Kalkınma Bakanlığı – Araştırma Altyapısı Proje Çağrısı!

Değerli Hocalarımız,

Kalkınma Bakanlığı, ülkemizin kalkınma stratejilerine uygun olarak aşağıdaki alanlarda araştırma altyapımızın geliştirilmesi için destek sağlamaktadır. Bu çerçevede, üniversitemizin kendi stratejik planı ve fiziki altyapısı ile de uyumlu olacak şekilde bu alanlardaki araştırma altyapımızı geliştirmemiz mümkün olabilecektir.

Başvuru formları http://www3.kalkinma.gov.tr/BilTek.portal adresinde yer almaktadır.

Başvurular için son tarih 2 Şubat 2018’dir.

Destek verilecek alanlar şunlardır:

  1. Sağlık:

1.1. Aşı

1.2. Nörobilim

1.3. Biyomedikal Cihaz

  1. Bilgi ve iletişim Teknolojileri:

2.1. Yüksek Başarımlı Hesaplama

2.2. Fotonik

2.3. Robotik

2.4. Yapay Zeka

2.5. Bulut

2.6. Büyük Veri

2.7. Siber Güvenlik

  1. Enerji:

3.1. Nükleer Enerji

3.2. Yakıt Pili Teknolojileri

  1. Raylı Sistemler Araçları

Başvuru ile ilgili hususlarda ofisimizden Neslihan YILMAZ’dan destek alabilirsiniz (neslihanyilmaz@medipol.edu.tr, d: 1638).