TÜBİTAK-BİLGEM Bulut Bilişim Sempozyumu 19-20 Ekim 2017’de Antalya’da Düzenlenecek!

Değerli Hocalarımız,

TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE), Bulut Bilişim ve Büyük Veri konusundaki çalışmalarını, dünyadaki gelişmeler ışığında ve ülkemizdeki ihtiyaçlar doğrultusunda, T.C. Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programı destekli “Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB)” projesi ile yürütmektedir.

Ulusal boyutta pek çok paydaşı ilgilendiren bu laboratuvar sayesinde, Bulut Bilişim ve Büyük Veri alanlarında ileri düzeyde araştırmalar yapan ve/veya profesyonel çözümler üreten tarafları bir araya getirmek ve ulusal bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla TÜBİTAK BİLGEM BTE tarafından 19-20 Ekim 2017 tarihlerinde, Antalya’da “1.Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu (B3S’17)” düzenlenecektir.

Sempozyuma ait tüm bilgiler http://b3s.b3lab.org adresinde sunulmuş olup, ilgilenen araştırmacıların en geç 14 Temmuz 2017 tarihine kadar web sitesi üzerinden bildirilerini iletmeleri gerekmektedir.

Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama Planı – Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı Başvuruları Alınmaya Başladı!

Değerli Hocalarımız,

Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama Planı – Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı Başvuruları Alınmaya Başladı.

Uluslararası son başvuru tarihi 30 Haziran 2017
Ulusal son başvuru tarihleri
  1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 7 Temmuz 2017

 

  1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 10 Temmuz 2017

 

 

Çağrı Başlıkları

Tek aşamalı başvuru sürecini benimseyecek JFS2017, çağrıya katılım sağlayan Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkelerinin öncelikli alanlarına göre, aşağıda verilen tematik alanlarda açılacaktır.

 • Sağlık
 • Antimikrobiyal İlaç Direnci
 • Yeni Çıkan Bulaşıcı Hastalıklar
 • İklim Değişikliği/ Çevre
 • Gıda Üretim Sistemlerinin Adaptasyonu / Esnekliği
 • İklim Değişikliğinin Ekosisteme ve Biyoçeşitliliğe Etkileri

Projeler, her ülkenin kendi ulusal destek programlarında yer alan kurallara göre, 3 yıl süreyle desteklenecektir. Türkiye’den başvuru yapacak araştırmacılar, ulusal ve uluslararası başvuruyu aynı zamanda yapacaklardır (bkz. Ulusal Başvuru Süreçleri). Akademi ve özel şirketlerden bağımsız araştırmacı olarak başvuru yapacak araştırmacıların, 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, endüstriyel faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarda yer alan araştırmacıların ise 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsam ve kurallarına göre ulusal başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Ulusal Başvuru Süreçleri

ARDEB 1001 – Programı hakkında bilgi almak için tıklayınız

TEYDEB 1509- Programı hakkında bilgi almak için tıklayınız

Buna göre, uluslararası başvuru sırasında, proje önerileri başvuruları, https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/seaeuropejfs internet adresinden elektronik olarak alınacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Türkiye’den üniversite, kamu ve özel kuruluşlarda araştırma faaliyetlerinde bulunan bilim insanları,1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı ; Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri ise,1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde çağrıya başvurada bulunabilirler.

Önemli Hususlar:

ARDEB 1001- Programı kapsamında proje önerisi sunacak araştırmacılar, projede Etik Kurul OnayıYasal/Özel İzin Belgesi  almanızı gerektiren çalışma varsa, onay ve izin belgelerinin 13 Ekim 2017 tarihine kadar TÜBİTAK-Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’ne iletilmesi zorunludur.

TEYDEB 1509- Programı kapsamında proje önerisi sunacak araştırmacılar, insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanmasını ve/ veya İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngörüyor ise başvuru öncesinde ilgili kurumun İnsan Araştırmaları Etik Kurulu/Biyoyararlanım ve Biyo-eşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurulları/Klinik Araştırmalar Etik Kurulu/Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan (HADYEK) Etik Kurul Onay Belgesi alınması zorunlu olup, ilgili belgenin proje ön kayıt formu ve  SEA-EU-NET2 ön yazısı ile birlikte 10 Temmuz 2017 tarihine kadar TÜBİTAK-TEYDEB’e sunulması zorunludur.

Notlar:

JFS2017 hakkında detaylı bilgiye https://sea-eu.net/object/document/282 bağlantısından erişebilir, çağrıyla ilgili tüm sorularınızı sea-eu-net2@tubitak.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

 

 

Afrika-Avrupa Birliği Ortak Araştırma İşbirliği Çağrısı Açıldı!

Değerli Hocalarımız,

LEAP-Agri (A Long-term EU-Africa Research and Innovation Partnership on Food and Nutrition Security and SustainableAgriculture), Afrika ve Avrupa ülkeleri tarafından Gıda, Beslenme Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım alanlarında ortak araştırma projelerine fon desteği sağlamak amacıyla başvuruları 15 Haziran 2017 tarihinde tamamlanacak olan ortak bir çağrı açılmıştır.

Afrika’dan Cezayir, Burkina Faso, Kamerun, Mısır, Gana, Kenya, Senegal, Güney Afrika ve Uganda; Avrupa’dan ise Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya ve Türkiye’nin fonlayıcı ülkeler olarak yer aldığı Çağrı’da,  İtalya’nın Bari şehrinde yerleşik uluslararası bir kuruluş olan CIHEAM (International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies) da fonlayıcı ortak olarak bulunmaktadır.

Proje başvuruları, konsorsiyumdaki ülkeler arasında yer alan en az (4) ekip tarafından ortak olarak gerçekleştirilmelidir. (2) Afrika ülkesinden ve (2) Avrupa’dan olmak kaydıyla, fonlayıcı kuruluşların uygunluk kritelerine uyan kuruluşlar (Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler vb.) ekiplerde yer alabilir. LEAP-Agri üyesi olmayan ulusal/uluslararası ekipler de kendi finansmanlarını sağladıkları takdirde bazı projelerde yer alabilir.

Çağrı, 2 aşamalı olarak gerçekleştirilecektir;

– İlk aşamadaki önbaşvuru İngilizce ve Çağrı Sekreteyası’na online olarak https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/leap-agriadresi üzerinden yapılacak, ilgili başvurular bağımısız panellerde değerlendirilecektir.

– İkinci aşamada, ilk aşamada seçilen başvuruların sahipleri yine İngilizce olarak kapsamlı başvurularını yapacak, başvurular uluslararası bağımsız dış danışmanlar tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Proje süreleri 3 yıl olmakla birlikte, desteklenmesine karar verilen projeler her ülkenin kendi ulusal kurallarına göre fonlanacaktır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

Ulusal İrtibat Noktası: Kerem Lutfi AKILLI

kerem.akilli@tubitak.gov.tr / 0312 298 1638

Avrupa Birliği destekleri için ofisimizden Esra AĞRALI arkadaşımıza ulaşabilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr, dahili: 1636).

 

TÜBİTAK Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı BİDEB Yüksek Lisans ve Doktora Bursları 2017 Yılı Başvuruları!

Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz,

TÜBİTAK Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programları kapsamında 2017 yılı 1. dönem başvuruları 17 Nisan  – 5 Mayıs  2017 tarihleri arasında alınacaktır.

Lisansüstü bursları kapsamında yürütülmekte olan alt programların 2017 yılı ilanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

*Aynı başvuru dönemi içinde yalnızca bir alt programa başvuru yapılabilir. 

Program İlanları:

Yüksek Lisans Burs Programları

Doktora Burs Programları

Programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru için ofisimizden Gizem Hanıma ulaşabilirsiniz: ggencyurek@medipol.edu.tr, Dahili:1637

Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği İçin Nerelere Başvurabilirim?

Değerli Hocalarımız,

Araştırmacılarımızın bilimsel etkinliklere katılması hususunda ulusal desteklerin yanı sıra üniversitemizin de bazı destekleri mevcuttur. Ancak hangi durumda hangi destekten yararlanılabileceği hususunda sıklıkla karışıklık yaşandığını gözlemlemekteyiz. Bu durumu gidermek adına, sizler için bir Bilimsel Etkinliklere Katılım Kılavuzu hazırlamış bulunmaktayız.

Bu kılavuzda da göreceğiniz üzere, bilimsel etkinliklere katılım için, öncelikle varsa TÜBİTAK ARDEB desteklerinden yararlanmanızı; yoksa Yayın Teşvik desteğine başvurmanızı öneriyoruz. Bunlara ek olarak her durumda başvurunuza açık olan ULAKBİM teşviklerinden de yararlanabilirsiniz. Kılavuz dokümanda, bu desteklerle ilgili yardımcı dokümanların bağlantılarını da görebileceksiniz.

 

COSME Programı “Genç Girişimciler için Erasmus” Proje Teklif Çağrısı!

Değerli Hocalarımız,

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (Competitiveness of Enterprises and SMEs-COSME) 2014-2020 döneminde, 2.3 Milyar Avroluk bir bütçe ile yürütülen bir Birlik programıdır. Bu program ile Birlik işletmelerinin rekabet edebilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi ile KOBİ’lerin kurulması ve büyümesi desteklenmektedir. COSME Programının Ulusal Koordinasyonu KOSGEB tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda KOSGEB tarafından ulusal koordinasyonu yapılacak olan, AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ’lere ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan COSME Program kapsamında yeni bir
“GRO/SME/17/D/N011 COS-EYE-2017-4-01 Erasmus for Young Entrepreneurs-Genç Girişimciler için Erasmus” proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Çağrı kapsamında yapılacak başvurular tüzel kişilikler tarafından oluşturulan bir konsorsiyum formunda olmalıdır. Uygun bir konsorsiyum aşağıdaki yapıları içerebilir:
· Ekonomik ilişkiler, işletme, iş destekleri ye ilgili konularda faaliyet gösteren kamu kurumları
· Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf Sanatkar OdaIarı ve benzeri yapıları
· İş destek ağları, start-up merkezleri, inkübatörler, teknoparklar
· İş birlikleri ve dernekleri,
· İş destek hizmetleri sunan kamu-tüzel kesimden kurum/kuruluşlar
· Üniversiteler ve mesleki eğitim sunan yüksek eğitim kurumlarından oluşan;

4 farklı COSME katılımcı ülkesinden en az 5 bağımsız yasal kuruluştan oluşan ve maksimum 10 kuruluştan  bir konsorsiyum kurulmalıdır. Bir ortak yalnızca bir proje teklifi içerisinde yer alabilir. Bu proje teklif çağrısının yayınlandığı süreye kadar, EYE Çerçeve Ortaklık Anlaşması (FPA)’nın bir parçası olarak Genç Girişimciler için Erasmus Programını uygulayan yasal kuruluşlar başvuruda bulunamazlar.

Faaliyetler 01/02/ 018 tarihinden önce başlayamaz; 31/01/2020 tarihine kadar bitirilmelidir. Proje suresi 24 aydır, daha uzun sure talep eden teklifler kabul edilmeyecektir.

Çağrıya dair ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 Hazırlık konusunda destek almak için ofisimizden Esra AĞRALI arkadaşımıza ulaşabilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr, dahili: 1636).

Yayın Çıkarmadan Önce Neden Patent Ofisine Uğramalıyım?

Değerli Hocalarımız,

Her araştırmacının birincil amacı, bilimsel bilginin artmasına katkıda bulunmaktır. Bu sebepten dolayı, araştırma çalışması ve araştırma sonuçlarının yayınlanması bir araştırmacının bilimsel aktivitelerinin en önemlisidir. Bilimsel tartışmalara katılmak ve yayının başarısını tehlikeye atmamak için araştırmacılar, genellikle araştırma sonuçlarını hızlıca yayınlamaktadır. Ancak bu durum; araştırmacıların, öncesinde patent başvurusu yapmadan hızlıca yayın yapmalarına ve  bütün patent haklarının geriye dönüşü olmayacak bir şekilde kaybolmasını görmezden gelmelerine neden olmaktadır.

Buluşa ilişkin ticari yarara dayalı sorular araştırmacılar için genellikle ikinci sırada kalmaktadır. Ancak yayın sonrası fikrinizin sadece size ait olduğunu ve bir başkası tarafından sizden izinsiz kullanılmamasını sağlamanın tek yolu ise Patent alabilmektir. Ticari gelir elde etme noktasında ise yayınlarınız bir başkasına fikir vereceği için yayın konunuza ilişkin, Patentlenebilirlik değerlendirilmesinin yapılarak, şayet patentlenebilir ise bir an önce Patente başvurulmasının, akabinde yayın yapmanızın emeklerinizin korunması noktasında en doğru yol olacaktır.

Bir buluşa patent verilebilmesi için temel gerekliliklerden biri yeniliktir. Ancak buluşa toplumca ulaşılabilecek hale getiren bütün yayınlar, buluşun yeniliğini dolayısıyla patent verilebilirliğini ortadan kaldırmaktadır. Patent başvurusundan önce yapılan sözlü ve yazılı açıklamalar, yayınlar buluşa ilişkin yeniliği ortadan kaldırmakta ve Patent alınmasına mani olabilmektedir. Yayını yapan siz (buluş sahibinin kendisi) olsa dahi Dünya Fikri Mülkiyet Sistemi bunu yenilik kaybı olarak görmektedir.

Ticari değeri olan bir fikrin, patent başvurusu yapılmadan doğrudan yayın haline getirilmesi, sadece Üniversitemiz ve akademisyenlerimiz adına değil; aynı zamanda ve daha önemlisi ulusal bir kaybımızdır. Bu konuda farkındalık sahibi olmak ve gerekli titizliği göstermek, siz değerli akademisyenlerden başlayarak hepimizi ortak sorumluluğudur.

Yayın yapmadan önce yayın içeriğinin Patentlenebilirliği konusunda TTO’ya danışmanız durumunda Patentlenebilir olmadığından emin olduğunuz bilimsel çalışmalarınızı gönül rahatlığıyla yayınlayabilirsiniz.

Bu çerçevede izleyebileceğiniz süreç şu şekilde olabilir;

=> Yayın hazırlığı

–        İçeriğin Teknik yönü var ise, TTO’ ya bildirimin yapılması

–        TTO Patent Ofisi tarafından Patentlenebilir mi değerlendirmesi

–        Patentlenebilir ise, patente başvurulması (maksimum. 2  ay süre içinde başvuru tamamlanır)

=>  Sonrasında yayının yapılması

 

Fikri mülkiyetle ilgili her konuda Patent Uzmanı Zeynep Hanımla iletişime geçebilirsiniz (zcansap@medipol.edu.tr, dahili: 1639)

ULUSLARARASI AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİ ve FUARI 3-5 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSTANBUL’DA!

Değerli Hocalarımız,

Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin sunumu, Ar-Ge’de kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve akademinin etkileşiminin artırılması, uluslararası akademik ve bilimsel işbirliklerinin geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesi konuları hakkında farkındalık, bilgi ve ticari paylaşım platformu ve taraflar arasındaki işbirliğinin oluşturulması amacıyla 3-5 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul’da “Geleceğin Üretim Sistemlerinde Ar-Ge İşbirlikleritemasıyla “Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı” düzenlenecektir. Söz konusu etkinlik Kalkınma Bakanlığı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, YÖK ve TÜBİTAK katkılarıyla düzenlenecektir.

Kapsam:

Etkinlik dört bölümden oluşmaktadır.

 1. Zirve kapsamında aşağıda belirtilen konularda paneller düzenlenecektir:
 • Geleceğin Üretim Sistemleri ve Ar-Ge İşbirlikleri,
 • Türkiye-Japonya Ar-Ge İşbirlikleri,
 • Geleceğin Üretim Sistemlerinde Araştırma Altyapıları,
 • Ar-Ge işbirliklerinde Temel Sorunlar: Çözüm Önerileri ve İyi Uygulama Örnekleri,
 • Geleceğin Üretim Sistemlerinde Dijital Teknolojilerin Rolü ve İşbirliği Fırsatları,
 • Geleceğin Üretim Sistemlerinde Biyoteknolojinin Rolü ve İşbirliği Fırsatları,
 • Geleceğin Üretim Sistemlerinde Nanoteknolojinin Rolü ve İşbirliği Fırsatları
 1. Bir-E-Bir Görüşmeler: Kamu-Üniversite ve Sanayi kesiminde Ar-Ge projelerinin bire bir görüşmelerle işbirliği zeminin sağlanmasına yönelik bir platform kurulacaktır.
 1. Ar-Ge Yönetimi (Chief Research Officer-CRO) Toplantıları Ar-Ge ekosistemindeki tüm tarafların tematik alanlardaki (savunma, uzay, gıda, tarım, makine-imalat, su, enerji, otomotiv, sağlık, BİT) uzman ve yöneticilerinin sektörel sorunları tartışacağı yuvarlak masa toplantıları düzenlenecektir.
 1. Fuar: Bu kapsamda üniversiteler ve kamu araştırma altyapıları ile özel sektör Ar-Ge merkezlerine tahsis edilecek stantlarda ilgili faaliyetlerin tanıtımın yapılmasına ve ekosistemin güçlendirilmesi kapsamında işbirliklerinin sağlanmasına uygun ortam hazırlanacaktır.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama – Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı 1 Nisan 2017 Tarihinde Açılacak!

Değerli Hocalarımız,

Ortak Fonlama Planı (Joint Funding Scheme-JFS)’nın hedefi, Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri’nde araştırma faaliyetlerinde bulunan bilim insanlarını ve girişimcileri bir araya getirerek ortak Ar-Ge alanlarında işbirlikleri kurmalarını sağlamaktır.

JFS, Güneydoğu Asya ve Avrupa arasında ortak araştırma ve yenilik aktivitelerini geliştirmek üzere sistematik bir yaklaşım geliştirmek istemektedir. Bu işbirliklerinin sürdürülebilir ortaklıklara dönüşmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir:

 • Ortak araştırma ve yenilik faaliyetlerinin uygulanması
 • Bölgeler arası işbirliklerinin artırılması
 • Yeni ortaklıkların geliştirilmesi ve varolanların güçlendirilmesi
 • Bilgi ve en iyi uygulama yaklaşımlarının değiş tokuş edilmesi

Çağrı Başlıkları:

JFS2017, çağrıya katılım sağlayan Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkelerinin öncelikli alanlarına göre, “Sağlık ve İklim Değişimi/ Çevre” genel başlıkları altında aşağıdaki tematik alanlarda açılacaktır:

 • Sağlık
 • Antimikrobiyal ilaç direnci
 • Yeni çıkan bulaşıcı hastalıklar
 • İklim Değişikliği/ Çevre
 • Gıda Üretim Sistemlerinin adaptasyonu / esnekliği
 • İklim değişikliğinin ekosisteme ve biyoçeşitliliğe etkileri

Aksi belirtilmedikçe, projeler her ülkenin kendi ulusal destek programlarında yer alan kurallara göre, 3 yıl süreyle desteklenecektir. Türkiye’den başvuru yapacak araştırmacılar,uluslararası ve ulusal başvurular aynı zamanlarda yapacaklardır.

Buna göre, uluslararası başvuru sırasında, proje önerileri başvuruları, Alman Uzay ve Havacılık Merkezi’nin (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt –DLR) geliştirdiği ağ aracı (web tool) ile alınacaktır. Ulusal başvurular ise, 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı veya 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsam ve kurallarına göre çağrı açılış tarihinden itibaren 10 Temmuz 2017 tarihine kadar uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden elektronik olarak yapılacaktır.

JFS2017, tek aşamalı başvuru sürecini benimseyecektir. Başvuru takvimi, Nisan 2017 –Eylül 2017 olarak belirlenmiştir.

Öngörülen çağrı tarihleri ve detaylı bilgi için tıklayınız