BIDEB Desteği Alan Araştırmacıların/Öğrencilerin ARDEB Desteklerinden Yararlanma Koşulları

TÜBİTAK çatısı altında yer alan ve üniversitelerin sıklıkla destek için başvurduğu iki önemli başkanlık, Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) ve Araştırma Destek Programları Başkanlığı’dır (ARDEB).

BİDEB daha çok burs, seyahat ve etkinlik desteği verirken, ARDEB bilimsel araştırma ve yenilik destekleri sağlamaktadır. Ancak ARDEB, proje fonu dışında araştırmacılara Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), proje ekibindeki öğrencilere burs ve proje kapsamında olmak kaydıyla seyahat de sağlamaktadır. Dolayısıyla bazı destek kalemlerinde ARDEB ve BİDEB arasında çakışmalar söz konusu olabilmektedir.

Bu nedenle, hangi BİDEB desteğini alan araştırmacının/öğrencinin hangi ARDEB desteklerinden nasıl ve ne kadar yararlanabileceğine dair ekteki gibi bir dosya hazırlanmıştır. Bu kuralların işletilmesinden TÜBİTAK’ın kendisi birinci derecede sorumlu olmakla birlikte bazen mükerrer destek sağlanabilmekte ve hatta verilen desteğin iadesi talep edilebilmektedir. Bu nedenle destek başvurumuzu planlarken bizlerin de bu kuralları dikkate alması son derece önemlidir.