2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı Mevzuat Değişikliği!

Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz,

TÜBİTAK-2224-A Programı kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen kongre, konferans, sempozyum etkinliklerine katılım desteklenmektedir.

2224 programı kapsamında yapılan mevzuat değişiklikleri sonucunda; 2224-A için yılda en çok 6 kez, 2224-B programı için yılda en çok 4 kez başvuru alınacaktır. 2017 yılı içerisinde Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında olmak üzere her iki program için de toplamda 4 kez çağrıya çıkılmıştır. 2224-A için Mayıs ve Haziran dönemlerinde olmak üzere 2 kez daha çağrıya çıkılacaktır.

2224-A Yurt Dışı Etkinliklere Katılımı Destekleme programı kapsamında Mayıs ve Haziran tarihlerinde açılacak başvuru dönemleri kapsamında, Haziran tarihli etkinlik başvurularının 25-31 Mayıs tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. 31 Mayıs tarihinden sonra başvuru sistemi yalnızca Haziran sonrası etkinlikler için açık kalacak olup, Haziran tarihli etkinlikler başvuru yapamayacaktır.

Haziran başvuru döneminde, yılın geri kalan aylarında yapılacak olan etkinlik başvuruları(Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak 2018 başvuruları) alınacaktır.

BİDEB destekleri için ofisimizde Gizem Hanıma ulaşabilirsiniz (dahili:1637, e-posta: ggencyurek@medipol.edu.tr)

TÜBİTAK-EIG CONCERT-Japan Verimli Enerji Depolama ve Dağıtımı Çağrısı Açıldı!

Değerli Hocalarımız,

Avrupa Çıkar Grubu (EIG) CONCERTJapan kapsamında, “Verimli Enerji Depolama ve Dağıtımı” başlıklı Ortak İşbirliği Çağrısı 2 Mayıs 2017 tarihi itibariyle açılmıştır.

Çağrı kapsamında, uluslararası bilimsel değerlendirme sonucu desteklenmeye hak kazanan başarılı konsorsiyumların ortakları, kendi ülkelerindeki fon kuruluşları tarafından desteklenecektir. Bu çerçevede, Türk araştırmacıların yer aldığı projelerin Türk ekipleri, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) ve TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1509) kapsamında desteklenecektir.

Söz konusu çağrı kapsamında çok ortaklı üç yıllık araştırma projeleri desteklenecektir. Çağrıya proje önerisi sunmak için son tarih 14 Temmuz 2017‘dir. EIG CONCERT-Japan 2017 yılı ortak çağrısına, Japonya, Türkiye, Fransa, Almanya, Norveç, Litvanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve İspanya’dan araştırma fon kuruluşları katılmaktadır. Söz konusu çağrı çerçevesinde, Japonya’dan en az bir ve çağrıya katılan en az iki farklı Avrupa ülkesinden iki ortağın katılımıyla oluşturulacak olan en az üç ortaklı konsorsiyumlar desteklenecektir.

14 Temmuz 2017‘de kapanacak olan çağrıya başvurular elektronik ortamda, İngilizce olarak,http:// https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eig_jc2017 adresinde yer alan elektronik başvuru sistemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca, çağrıya başvuran Türk tarafı ortakların http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/eig-concert-japan-ortak-cagrisi-acildi adresinde yer alan duyuruda belirtildiği biçimde, TÜBİTAK 1509 veya 1001 programlarına eşzamanlı başvuru yapmaları gerekmektedir. Ulusal başvuru yapmayan ya da belgeleri eksik olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Çağrı ile ilgili detaylara ve çağrı metnine http://www.concert-japan.eu/adresinden ulaşılabilmektedir.

Uluslararası destekleri için ofisimizden Esra AĞRALI arkadaşımıza ulaşabilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr, dahili: 1636).

 

H2020 Proje Hazırlama Bilgilendirme Toplantısı 22 Mayıs 2017 Tarihinde Gerçekleşecek!

Değerli Hocalarımız,

Türkiye olarak paydaşı olduğumuz ve finansmanına katkı sağladığımız H2020 projelerinden ülke olarak yararlanma oranımız henüz arzu edilen seviyelerde değildir. Bu durumu gidermek için, TÜBİTAK başta olmak üzere çok sayıda destek sağlanmaktadır. Proje pazarlarına katılım, konsorsiyum oluşturma, proje öneri dosyasının incelenmesi, vb. pek çok konuda destekler mevcuttur. Ayrıca, H2020 ile ilgili çok sayıda proje hazırlama eğitimleri de düzenlenmektedir.

İstanbul Medipol Üniversitesi adına pek çok H2020 eğitimine katılım sağlayan TTO ekibimiz, farklı eğitimlerde sunulan bilgileri bir araya getirerek, araştırmacıların proje konusu seçmekten, kendilerine paydaş bulmaya kadar olan tüm süreçleri olabildiğince sade ve basit bir anlatımla bu kılavuzda bir araya getirmeye çalıştılar. Bu kılavuzu geçtiğimiz yıl siz değerli hocalarımızın ilgisine sunduk. Kılavuzda yer alan bilgilerin ışığında TTO ekibi olarak 22 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00’da, C-Blok Senato Odası’nda bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğiz. Toplantı içeriğinde aşağıdaki başlıklara değinilecektir:

1. AVRUPA KOMİSYONUNA AİT “PARTICIPANT PORTAL” İÇİN ÜYELİK İŞLEMLERİ

2. UYGUN ÇAĞRININ BULUNMASI

3. PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA İÇİN TEMEL ÖNERİLER

4. HAZIRLIĞI DEVAM EDEN PROJE İÇİN ORTAK OLMA İÇİN TEMEL ÖNERİLER

5. TTO OLARAK NELER SUNABİLİRİZ?

Bilgilendirme toplantımıza siz değerli hocalarımızın katılımından memnuniyet duyarız.

Toplantı afişi için lütfen tıklayınız

 

2017-TÜRKİYE-A.B.D.VE TÜRKİYE-İNGİLTERE İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ETKİNLİK DÜZENLEME DESTEĞİ İÇİN BAŞVURULAR 15 MAYISTA BAŞLAYACAK!

Değerli Hocalarımız,

Türkiye-A.B.D. ve Türkiye-İngiltere arasında ikili işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için yapılan çalışmalar doğrultusunda Türkiye, A.B.D. ve İngiltere’deki üniversite/kurum/kuruluşlarda çalışan bilim insanlarına yönelik, bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri oluşturma ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik yurt içinde düzenlenecek çalıştay, seminer ve toplantılara TÜBİTAK – BİDEB tarafından 2223 – D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında destek verilecek.

 Başvurular tarihleri: 15 Mayıs-16 Haziran 2017

Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Destek için ofisimizden Esra AĞRALI arkadaşımıza ulaşabilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr, dahili: 1636).

 

Medipol TTO Olarak Techın2b Üyeliğimiz Başladı!

Değerli Hocalarımız,

Medipol TTO olarak TECHIN2B üyeliğimiz başlatılmış olup başvurusu yapılan Patentlerin burada tanıtımı yapılıyor olacaktır. TECHIN2B, portföy yönetimini sağlayarak girişimcileri, buluşçuları yatırımcılar ile buluşturan Şehir Üniversitesi tarafından kurulan bir teknoloji merkezi/platformudur.

Etkinlik/haberleri takip etmek isteyen hocalarımız http://www.techin2b.com adresi üzerinden Linkedin üyeliği ile bağlanabilir veya ayrıca üyelik açabilirler.

TÜBİTAK-BİLGEM Bulut Bilişim Sempozyumu 19-20 Ekim 2017’de Antalya’da Düzenlenecek!

Değerli Hocalarımız,

TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE), Bulut Bilişim ve Büyük Veri konusundaki çalışmalarını, dünyadaki gelişmeler ışığında ve ülkemizdeki ihtiyaçlar doğrultusunda, T.C. Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programı destekli “Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB)” projesi ile yürütmektedir.

Ulusal boyutta pek çok paydaşı ilgilendiren bu laboratuvar sayesinde, Bulut Bilişim ve Büyük Veri alanlarında ileri düzeyde araştırmalar yapan ve/veya profesyonel çözümler üreten tarafları bir araya getirmek ve ulusal bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla TÜBİTAK BİLGEM BTE tarafından 19-20 Ekim 2017 tarihlerinde, Antalya’da “1.Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu (B3S’17)” düzenlenecektir.

Sempozyuma ait tüm bilgiler http://b3s.b3lab.org adresinde sunulmuş olup, ilgilenen araştırmacıların en geç 14 Temmuz 2017 tarihine kadar web sitesi üzerinden bildirilerini iletmeleri gerekmektedir.

Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama Planı – Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı Başvuruları Alınmaya Başladı!

Değerli Hocalarımız,

Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama Planı – Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı Başvuruları Alınmaya Başladı.

Uluslararası son başvuru tarihi 30 Haziran 2017
Ulusal son başvuru tarihleri
  1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 7 Temmuz 2017

 

  1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 10 Temmuz 2017

 

 

Çağrı Başlıkları

Tek aşamalı başvuru sürecini benimseyecek JFS2017, çağrıya katılım sağlayan Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkelerinin öncelikli alanlarına göre, aşağıda verilen tematik alanlarda açılacaktır.

  • Sağlık
  • Antimikrobiyal İlaç Direnci
  • Yeni Çıkan Bulaşıcı Hastalıklar
  • İklim Değişikliği/ Çevre
  • Gıda Üretim Sistemlerinin Adaptasyonu / Esnekliği
  • İklim Değişikliğinin Ekosisteme ve Biyoçeşitliliğe Etkileri

Projeler, her ülkenin kendi ulusal destek programlarında yer alan kurallara göre, 3 yıl süreyle desteklenecektir. Türkiye’den başvuru yapacak araştırmacılar, ulusal ve uluslararası başvuruyu aynı zamanda yapacaklardır (bkz. Ulusal Başvuru Süreçleri). Akademi ve özel şirketlerden bağımsız araştırmacı olarak başvuru yapacak araştırmacıların, 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, endüstriyel faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarda yer alan araştırmacıların ise 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsam ve kurallarına göre ulusal başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Ulusal Başvuru Süreçleri

ARDEB 1001 – Programı hakkında bilgi almak için tıklayınız

TEYDEB 1509- Programı hakkında bilgi almak için tıklayınız

Buna göre, uluslararası başvuru sırasında, proje önerileri başvuruları, https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/seaeuropejfs internet adresinden elektronik olarak alınacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Türkiye’den üniversite, kamu ve özel kuruluşlarda araştırma faaliyetlerinde bulunan bilim insanları,1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı ; Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri ise,1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde çağrıya başvurada bulunabilirler.

Önemli Hususlar:

ARDEB 1001- Programı kapsamında proje önerisi sunacak araştırmacılar, projede Etik Kurul OnayıYasal/Özel İzin Belgesi  almanızı gerektiren çalışma varsa, onay ve izin belgelerinin 13 Ekim 2017 tarihine kadar TÜBİTAK-Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’ne iletilmesi zorunludur.

TEYDEB 1509- Programı kapsamında proje önerisi sunacak araştırmacılar, insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanmasını ve/ veya İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngörüyor ise başvuru öncesinde ilgili kurumun İnsan Araştırmaları Etik Kurulu/Biyoyararlanım ve Biyo-eşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurulları/Klinik Araştırmalar Etik Kurulu/Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan (HADYEK) Etik Kurul Onay Belgesi alınması zorunlu olup, ilgili belgenin proje ön kayıt formu ve  SEA-EU-NET2 ön yazısı ile birlikte 10 Temmuz 2017 tarihine kadar TÜBİTAK-TEYDEB’e sunulması zorunludur.

Notlar:

JFS2017 hakkında detaylı bilgiye https://sea-eu.net/object/document/282 bağlantısından erişebilir, çağrıyla ilgili tüm sorularınızı sea-eu-net2@tubitak.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

 

 

Afrika-Avrupa Birliği Ortak Araştırma İşbirliği Çağrısı Açıldı!

Değerli Hocalarımız,

LEAP-Agri (A Long-term EU-Africa Research and Innovation Partnership on Food and Nutrition Security and SustainableAgriculture), Afrika ve Avrupa ülkeleri tarafından Gıda, Beslenme Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım alanlarında ortak araştırma projelerine fon desteği sağlamak amacıyla başvuruları 15 Haziran 2017 tarihinde tamamlanacak olan ortak bir çağrı açılmıştır.

Afrika’dan Cezayir, Burkina Faso, Kamerun, Mısır, Gana, Kenya, Senegal, Güney Afrika ve Uganda; Avrupa’dan ise Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya ve Türkiye’nin fonlayıcı ülkeler olarak yer aldığı Çağrı’da,  İtalya’nın Bari şehrinde yerleşik uluslararası bir kuruluş olan CIHEAM (International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies) da fonlayıcı ortak olarak bulunmaktadır.

Proje başvuruları, konsorsiyumdaki ülkeler arasında yer alan en az (4) ekip tarafından ortak olarak gerçekleştirilmelidir. (2) Afrika ülkesinden ve (2) Avrupa’dan olmak kaydıyla, fonlayıcı kuruluşların uygunluk kritelerine uyan kuruluşlar (Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler vb.) ekiplerde yer alabilir. LEAP-Agri üyesi olmayan ulusal/uluslararası ekipler de kendi finansmanlarını sağladıkları takdirde bazı projelerde yer alabilir.

Çağrı, 2 aşamalı olarak gerçekleştirilecektir;

– İlk aşamadaki önbaşvuru İngilizce ve Çağrı Sekreteyası’na online olarak https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/leap-agriadresi üzerinden yapılacak, ilgili başvurular bağımısız panellerde değerlendirilecektir.

– İkinci aşamada, ilk aşamada seçilen başvuruların sahipleri yine İngilizce olarak kapsamlı başvurularını yapacak, başvurular uluslararası bağımsız dış danışmanlar tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Proje süreleri 3 yıl olmakla birlikte, desteklenmesine karar verilen projeler her ülkenin kendi ulusal kurallarına göre fonlanacaktır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

Ulusal İrtibat Noktası: Kerem Lutfi AKILLI

kerem.akilli@tubitak.gov.tr / 0312 298 1638

Avrupa Birliği destekleri için ofisimizden Esra AĞRALI arkadaşımıza ulaşabilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr, dahili: 1636).

 

TÜBİTAK Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı BİDEB Yüksek Lisans ve Doktora Bursları 2017 Yılı Başvuruları!

Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz,

TÜBİTAK Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programları kapsamında 2017 yılı 1. dönem başvuruları 17 Nisan  – 5 Mayıs  2017 tarihleri arasında alınacaktır.

Lisansüstü bursları kapsamında yürütülmekte olan alt programların 2017 yılı ilanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

*Aynı başvuru dönemi içinde yalnızca bir alt programa başvuru yapılabilir. 

Program İlanları:

Yüksek Lisans Burs Programları

Doktora Burs Programları

Programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru için ofisimizden Gizem Hanıma ulaşabilirsiniz: ggencyurek@medipol.edu.tr, Dahili:1637

Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği İçin Nerelere Başvurabilirim?

Değerli Hocalarımız,

Araştırmacılarımızın bilimsel etkinliklere katılması hususunda ulusal desteklerin yanı sıra üniversitemizin de bazı destekleri mevcuttur. Ancak hangi durumda hangi destekten yararlanılabileceği hususunda sıklıkla karışıklık yaşandığını gözlemlemekteyiz. Bu durumu gidermek adına, sizler için bir Bilimsel Etkinliklere Katılım Kılavuzu hazırlamış bulunmaktayız.

Bu kılavuzda da göreceğiniz üzere, bilimsel etkinliklere katılım için, öncelikle varsa TÜBİTAK ARDEB desteklerinden yararlanmanızı; yoksa Yayın Teşvik desteğine başvurmanızı öneriyoruz. Bunlara ek olarak her durumda başvurunuza açık olan ULAKBİM teşviklerinden de yararlanabilirsiniz. Kılavuz dokümanda, bu desteklerle ilgili yardımcı dokümanların bağlantılarını da görebileceksiniz.