ERA-IB Hakkında Bilgi

Değerli Hocalarım,

Avrupa Birliği tarafından desteklenen projeler yüksek bütçe miktarına sahip olmasının yanında Avrupa ile yakın işbirliği açısından da önem arz etmektedir. Ülkemizin de fon desteği sağladığı bu programdan destek almak, hem ülkemize araştırma kaynağı sağlamak; ehmde AB ülkeleri ile etkileşimimizi ve işbirliğimizi artırmak açısından oldukça önemlidir.

Her ne kadar sadece sanayi firmalarına açık bir program olsa da sizlere ERA-IB faaliyeti hakkında bilgi vermek istiyoruz: ERA-IB, Avrupa Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ve Endüstriyel Biyoteknoloji alanında yürütülen bir ERA-NET faaliyetidir. ERA-NET faaliyetleri ile ulusal ve bölgesel kaynaklar bir araya getirerek ve ortaklaşa proje önerileri oluşturarak çağrılar organize edilmektedir.

ERA-IB projesinin 7. çağrısı 01 Kasım 2015 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrının amacı, Endüstriyel Biyoteknoloji alanında uluslararası (en az 3 üye ülkenin katılımıyla oluşturulacak) yenilikçi Ar-Ge projelerinin desteklenmesidir. Projeler aşağıda belirtilen konulardan bir ya da birkaçını içerebilmektedir:

Processes

  1. Conversion of industrial by-products and biomass into value-added products
  2. Novel systems for new or more sustainable processes using bio-catalysts such as enzymes, micro-organism and cell-free biosynthesis systems from natural or synthetic origins. This includes orthogonal biosystems, minimal genome approaches and protocells.
  3. Compounds by understanding and engineering metabolic pathways including synthetic biology approaches.
  4. Process development, intensification and/or integration in existing industrial processes e.g. upstream or downstream design, scale-up of biotechnological processes.

Products/markets

  1. Bio-based materials
  2. Platform chemicals e.g. bio-monomers, oligomers and polymers
  3. Pharmaceuticals, functional food/feed ingredients

Bu çağrı ERASynBio ve ERA-MBT ile ortak yürütülecek olup, ERA-IB ortağı ülkeleri dışında ERASynBio ve ERA-MBT ortağı ülkeler ile de ortak projeler sunulabilecektir. Çağrıda belirtilen konularda faaliyet gösteren ve ülkemizde yerleşik firmalar, TÜBİTAK’tan 1509 Uluslararası Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek alarak, aşağıda belirtilen ERA-IB-2 üyesi ülkeler ile ortaklaşa proje önerisi sunabilmektedirler:

Almanya,  Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, Danimarka, Finlandiya, İspanya, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Norveç, İsrail ve Letonya

Kimler başvurabilir:

  • Programa başvuracak Türk ortaklar sadece SERMAYE ŞİRKETİ STATÜSÜNDEKİ ÖZEL SEKTÖR FİRMALARI olabilmektedir.
  • Üniversiteler ve araştırma kuruluşları programaprojedeki giderlerini kendileri finanse etmek koşuluyla başvuruda bulunabilirler; TÜBİTAK’ın 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na başvuruda bulunamazlar. Ancak, Üniversiteler ve araştırma kuruluşları TÜBİTAK’ın 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen firmaların projelerinde, danışmanlık/hizmet alımı yapılan kurum/kuruluş olarak yer alabilirler.

Projeler için diğer ülkelerden ortak arayışlarında 7. Çerçeve Programı (FP7) projelerinin depolandığı bir veri tabanı olan “Cordis”  (http://cordis.europa.eu/home_en.html) kullanabilir. Bu veri tabanının nasıl kullanılacağına ilişkin açıklamalar ekteki dokümanda detaylı olarak verilmiştir.

Çağrı için önemli tarihler
1 Kasım 2015 – 2 Şubat 2016 : Proje başvurularının alınması (hem ulusal, hem uluslararası)
Şubat – Nisan 2016                 : Projelerin değerlendirilmesi
Mayıs 2016                             : Projelere ilişkin ulusal fonlama nihai destek/ret kararlarının verilmesi
Ocak 2017                               : Projelerin başlaması
Türk ortaklar ulusal başvurularını 02.02.2016 tarihine kadar TÜBİTAK TEYDEB’e 1509 programı kapsamında yapmalıdır. Projenin uluslararası koordinatörü, uluslararası başvuruyu ayrıca ERA-IB-2 üzerinden de yapmalıdır. Çağrıya metnine buradan ulaşılabilir.

Çağrının ve değerlendirmelerin işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgiye ise http://www.era-ib.netadresinden ulaşılabilir.

İletişim için:
TÜBİTAK-TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı)
Dilek Şahin, Bilimsel Programlar Uzmanı
E-mail: dilek.sahin@tubitak.gov.tr

Tel:+90 312 46853 00 / 1918

Bu çerçevede ihtiyaç duyacağınız her türlü bilgi için ofisimizden Esra Hanımla irtibata geçebilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr dahili: 5348)