Buluş Bildirimi

Değerli Araştırmacılarımız,

Teknoloji transferinin ilk adımı, şüphesiz ortaya çıkarılan buluşun en kısa zamanda ve etkin bir şekilde bildiriminin yapılmasıdır. Üniversitemizin akademik ve idari personeli tarafından ortaya çıkarılan buluşlar (patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, vb.), buluşun ortaya çıkmasını müteakiben Buluş Bildirim Formu ile TTO bünyesindeki Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Ofisine (FMHLO) bildirilir.

Bu itibarla, ortaya çıkan buluşlarınızla ilgili en hızlı şekilde destek almak ve bildiriminizi yapabilmek adına, lütfen doğrudan FMHLO’ya başvurunuz.
(Zeynep E. CANSAP, Dahili: 5456, zcansap@medipol.edu.tr)

Buluş bildirimine dair ilgili tüm prosedürler, formlar ve iş akış diyagramları aşağıda belirtilmektedir:

Kalite Prosedürleri
Buluş Bildirimi ve Değerlendirme Prosedürü
Formlar
Buluş Bildirim Formu
İş Akış Diyagramları
Buluş Değerlendirme ve Takip Süreci