Dokümanlar

İstanbul Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin çalışmaları ile ilgili olan tüm dokümanlar (yönerge, prosedür, form, vb.) dokümanlar bir arada aşağıda yer almaktadır:
Stratejik Planlar İlk Yayın Tarihi Son Güncelleme Tarihi
TTO – Stratejik Plan 2016-2021 01.07.2016
TTO – Stratejik Plan 2015-2019 01.12.2014
Yönetmelikler/Yönergeler İlk Yayın Tarihi Son Güncelleme Tarihi
TTO Danışmanlık Hizmetleri Yönergesi 21.04.2015  07.09.2015
TTO Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimi Yönergesi 03.05.2016
İstanbul Medipol Üniversitesi Satın Alma Yönetmeliği Eylül 2012
Yayınların Teşvik Programı Uygulama Esasları
Kalite Prosedürleri İlk Yayın Tarihi Son Güncelleme Tarihi
Destekli Proje Başvuru Prosedürü 15.12.2014 05.08.2016
Destekli Proje İşletme Prosedürü 15.12.2014 05.08.2016
Buluş Bildirimi ve Değerlendirme Prosedürü 03.08.2016
Buluş Tescil Prosedürü 03.08.2016
Teknoloji Lisanslama Prosedürü 03.08.2016
BAP Proje Başvuru Prosedürü 04.08.2016
BAP Proje İşletme Prosedürü 04.08.2016
BAP Bilimsel Etkinlik Katılım Destek Prosedürü 22.09.2016 27.03.2017
BAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destek Prosedürü 27.03.2017
İş Akış Diyagramları İlk Yayın Tarihi Son Güncelleme Tarihi
Buluş Değerlendirme ve Takip Süreci 16.08.2016
Patent Tescil Süreci 16.08.2016
Faydalı Model Tescil Süreci 16.08.2016
Endüstriyel Tasarım Tescil Süreci 16.08.2016
Teknoloji Lisanslama Süreci 16.08.2016
Kalite Formları İlk Yayın Tarihi Son Güncelleme Tarihi
FR-TTO-01_Destek Bütçesi Harcama Uygunluğu Sorgulama Formu 10.08.2016
FR-TTO-02_Satın Alma Talep Formu 02.04.2015  04.11.2015
FR-TTO-03_Danışmanlık Projesi Aylık İlerleme Formu 21.04.2015
FR-TTO-04_Danışmanlık Hizmeti Onay Formu 21.04.2015
FR-TTO-05_Eğitim/Seminer Değerlendirme Formu 11.06.2015
FR-TTO-06_Eğitim/Seminer Katılım Tutanağı 11.06.2015
FR-TTO-07_Buluş Bildirim Formu 17.08.2016
FR-TTO-08_BAP_Bilimsel_Etkinlik_ Katılım_Destek_Formu 28.09.2016
FR-TTO-09_Masraf_Beyan_Formu 28.09.2016
FR-TTO-10_Harcama Talep Formu 28.09.2016
FR-TTO-11_BAP_Proje_Basvuru_Formu 27.03.2017
FR-TTO-12_BAP_Bilimsel_ Etkinlik_Düzenleme_Destek_Formu 27.03.2017
Sözleşmeler İlk Yayın Tarihi Son Güncelleme Tarihi
Gizlilik Sözleşmesi (Fikri Mülki Haklar) 18.08.2016
Gelir Paylaşım Sözleşmesi (Fikri Mülki Haklar) 18.08.2016
Hizmet Sözleşmesi (Fikri Mülki Haklar) 18.08.2016
BAP Proje Destekleme Sözleşmesi 27.03.2017
Sunumlar İlk Yayın Tarihi Son Güncelleme Tarihi
ARDEB Projelerinin Yürütülmesinde Dikkat Edilecek Konular 10.08.2016
Şablonlar İlk Yayın Tarihi Son Güncelleme Tarihi
Protokol Şablonu (1003 Programı için) 18.06.2015
Destek Mektubu (Medipol) 03.07.2015
Destek Mektubu (Diğer Kurumlar) 04.11.2015
Kılavuz Dokümanlar İlk Yayın Tarihi Son Güncelleme Tarihi
Proje Önerisi Değişikliği Bildirim Formu Hazırlama Kılavuzu (ARDEB) 28.08.2015
Seyahat Öncesi Onay Alma Kılavuzu (ARDEB) 28.08.2015
Horizon 2020 Proje ÖNerisi Hazırlama ve Ortak Bulma Kılavuzu (Kılavuz ekleri ve detaylı bilgi için lütfen ilgili sayfaya gidiniz. 18.10.2016
Seyahat Kılavuzu 27.03.2017 28.09.2017
H Cetveli (Yurtdışı Gündelik Limitleri) 04.04.2017
1003 Destekleri İçin Yardımcı Tablolar İlk Yayın Tarihi Son Güncelleme Tarihi
1003 Bütçe Hesaplama Tablosu 17.06.2016
1003 Proje İlerleme Takip Tablosu 17.06.2016