Etiket arşivi: ARDEB

Güncellenmiş ARDEB Kotaları

ARDEB projelerinde en fazla 6 projede danışmanlık yapılabileceği şeklinde yeni bir sınır tanımlanmıştır. Kotalarla ilgili güncel durumu ekteki dosyadan görebilirsiniz.

Proje ekibinizde danışman ve araştırmacı kotalarının dolu olup olmadığını son başvuru tarihinden yeteri kadar önce kontrol etmenizde yarar var. Aksi durumda son adan ekip değişikliği yapıldığında, proje öneri dosyasında ve pek çok yerde düzeltmemiz gerektiğinden başvurunun yetiştirilememesi söz konusu olmaktadır.

Araştırmacı ve danışmanların kotalarının dolu  olup olmadığını, onları projeye eklemek istediğinizde görerek tecrübe edebilirsiniz. Ya da kendilerinden öğrenebilirsiniz.

ARDEB İstatistikleri Yayınlandı!

Tüm vakıf üniversiteleri (53 üniversite) arasında 2015 proje önerisi sayısı itibariyle Türkiye’de 4. sıradayız:

stat1

 

50’den fazla proje önerisi yapan vakıf üniversiteleri arasında 2015 yılında akademisyen başına proje önerisi sayısı açısından 6. Sıradayız:

stat2

 

 

50’den fazla proje önerisi yapan vakıf üniversiteleri arasında 2015 yılı kabul oranları açısından 5. Sıradayız:

stat3

ARDEB İstatistikleri Yayınlandı!

Değerli Hocalarımız,

TÜBİRAK ARDEB istatistikleri güncellendi. Detaylarına http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-akademik-destek-istatistikleri adresinden erişebileceğiniz bu istatistiklere göre henüz 6 yaşında olan üniversitemiz, 2015 yılında yapılan başvurular dikkate alındığında 107 proje önerisi ile 181 üniversite arasında 34. sıraya yükseldi.

Aşağıdaki grafikte de göreceğiniz üzere 50’den fazla proje önerisi sunan 63 üniversite arasında öğretim üyesi başına en çok proje sunan üniversiteler sıralamasında 11. sıradayız.

Fig1

Bir diğer önemli gösterge de kabul oranı. 50’den fazla proje önerisi sunan 63 üniversite arasında %22,4 kabul oranı ile 14. sıradayız.

Fig2

Üniversitemizin gelişen kadrosuyla daha güzel başarılara imza atacağına inanıyor, değerli hocalarımızı gösterdikleri başarı için tebrik ediyoruz

Saygılarımızla

BIDEB Desteği Alan Araştırmacıların/Öğrencilerin ARDEB Desteklerinden Yararlanma Koşulları

TÜBİTAK çatısı altında yer alan ve üniversitelerin sıklıkla destek için başvurduğu iki önemli başkanlık, Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) ve Araştırma Destek Programları Başkanlığı’dır (ARDEB).

BİDEB daha çok burs, seyahat ve etkinlik desteği verirken, ARDEB bilimsel araştırma ve yenilik destekleri sağlamaktadır. Ancak ARDEB, proje fonu dışında araştırmacılara Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), proje ekibindeki öğrencilere burs ve proje kapsamında olmak kaydıyla seyahat de sağlamaktadır. Dolayısıyla bazı destek kalemlerinde ARDEB ve BİDEB arasında çakışmalar söz konusu olabilmektedir.

Bu nedenle, hangi BİDEB desteğini alan araştırmacının/öğrencinin hangi ARDEB desteklerinden nasıl ve ne kadar yararlanabileceğine dair ekteki gibi bir dosya hazırlanmıştır. Bu kuralların işletilmesinden TÜBİTAK’ın kendisi birinci derecede sorumlu olmakla birlikte bazen mükerrer destek sağlanabilmekte ve hatta verilen desteğin iadesi talep edilebilmektedir. Bu nedenle destek başvurumuzu planlarken bizlerin de bu kuralları dikkate alması son derece önemlidir.

1003 Programı Kapsamında 25 Yeni Çağrı Açıldı!

Değerli Hocalarımız,

ARDEB’in 2,5 milyon TL’ye kadar desteklediği geniş katılımlı, multidisipliner ve yüksek bütçeli destek programı olan “1003- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında 8 ana alanda 25 yeni çağrı açılmıştır.

1003 çağrıları iki aşamalıdır ve ilk aşama için kısa bir başvuru formunu doldurmamız yeterlidir. Bu başvuruda proje önerimizin çağrının konusuyla genel uyumluluğu dikkate alınmaktadır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 01/04/2016 olarak belirlenmiştir.

Değerlendirme Kriterleri:

İlk aşamayı geçen projeler ise 2. Aşama başvuru formu ile başvuru yapmaktadır. İkinci aşamanın değerlendirme kriterleri ise şunlardır:

  1. Özgün Değer
  2. Yöntem
  3. Proje Yönetimi, Ekip ve Araştırma Olanakları
  4. Yaygın Etki
  5. Çağrı Programı Amaç ve Hedeflerine Katkısı

İkinci aşamaya geçen ve klinik veya ilaç araştırmaları içeren çalışmalar için ikinci aşama başvurunuzdan önce Yasal İzin alınması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bu konuda sizlere gerekli desteği sunmaktan memnuniyet duyarız.

Bütçe Kısıtları:

Çağrı metinlerinde, her bir çağrı için bütçe kısıtları (malzeme alımları en fazla %X kadar olabilir, vb.) yer alabilmektedir. Bu nedenle bütçe hazırlarken bunlar dikkat edilmelidir.

Proje Paydaşları ve İş Paylaşımı:

Proje paydaları, hem birinci; hem de ikinci aşamada belirtilir. Birinci aşamada belirttiğimiz bir proje paydaşı, ikinci aşamada değişebilir. Ancak bunu bazı kuralları vardır. Detaylar için lütfen tıklayınız.

Açılan çağrı başlıkları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1.      1003-BIT-BGUV-2016-1 Siber Güvenlik, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

2.      1003-BIT-GNBT-2016-1 Geleceğin İnterneti, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

3.      1003-BIT-GOMS-2016-1-1 Kullanıcı Arayüzleri, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

4.      1003-BIT-GOMS-2016-1-2 İşlemci Mimarileri, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

5.      1003-BIT-MILT-2016-1 Nesnelerin İnterneti Kapsamında M2M Uygulamalarına Yönelik Araştırmalar, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

6.      1003-BIT-MNOE-2016-1 Yarıiletken Malzemelere Dayalı Optoelektronik Aygıt ve Sistemler, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

7.      1003-BIT-ROME-2016-1 Yeni Nesil Robotik Sistemler, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

8.      1003-BIT-VERI-2016-1 Yenilikçi Bilgi Kesif Yöntemleri, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

9.      1003-ENE-BORT-2016-1 Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

10.   1003-ENE-EVKN-2016-1 Maliyet Etkin Enerji Verimli Binalar, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

11.   1003-ENE-EVSA-2016-1 Sanayi Ölçekli Bileşik Isı Güç ve Üçlü Üretim Sistemleri, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

12.   1003-ENE-GUCD-2016-1 Elektrik Şebekeleri için Süperiletken Malzeme ve Teknolojileri, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

13.   1003-ENE-GUNS-2016-1 Güneş Enerjisine Dayalı Isıl ve/veya Birleşik Elektrik Üreten Sistemler, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

14.   1003-ENE-KOMR-2016-1 Kömür-Biyokütle Karışımlı Yakma Teknolojileri, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

15.   1003-KMY-KMYM-2016-1 Yerli Bitki Kaynaklarından (Endemik, Tıbbi, Aromatik vb.) Değerli Kimyasallar, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

16.   1003-MAK-ROME-2016-1 Seri Üretim Hatlarında Gömülü Sistemler, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

17.   1003-OTO-HEAT-2016-1 İçten Yanmalı Motor ve Sürücü Teknolojileri, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

18.   1003-OTO-MALZ-2016-1 Yeni Nesil Yüksek Mukavemetli Çelikler, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

19.   1003-SAB-BMED-2016-1 Biyoenstrümantasyon Sistemleri, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

20.   1003-SAB-BMLZ-2016-1 Nanobiyoteknoloji, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

21.   1003-SAB-TANI-2016-1 Kanser Tanısı, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

22.   1003-SAB-TTIP-2016-1 Moleküler Tıp, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

23.   1003-SBB-AILE-2016-1 Aile İçi Şiddet, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

24.   1003-SBB-EKBY-2016-1 Rekabetçiliği Etkileyen Faktörler, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

25.   1003-SUA-YNTM-2016-1 Su Kaynaklarını Etkileyen Faktörler, Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

Saygılarımızla

2016-17 yıllarında açılacak 1003 ve 1511 Çağrıları

Değerli Hocalarımız,

Bildiğiniz üzere 1003-Öncelikli Alanlar Destekleme Programı, 2.5 milyon TL’ye kadar projeleri destekleyen önemli bir programdır. Bu program çağrı bazlı  destek sağladığı için, çağrıları takip etmek oldukça önemlidir. TÜBİTAK’ın 2016 ve 17’de açacağı çağrıları aşağıdaki linkte paylaşmaktadır. Bu planı incelemek, hem proje hazırlıklarımızı erkenden başlatmamıza; hem de proje paydaş ve ekiplerimizi oluşturmamıza yardımcı olacaktır.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/politikalar/icerik-tubitak-cagri-planlamasi (Çağrıların üstüne tıkladığınızda temel hedeflerini de ayrı bir sayfada görebileceksiniz)

Aynı sayfada, 1003 ile birlikte 1511 çağrılarını da göreceksiniz. 1511, 1003 gibi bir destek programı olmakla birlikte sanayiye açık olan bir programdır. Bu itibarla, üretime yönelik proje fikirlerimizi sanayi üzerinden başvurmamız ve bizim de danışman olarak projede rol almamız mümkündür.

Not: 1003 projelerini kurgulamaya başladığınızda bizimle irtibata geçmenizi önemle hatırlatırız. Özellikle sadece 1003 için geçerli olan paydaşlar arasında Protokol imzalanması gibi süreçlerde önceden dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusudur.

Saygılarımızla

İki 1003 Projemiz Kabul Edildi!

Değerli Hocalarımız,

Haziran 2015’te Proje Yürütücüsü veya Proje Yöneticisi rolleri ile 2. Aşama başvurularını yaptığımız toplam 6 tane 1003 başvurumuzdan detayları aşağıda belirtilen ve “büyük ölçekli” statüsünde olan 2 projemiz için destek almaya hak kazanmış bulunmaktayız. Hocalarımızı tebrik ediyor, başarılı bir proje dönemi diliyoruz.

Proje Adı Paydaş Kurum
Çocuk ve Yenidoğan Hastalara Özel, Ameliyat Öncesi Bilgisayar Destekli Kalp Damar Cerrahisi Biyomekanik Planlama ve Yama Kondüit Tasarımı Koç Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
Mültecilere Yönelik Biyometrik Kimliklendirme ve Doğrulama Sistemi Netaş
TÜBİTAK UEKAE
İstanbul Medipol Üniversitesi

 

Saygılarımızla