Fikri Mülkiyet Kurulu

Bilimsel bilginin, teknolojinin üretimine hizmet etmesi ve üretilen bu teknolojinin endüstriye transferi çağdaş üniversitelerin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi, öncelikle sağlık teknolojileri olmak üzere, bünyesinde barındırdığı tüm akademik disiplinlerde endüstri ile birlikte çalışmayı ve ülkemizin bilimsel ve teknolojik kapasitesine katkı sağlamayı kendisine misyon edinmiştir.

Bu çerçevede, üniversitemizde ortaya çıkarılan buluşlar, üniversitemizin Fikri Mülkiyet Hakları Yönergesi çerçevesinde değerlendirilir ve tescil edilir. Tescil edilen buluşların endüstriye transferi ve elde edilecek gelirlerin buluşçular ile paylaşılması da yine aynı yönerge çerçevesinde sürdürülür. Tüm bu süreçler, TTO bünyesinde yer alan Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Ofisi (FMHLO) tarafından icra edilir.

Buluşların tescile uygun olup olmadıklarının değerlendirilmesinden ve Fikri Mülkiyet Hakları Yönergesinin karara esas hükümlerinin yürütülmesinden ise İstanbul Medipol Üniversitesi Fikri Mülkiyet Kurulu sorumludur.
Üniversite Yönetim Kurulumuzun 20.09.2016 tarih ve 2016-18 sayılı kararı ile oluşturulan Fikri Mülkiyet Kurulu üyeleri şunlardır:

Başkan Prof. Dr. Sabahattin AYDIN (Rektör)
Daimi Üye Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSE (TTO Direktörü)
Kalıcı Üye Prof. Dr. Gürkan ÖZTÜRK (REMER Müdürü)
Kalıcı Üye Prof. Dr. Hüseyin ARSLAN (Mühendislik F. Dekan V.)
Kalıcı Üye Zeynep Elif CANSAP (TTO-Patent Uzmanı)
Yedek Üye Prof. Dr. Nihat ALAYOĞLU (İşletme F. Dekan V.)