BAP Projelerimiz

Sayı Proje Adı Proje Yürütücüsü Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi
44 Akne Nedeni ile İzotretionin Kullanan Kadın Hastaların Over Rezervi ve Menstrual Siklus Açısından Değerlendirilmesi Ali BALEVİ 22.6.2016 22.6.2017
43 Bebeklik dönemi (0-6 Ay) Süresinde Emziren Annelerin Sütlerinin Poliamin İçeriğinin Bebeğin Beden Gelişimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Nihal BÜYÜKUSLU 12.1.2016 12.7.2016
42 Benzokain içeren mikroemülsiyon ve miktoemülsiyon bazlı jel formülasyonlarının hazırlanması ve in vitro/ex vivo değerlendirilmesi üzerine çalışmalar Neslihan ÜSTÜNDAĞ OKUR 23.10.2015 23.10.2016
41 Beyazlatma Ajanlarının Estetik Restoratif Materyallerinin Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi Haluk Barış KARA 7.1.2016 7.5.2016
40 Bilgi Teknoloji Süreçlerinin ITIL ve COBIT 5 Standartlarına Uyarlanması Hüseyin ARSLAN 27.11.2015 27.1.2016
39 Farklı Siman ve Preparasyon Tiplerinin Premolar Dişlere Uygulanan Laminate Veneerlerin Retansiyonuna Etkisinin Karşılaştırılması Umut ÇAKAN 23.6.2016 23.12.2016
38 Flor Salan Farklı Bonding Materyallerinin Ortadontik Braketlerin Bağlanma Dayanımına Etkilerinin Değerlendirilmesi Gülşilay SAYAR TORUN 6.4.2016 6.10.2016
37 Gebelik öncesi, gebelik ve laktasyon süresince diyet poliamin alımının, dişi sıçanlarda ve yavrularında vücut ağırlıkları ve kan lipid seviyeleri üzerine etkileri Nihal BÜYÜKUSLU 12.1.2016 12.7.2016
36 Hucre içi Sinyal Iletim Yolaklanndan Fosfatidil inositol 3-Kinaz (PI-3K)/AKT Sinyal Iletirn Yolagmm Melatonin’in NoroprotektifEtkisindeki Rolu Ahmet Burak ÇAĞLAYAN 25.12.2014 25.11.2015
35 İnsan sperm kriyoprezervasyonunun sperm motilitesi ve Deoksiribonükleik asit (DNA) fragmantasyonuna etkisinin leptin molekülü ile ilişkisi Şule AYLA 1.3.2016 1.3.2017
34 Islak Kupa(Hacamat)tedavisi ile alınan Kapiller Kan Örneklerinde Eser element ve MİRNA Analizi Mustafa ÖZTÜRK 4.12.2014 4.6.2015
33 İstanbul Medipol Üniversitesi Fotoğraf Yarışması Atilla DİKBAŞ 27.1.2016 27.1.2017
32 İstanbul Medipol Üniversitesi Web Tv Ali BÜYÜKASLAN 9.12.2015 9.12.2017
31 Juvenil Dönemde Yüksek Fruktoz İçerikli Diyetle Beslenmenin Peripilin Ekspresyonu Üzerinden Polikistik Over Sendromu Gelişimi ile İlişkisi İlknur KESKİN 16.2.2016 16.2.2017
30 Kanser Terapisi için Yeni Metalik hedeflerin Araştırılması Mustafa GÜZEL 25.12.2014 25.12.2015
29 Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eğitim Programının Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi Nihal SUNAL 27.3.2016 27.12.2016
28 Odontojenik lezyonlarda adezyon moleküllerive ekstra selüler matriks proteinlerinin diyagnostik açıdan değerlendirilmesi Barış Çağrı DELİLBAŞI 7.1.2016 7.7.2016
27 Parkinson hastalarında sanal gerçeklik ve aerobik egzersizin denge ve fonksiyonel kapasite üzerine etkilerinin karşılaştırılması Fatma MUTLUAY 11.9.2013 11.9.2015
26 Rekombinant MYDGF Proteini üretimi Ertuğrul KILIÇ 20.3.2015 20.3.2016
25 Sağlıklı Bireylerde Aerobik Egzersizler ile Sanal Aerobik Egzersizlerin Etkinliğinin Araştırılması Zeliha Candan ALGUN 14.5.2015 14.5.2017
24 Serumda Grelin, Resistin, Apelin ve Oksidatif Stres Parametrelerinin Obezite ile İlişkilerinin Araştırılması Neslin EMEKLİ 18.6.2015 18.6.2016
23 Temporomandibular rahatsızlık semptomları üzerine splint yüksekliği etkisinin değerlendirilmesi Hanefi KURT 10.3.2015 10.3.2017
22 Transkranyal Manyetik Uyarımın Frontotemporal Lobar Demansın İzole Semptomları Üzerine Etkilerinin Araştırılması Lütfü HANOĞLU 14.5.2015 14.5.2016
21 Türkiye’de Geleneksel Olarak Zayıflama Amacıyla Tüketilen Biberiye,Papatya, Mısır Püskülü, Maydanoz ve Ceviz Yaprağı Bitkilerinin Sıçanlarda Kan Şekeri, Kan Lipit Profili ve Vücut Ağırlığına Etkisinin İncelenmesi Nihal BÜYÜKUSLU 12.1.2016 12.11.2016
20 Uptodate veri tabanı üyeliği Hüsamettin HATAY 2.3.2015 30.3.2015
19 Üçlü Negatif Meme Kanserli Hastalarda meme kanseri Kök Hücresi ve Sirküle Tümör Hücrelerinin İzolasyonu, Karakterize Edilmesi ve İlişkilendirilmesi Türkan YİĞİTBAŞI 2.11.2015 2.11.2016
18 Yeni Sübsititüe Tiyazol türevleri üzerinde Aromataz enzim İnhibisyonu bağlantılı anti kanser etki çalışmaları Şeref DEMİRAYAK 25.12.2014 25.9.2015
17 Als2 Geninin RNA’i ile susturulmasının Akzonal taşımaya olan olası etkilerinin primer motor nöron kültürünün araştırılması Mehmet OZANSOY 26.3.2014 26.11.2014
16 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I-II Uzaktan Eğitim Projesi Vahdettin ENGİN 24.4.2014 24.6.2015
15 Bukkal yüzeydeki beyaz nokta lezyonlarında uygulanan farklı tedavi seçeneklerinin klinik olarak karşılaştırılması Funda ÖZTÜRK BOZKURT 10.9.2014 10.9.2015
14 Deneysel Yara Modelinde Limonene ve Fenchone Bileşiklerinin Etkinliği Hanefi ÖZBEK 12.6.2015 12.6.2016
13 İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi fotoğraf yarışması Hanefi ÖZBEK 10.3.2015 10.3.2017
12 Kronik ve Agresif Periodontitis hastalarında klinik Periodontal durum ile Mikrobiyolojik ve İmmünolojik veriler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Nur BALCI 26.3.2015 26.3.2017
11 Migrenli Hastalarda REM Uykusu Davranış Bozukluğu Sıklığı Nesrin HELVACI YILMAZ 24.4.2014 24.9.2014
10 Okunulabilirlik Testi Eğitimi Mahmut TOKAÇ 6.12.2013 6.4.2014
9 On yaş ve üzeri çocuklarda Fonksiyonel Gastrointestinal hastalıkların sıklığı Gökhan BAYSOY 10.11.2014 10.11.2015
8 Ratlarda kalıcı kanül ile oluşturulan nonalkolik steatoz modelinde karaciğer mikroanatomisinde meydana gelen değişikliklerin ileri mikroskopi teknikleri ile incelenmesi Bayram Ufuk ŞAKUL 8.1.2015 8.1.2016
7 REMER- Seminerler Serisi I Gürkan ÖZTÜRK 3.3.2014 8.3.2014
6 REMER- Seminerler Serisi II Gürkan ÖZTÜRK 10.3.2014 15.3.2015
5 Uluslararası Sağlık ve Sanat Sempozyumu Bildirilerinin Derlenmesi Hanefi ÖZBEK 21.9.2015 21.10.2015
4 Üniversitenin Kavacık Yerleşkesi Ağ Alt yapısının güçlendirilmesi Hüseyin ARSLAN 5.2.2014 5.8.2014
3 Yara iyileşmesinde eritropoetin, darbepoetin ve MIRCERA (methoxy-polyethylene glycol-epoetin beta)’nın lipozomal formülasyonlarının olası etkinlikleri ve bu etkinliklerin karşılaştırılması İlknur KESKİN 10.4.2014 10.10.2014
2 ”İstanbul Medipol Üniversitesi Temel Bilimler ve Mühendislik Projesi ProjeM Yarışması Nihan YÖNET TANYERİ 3.5.2016 3.12.2016
1 Almanya’daki Sağlık Sisteminden Türkiye Kökenli göçmenlerin yararlanabilmeleri için gerekli uygulamaların ortaya konulması Aylin YABA UÇAR 23.2.2015 23.2.2017