COSME Programı “Genç Girişimciler için Erasmus” Proje Teklif Çağrısı!

Değerli Hocalarımız,

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (Competitiveness of Enterprises and SMEs-COSME) 2014-2020 döneminde, 2.3 Milyar Avroluk bir bütçe ile yürütülen bir Birlik programıdır. Bu program ile Birlik işletmelerinin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi ile KOBİ’lerin kurulması ve büyümesi desteklenmektedir. COSME Programının Ulusal Koordinasyonu KOSGEB tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda KOSGEB tarafından ulusal koordinasyonu yapılacak olan, AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ’lere ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan COSME Program kapsamında yeni bir
“GRO/SME/17/D/N011 COS-EYE-2017-4-01 Erasmus for Young Entrepreneurs-Genç Girişimciler için Erasmus” proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Çağrı kapsamında yapılacak başvurular tüzel kişilikler tarafından oluşturulan bir konsorsiyum formunda olmalıdır. Uygun bir konsorsiyum aşağıdaki yapıları içerebilir:
· Ekonomik ilişkiler, işletme, iş destekleri ye ilgili konularda faaliyet gösteren kamu kurumları
· Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf Sanatkar OdaIarı ve benzeri yapıları
· İş destek ağları, start-up merkezleri, inkübatörler, teknoparklar
· İş birlikleri ve dernekleri,
· İş destek hizmetleri sunan kamu-tüzel kesimden kurum/kuruluşlar
· Üniversiteler ve mesleki eğitim sunan yüksek eğitim kurumlarından oluşan;

4 farklı COSME katılımcı ülkesinden en az 5 bağımsız yasal kuruluştan oluşan ve maksimum 10 kuruluştan  bir konsorsiyum kurulmalıdır. Bir ortak yalnızca bir proje teklifi içerisinde yer alabilir. Bu proje teklif çağrısının yayınlandığı süreye kadar, EYE Çerçeve Ortaklık Anlaşması (FPA)’nın bir parçası olarak Genç Girişimciler için Erasmus Programını uygulayan yasal kuruluşlar başvuruda bulunamazlar.

Faaliyetler 01/02/ 018 tarihinden önce başlayamaz; 31/01/2020 tarihine kadar bitirilmelidir. Proje suresi 24 aydır, daha uzun sure talep eden teklifler kabul edilmeyecektir.

Çağrıya dair ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 Hazırlık konusunda destek almak için ofisimizden Esra AĞRALI arkadaşımıza ulaşabilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr, dahili: 1636).

Yayın Çıkarmadan Önce Neden Patent Ofisine Uğramalıyım?

Değerli Hocalarımız,

Her araştırmacının birincil amacı, bilimsel bilginin artmasına katkıda bulunmaktır. Bu sebepten dolayı, araştırma çalışması ve araştırma sonuçlarının yayınlanması bir araştırmacının bilimsel aktivitelerinin en önemlisidir. Bilimsel tartışmalara katılmak ve yayının başarısını tehlikeye atmamak için araştırmacılar, genellikle araştırma sonuçlarını hızlıca yayınlamaktadır. Ancak bu durum; araştırmacıların, öncesinde patent başvurusu yapmadan hızlıca yayın yapmalarına ve  bütün patent haklarının geriye dönüşü olmayacak bir şekilde kaybolmasını görmezden gelmelerine neden olmaktadır.

Buluşa ilişkin ticari yarara dayalı sorular araştırmacılar için genellikle ikinci sırada kalmaktadır. Ancak yayın sonrası fikrinizin sadece size ait olduğunu ve bir başkası tarafından sizden izinsiz kullanılmamasını sağlamanın tek yolu ise Patent alabilmektir. Ticari gelir elde etme noktasında ise yayınlarınız bir başkasına fikir vereceği için yayın konunuza ilişkin, Patentlenebilirlik değerlendirilmesinin yapılarak, şayet patentlenebilir ise bir an önce Patente başvurulmasının, akabinde yayın yapmanızın emeklerinizin korunması noktasında en doğru yol olacaktır.

Bir buluşa patent verilebilmesi için temel gerekliliklerden biri yeniliktir. Ancak buluşa toplumca ulaşılabilecek hale getiren bütün yayınlar, buluşun yeniliğini dolayısıyla patent verilebilirliğini ortadan kaldırmaktadır. Patent başvurusundan önce yapılan sözlü ve yazılı açıklamalar, yayınlar buluşa ilişkin yeniliği ortadan kaldırmakta ve Patent alınmasına mani olabilmektedir. Yayını yapan siz (buluş sahibinin kendisi) olsa dahi Dünya Fikri Mülkiyet Sistemi bunu yenilik kaybı olarak görmektedir.

Ticari değeri olan bir fikrin, patent başvurusu yapılmadan doğrudan yayın haline getirilmesi, sadece Üniversitemiz ve akademisyenlerimiz adına değil; aynı zamanda ve daha önemlisi ulusal bir kaybımızdır. Bu konuda farkındalık sahibi olmak ve gerekli titizliği göstermek, siz değerli akademisyenlerden başlayarak hepimizi ortak sorumluluğudur.

Yayın yapmadan önce yayın içeriğinin Patentlenebilirliği konusunda TTO’ya danışmanız durumunda Patentlenebilir olmadığından emin olduğunuz bilimsel çalışmalarınızı gönül rahatlığıyla yayınlayabilirsiniz.

Bu çerçevede izleyebileceğiniz süreç şu şekilde olabilir;

=> Yayın hazırlığı

–        İçeriğin Teknik yönü var ise, TTO’ ya bildirimin yapılması

–        TTO Patent Ofisi tarafından Patentlenebilir mi değerlendirmesi

–        Patentlenebilir ise, patente başvurulması (maksimum. 2  ay süre içinde başvuru tamamlanır)

=>  Sonrasında yayının yapılması

 

Fikri mülkiyetle ilgili her konuda Patent Uzmanı Zeynep Hanımla iletişime geçebilirsiniz (zcansap@medipol.edu.tr, dahili: 1639)

ULUSLARARASI AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ ve FUARI 3-5 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSTANBUL’DA!

Değerli Hocalarımız,

Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin sunumu, Ar-Ge’de kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve akademinin etkileşiminin artırılması, uluslararası akademik ve bilimsel işbirliklerinin geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesi konuları hakkında farkındalık, bilgi ve ticari paylaşım platformu ve taraflar arasındaki işbirliğinin oluşturulması amacıyla 3-5 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul’da “Geleceğin Üretim Sistemlerinde Ar-Ge İşbirlikleritemasıyla “Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı” düzenlenecektir. Söz konusu etkinlik Kalkınma Bakanlığı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, YÖK ve TÜBİTAK katkılarıyla düzenlenecektir.

Kapsam:

Etkinlik dört bölümden oluşmaktadır.

 1. Zirve kapsamında aşağıda belirtilen konularda paneller düzenlenecektir:
 • Geleceğin Üretim Sistemleri ve Ar-Ge İşbirlikleri,
 • Türkiye-Japonya Ar-Ge İşbirlikleri,
 • Geleceğin Üretim Sistemlerinde Araştırma Altyapıları,
 • Ar-Ge işbirliklerinde Temel Sorunlar: Çözüm Önerileri ve İyi Uygulama Örnekleri,
 • Geleceğin Üretim Sistemlerinde Dijital Teknolojilerin Rolü ve İşbirliği Fırsatları,
 • Geleceğin Üretim Sistemlerinde Biyoteknolojinin Rolü ve İşbirliği Fırsatları,
 • Geleceğin Üretim Sistemlerinde Nanoteknolojinin Rolü ve İşbirliği Fırsatları
 1. Bir-E-Bir Görüşmeler: Kamu-Üniversite ve Sanayi kesiminde Ar-Ge projelerinin bire bir görüşmelerle işbirliği zeminin sağlanmasına yönelik bir platform kurulacaktır.
 1. Ar-Ge Yönetimi (Chief Research Officer-CRO) Toplantıları Ar-Ge ekosistemindeki tüm tarafların tematik alanlardaki (savunma, uzay, gıda, tarım, makine-imalat, su, enerji, otomotiv, sağlık, BİT) uzman ve yöneticilerinin sektörel sorunları tartışacağı yuvarlak masa toplantıları düzenlenecektir.
 1. Fuar: Bu kapsamda üniversiteler ve kamu araştırma altyapıları ile özel sektör Ar-Ge merkezlerine tahsis edilecek stantlarda ilgili faaliyetlerin tanıtımın yapılmasına ve ekosistemin güçlendirilmesi kapsamında işbirliklerinin sağlanmasına uygun ortam hazırlanacaktır.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama – Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı 1 Nisan 2017 Tarihinde Açılacak!

Değerli Hocalarımız,

Ortak Fonlama Planı (Joint Funding Scheme-JFS)’nın hedefi, Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri’nde araştırma faaliyetlerinde bulunan bilim insanlarını ve girişimcileri bir araya getirerek ortak Ar-Ge alanlarında işbirlikleri kurmalarını sağlamaktır.

JFS, Güneydoğu Asya ve Avrupa arasında ortak araştırma ve yenilik aktivitelerini geliştirmek üzere sistematik bir yaklaşım geliştirmek istemektedir. Bu işbirliklerinin sürdürülebilir ortaklıklara dönüşmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir:

 • Ortak araştırma ve yenilik faaliyetlerinin uygulanması
 • Bölgeler arası işbirliklerinin artırılması
 • Yeni ortaklıkların geliştirilmesi ve varolanların güçlendirilmesi
 • Bilgi ve en iyi uygulama yaklaşımlarının değiş tokuş edilmesi

Çağrı Başlıkları:

JFS2017, çağrıya katılım sağlayan Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkelerinin öncelikli alanlarına göre, “Sağlık ve İklim Değişimi/ Çevre” genel başlıkları altında aşağıdaki tematik alanlarda açılacaktır:

 • Sağlık
 • Antimikrobiyal ilaç direnci
 • Yeni çıkan bulaşıcı hastalıklar
 • İklim Değişikliği/ Çevre
 • Gıda Üretim Sistemlerinin adaptasyonu / esnekliği
 • İklim değişikliğinin ekosisteme ve biyoçeşitliliğe etkileri

Aksi belirtilmedikçe, projeler her ülkenin kendi ulusal destek programlarında yer alan kurallara göre, 3 yıl süreyle desteklenecektir. Türkiye’den başvuru yapacak araştırmacılar,uluslararası ve ulusal başvurular aynı zamanlarda yapacaklardır.

Buna göre, uluslararası başvuru sırasında, proje önerileri başvuruları, Alman Uzay ve Havacılık Merkezi’nin (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt –DLR) geliştirdiği ağ aracı (web tool) ile alınacaktır. Ulusal başvurular ise, 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı veya 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsam ve kurallarına göre çağrı açılış tarihinden itibaren 10 Temmuz 2017 tarihine kadar uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden elektronik olarak yapılacaktır.

JFS2017, tek aşamalı başvuru sürecini benimseyecektir. Başvuru takvimi, Nisan 2017 –Eylül 2017 olarak belirlenmiştir.

Öngörülen çağrı tarihleri ve detaylı bilgi için tıklayınız

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Başvuruları Başlamıştır!

Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz,

TÜBİTAK-2209 A Programı, Üniversitelerimizin Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek için lisans öğreniminde yapacakları araştırma projelerine kısmi destek vermektedir.

Üniversitelerin Doğa bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında kayıtlı lisans öğrencisi/öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinin desteklenmesi için başvurabilirler.

Öğrencilerden biri “Proje Yürütücüsü” olarak Kuruma karşı sorumludur.

Aynı proje için birden fazla başvuru yapılamaz. Daha önce desteklenen bir proje için tekrar başvuru yapılamaz.

Araştırma projesinin desteklenmesine karar verilen öğrencilerin, projeyle ilgili çalışmalarını, en geç lisans öğrenimlerini bitirmeden ve en geç bir yıl içinde tamamlayacak şekilde planlayıp çalışmayı bitirmeleri gerekmektedir.

Destek miktarı, Proje başına en çok 2.500 TL’dir.

Başvuru Dönemi ve Tarihleri Aşağıdaki Gibidir:
I. Dönem
01 Mart 2017 – 31 Mart 2017

II. Dönem
02 Ekim 2017 – 31 Ekim 2017

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

BİDEB Destekleri için ofisimizden Gizem Hanımla iletişime geçebilirsiniz (ggencyurek@medipol.edu.tr, dahili:1637)

Lisans Öğrencilerinden Bitirme Tezi Hazırlayanlara Burs İmkanı!

Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz,

2001 Yılında kurulan Türkiye Çevre Koruma Vakfı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteklenmesi ve güçlendirilmesi faaliyetleri yanında, ülkemiz çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı ve destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Vakfın Yönetim Kurulu tarafından, Haziran ayında tezlerini teslim edecek öğrencilere yönelik ayda 400 TL olmak üzere, 4 ay süre ile Çevre Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ile Mimarlık, Şehir Planlama, Biyoloji ve Kimya bölümlerinde bitirme tezi hazırlayan toplam 400 lisans öğrencisine burs verilmesine karar verilmiştir.

Belirtilen konu başlıkları altında bitirme tezi hazırlayan Lisans öğrencileri buraya tıklayarak 1 Mart 2017 tarihine kadar başvuru yapabilecektir. 1 Mart 2017 tarihi baz alınarak burslar ödenmeye başlanacaktır. Burs almaya hak kazananların isimleri vakfın web sitesinde duyurulacaktır.

2213 Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı 2017 yılı 1. Dönem Başvuruları Başladı!

Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz,

TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş olan aşağıdaki alanlarda, yurt dışında doktora eğitimi almak isteyenlere eğitim bursu sağlanmaktadır. (Bu program kapsamında sadece DOKTORA bursu verilmektedir.)

Burs Verilecek Alanlar:

 • Malzeme Teknolojileri
 • Biyomalzemeler
 • Enerjik Malzemeler
 • Elektronik – Elektromanyetik Malzemeler
 • Lazer Teknolojileri
 • Optik
 • Algılayıcılar
 • Nanoteknoloji
 • Nükleer Enerji
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 • Enzimler ve Mikrobiyal Biyoteknoloji
 • Hayvan ve Bitki Biyoteknolojisi
 • Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi
 • Sistem Mühendisliği
 • Bilgi Güvenliği
 • Yazılım Doğrulama ve Geçerleme / Yazılım Geliştirme Metodolojileri / Yazılım Gereksinim Mühendisliği /  Yazılım Tasarımı
 • Güvenlik ve Güvenilirlik Mühendisliği
 • Uydu / Uzay Aracı Yönelim Belirleme ve Kontrol Sistemleri
 • Uzay Aracı Sistem Tasarımı

Kimler Başvurabilir

Program kapsamında belirlenen araştırma alanlarında yurt dışında doktora eğitimi almayı amaçlayan, lisans öğreniminde son sınıfa geçmiş, lisans öğrenimini tamamlamış, bir lisansüstü programına kayıtlı ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış olan ve aşağıdaki koşulları sağlayan kişiler başvuru yapabilir:

 1. T.C. vatandaşı olmak
 2. 1 Ocak 2017 günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak
 3. Geçerli Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Eşit Ağırlıklı (EA) puanı en az 75 olmak veya bu puana eşdeğer GRE veya GMAT sonuç belgesine sahip olmak
 4. Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, lisans öğrenimini en az 3.00/4 veya 76.66/100 ve (yapmışsa) tezli yüksek lisans öğrenimini en az 3.20/4 veya 81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak. Henüz mezun olmamış son sınıf öğrencileri müracaat tarihinde lisans not ortalama koşulunu sağlamaları halinde başvuru yapabilirler. Ancak bu öğrencilerin bursluluk durumunun kesinleşmesi için en az 3.00/4 veya 76.66/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile mezun olmaları gerekir.
 5. Yurt dışında doktora eğitiminin alınacağı üniversitenin eğitim dilini yeterli düzeyde bildiğini belgelendirmek.

Burs Miktarı ve Ödeme Koşulları

Verilecek eğitim bursu, doktora eğitiminin ilk iki (2) yılını kapsamaktadır. Bursluluk süresince bursiyerlere, yaşam gideri (aylık 1.800 ABD Doları), öğrenim harçları ve sağlık sigortası da dâhil olmak üzere yıllık en çok 60.000 ABD doları ödenir. Öğrenim harçları kapsamında bursiyerin sadece eğitimine ilişkin temel harcamalar karşılanmaktadır,  dernek-kulüp ücreti, ulaşım ücreti, sağlık-sosyal tesis ücreti, oda-yurt-konaklama ücreti ve benzeri diğer ücretler karşılanmamaktadır. Sağlık sigortası olarak ise sadece zorunlu, temel sağlık sigortası masrafları karşılanmaktadır.

BAŞVURU TARİHLERİ

1.Dönem: 1 Şubat 2017 – 24 Mart 2017

2.Dönem: 1 Ağustos 2017 – 30 Eylül 2017

Program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

BİDEB Destekleri için ofisimizden Gizem Hanımla iletişime geçebilirsiniz (ggencyurek@medipol.edu.tr, dahili:1637)