoloji Ve Metin Madenciliği Yöntemleriyle Kalite Ölçümü ve Bilgi Çıkarımı Modeli Geliştirilmesi “1003-BIT-VERI-2016-1 YENİLİKÇİ BİLGİ KEŞİF YÖNTEMLERİ”
2 Duygu ERTEN Enerji Etkin Binalar İçin Bina Enerji Yönetim Sistemi “1003-ENE-EVKN-2016-1 MALİYET ETKİN ENERJİ VERİMLİ BİNALAR “
3 Hüseyin Atilla DİKBAŞ Enerji Verimli Ve Maliyet Etkin Bina Tasarımı Ve Yönetimi İçin Bım (Bina Enformasyon Modelleme) Tabanlı Karar Destek Sistemi Ve Yazılımının Geliştirilmesi “1003-ENE-EVKN-2016-1 MALİYET ETKİN ENERJİ VERİMLİ BİNALAR “
4 Mustafa GÜZEL Yerli Bitki Ekstrelerinden Matrin, Kemferol, Karvakrol ve Türevlerinin Biyotransformasyonu, Sentezlenmesi, İzolasyonu, Zenginleştirilmesi, Antikanser/Antimikrobiyal/Antiviral Biyolojik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması” “1003-KMY-KMYM-2016-1 YERLİ BİTKİ KAYNAKLARINDAN (ENDEMİK, TIBBİ, AROMATİK VB.)”
5 Ayşe İSTANBULLU TOSUN Tam Otomasyon Dayalı Bir Moleküler İntrapartum GBS Tanı Cihazının geliştirilmesi “1003-SAB-BMED-2016-1 BİYOENSTRUMANTASYON SİSTEMLERİ”
6 Mehmet KOCATÜRK Dopamin Konsantrasyonu Ölçümüne Yönelik Kronik İmplantasyona Uygun Mikroelektrot Dizisi Tasarımı “1003-SAB-BMED-2016-1 BİYOENSTRUMANTASYON SİSTEMLERİ”
7 Sultan Sibel ERDEM Karaciğer Metastaz Görüntülemesinde Hedefe Yönelik ve Aktive Edilebilen Ikili Görüntüleme Sisteminden Oluşan Kontrast Ajan Üretilmesi “1003-SAB-BMLZ-2016-1 NANOBİYOTEKNOLOJİ”
8 Emre KARAKOÇ Kanser genom dizilemede yeni yaklasım: Hedeflenmis Genom Dizilemede (HGD) Gen Kopya Sayısı ile Füzyon Genlerin Tespiti ve Biyomarker Olarak Klinik Tanı Bulgularıyla Iliskilendirilmesi “1003-SAB-TANI-2016-1 KANSER TANISI”
9 Hakan CANGÜL Moleküler Tıp ve Sistemler Biyolojisi Yaklaşımları Kullanılarak,Alzheimer Hastalığının Pato-fizyolojisinin Araştırması ve yeni bireyselleştirilmiş tanı-tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi “1003-SAB-TTIP-2016-1 MOLEKÜLER TIP
10 Mehmet Hikmet ÜÇIŞIK Trambozun Teşhisi ve Önlenmesine Yönelik Fibrine Spesifik Yeni Moleküler Erken Tanı Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Risk Gruplarının Tespiti “1003-SAB-TTIP-2016-1 MOLEKÜLER TIP
11 Mehmet KARACAN Nedeni Belli Olmayan Ani Ölümlerde Moleküler Otopsi Ile Primer Genetik Aritmilerin ve

Diger Kardiyak Kökenli Ani Ölüm Nedenlerinin Arastırılması

“1003-SAB-TTIP-2016-1 MOLEKÜLER TIP
12 Özge ŞENSOY “Parkinson Hastalığının Tedavisinde Birden Fazla Hedefe Bağlanabilen Özgün moleküllerin Geliştirilmesi “1003-SAB-TTIP-2016-1 MOLEKÜLER TIP