Kategori arşivi: Duyurular

Öğrencilerimiz İçin TÜBİTAK Burs İmkanları

Değerli Hocalarımız,

Aşağıda duyurusunu yaptığımız TÜBİTAK 2211 burslarının bu dönemki başvurusu 30 Ekim itibariyle sona erdi. Sonraki dönem Mart 2016’da olacaktır.

Bu çerçevede aşağıdaki duyurumuz ve astığımız afişler sayesinde, 29 öğrencilerimiz için TÜBİTAK 2211 burs başvurusu yapılmış; yaklaşık 50 öğrencimize de danışmanlık verilmiştir. Ders dönemindeki öğrenciler için ALES belgesi de gerektiği için, konuya ilgi gösteren ama belgesi olmayan öğrencilerimiz ALES’e başvurmak üzere yönlendirilerek Mart 2016 döneminde başvuru yapmak üzere planlama yapılmıştır. Ders dönemindeki öğrenciler için yüksek ALES puanı ve yüksek not ortalaması gerektiğini belirtmek isterim. Tez döneminde olanlar ise tez konuları TÜBİTAK’ın öncelikli alanlarında olduğu taktirde (“Sağlık”, öncelikli alanlar arasındadır), ALES ve not ortalamasına bakılmaksızın tez konusuna göre değerlendirilmektedirler. Öğrencilerimizin farkındalığı arttıkça başvuru ve kazanılan burs sayısında artış olacağını düşünüyoruz.

Müteakip dönemler için bilgi almak amacıyla başarılı öğrencilerinizi ofisimize yönlendirirseniz detaylı bilgi vererek başarılı bir başvuru dönemi için yardımcı olabiliriz.

Burs programları ile ilgili her türlü destek için ofisimizden Gizem Hanım sizlere ve öğrencilerimize destek olacaktır.

Gizem GENÇYÜREK
Dahili: 5450
e-posta: ggencyurek@medipol.edu.tr

Saygılarımızla

ERC Consolidator Grant Çağrısı Açıldı!

Değerli Hocalarımız,

Araştırmacılar için en prestijli desteklerden biri olan ERC kapsamında Consolidator Grant Çağrısı 15 Ekim 2015 itibariyle açılmıştır.

Detaylar için, daha önce duyurusunu yaptığımız ERC çağrılarıyla ilgili duyuru metnimize TTO sitemizden (http://tto.medipol.edu.tr/?p=469) ulaşabilirsiniz.

Bu vesileyle hem Consolidator Grant; hem de 24 Mayıs 2016’da çağrısı açılacak olan Advanced Grant için yapacağınız hazırlıklar için TÜBİTAK’ın Proje Değerlendirme Desteği verdiğini hatırlatmak isteriz. Bu desteğe başvurular, çağrı açıldıktan sonra yapılmaktadır ve Consolidator Grant için başvuru yapmak isteyen hocalarımız artık bu destekten yararlanabilirler. Detaylar için http://www.h2020.org.tr/tr/proje-degerlendirme-destegi/basvuru adresine bakılabilir.

Çağrılar ve destek programları ile ilgili tüm sorularınız için ofisimizden Esra Hanım’la irtibata geçebilirsiniz (Dahili: 5348, esraagrali@medipol.edu.tr).

Saygılarımızla

Avrupa Araştırma Alanında Türk Üniversiteleri Konferansi

Değerli Hocalarımız,

Türk üniversitelerinin Avrupa Araştırma Alanı’ndaki (ERAEuropean Research Area) etkinliğinin artırılması amacıyla TÜBİTAK’ın destekleyicisi olduğu, “Avrupa Araştırma Alanı’nda Türk Üniversiteleri” isimli konferans düzenlenmektedir. Duyurusu aşağıda yer alan konferansın programına da ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz. Katılım için kayıt gerekli olup, kayıt için http://truniera.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

ODTÜ ÖNDERLİĞİNDE ALTI TÜRK ÜNİVERSİTESİNİN ORTAKLIĞI İLE “AVRUPA ARAŞTIRMA ALANINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİ”  BAŞLIKLI BİR KONFERANS DÜZENLENİYOR

Türk üniversitelerinin Avrupa Araştırma Alanı’ndaki (ERAEuropean Research Area) etkinliğinin artırılması ve bu amaç doğrultusunda Türk yükseköğretim alanında yapılması gereken değişikliklerin tartışılması için Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi olarak, Avrupa Komisyonu’nun ve TÜBİTAK’ın destekleriyle “Avrupa Araştırma Alanında Türk Üniversiteleri” başlıklı bir Konferans düzenlenmesine karar verilmiştir. Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programlarına en fazla katılım sağlayan altı üniversite olarak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin önderliğinde, 8-9 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek bu Konferans, Türkiye’yi ERA’ya daha fazla katkı sağlayan ve ERA’daki imkanlardan daha fazla faydalanan bir ülke konumuna taşımanın yollarını tartışma olanağı sağlayacaktır.

Konferansın ilk gününde, Ülkemizden ve Avrupa’dan ilgili kurumların en üst düzey temsilcilerinin katılımları ile, ERA öncelikleri ve Avrupa’daki başarılı uygulamalar görüşülecek; Türk üniversitelerinin ERA’ya daha aktif katılımı için gerekli olan politika seçenekleri tartışılacaktır. Konferansın ikinci gününde ise, öncelikli alanlarda (enerji, sağlık, bilgi ve iletişim teknolojileri) araştırma işbirliği olanakları değerlendirilecek; ERA’nın işleyişine katkı sağlayan Horizon 2020 destek mekanizmaları üniversitelerden ve kamu-sanayi kuruluşlarından gelen araştırmacılarla paylaşılacaktır.

Konferans Künyesi:

Konferans Adı: Avrupa Araştırma Alanında Türk Üniversiteleri

Tarihi: 8-9 Ekim 2015

Yer: Hilton Otel, Ankara

Resmi Destekçiler: Avrupa Komisyonu, TÜBİTAK

İnternet Sayfası: http://truniera.org.tr

Saygılarımızla

Türkiye-CERN Sanayi İşbirliği Konferansı

Değerli Hocalarımız,

2015 Mayıs ayında ülkemizin Avrupa Nükleer Araştırma Örgütüne (CERN) Ortak Üyeliğinin başlaması ile Türkiye de üretim yapan sanayi firmalarımızın CERN’de yapılan alım ve ihalelere katılma hakkı elde edilmiştir. CERN ve üye ülkelerdeki firmalar arasında bilgi akışı ve iletişimi sağlamak, Türk sanayiini bilgilendirmek üzere de TOBB tarafından TOBB-CERN Sanayi İrtibat Ofisi kurulmuştur.

Bu çerçevede, TOBB tarafından, bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla, CERN’de yapılan çalışmalar, alımlar ve ihale prosedürleri ile ilgili teknik ve idari sunumların uzmanlar tarafından yapılacağı “Türkiye-CERN Sanayi İşbirliği Konferansı” düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Konferans, 5-Ekim-2015 pazartesi Günü 13:00-1 8:00 saatleri arasında TOBB Ankara Merkezinde düzenlenecektir.

Sanayi kuruluşlarının yanı sıra kamu kurumlarına da açık olan bu konferansla ilgilenen hocalarımız konferansa www.tobb.org.tr/cernkayit adresinden kayıt yaptırabilirler.

Saygılarımla

İki 1003 Projemiz Kabul Edildi!

Değerli Hocalarımız,

Haziran 2015’te Proje Yürütücüsü veya Proje Yöneticisi rolleri ile 2. Aşama başvurularını yaptığımız toplam 6 tane 1003 başvurumuzdan detayları aşağıda belirtilen ve “büyük ölçekli” statüsünde olan 2 projemiz için destek almaya hak kazanmış bulunmaktayız. Hocalarımızı tebrik ediyor, başarılı bir proje dönemi diliyoruz.

Proje Adı Paydaş Kurum
Çocuk ve Yenidoğan Hastalara Özel, Ameliyat Öncesi Bilgisayar Destekli Kalp Damar Cerrahisi Biyomekanik Planlama ve Yama Kondüit Tasarımı Koç Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
Mültecilere Yönelik Biyometrik Kimliklendirme ve Doğrulama Sistemi Netaş
TÜBİTAK UEKAE
İstanbul Medipol Üniversitesi

 

Saygılarımızla

Yeni Açılan Lisans ve Lisansüstü Dersimiz (Girişimcilik)

Değerli Hocalarımız,

Ders seçimlerinin başladığı bugünlerde, duyurusunu yapmak istediğimiz bir diğer dersimiz de Girişimcilik dersidir.

2 dönemlik olan bu dersimiz pek çok bölümde seçimlik lisans ve lisansüstü dersi olarak açılmış bulunmaktadır. Özellikle mezuniyete yakın ve girişimcilik konusunda hedefleri olan öğrenciler için önerdiğimiz bu dersi alan öğrenciler için aşağıdaki faydalar söz konusudur;

 • KOSGEB’le yaptığımız mutabakat sayesinde, her iki dönem dersini de alan öğrenciler KOSGEB tarafından verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikasını da almaya hak kazanacaklardır.
 • Girişimcilikle ilgili fon destekleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır
 • Girişimci olmak için gerekli olan temel bilgilere (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş planı, finansal plan, pazarlama planı vb) sahip olacaktır.

Bu dersimiz, seçimlik dersler arasında yer alacağı için, öğrencilerin farkındalığının sağlanması ve derse yönlendirilmeleri önem arz etmektedir. Bu açından bölümümüzde bu konunun duyurulması ve hocalarımızın ve öğrencilerimizin teşvik edilmesi konusunda kıymetli desteklerinizi rica ediyoruz.

Saygılarımızla

Yeni Açılan Doktora Dersimiz (Teknoloji-Yenilik Yön. ve Bilimsel Prj. Hazırlama)

Değerli Hocalarımız,

Ders seçimlerinin başladığı bugünlerde, yeni açılan derslerimiz hakkında duyurularda bulunmak istiyoruz.

Üniversitemizin Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksinde üst sıralara yükselebilmesi için önemli göstergelerden birisi de “Lisans ve lisansüstü seviyesinde girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi ders sayısı” göstergesidir.

Bu çerçevede 2015-16 Güz döneminde “Teknoloji – Yenilik Yönetimi ve Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama” adında yeni bir ders açmış bulunmaktayız. Dersimiz Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri Enstitüsünde doktora programında isteğe bağlı seçmeli ortak ders olarak yer almaktadır. Ders çıktılarında da göreceğiniz üzere, teorik eğitimin yanı sıra, dönem sonunda her öğrencinin (en fazla ikili gruplar halinde) bir Ar-Ge proje başvuru formu hazırlamaları sağlanacaktır. Destek programı, 1002, 3001, 1005, 1001 veya 3501 gibi ARDEB programları olabilecektir. Programın seçiminde projenin bütçesi, projenin konusu, çıktısının niteliği, danışman hocamızın ve öğrencisinin tercihi dikkate alınacaktır.

Bu dersin seçilmesinin başlıca faydaları şunlar olacaktır:

 1. Dersin sonunda öğrenci sayısına yakın sayıda proje hazırlanacaktır
 2. Öğrencilerin proje yazma motivasyonu artacaktır
 3. Tez danışmanı hocalarımızın daha fazla projesi olmasına katkı sağlayacaktır
 4. Danışman hocalarımızın proje yazım yükleri azalacaktır
 5. Projelerimizin kabul oranında artış olacaktır

Dersin amacına uygun çıktıları üretebilmesi için sınıf mevcudiyeti 15-20 seviyesinde tutulacak olup, talebe göre ek sınıflar açılacaktır.

Bu dersimiz, seçimlik dersler arasında yer alacağı için, öğrencilerin farkındalığının sağlanması ve derse yönlendirilmeleri önem arz etmektedir. Bu açından bölümümüzde bu konunun duyurulması ve hocalarımızın ve öğrencilerimizin teşvik edilmesi konusunda kıymetli desteklerinizi rica ediyoruz.

Saygılarımızla

Kanser Araştırmaları Yapan Hocalarımızın Dikkatine! – “2554 – ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Uygun Bütçeli Tıbbi Teknolojiler İkili İşbirliği Programı” Çağrısı Yapıldı

Değerli Hocalarımız,

TÜBİTAK’ın İkili İşbirliği Destek Programı kapsamında ABD NIH ile yapılan protokol çerçevesinde imzalanan niyet mektubu uyarınca, ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenecektir.

TÜBİTAK-NIH Ortak Ar-Ge Projesi Çağrısı 7 Eylül-8 Ekim 2015 tarihleri arası açık olacaktır.

Çağrı metnini aşağıda bulabilirsiniz.

Amaç: Bu çağrı, Türk ve Amerikan bilim insanları arasındaki araştırma ortaklıklarından doğan başvuruları teşvik ederek uygun bütçeli tanı ve tedavi teknolojilerinin gelişmesiyle düşük ve orta seviye kaynak gerektiren tıbbi ihtiyaçların karşılanmasıdır.

Uygun Bütçeli Tıbbi Teknolojiler (Affordable Medical Technologies): Kullanılabilir, uygun maliyetli, sürdürülebilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki düşük ve orta seviye kaynak gerektiren, belirli klinik ihtiyaçları karşılayabilen teknolojileri işaret etmektedir.

Araştırma ve Inovasyon: Bu çağrı kapsamındaki araştırmalar amaç-odaklı olmalı ve araştırılması hedeflenen kanser sorunlarının klinik ortamlarda çözülmesiyle elde edilecek çıktıların geniş çaplı benimsenmesi ve etkin bir şekilde yayılması için gerekli performans ihtiyaçlarını karşılamalıdır.  İnovasyon çerçevesinde ise başvurular, henüz klinik ortamlarda geniş çaplı yer edinmemiş, gelişmekte olan veya yeni imkanların uyumlu bir uluslararası plan çerçevesinde klinik kullanıma kazandırılmasına yönelik olmalıdır. Nihai kullanıcılara yeni yetkinlikler kazandıracak bir inovatif amaç gütmelidir.

Klinik Kullanıma Yönelik Proje Odağı: Başvurular projenin tekli veya çoklu klinik araştırmalar açısından önemini veya ortaya çıkaracağı olası klinik faydayı net bir şekilde ortaya koymalıdır. Araştırma ekipleri onkoloji, patoloji ve/veya diğer klinik bilimlerle ilgili ana uzmanlıkları sağlaması açısından hekimleri temel katılımcılar olarak dahil etmelidir ve planlanmış amaca uyumlu şekilde hareket etmelidir. Çok yönlü klinik araştırmaları uygulayan, optimize eden (en uygun hale getiren) ve çok yönlü klinik araştırmaları geçerli kılan araştırma planları teşvik edilmektedir. Ancak, klinik çalışmaların temel oluşturduğu başvurular (Önerilen teknoloji ve yöntemin halihazırda kullanılıyor olduğu, optimize, doğrulanmış ve geliştirilmiş olduğu; araştırmadaki niyetin klinik çıktıların keşfedilmesi olduğu öneriler) bu çağrı için uygun değildir.

Çağrı, KANSER ALANINDA YAPILACAK PROJE BAŞVURULARINI KAPSAYACAKTIR.

Çağrı Kapsamında Gerçekleştirilebilecek Örnek Çalışma Konuları:

Bu çağrı çerçevesinde hedeflenen kanser hastalığına yönelik tasarlanan teknolojiler, aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte, bunlar gibi olabilir:

 • Terapi sonrası tekrarlamaların görüntülenmesi, tedaviye tepki ve iyileştirmenin gözlemlenmesi için çoklu araçların geliştirilmesi ve klinik öncesi araştırma modelleri,
 • Klinik araştırma çabalarının desteklenmesi amacıyla dirençli hastalara yönelik çıktı raporlarının toplanmasını amaçlayan düşük bütçeli teknolojilerin geliştirilmesi,
 • Kanserin erken tespiti, teşhisi, prognozu (kıyas) ve tedavisinin spesifikliğini ve hassasiyetini geliştirmeye yönelik görüntüleme teknolojilerinin geliştirilmesi,
 • Risk ve hayatta kalma (survival) değerlendirmelerine yönelik teknolojiler,
 • Hastaların biyoörneklerinin toplanmasına, stabilazyonuna/korunmasına, taşınmasına ve ardından teşhislerine dair düşük maliyetli teknolojiler,
 • Immunohistokimyasal teşhislerin kalitesini, isabetliliğini, tekrarlanabilirliğini ve güvenilirliğini geliştirmek için düşük bütçeli teknolojilerin geliştirilmesi,
 • Minimal residual hastalıkların değerlendirilmesine yönelik düşük bütçeli teknolojilerin geliştirilmesi,
 • Non-invazif ve minimal invazif teşhise yönelik düşük bütçeli teknolojilerin geliştirilmesi,
 • Kanser tespiti ve tanısı için hasta başı testler (Point of care tests) ve ayırtaçların (reagent) geliştirilmesi,
 • Tanıya ilişkin cihazlara yönelik ağ tabanlı ve mobil teknolojilerin geliştirilmesi-mHealth,
 • Düşük kaynak gerektiren, düşük bütçeli tanı görüntüleme cihazları geliştirilmesi,
 • İnvazif olmayan, veya minimal invazif görüntüleme, tespit ve tanı teknolojileri (örn. Düşük bütçeli görüntüleme, biosensörler ve mikroçip teknolojileri)
 • Düşük bütçeli teşhis ve tahlil teçhizatının geliştirilmesi.

Yukarıda belirtilenler sadece örnek amaçlıdır. Sadece düşük veya orta seviye kaynak gerektiren cihaz ve ortak teknoloji geliştirilmesine yönelik başvurular teşvik edilmektedir. Bunun yanında, araştırmacılardan geliştirecekleri teknoloji ile yaratacakları etkiyi tanımlamaları da beklenmektedir.

Ortak Ar-Ge projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

 • a)Ticari olarak desteklenen sistemler, b) gelecek-nesil sistemler, c) kalitenin teminatı ve kalite kontrolü, d) validasyon ve korelasyon çalışmaları, e) Sayısal metodlar, f) ilgili araştırma kaynakları veya g) diğer imkanların artırılması, geliştirilmesi, adaptasyonu, optimizasyonu, geçerlilik kazanması ve bir teknolojinin, yöntemin, tahlilin, cihazın dönüştürülmesi veya moleküler tanı sistemlerinin, in vitro (yapay ortam) görüntülemenin, spektroskopinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmalıdır.
 • Kansere yönelik risk değerlendirmesinde, kanser teşhisinde, tanıda, staging (derecelendirmede), tedavide ve/veya tedavi görüntülemesinde mevcut belirli sorunların çözümlenmesi veya hafifletilmesine yönelik önerilerde bulunulmalıdır.
 • Nihai kullanıcılar tarafından klinik kanser araştırmalarında veya klinik kanser tedbirlerinde kullanılan dönüştütülmüş ürünler (translated product) vasıtasıyla yeni kapasiteler geliştirilmesinde ciddi ilerleme sağlayabilecek önerilerde bulunulmalıdır.

Dikkat edilmesi Gereken Diğer Hususlar:

Ortak Ar-Ge projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştireceği Amerikalı araştırmacılar ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Türkiye’deki proje ortaklarının, çağrı açıldığında başvuru sistemine yüklenecek olan proje öneri formunu doldurarak incelenmek üzere TÜBİTAK’a, ABD’li proje ortaklarının ise NIH’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak NIH’e eşzamanlı olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK ve NIH kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine uygun bir şekilde incelemekte ve değerlendirmektedirler. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Bahsekonu kuruluşlar, incelenen projeler hakkındaki kararlarını birbirine bildirmekte, iki kuruluşun da uygun bulduğu projeler desteklenmektedir..

Ortak projeler 2 yılı aşmayacak şekilde gerçekleşmekte, projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında yapılacak çalışma ziyaretlerinin sayı ve süresinin ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Projeler kapsamında yapılacak araştırmacı değişimlerinde, her ülke kendi araştırmacılarının masraflarını (konaklama, yeme-içme, uçak bileti ve gündelik) masraflarını üstlenmektedir. Bu durumda,

Türk bilim insanları/uzmanlar için:

Türkiye’den giden Türk bilim insanları ve uzmanların uluslararası seyahat giderlerinin yanı sıra konaklama masrafları ve ayrıca yeme içme masraflarını karşılamak üzere 100 ABD Doları karşılığı Türk Lirası gündelik TÜBİTAK tarafından ödenir. Çağrı kapsamında yurtdışı seyahat desteği, konaklama ve yeme-içme desteğinin yanı sıra Türk tarafına TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilmektedir.

Çağrı ile ilgili halihazırda açıklanmış olan detaylara ABD’li araştırmacılar http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-15-276.html sayfasından, Türk araştırmacılar ise www.tubitak.gov.tr/uidb sayfasından ulaşabilmektedir.

Söz konusu işbirliği çerçevesinde TÜBİTAK’a proje önerisi sunmak isteyen araştırmacıların, çağrının açılmasını takiben sisteme yüklenecek olan Proje Öneri Formu’nu elektronik olarak doldurması ve özellikle belirtilen belgelerin çıktılarının alınarak çağrının açıklanacak olan son başvuru tarihine kadar İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü, TÜBİTAK’a teslim edilmesi gerekmektedir.

Her türlü soru ve destek talebi için ofisimizden Esra Hanıma ulaşabilirsiniz.

Esra AĞRALI

Dahili: 5348

e-posta: esraagrali@medipol.edu.tr

Saygılarımızla

Öğrencilerimiz İçin TÜBİTAK Burs İmkanları

Değerli Hocalarımız,

Özellikle danışmanı olduğunuz öğrencilerinize duyurabilmeniz ve teşvik edebilmeniz için TÜBİTAK’ın verdiği burslarla ilgili duyuru yapmak istiyoruz.

TÜBİTAK, T.C. Vatandaşı olan, doğa bilimleri, mühendislik ve teknoloji, tıbbi, tarımsal, sosyal ve beşeri bilimler alanlarından birinde tezli yüksek lisans/doktora öğrencileri ve tezli yüksek lisans/doktora yapmak isteyen son sınıf öğrencilerinin başvuru yapabildiği  2211-yurt içi lisansüstü burs programı kapsamında burs desteği vermektedir. Bu kapsamda YL öğrencileri için çalışmıyorsa 1.000 TL, çalışıyorsa 400 TL; doktora öğrencileri için ise çalışmıyorsa 1.800 TL, çalışıyorsa 500 TL destek imkanı vardır (bu tutarlar 2016’da artabilir).

Programların detayları, başvuru tarihleri, koşulları ve dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki linklerde yer almaktadır:

Burs programları ile ilgili her türlü destek için ofisimizden Gizem Hanım sizlere ve öğrencilerimize destek olacaktır.

Gizem GENÇYÜREK
Dahili: 5450
e-posta: ggencyurek@medipol.edu.tr

Saygılarımızla

San-Tez ve Teknogirişim Desteklerinde Hakem, Panelist, İzleyici ve Denetleyici Olmaya Davet!

Değerli Hocalarımız,

Bildiğiniz üzere TÜBİTAK destekli projelerde panelist, hakem, vb görevler alabilmek için ARBİS sistemine kaydolmak ve orada ilgili seçenekleri işaretlemek yeterlidir.

TÜBİTAK’a benzer şekilde Sanayi Bakanlığı da San-Tez, Tekno-Girişim, vb destekler vermektedir ve bu desteklerde panelist, izleyici, denetleyici olmak için akademisyenleri davet etmektedir. Bu rollerde görev almak için yapılması gereken https://biltek.sanayi.gov.tr adresinde Online İşlemler kısmına e-Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra “Akademisyen Kayıt Talebi” linkini tıklayarak açacağınız formda bilgilerinizi girmek ve kaydetmek olacaktır.

İlgilenen hocalarımıza duyurulur.

Saygılarımla