European Research Council (ERC)

Değerli Hocalarımız

AB Horizon 2020 Programı kapsamında Bilimsel Mükemmeliyet Bileşeni altında yer alan ERC Fonlarından ülkemiz araştırmacıları da yararlanabilmektedir. ERC’nin bütçesi H2020’nin toplam 77 milyar €’luk bütçesinin %17’sine denk gelmektedir ve bu nedenle (Leadership in Enabling and Industrial Technologies hariç) en büyük bütçeli program olarak öne çıkmaktadır.

ERC’nin hedefi mevcut ulusal ve uluslararası programlara ek olarak bireysel takımlar tarafından yürütülen öncül (frontier) araştırmayı destekleyerek Avrupa’da mükemmeliyet, dinamizm ve yaratıcılığı güçlendirmek ve Avrupa’yı en iyi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmektir.

Bu kapsamda:

 • araştırmacı güdümlü (konusu ve kapsamı araştırmacının kendisi tarafından belirlenen)
 • bireysel araştırmacılar ve araştırma takımları (doktoralı araştırmacı, doktora öğrencileri, mühendisler, teknisyenler vb.) tarafından yürütülen
 • mevcut bilimsel paradigmaların sınırlarında veya ötesinde
 • mükemmeliyet odaklı

projeler desteklenmektedir.

Böylece, herhangi bir konsorsiyum veya ortaklık şartı aranmadan ulusal programlarla fonlanması genellikle zor olan büyük bütçeli akademik araştırma projelerine kaynak sağlanması amaçlanmaktadır. Riskli ve farklı araştırma disiplinlerinin kesişim noktalarındaki (interdisipliner ya da multidisipliner) fikirlerin hayata geçirilmesine de imkan sağlayan ERC desteklerinden faydalanabilmek için, sunulan projelerin ait olması gereken herhangi bir “bilimsel alan” veya “öncelik” kısıtı bulunmamaktadır.

 

Destek Mekanizmaları ve Hedef Kitle

ERC kapsamında araştırmacılara sunduğu destekler şöyledir:

Starting Grant (Başlangıç Düzeyi Araştırmacı Desteği): Doktorasını 2-7 yıl önce almış genç araştırmacılar için uygun olan Başlangıç Düzeyi Araştırmacı Desteğinde, proje başına öngörülen bütçe 1,500,000 €’ya kadar çıkmakla birlikte bazı özel durumlarda bu miktar 2,000,000 €’ya kadar çıkmaktadır. Amerika, Kanada ve Japonya gibi AB üye ülkeleri dışından Türkiye’ye veya diğer AB üye ve Asosiye ülkelerine dönmeyi planlayan ve ev sahibi kurum ile irtibatta olan araştırmacılar büyük teçhizat alımları için bu ek destekten yaralanabilirler.

Proje başına  :  5 yıl boyunca 1,500,000 €’ya kadar

Consolidator Grant (Güçlendirme Desteği): Doktorasını 7-12 yıl önce almış genç araştırmacıların yer sarıcı nitelikte fikirlerini hayata geçirmeye imkan sağlayan  Güçlendirme Desteğinde, proje başına öngörülen bütçe 2,000,000 €’ya kadar çıkmakla birlikte bazı özel durumlarda bu miktar 2,750,000 €’ya kadar çıkmaktadır. Amerika, Kanada ve Japonya gibi AB üye ülkeleri dışından Türkiye’ye veya diğer AB üye ve Asosiye ülkelerine dönmeyi planlayan ve ev sahibi kurum ile irtibatta olan araştırmacılar büyük teçhizat alımları için bu ek destekten yaralanabilirler.

Proje başına  :  5 yıl boyunca 2,000,000 €’ya kadar

Advanced Grant (İleri Düzey Araştırma Desteği): Son 10 yıl içerisinde dünya çapında ileri düzey araştırmalara imza atmış, araştırma ekibine sahip ve bilim camiasında lider pozisyonda olan bilim insanlarının yer sarsıcı nitelikteki fikirlerini hayata geçirmelerine imkan sağlayan  İleri Düzey Araştırma Desteği için proje başına öngörülen bütçe 2,500,000 €’ya kadar çıkmakla birlikte bazı özel durumlarda bu miktar 3,500,000 €’ya kadar çıkmaktadır. Amerika, Kanada ve Japonya gibi AB üye ülkeleri dışından Türkiye’ye veya diğer AB üye ve Asosiye ülkelerine dönmeyi planlayan ve ev sahibi kurum ile irtibatta olan araştırmacılar büyük teçhizat alımları için bu ek destekten yaralanabilirler.

Proje başına   : 5 yıl boyunca 2,500,000 €’ya kadar

 

Fon çağrıları yılda bir kez yayınlanır ve projeler ERC panel üyeleri tarafından iki basamakta değerlendirilir:

(1) Baş araştırmacının profili;

(2) Araştırma Projesinin Mükemmeliyeti

Başvuru Dönemleri

Destek Türü Başvuru Dönemleri
ERC Starting Grant  Ekim-Şubat
 ERC Consolidator Grant  Kasım-Mart
 ERC Advanced Grant  Şubat-Haziran

 

ERC Fonları İçin Teşvikler:

Ülkemizde ERC Fonlarına teşviki arttırmak amacıyla TÜBİTAK “Proje Yazma Desteği” vermektedir. Proje yazma-sunma eğitimi desteği, baş araştırmacı adaylarının proje fikirlerini ERC programı kapsamında yazılı bir projeye dönüştürüp ERC’ye sunabilmelerine olanak sağlamak amacıyla, bu konuda tecrübeli kuruluşlardan ERC Projeleri ile ilgili alacakları eğitimlere katılım için verilecek destektir.

 

ERC baş araştırmacı geliştirme programına yaptığı başvuru kapsamında proje yazma- sunma eğitimi talebi onaylanmış olan baş araştırmacı adayı en fazla iki kere bu destekten faydalanabilir.

Destek aşağıda belirtilen bilimsel ve teknik ön değerlendirme hizmeti alımlarını kapsamaktadır:

 1. Proje fikrinin değerlendirmesi,
 2. B Formları üzerinden yapılan yazılı bilimsel ön değerlendirme,
 3. İnternet üzerinden görüntülü konuşma, telefonla yapılan değerlendirme ve baş araştırmacı ile hizmet alınan uzman kişi veya kuruluşun bir araya gelerek yaptıkları bilimsel ön değerlendirme,
 4. Baş araştırmacı adayının talep etmesi durumunda TÜBİTAK’ın onay vereceği diğer bilimsel ön değerlendirme etkinlikleri.

Baş araştırmacı adayının, projesi ile ilgili tecrübeli bilim insanlarından görüş almak amacıyla yapacağı toplantılar için veya ön değerlendirme hizmeti alımı kapsamında uzman kişi veya kuruluş ile bir araya gelerek yapılacak ön değerlendirme için gerçekleştireceği bir seyahat de bu destek kapsamında değerlendirilecektir.

ERC Ön Değerlendirme Desteği kapsamında “Uzman Kişi” veya “Uzman Kuruluşlara” yapılabilecek en yüksek ödeme tutarları aşağıdaki gibidir:

 1. Uzman Kişi (Yurtiçi) – 4.500 TL
 2. Uzman Kişi (Yurtdışı) – 3.000 Euro
 3. Uzman Kuruluş (Y.içi/Y.dışı) – 6.000 Euro

TÜBİTAK ayrıca, ERC için proje yazmış fakat kabul alamamış, ancak “eşik” üstü puan alan projeler için de “Eşik Üstü Ödülü” vermektedir. Bu bağlamda ERC fonlarına başvuruyu teşvik etmek ve ülkemizden daha çok araştırmacının programa katılımını sağlamayı amaçlamaktadır.

 ERC başvuruları ciddiyetle ve yeterli zaman ayrılarak yapılması gereken başvurulardır. Bu nedenle önümüzdeki yıl için düşüneceğiniz başvurular için şimdiden çalışmaya başlamayı önemle tavsiye ediyoruz. Bu çerçevede programla ilgili her türlü soru ve destek talebiniz için ofisimizde Esra Hanıma ulaşabilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr, dahili: 5120)

Ayrıca, programla ilgili belgelere ve sunumlara TTO sitemizden de ulaşabilirsiniz: http://tto.medipol.edu.tr/?page_id=359