Kategori arşivi: Duyurular

BAP ve TÜBİTAK Projelerindeki Harcama Prosedürü

Değerli Proje Yürütücüleri,

Bildiğiniz üzere, şimdiye kadar BAP ve TÜBİTAK projelerinizde yaptığınız harcamaların ödemesinin yapılması için, ilgili ödeme bilgileri ve evraklarınızı da ekleyerek iç yazışma ile BAP’a müracaat edilmekteydi.

2 Nisan 2015 itibariyle hem BAP; hem de TÜBİTAK projelerinizdeki harcamalar için Teknoloji Transfer Ofisi’ne başvurabilirsiniz. Tüm BAP ve TÜBİTAK sözleşmelerimiz tek bir arşivde toparlanacak ve ödeme yönetimi de tek elden yapılacaktır.

Bu çerçevede, yapmayı planladığınız harcamalar için öncelikle daha önce kullandığınız dilekçeler yerine FR-TTO-01_Destek Bütçesi Harcama Uygunluğu Sorgulama Formunu doldurup bize iletmenizi, harcama kalemlerinin sözleşmemizle kontrolü tarafımızca yapılıp size olumlu dönüş yaptıktan sonra da alımı gerçekleştirip ilgili faturalarla birlikte FR-TTO-02_Destek Bütçesi Harcama Talep Formu ile ödeme talebinizi iletmenizi rica ediyoruz.

Not: İlgili formlar ve diğer prosedürlerimiz için sitemizdeki “TTO Kurumsal”sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bilimsel Proje Hazırlama Eğitimimiz MEGA Hastanemizde Düzenlendi

Bir süredir duyurusunu yaptığımız Bilimsel Proje Hazırlama Eğitimimiz, 6-8 Mart 2015 tarihleri arasında yoğun bir katılımla Medipol MEGA hastanemizde gerçekleştirildi.

Etkinlikte eğitimci olarak yer alan değerli hocalarımız aşağıda yer almaktadır:
1. Prof. Dr. Gürkan ÖZTÜRK (İMÜ Öğretim Üyesi)
2. Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ (İMÜ Öğretim Üyesi)
3. Prof. Dr. Duran ÜSTEK (İMÜ Öğretim Üyesi)
4. Prof. Dr. Ahmet AYAR (KTÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD Öğretim Üyesi)
5. Prof. Dr. Bayram YILMAZ (Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD Öğretim Üyesi)
6. Doç. Dr. Ülkan KILIÇ (İMÜ Öğretim Üyesi)

Eğitimimize 75’i kayıtlı olmak üzere toplam 105 kişi katılmıştır.
Eğitim sonunda yaptığımız ankete göre genel memnuniyet düzeyi 3,43/4 olarak ölçülmüştür.

Not: Etkinliğimiz, TÜBİTAK tarafından sağlanan 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında fon desteği almıştır.

Eğitimde kullanılan sunumları aşağıda bulabilirsiniz:
6 Mart
1. Giriş ve Sunuş
2. BİDEB Fonlarının Kısa Tanıtımı
3. ARDEB Fonlarının Kısa Tanıtımı

7 Mart
1. Proje Hazırlanırken Dikkat Edilecek Noktalar
2. Yöntem, Proje Ekibi, Araştırma Olanakları, Yaygın Etki, Katma Değer
3. Başvuru ve Değerlendirme Süreci
4. İdari ve Mâli Esaslar
5. REMER Tanıtımı

8 Mart
1. İş Paketleri, Görev Dağılımı ve Çalışma Takvimi
2. B Planı ve Risk Yönetimi

IMG_0698

İMÜ Bilimsel Araştırma Projelerinde Atılım Yaptı

İstanbul Medipol Üniversitesi, bilimsel araştırma proje başvurularında önemli bir atılım yaptı. Kasım 2014’te kurulan Teknoloji Transfer Ofisinin destekleriyle, beklenenin oldukça üstünde bir başvuru gerçekleştirildi.

1001 ve 3501 projeleri için ilk dönem son başvuru tarihi olan 30 Mart itibariyle, son 5 ayda toplam 49 tane proje başvurumuz gerçekleşmiştir. Bunların aylara göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:

AylaraGoreBasvuruSayisi-Mart

Bu başvurularımızın 18 tanesi bilimsel Ar-Ge projesi (1001) olup, bunlar dışında ilk defa başvuru yapan hocalarımıza ait 4 tane 3001, kariyer projesi olarak 4 tane de 3501 projesi yer almaktadır. Detaylı dağılım aşağıdaki grafikte görülmektedir:

ProgramaGoreBasvuruSayilari-Mart

Diğer taraftan, hazırlıkları devam eden proje sayımız da 48’dir. Bunlar içinde ilk defa proje başvuru yapacak olan 12 hocamızın 3001 başlangıç Ar-Ge projesi, 4 hocamızın da 3501 kariyer projesi yer almaktadır. 48 projenin programlara göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:

ProgramaGoreHazirligiYapilanProjeSayisi-Mart

Hangi Projelere Başvurabiliriz? SİHİRBAZ’a soralım…

TÜBİTAK tarafından verilen 50 civarında program söz konusu ve bunlardan hangilerine başvurabileceğimizi belirlemek bile bazen problem haline gelebiliyor.

TÜBİTAK, bu konuda bir kolaylık sağlaması amacıyla SİHİRBAZ adında bir uygulamayı devreye aldı. http://sihirbaz.tubitak.gov.tr/ adresinden erişebileceğiniz bu uygulama, girdiğiniz kriterlere uygun destek programlarını sizlere gösteriyor ve buradan da ilgili programların başvuru sayfalarına sizi yönlendirebiliyor.

İSTKA 2015 Yılı İçin Bağımsız Değerlendirici İlanı

Değerli Hocalarımız,

Bildiğiniz üzere İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) her yıl mali destek ilanlarına çıkmaktadır. Buna paralel olarak, bu çağrılara yapılacak başvuruları değerlendirmek üzere de Bağımsız Değerlendirici ilanına çıkmaktadır.

İSTKA’nın 2015 yılı için yaptığı çağrılarda Bağımsız Değerlendirici olarak görev almak isteyen hocalarımız, detaylar için http://www.istka.org.tr/duyuru/2015-bagimsiz-degerlendirici-ilani adresine müracaat edebilirler.

 

Projelerimiz İçin Hizmet Alımı

Değerli Hocalarımız

Bildiğiniz üzere Ar-Ge projelerimizde klinik ve deneysel çalışmalarımız için MEGA ve REMER’den hizmet alımı yapabilmekteyiz. Bunun için proje başvuru formlarımızda yer alan bütçe tablolarına hizmetlerin adlarını ve fiyatlarını yazıp, ilgili yerden alınan proforma faturayı de elektronik olarak sisteme yüklüyoruz.

MEGA ve REMER’de bu tür projelerimiz için oluşturulmuş hizmet listeleri hazır olup, talep etmeniz halinde sizlere hızlıca proforma fatura düzenlenecektir. Bu konuda doğrudan temas kurabileceğiniz yetkili kişilerin isim ve irtibat bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Medipol MEGA Hastanesi
Volkan ÇİFTÇİ
212 460 71 11
volkan.ciftci@medipol.com.tr
REMER
Kaan ALKAN
216 681 53 44
hkalkan@medipol.edu.tr

 

Kurum Hissemiz %30’a Yükseltildi

Bilindiği üzere TÜBİTAK bilimsel araştırma projelerinin bütçesi ile orantılı olarak bütçenin dışında bir teşvik desteğini de araştırmanın yapıldığı kuruma “kurum hissesi” adıyla vermekteydi. Bu teşvik, başlangıçta proje bütçesinin %5’i iken son birkaç yıldır %10 olarak uygulanmıştı. TÜBİTAK, 1 Ocak 2015 itibariyle bu oranın %50’ye kadar çıkartılabileceğini ve esnek bir yapı kuracağını daha önce duyurmuştu. Dün yapılan duyuru ile kurulalı 10 yıldan az süre geçmiş üniversiteler için bu oran %30’a çıkartılmış, diğer üniversitelerde ise performansa göre bu oranın belirleneceği belirtilmiştir.

 

TÜBİTAK’ın bu konudaki duyuru metni aşağıdadır:

Değerli Araştırmacılar,

TÜBİTAK olarak Ülkemizin hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda üniversitelerimizin Ar-Ge potansiyelinin artırılması amacıyla üniversitelere ödenecek kurum hissesi payı önemli ölçüde artırılmıştır. Artık TÜBİTAK ARDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında proje yürüten her üniversitemize proje bütçesine ek olarak proje bütçesinin 50’sine varan oranlarda kurum hissesi ödenecektir.

Kurum hissesi uygulamamız üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterecek olup en yüksek payı, en çok gelişme sağlayan ve en çok çıktı üreten üniversitemiz alacaktır. Bu bağlamda üniversitelerimiz her sene objektif kriterlere göre değerlendirilecek, performanslarına göre de kurum hissesi payı verilecektir. Bu kapsamda üniversitelerimizin performans hesaplamaları dört temel boyutta yapılacaktır. Bunlar “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği”, “Fikri Mülkiyet Havuzu”, “İşbirliği ve Etkileşim” ve “Ekonomik Katkı” olarak belirlenmiştir.

Kurum hissesi ödeneğinin belirlenmesi ve harcanmasına ilişkin yenilikler kapsamında;

 • Yeni kurulmuş olması nedeniyle performans puanı hesaplanamayan yükseköğretim kurumları (kuruluş yılı 10 yıldan az olanlar) için kurum hissesi proje bütçesinin (PTİ hariç) %30’u oranında hesaplanacaktır.
 • Performans puanı hesaplanmayacak diğer kurum/kuruluşlar için kurum hissesi; proje teşvik ikramiyesi dışında kalan proje bütçesinin %10’u oranında hesaplanacaktır.
 • Kurum hissesi, projenin fiilen yürütüldüğü kurum yetkilisinin talebi ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ilgili mevzuat çerçevesinde harcanır.
 • Harcamaların Ar-Ge kapsamında olması yönündeki sorumluluk kuruma aittir.
 • Kurum hissesi harcamalarında, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi, kurum yetkilisi tarafından belirlenir.
 • Performans puanlarına göre hesaplanan kurum hissesi ödeneğinin, projenin yürütüldüğü birim ve kurum arasında dağılım oranları ile kurum hissesinin kullanımına ilişkin kurallar TÜBİTAK tarafından belirlenir.
 • Kurum hissesinin ilgili birim yetkililerinin talebi üzerine harcanmasına ilişkin hususlar proje destekleme sözleşmesinde belirlenir.
 • Aynı kurumda yürütülen projelere ait kurum hisselerinin topluca kullanılabilmesi mümkündür.
 • Proje süresince ve proje sözleşmesinde belirlenen bitiş tarihinden itibaren üç ay içerisinde kurum hissesi ödeneğinden harcama yapılabilir. ” Kurum hissesi proje hesabı dışında başka hesaba aktarılamaz.
 • Kurum hissesinden PTİ ve burs ödemesi yapılamaz.

Kurum hissesine ilişkin daha detaylı bilgi için:

1) Ulusal Akademik Ar-Ge Destek Programları web sayfası

2) Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar

TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller

TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin Esaslar

3) Proje Destekleme Sözleşmeleri

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı

Sağlık Bilimlerinde Etkin ve Multidisipliner Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği

Değerli Araştırmacılar,

Üniversitemizde bilimsel ve teknolojik araştırmalarımız için fon desteği alabilmek adına, nitelikli ve etkin proje hazırlama konusunda 6, 7 ve 8 Mart 2015 tarihlerinde Medipol MEGA Eğitim ve Araştırma Hastanemizde eğitim düzenlenecektir.

Eğitim ücretsizdir (Eğitimimiz, 2237 – Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından fonlanmaktadır).

Eğitim Programı için buraya tıklayınız…

Eğitimle ilgili tanıtıcı doküman için buraya tıklayınız…

Eğitime kaydolmak için lütfen bize ulaşın (fkara@medipol.edu.tr).

2014 – TTO Desteği Kazanan Üniversiteler

TÜBİTAK, 5’i 1513,  9 tanesi de 1601 olmak üzere TTO desteği kazanan 14 üniversiteyi açıkladı.TÜBİTAK tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

“Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun 2011/104 sayılı kararı ile Teknoloji Transfer Ofisleri’nin (TTO) desteklenmesi planlanmış bu çerçevede TÜBİTAK tarafından 1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı oluşturulmuştur.

TÜBİTAK tarafından oluşturulan 1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı ile üniversite ve sanayicilere hizmet verilmesi için kurulan TTO’lar geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmektedir. 2012 ve 2013 yıllarında toplam 20 Üniversiteye ait TTO, destek kapsamına alınmıştır.

2014 yılında 1513 Programı kapsamında açılan Çağrının yanında, TTO faaliyetlerine hazırlık niteliğinde olan bir Çağrı da 1601 Programı kapsamında açılmıştır.   1513 Çağrısına 11 Üniversite, 1601 TTO Çağrısına ise 20 Üniversite adına başvuruda bulunulmuştur.

Proje başvuruların değerlendirilmesi sonucunda aşağıda isimleri yer alan 14 Üniversite adına yapılan başvuruların desteklenmesine karar verilmiştir.  

 • Ankara Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Atılım Üniversitesi
 • Çankaya Üniversitesi
 • Fırat Üniversitesi
 • Gebze Teknik Üniversitesi
 • Kadir Has Üniversitesi
 • Mersin Üniversitesi
 • Okan Üniversitesi
 • Osmangazi Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • TOBB ETÜ
 • Trakya Üniversitesi

** (Sıralama alfabetik olarak yapılmıştır)

1513 Programı kapsamında 5 adet, 1601 Programı kapsamında ise 9 adet başvuru desteklenmektedir.”

Detaylar için buraya bakınız…

2015 İSTKA – Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı

Değerli Araştırmacılarımız,

Daha önce duyurusunu yaptığımız İSTKA destek çağrılarından, Yenilikçi İstanbul Destek Programı ile ilgili çağrı metnini sizler için detaylıca inceleyerek önemli yerleri işaretlenmiştir. Bu alanda proje hazırlamak isteyen hocalarımız, işaretli yerlere dikkat ederek inceleyebilirler.

Yenilikçi İstanbul (Kar Amacı Gütmeyen) Başvuru Rehberi

 

Bu çağrılara çok fazla sayıda başvuru olduğu ve bütçenin kısıtılı olduğu dikkate alındığında, içeriği çok benzer projelerde diğer paydaşlarla (Üniversite, Özel sektör, vb) birlikte başvuru yapmamızın daha avantajlı olacağını vurgulamak isteriz.

Bunu da dikkate alarak geliştireceğiniz proje fikirlerinizle ilgili her türlü desteği vermekten memnuniyet duyarız.