Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Konulu Sınai Mülkiyet Kanunu Yürürlüğe Girdi!

Değerli Hocalarımız,

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu bugün (10.01.2017) itibari ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Öncelikle Türkiye’de Sınai Hakların korunması ilk kez bir kanun ile sağlanacağından bu önemli gelişmenin herkes için olumlu olmasını temenni ediyoruz.

Çıkan Kanun ile uygulamaya yönelik oldukça fazla değişiklik yapılmıştır. Bunlardan belli başlılarını bilginiz için aşağıda sunmaktayız.

*Türk Patent Enstitüsü’nün unvanı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak  değiştirilmiştir.

*Markalarda kullanım zorunluluğu söz konusu olacaktır. Buna göre markanın tescilinden itibaren beş yıllık süre içerisinde başvuruya konu sınıflarda kesintisiz kullanım gerekecektir. Bu durumun aksi tespit edildiğinde markanın iptali sağlanacaktır.

*Yayınlanan bir markanın yayınına itiraz 3 aydan 2 aya indirilmiştir.

*Renk, ses, 3 boyutlu marka ve hareket markaları da artık marka niteliğinde korunabilecektir.

*Önceki marka sahibi kişi/kurum başka bir kişi/kuruma aynı marka için ve aynı mal ve hizmetlerle ilgili olarak muvaffakatname verebilecek ve muvafakatname ile sonraki markanın tescili sağlanabilecektir.

*Marka başvurularının tescil edilmesi için geçen süre kısaltılmıştır.

*Endüstriyel Tasarım olarak kullanılmakta olan koruma şekli Tasarım olarak değiştirilmiş ve tescil süresi kısaltılmıştır.

*Bir tasarım için Kurumda başvuru yapılmayıp ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması durumunda Tescilsiz Tasarım olarak korunacaktır.

*Patent olarak korunamayan konular arasında önceden yer alan bilgisayar yazılımları tabiri yerine bilgisayar programları patent verilerek korunamaz olarak belirtilmiştir. Bu durumda yazılım tabanlı başvurular için koruma ile ilgili bir sıkıntı yaşanmayacaktır.

*Patent/faydalı model başvuruları ile ilgili tüm süreçler kısaltılmıştır, 7 ay ile 2 yıl arasında tescilin sonuçlanması hedeflenmiştir.

*İncelemesiz olarak alınan patent sistemi kaldırılmıştır, tüm başvurular için araştırmadan sonra inceleme yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

*Patent başvurularının yayınlarına itiraz edilemeyecektir. Tescil kararının ilanından sonra 6 ay içinde tescil kararına itiraz edilebilecektir.

*Faydalı model başvurularında araştırma zorunlu hale gelmiştir. Böylelikle yeni olmayan konularda başvuru yapılmasının önüne geçilmek hedeflenmiştir.

*Faydalı model araştırma raporunun yayınına 3. kişiler tarafından görüş verilebilir. Tescil sonrası itiraz mümkün değildir.

*Bir işyerinde çalışan kişilerin ve üniversite mensuplarının patent/faydalı model başvuruları İşverene ve Üniversiteye ait olacaktır.

Bugün itibari ile yapılacak her yeni tasarım, marka, patent başvurusu için artık bu yeni Kanun geçerli olacaktır. Önceki tüm başvurularınızda önceki KHK’lar çerçevesinde işlemler devam edecektir. Bu Kanun ile birlikte tüm yenilikler, yasal süreleri dahilinde tarafımızca takip edilecektir.

Fikri mülkiyetle ilgili her konuda Patent Uzmanı Zeynep Hanımla iletişime geçebilirsiniz (zcansap@medipol.edu.tr, dahili: 1639)