COSME Programı “Genç Girişimciler için Erasmus” Proje Teklif Çağrısı!

Değerli Hocalarımız,

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (Competitiveness of Enterprises and SMEs-COSME) 2014-2020 döneminde, 2.3 Milyar Avroluk bir bütçe ile yürütülen bir Birlik programıdır. Bu program ile Birlik işletmelerinin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi ile KOBİ’lerin kurulması ve büyümesi desteklenmektedir. COSME Programının Ulusal Koordinasyonu KOSGEB tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda KOSGEB tarafından ulusal koordinasyonu yapılacak olan, AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ’lere ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan COSME Program kapsamında yeni bir
“GRO/SME/17/D/N011 COS-EYE-2017-4-01 Erasmus for Young Entrepreneurs-Genç Girişimciler için Erasmus” proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Çağrı kapsamında yapılacak başvurular tüzel kişilikler tarafından oluşturulan bir konsorsiyum formunda olmalıdır. Uygun bir konsorsiyum aşağıdaki yapıları içerebilir:
· Ekonomik ilişkiler, işletme, iş destekleri ye ilgili konularda faaliyet gösteren kamu kurumları
· Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf Sanatkar OdaIarı ve benzeri yapıları
· İş destek ağları, start-up merkezleri, inkübatörler, teknoparklar
· İş birlikleri ve dernekleri,
· İş destek hizmetleri sunan kamu-tüzel kesimden kurum/kuruluşlar
· Üniversiteler ve mesleki eğitim sunan yüksek eğitim kurumlarından oluşan;

4 farklı COSME katılımcı ülkesinden en az 5 bağımsız yasal kuruluştan oluşan ve maksimum 10 kuruluştan  bir konsorsiyum kurulmalıdır. Bir ortak yalnızca bir proje teklifi içerisinde yer alabilir. Bu proje teklif çağrısının yayınlandığı süreye kadar, EYE Çerçeve Ortaklık Anlaşması (FPA)’nın bir parçası olarak Genç Girişimciler için Erasmus Programını uygulayan yasal kuruluşlar başvuruda bulunamazlar.

Faaliyetler 01/02/ 018 tarihinden önce başlayamaz; 31/01/2020 tarihine kadar bitirilmelidir. Proje suresi 24 aydır, daha uzun sure talep eden teklifler kabul edilmeyecektir.

Çağrıya dair ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 Hazırlık konusunda destek almak için ofisimizden Esra AĞRALI arkadaşımıza ulaşabilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr, dahili: 1636).