İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2018 Mali Destek Program Çağrıları Yapıldı!

Değerli Hocalarımız,

Bildiğiniz üzere TÜBİTAK destekleri, araştırma, burs ve etkinlik ihtiyaçlarımızı karşılamakta; ancak araştırma altyapılarına dair yatırım ihtiyaçlarımıza destek sağlamamaktadırİSTKA gibi kalkınma ajansları ise, oluşturulacak altyapının şehre veya bölgeye yaygın etkisinin olması şartıyla (araştırma, vb.) altyapı yatırımları veya işbirliği ağı (kümelenme) faaliyetleri için destek sağlamaktadır. İSTKA, 2017 yılında çağrıya çıkamamıştı; ancak 2016’da toplam 110 milyon TL’lik bir çağrı bütçesi belirlemiş iken, 2018 için 180 milyon TL’lik bir bütçe söz konusudur. Bu da daha fazla sayıda projenin destekleneceği anlamına gelmektedir.

Üniversite olarak Başvuru Sahibi olduğumuz projelerden 2014 yılında 1; 2015 yılında 2 ve 2016 yılında 1 projemiz desteklendi. Ayrıca Proje Ortağı rolünde olduğumuz 2 proje 2015 yılında, 1 proje de 2016 yılında desteklendi.

Halen büyüyen ve gelişen bir üniversite olmamız hasebiyle, araştırma altyapımızı geliştirmek için İSTKA desteklerinden yararlanabilirsiniz. Ancak bir birimden (fakülte, enstitü, vb.) aynı çağrı için en fazla iki başvuru yapılabiliyor ve en fazla bir proje destekleniyor. Bu nedenle aynı birimden yapılacak başvuruların birleştirilmesi ve tek proje olarak verilmesi yararlı olacaktır.

2018 yılı için ilan edilen mali destek programları şunlardır:

Program adı Program bütçesi Proje başına asgari-azami destek tutarları (KDV Dahil TL) Azami destek oranı Son başvuru tarihi Çağrı Metni
Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı İSTKA/2018/ÇVG 60.000.000                                     200.000 90% 21/03/2018

17:00

İSTKA/2018/ÇVG
                                 1.500.000
Girişimcilik Mali Destek Programı,    İSTKA/2018/GMP 40.000.000                                     200.000 75% 22/03/2018

17:00

İSTKA/2018/GMP
                                 1.500.000
Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı İSTKA/2018/YMP 80.000.000                                     200.000 90% 23/03/2018

17:00

İSTKA/2018/YMP
                                 2.000.000

Bu konuda hazırlığı olan hocalarımızla irtibat halindeyiz. Yeni bir başvuru için hazırlık yapmak isteyen hocalarımızın da katılabileceği bir toplantı organize edip duyurusunu ayrıca yapacağız.

Programlarla ilgili çağrı metinlerine buradan ulaşabilir;detaylı bilgi ve başvuru süreçlerinde destek için ofisimizden Neslihan Hanım’la iletişime geçebilirsiniz (neslihanyilmaz@medipol.edu.tr, Dahili:1638).