Kategori arşivi: Duyurular

Kurum Hissemiz %30’a Yükseltildi

Bilindiği üzere TÜBİTAK bilimsel araştırma projelerinin bütçesi ile orantılı olarak bütçenin dışında bir teşvik desteğini de araştırmanın yapıldığı kuruma “kurum hissesi” adıyla vermekteydi. Bu teşvik, başlangıçta proje bütçesinin %5’i iken son birkaç yıldır %10 olarak uygulanmıştı. TÜBİTAK, 1 Ocak 2015 itibariyle bu oranın %50’ye kadar çıkartılabileceğini ve esnek bir yapı kuracağını daha önce duyurmuştu. Dün yapılan duyuru ile kurulalı 10 yıldan az süre geçmiş üniversiteler için bu oran %30’a çıkartılmış, diğer üniversitelerde ise performansa göre bu oranın belirleneceği belirtilmiştir.

 

TÜBİTAK’ın bu konudaki duyuru metni aşağıdadır:

Değerli Araştırmacılar,

TÜBİTAK olarak Ülkemizin hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda üniversitelerimizin Ar-Ge potansiyelinin artırılması amacıyla üniversitelere ödenecek kurum hissesi payı önemli ölçüde artırılmıştır. Artık TÜBİTAK ARDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında proje yürüten her üniversitemize proje bütçesine ek olarak proje bütçesinin 50’sine varan oranlarda kurum hissesi ödenecektir.

Kurum hissesi uygulamamız üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterecek olup en yüksek payı, en çok gelişme sağlayan ve en çok çıktı üreten üniversitemiz alacaktır. Bu bağlamda üniversitelerimiz her sene objektif kriterlere göre değerlendirilecek, performanslarına göre de kurum hissesi payı verilecektir. Bu kapsamda üniversitelerimizin performans hesaplamaları dört temel boyutta yapılacaktır. Bunlar “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği”, “Fikri Mülkiyet Havuzu”, “İşbirliği ve Etkileşim” ve “Ekonomik Katkı” olarak belirlenmiştir.

Kurum hissesi ödeneğinin belirlenmesi ve harcanmasına ilişkin yenilikler kapsamında;

 • Yeni kurulmuş olması nedeniyle performans puanı hesaplanamayan yükseköğretim kurumları (kuruluş yılı 10 yıldan az olanlar) için kurum hissesi proje bütçesinin (PTİ hariç) %30’u oranında hesaplanacaktır.
 • Performans puanı hesaplanmayacak diğer kurum/kuruluşlar için kurum hissesi; proje teşvik ikramiyesi dışında kalan proje bütçesinin %10’u oranında hesaplanacaktır.
 • Kurum hissesi, projenin fiilen yürütüldüğü kurum yetkilisinin talebi ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ilgili mevzuat çerçevesinde harcanır.
 • Harcamaların Ar-Ge kapsamında olması yönündeki sorumluluk kuruma aittir.
 • Kurum hissesi harcamalarında, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi, kurum yetkilisi tarafından belirlenir.
 • Performans puanlarına göre hesaplanan kurum hissesi ödeneğinin, projenin yürütüldüğü birim ve kurum arasında dağılım oranları ile kurum hissesinin kullanımına ilişkin kurallar TÜBİTAK tarafından belirlenir.
 • Kurum hissesinin ilgili birim yetkililerinin talebi üzerine harcanmasına ilişkin hususlar proje destekleme sözleşmesinde belirlenir.
 • Aynı kurumda yürütülen projelere ait kurum hisselerinin topluca kullanılabilmesi mümkündür.
 • Proje süresince ve proje sözleşmesinde belirlenen bitiş tarihinden itibaren üç ay içerisinde kurum hissesi ödeneğinden harcama yapılabilir. ” Kurum hissesi proje hesabı dışında başka hesaba aktarılamaz.
 • Kurum hissesinden PTİ ve burs ödemesi yapılamaz.

Kurum hissesine ilişkin daha detaylı bilgi için:

1) Ulusal Akademik Ar-Ge Destek Programları web sayfası

2) Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar

TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller

TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin Esaslar

3) Proje Destekleme Sözleşmeleri

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı

Sağlık Bilimlerinde Etkin ve Multidisipliner Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği

Değerli Araştırmacılar,

Üniversitemizde bilimsel ve teknolojik araştırmalarımız için fon desteği alabilmek adına, nitelikli ve etkin proje hazırlama konusunda 6, 7 ve 8 Mart 2015 tarihlerinde Medipol MEGA Eğitim ve Araştırma Hastanemizde eğitim düzenlenecektir.

Eğitim ücretsizdir (Eğitimimiz, 2237 – Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından fonlanmaktadır).

Eğitim Programı için buraya tıklayınız…

Eğitimle ilgili tanıtıcı doküman için buraya tıklayınız…

Eğitime kaydolmak için lütfen bize ulaşın (fkara@medipol.edu.tr).

2014 – TTO Desteği Kazanan Üniversiteler

TÜBİTAK, 5’i 1513,  9 tanesi de 1601 olmak üzere TTO desteği kazanan 14 üniversiteyi açıkladı.TÜBİTAK tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

“Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun 2011/104 sayılı kararı ile Teknoloji Transfer Ofisleri’nin (TTO) desteklenmesi planlanmış bu çerçevede TÜBİTAK tarafından 1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı oluşturulmuştur.

TÜBİTAK tarafından oluşturulan 1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destek Programı ile üniversite ve sanayicilere hizmet verilmesi için kurulan TTO’lar geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmektedir. 2012 ve 2013 yıllarında toplam 20 Üniversiteye ait TTO, destek kapsamına alınmıştır.

2014 yılında 1513 Programı kapsamında açılan Çağrının yanında, TTO faaliyetlerine hazırlık niteliğinde olan bir Çağrı da 1601 Programı kapsamında açılmıştır.   1513 Çağrısına 11 Üniversite, 1601 TTO Çağrısına ise 20 Üniversite adına başvuruda bulunulmuştur.

Proje başvuruların değerlendirilmesi sonucunda aşağıda isimleri yer alan 14 Üniversite adına yapılan başvuruların desteklenmesine karar verilmiştir.  

 • Ankara Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Atılım Üniversitesi
 • Çankaya Üniversitesi
 • Fırat Üniversitesi
 • Gebze Teknik Üniversitesi
 • Kadir Has Üniversitesi
 • Mersin Üniversitesi
 • Okan Üniversitesi
 • Osmangazi Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • TOBB ETÜ
 • Trakya Üniversitesi

** (Sıralama alfabetik olarak yapılmıştır)

1513 Programı kapsamında 5 adet, 1601 Programı kapsamında ise 9 adet başvuru desteklenmektedir.”

Detaylar için buraya bakınız…

2015 İSTKA – Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı

Değerli Araştırmacılarımız,

Daha önce duyurusunu yaptığımız İSTKA destek çağrılarından, Yenilikçi İstanbul Destek Programı ile ilgili çağrı metnini sizler için detaylıca inceleyerek önemli yerleri işaretlenmiştir. Bu alanda proje hazırlamak isteyen hocalarımız, işaretli yerlere dikkat ederek inceleyebilirler.

Yenilikçi İstanbul (Kar Amacı Gütmeyen) Başvuru Rehberi

 

Bu çağrılara çok fazla sayıda başvuru olduğu ve bütçenin kısıtılı olduğu dikkate alındığında, içeriği çok benzer projelerde diğer paydaşlarla (Üniversite, Özel sektör, vb) birlikte başvuru yapmamızın daha avantajlı olacağını vurgulamak isteriz.

Bunu da dikkate alarak geliştireceğiniz proje fikirlerinizle ilgili her türlü desteği vermekten memnuniyet duyarız.

2015 İSTKA – Sağlık Turizmi Merkezi Mali Destek Programı

Değerli Araştırmacılarımız,

Daha önce duyurusunu yaptığımız İSTKA destek çağrılarından, Sağlık Turizmi Merkezi Mali Destek Programı ile ilgili çağrı metnini sizler için detaylıca inceleyerek önemli yerleri işaretlenmiştir. Bu alanda proje hazırlamak isteyen hocalarımız, işaretli yerlere dikkat ederek inceleyebilirler.

Sağlık Turizmi Merkezi (Kar Amacı Gütmeyen) Başvuru Rehberi

Bu çağrılara çok fazla sayıda başvuru olduğu ve bütçenin kısıtılı olduğu dikkate alındığında, içeriği çok benzer projelerde diğer paydaşlarla (Üniversite, Özel sektör, vb) birlikte başvuru yapmamızın daha avantajlı olacağını vurgulamak isteriz.

Bunu da dikkate alarak geliştireceğiniz proje fikirlerinizle ilgili her türlü desteği vermekten memnuniyet duyarız.

2015 İSTKA Çağrıları Açıklandı!

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2014-2023 Bölge Planına uygun olarak her yıl belirli konularda destek çağrısına çıkıyor. Bu alanlarda proje önerisi veren kurumların projeleri arasında seçim yaparak belirli oranlarda hibe destek sağlıyor. Programla ilgili detaylar aşağıda belirttiğim linktedir. Özellikle Sağlık Turizmi ve Madde Bağımlılığı ile ilgili başlıklarda proje üretilmesi mümkün olabilir. Bu çağrılara proje önerisi verebilmemiz halinde en erken Temmuz 2015’te sözleşme imzalanması söz konusu olabiliyor.

Çağrılarla ilgili bilgiler: http://www.istka.org.tr/istka-destekleri/acik-destek-programlari

İSTKA’nın bu çağrılar dışında, çağrıdan bağımsız olarak Güdümlü Proje Desteği adı altında başka bir destek türü de var. Bu desteğe başvurmak için proje fikrimizin İstanbul Bölge Planı ile uyumlu olması gerekiyor. İstanbul Bölge Planına da bu linkten ulaşabilirsiniz:  http://www.istka.org.tr/content/pdf/2014-2023-istanbul-Bolge-Plani-09.10.2014-itibariyla-filigranli.pdf

Programlarla ilgili her türlü soru ve destek taleplerinizi TTO ofisimize iletebilirsiniz.

Saygılarımızla