İSTKA 2016 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ!

Değerli Hocalarımız,

İstanbul Kalkınma Ajansı, yılda bir defa açtığı ve yüksek bütçeli Mali Destek Programına ek olarak, 2014-2023 İstanbul Bölge Planındaki plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyetlere de destek olmak amacıyla Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) programını yürütmektedir. Bu çerçevede son başvuru tarihi 23/12/2016, bütçesi ortalama 90 bin TL ve proje süresi 3 ay olan programın konu başlıkları şunlardır:

  1. İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi
  2. İstanbul’da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği
  3. İstanbul’da Film, Televizyon ve Radyo Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği
  4. Türkiye’de Yayıncılık Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği

Bu faaliyetlerin kapsamı kısaca şu şekildedir:

İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi: İstihdamın ekonomik, sosyal ve politik istikrar üzerinden büyüme, yatırım ve üretim artışına uzanan zincirleme etkisinin bilinciyle sağlıklı stratejilerin ortaya konulabilmesi için İstanbul’da istihdam trendlerinin tespit edilmesine ve bu trendlerin küresel trendlerle karşılaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede istihdamı desteklemeye, insan kaynağının geliştirilmesine, iş yaratmaya, girişimciliğe, yaratıcılığa, eğitime, işgücü maliyetlerini azaltmaya, sosyal güvenlik haklarını korumaya, kadınlar için işgücü piyasasına girişleri kolaylaştırmaya ve teşviklere yönelik çalışmaların yapılması istenmektedir. http://www.istka.org.tr/content/pdf/1.-istanbul%E2%80%99da-istihdama-iliskin-Trendlerin-Belirlenmesi.pdf sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İstanbul’da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği: İstanbul yaratıcı endüstriler sektörü altında öne çıkan yazılım, bilgisayar ve video oyunları sektöründe güncel ve sektör odaklı veriye duyulan ihtiyacın karşılanmasını sağlayacak saha araştırması ve bunun sonucunda sektörün mevcut durumunu, gelişme yönünü ve rekabet Konusu Gerekçesi potansiyelini, ulusal ve küresel kıyaslamalar ile detaylı biçimde ortaya koyacak ve sektörün gelişmesi yönünde stratejiler üreterek geleceğe yönelik yol haritası çizecek bir çalışma yapılması istenmektedir. http://www.istka.org.tr/content/pdf/2.-istanbul%E2%80%99da-Yazilim,-Bilgisayar-ve-Video-Oyunlari-Sektoru-Durum-Analizi-ve-Sektorun-Gelecegi-.pdf sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İstanbul’da Film, Televizyon ve Radyo Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği: İstanbul yaratıcı endüstriler sektörü altında öne çıkan film, televizyon ve radyo sektöründe güncel ve sektör odaklı veriye duyulan ihtiyacın karşılanmasını sağlayacak saha Konusu Gerekçesi araştırması ve bunun sonucunda sektörün mevcut durumunu, gelişme yönünü ve rekabet potansiyelini, ulusal ve küresel kıyaslamalar ile detaylı biçimde ortaya koyacak ve sektörün gelişmesi yönünde stratejiler üreterek geleceğe yönelik yol haritası çizecek bir çalışma olması istenmektedir. http://www.istka.org.tr/content/pdf/3.-istanbul%E2%80%99da-Film,-Televizyon-ve-Radyo-Sektoru-Durum-Analizi-ve-Sektorun-Gelecegi.pdf sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Yayıncılık Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği: İstanbul yaratıcı endüstriler sektörü altında öne çıkan yayıncılık sektöründe güncel ve sektör odaklı veriye duyulan ihtiyacın karşılanmasını sağlayacak saha araştırması ve bunun Konusu Gerekçesi sonucunda sektörün mevcut durumunu, gelişme yönünü ve rekabet potansiyelini, ulusal ve küresel kıyaslamalar ile detaylı biçimde ortaya koyacak ve sektörün gelişmesi yönünde stratejiler üreterek geleceğe yönelik yol haritası çizecek bir çalışma olması istenmektedir. http://www.istka.org.tr/content/pdf/4.-Turkiye’de-Yayincilik-Sektoru-Durum-Analizi-ve-Sektorun-Gelecegi.pdf sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında; programa ilişkin kurallar, destek almaya engel olacak hususlar, başvuru süreci ve değerlendirilmesi gibi sorularınız için http://www.istka.org.tr/content/pdf/iSTKA-2016-DFD-PROGRAMI.pdf başvuru rehberi sizlere yardımcı olacaktır. Genel olarak taslak sözleşme ve diğer bilgilere http://www.istka.org.tr/planlama-koordinasyon/dogrudan-faaliyet-destegi-2016 adresinden ulaşabilirsiniz.

Programı ile ilgili destek için, lütfen ofisimizden Neslihan Hanıma ulaşınız (dahili: 5452, neslihanyilmaz@medipol.edu.tr)