İlker KÖSE tarafından yazılmış tüm yazılar

Projelerimiz İçin Hizmet Alımı

Değerli Hocalarımız

Bildiğiniz üzere Ar-Ge projelerimizde klinik ve deneysel çalışmalarımız için MEGA ve REMER’den hizmet alımı yapabilmekteyiz. Bunun için proje başvuru formlarımızda yer alan bütçe tablolarına hizmetlerin adlarını ve fiyatlarını yazıp, ilgili yerden alınan proforma faturayı de elektronik olarak sisteme yüklüyoruz.

MEGA ve REMER’de bu tür projelerimiz için oluşturulmuş hizmet listeleri hazır olup, talep etmeniz halinde sizlere hızlıca proforma fatura düzenlenecektir. Bu konuda doğrudan temas kurabileceğiniz yetkili kişilerin isim ve irtibat bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Medipol MEGA Hastanesi
Volkan ÇİFTÇİ
212 460 71 11
volkan.ciftci@medipol.com.tr
REMER
Kaan ALKAN
216 681 53 44
hkalkan@medipol.edu.tr

 

Kurum Hissemiz %30’a Yükseltildi

Bilindiği üzere TÜBİTAK bilimsel araştırma projelerinin bütçesi ile orantılı olarak bütçenin dışında bir teşvik desteğini de araştırmanın yapıldığı kuruma “kurum hissesi” adıyla vermekteydi. Bu teşvik, başlangıçta proje bütçesinin %5’i iken son birkaç yıldır %10 olarak uygulanmıştı. TÜBİTAK, 1 Ocak 2015 itibariyle bu oranın %50’ye kadar çıkartılabileceğini ve esnek bir yapı kuracağını daha önce duyurmuştu. Dün yapılan duyuru ile kurulalı 10 yıldan az süre geçmiş üniversiteler için bu oran %30’a çıkartılmış, diğer üniversitelerde ise performansa göre bu oranın belirleneceği belirtilmiştir.

 

TÜBİTAK’ın bu konudaki duyuru metni aşağıdadır:

Değerli Araştırmacılar,

TÜBİTAK olarak Ülkemizin hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda üniversitelerimizin Ar-Ge potansiyelinin artırılması amacıyla üniversitelere ödenecek kurum hissesi payı önemli ölçüde artırılmıştır. Artık TÜBİTAK ARDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında proje yürüten her üniversitemize proje bütçesine ek olarak proje bütçesinin 50’sine varan oranlarda kurum hissesi ödenecektir.

Kurum hissesi uygulamamız üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterecek olup en yüksek payı, en çok gelişme sağlayan ve en çok çıktı üreten üniversitemiz alacaktır. Bu bağlamda üniversitelerimiz her sene objektif kriterlere göre değerlendirilecek, performanslarına göre de kurum hissesi payı verilecektir. Bu kapsamda üniversitelerimizin performans hesaplamaları dört temel boyutta yapılacaktır. Bunlar “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği”, “Fikri Mülkiyet Havuzu”, “İşbirliği ve Etkileşim” ve “Ekonomik Katkı” olarak belirlenmiştir.

Kurum hissesi ödeneğinin belirlenmesi ve harcanmasına ilişkin yenilikler kapsamında;

  • Yeni kurulmuş olması nedeniyle performans puanı hesaplanamayan yükseköğretim kurumları (kuruluş yılı 10 yıldan az olanlar) için kurum hissesi proje bütçesinin (PTİ hariç) %30’u oranında hesaplanacaktır.
  • Performans puanı hesaplanmayacak diğer kurum/kuruluşlar için kurum hissesi; proje teşvik ikramiyesi dışında kalan proje bütçesinin %10’u oranında hesaplanacaktır.
  • Kurum hissesi, projenin fiilen yürütüldüğü kurum yetkilisinin talebi ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ilgili mevzuat çerçevesinde harcanır.
  • Harcamaların Ar-Ge kapsamında olması yönündeki sorumluluk kuruma aittir.
  • Kurum hissesi harcamalarında, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi, kurum yetkilisi tarafından belirlenir.
  • Performans puanlarına göre hesaplanan kurum hissesi ödeneğinin, projenin yürütüldüğü birim ve kurum arasında dağılım oranları ile kurum hissesinin kullanımına ilişkin kurallar TÜBİTAK tarafından belirlenir.
  • Kurum hissesinin ilgili birim yetkililerinin talebi üzerine harcanmasına ilişkin hususlar proje destekleme sözleşmesinde belirlenir.
  • Aynı kurumda yürütülen projelere ait kurum hisselerinin topluca kullanılabilmesi mümkündür.
  • Proje süresince ve proje sözleşmesinde belirlenen bitiş tarihinden itibaren üç ay içerisinde kurum hissesi ödeneğinden harcama yapılabilir. ” Kurum hissesi proje hesabı dışında başka hesaba aktarılamaz.
  • Kurum hissesinden PTİ ve burs ödemesi yapılamaz.

Kurum hissesine ilişkin daha detaylı bilgi için:

1) Ulusal Akademik Ar-Ge Destek Programları web sayfası

2) Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar

TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller

TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin Esaslar

3) Proje Destekleme Sözleşmeleri

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı

Sağlık Bilimlerinde Etkin ve Multidisipliner Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği

Değerli Araştırmacılar,

Üniversitemizde bilimsel ve teknolojik araştırmalarımız için fon desteği alabilmek adına, nitelikli ve etkin proje hazırlama konusunda 6, 7 ve 8 Mart 2015 tarihlerinde Medipol MEGA Eğitim ve Araştırma Hastanemizde eğitim düzenlenecektir.

Eğitim ücretsizdir (Eğitimimiz, 2237 – Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından fonlanmaktadır).

Eğitim Programı için buraya tıklayınız…

Eğitimle ilgili tanıtıcı doküman için buraya tıklayınız…

Eğitime kaydolmak için lütfen bize ulaşın (fkara@medipol.edu.tr).