Etiket arşivi: ERA-NET

ERANET RUS Plus- 2. Bilim ve Teknoloji Alanında Ortak Çağrısı Açıldı!

Değerli Hocalarımız,

ERA.Net RUS PLUS Projesi AB Üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir işbirliğini hedeflemektedir. Bu kapsamda, ERA.Net RUS PLUS Avrupa araştırma programları arasında önemli bir yer tutmakta ve bu programın en önemli hedefi olan, ulusal ve bölgesel seviyede Rusya’ya yönelik olarak sürdürülen araştırma faaliyetlerinin koordine edilmesi doğrultusunda hizmet etmektedir. açılmıştır.

2017 yılı ortak çağrısına, Rusya’nın yanı sıra Almanya, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, İsviçre, Letonya, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Slovakya’dan da fonlama kuruluşları katılmaktadır.

Söz konusu çağrı çerçevesinde, Rusya’dan en az bir ve çağrıya katılan en az iki farklı Avrupa ülkesinden iki ortağın katılımıyla oluşturulacak olan en az üç ortaklı konsorsiyumlar desteklenecektir. 4 Temmuz 2017 tarihinde kapanacak olan çağrıya başvurular elektronik ortamda, İngilizce olarak, http://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/rus_st2017 adresinde yer alan elektronik başvuru sistemi kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Çağrı ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Uluslararası destekleri için ofisimizden Esra AĞRALI arkadaşımıza ulaşabilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr, dahili: 1636).

SOLAR-ERA.NET Cofund Çağrısı Açıldı!

Değerli Hocalarımız,

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

SOLAR-ERA.NET  Cofund kapsamında, güneş enerjisi Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’den araştırmacıların başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Proje ön başvurusu çağrısı 20 Şubat 2017 tarihinde ve proje önerisi çağrısı 14 Haziran 2017 tarihinde kapanacaktır.

SOLAR-ERA.NET Cofund Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2017 Yılı Çağrı İlanı

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Destek için ofisimizden Esra Hanımla irtibata geçebilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr, dahili:1636).

ERA-CVD Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı!

Değerli Hocalarımız,

ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında çıkılan çağrının konusu ‘Koroner arter hastalığında erken ateroskleroz ve/veya plak instabilitesinin mekanizması’ olarak belirlenmiştir.

Çağrı kapsamında desteklenecek projelerin koroner arter hastalığının erken tanı ve prognozunda somut etkiye sahip olması ve yakın gelecekte (0-12 ay) akut olay gelişme ihtimali olan hastalara yardımcı olacak nitelikte olması beklenmektedir.

Proje önerilerinin koroner arter hastalığının erken tanısıyla ilgili olarak aşağıda verilen başlıklardan en az birini kapsaması gerekmektedir:

• Plak instabilitesine yol açan mekanizmaların araştırılması

• Risk ve/veya koruyucu faktörlerin erken tanısını sağlayacak biyobelirteçlerin (genetik, epigenetik, lipidomik, proteomik, metabolomik, mikrobiyota) validasyonu ve görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesi

İki aşamalı başvuru ve değerlendirme yapılacaktır. Birinci aşama başvuruları (pre-proposal) 16 Ocak 2017 tarihinde alınmaya başlanmış olup son başvuru tarihi 6 Mart 2017 (16:00:00 CET)’dir. Birinci aşama ve ikinci aşama önerileri için uluslararası başvuru, çağrı metninde belirtilen en az üç ülkenin katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır.

Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların projeleri TÜBİTAK tarafından “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Bu amaçla, projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ARDEB 1001 ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun elektronik ortamda doldurmaları istenmektedir. Başvuru sahipleri, 24 Şubat 2017 (17:30 TSİ) tarihine kadar http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulusal başvurularını yapabilirler. Ayrıca, başvuru sahiplerinin, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 3 Mart 2017 (17:30 TSİ) tarihine kadar aşağıdaki posta adresine göndermeleri gerekmektedir:

TÜBİTAK-Araştırma Destek Programları Başkanlığı -Destek Programları Müdürlüğü: Tunus Caddesi No: 80, 06100 Kavaklıdere/ANKARA

ERA-CVD projesi ve 2017 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

Destek için ofisimizden Esra Hanımla irtibata geçebilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr, dahili:1636).

 

ERA-NET NEURON Cofund Projesi 2017 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2017) Açıldı!

Değerli Hocalarımız,

ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir.

ERA-NET NEURON Projesi 2017 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2017), 11 Ocak 2017 tarihinde açılmıştır. JTC 2017 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, ARDEB 1001 Programı Kapsamı ve Kurallarına göre desteklenecek olup; projede yer alan her bir Türk ortağa verilecek destek miktarı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç en fazla 360.000 TL olacaktır.

Çağrı başlığı “Merkezi Sinir Sistemi Hastalıklarında Sinaptik Bozukluklara ilişkin Araştırma Projeleri” (“Research Projects on Synaptic Dysfunction in Disorders of the Central Nervous System”) olup; proje önerilerinin aşağıdaki alanlardan en az birini kapsaması gerekmektedir:

  • Sinaptopatilerin patogenezi ve/veya etiyolojisi üzerine temel araştırmalar. Hastalığın önlenmesi, teşhisi veya tedavisi için inovatif veya paylaşılan kaynakların veya yeni teknolojilerin geliştirilmesini içerebilir.
  • Sinaptik fonksiyon bozukluğunun kilit rol oynadığı hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisinde yeni stratejiler geliştirmek için mevcut klinik veri setlerinin kullanılması da dahil olmak üzere klinik araştırmalar.

ERA-NET NEURON projesi için çıkılacak çağrı için ERA-NET NEURON Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından iki aşamalı değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) talep edilmeye başlanmıştır. Konu, kapsam açısından uygun olan adaylardan daha sonra ikinci aşamada tam öneriler (full proposals) istenecektir. Ön öneriler için başvurular 11 Ocak 2017 tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 14 Mart 2017 (14:00:00 CET)’dir.

Ön öneriler ve tam öneriler partnerler tarafından ortak hazırlanabilir ancak başvurular sadece koordinatörler tarafından ERA-NET NEURON elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır. Ayrıca, Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların ulusal başvuru yapması gerekmektedir. Bu amaçla, projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ARDEB 1001 ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun elektronik ortamda doldurmaları istenmektedir. Başvuru sahipleri, 14 Mart 2017 (17:00 TSİ) tarihine kadar ardeb-pbs.tubitak.gov.tr  bağlantısından “Çağrılı Başvuru Programları” bölümünden başvurularını yapabilirler. Ayrıca, başvuru sahipleri, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 28 Mart 2017 (17:00 TSİ)tarihine kadar TÜBİTAK-ARDEB / Destek Programları Müdürlüğü / Tunus Caddesi No: 80 / 06100 / Kavaklıdere/Ankara posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://neuron-eranet.eu/en/698.php   ağ sayfasından erişebilirsiniz. Ayrıca, çağrıyla ilgili hazırlanan bilgi notunu inceleyebilirsiniz.

Destek için ofisimizden Esra Hanımla irtibata geçebilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr, dahili:1636).

ERA-NET E-Rare-3 Nadir Hastalıklar Araştırmaları İçin Uluslararası Ortak Çağrı 2017

Değerli Hocalarımız,

E-Rare, Nadir Hastalıklarda ERA-Net Araştırma Programları (www.e-rare.eu), 2006 yılında kurulmuş ve faaliyetleri Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir  Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area‒ERA-Net) projesidir.

Yaklaşık 10 yıldır nadir hastalıklar alanında uluslararası araştırmaları desteklemek amacıyla Ortak Uluslararası Çağrı (Joint Transnational Call‒ JTC) düzenleyen ERA-NET E-Rare Projesi Konsorsiyumu, 2017 yılının çağrı başlığını Nadir Hastalıklarda Yenilikçi Terapiler İçin Uluslararası Araştırma Projeleri (Transnational Research Projects for Innovative Therapeutic  Approaches for Rare Diseases)   olarak belirlemiştir.

Nadir hastalıklar alanında farklı ülkelerden bilim insanlarını biraraya getirerek uluslararası ve disiplinlerarası Ar-Ge işbirliklerinin desteklenmesini hedefleyen JTC2017 çağrısına Ülkemiz adına TÜBİTAK katkı sunmaktadır. JTC2017 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, ARDEB 1001 Programı Kapsamı ve Kurallarına göre desteklenecek olup; projede yer alan her bir Türk ortağa verilecek destek miktarı en fazla 720.000 TL olacaktır.

Uluslararası Başvuru- Birinci Aşama Son Başvuru: 1 Şubat 2017
TÜBİTAK Başvurusu- Birinci Aşama Son Başvuru:

 

29 Ocak 2017 (Elektronik Başvuru)
24 Şubat 2017 (Basılı Formların  Gönderimi)

 

TÜBİTAK Başvurusu Hakkında:

ERA-NET E-Rare-3 JTC2017 çağrısında ulusal başvuru, uluslararası başvuru ile birlikte aynı anda alınacaktır. Bu amaçla, projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ARDEB 1001 ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun elektronik ortamda doldurmaları istenmektedir.  Başvuru sahipleri, 29 Ocak 2017 (18:00) tarihine kadar http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısından “Çağrılı Başvuru Programları” bölümünden başvurularını yapabilirler. Ayrıca, başvuru sahiplerinden, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 24 Şubat 2016 (18:00) tarihine kadar TÜBİTAK-ARDEB / Destek Programları Müdürlüğü / Tunus cad. No: 80 / 06100 / Kavaklıdere/Ankara posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://erare.eu/joint-call/9th-joint-call-european-research-projects-rare-diseases-jtc-2017 ağ sayfasından erişebilir;  çağrıyla ilgili hazırladığımız bilgi notunu inceleyebilirsiniz.

Çağrıyla ve ERA-NET E-Rare-3 Projesi ile ilgili sorularınızı Proje Ulusal İrtibat Noktası Dr. Jale Şahin’e,jale.sahin@tubitak.gov.tr e-posta adresinden iletebilirsiniz.

Destek için ofisimizden Esra Hanımla irtibata geçebilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr).

Afrika-Avrupa Birliği Ortak Araştırma İşbirliği Çağrısı Ocak Ayında Açılacak!

Değerli Hocalarımız,

LEAP-Agri (A Long-term EU-Africa Research and Innovation Partnership on Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture), Afrika ve Avrupa ülkeleri tarafından, Gıda, Beslenme Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım alanlarında ortak araştırma projelerine fon desteği sağlamak amacıyla açılacak uluslararası bir ERA-NET çağrısıdır. LEAP-Agri Çağrısı’nın 2017 Ocak ayı içerisinde açılması planlanmaktadır.

Afrika’dan Cezayir, Burkina Faso, Kamerun, Mısır, Gana, Kenya, Senegal, Güney Afrika ve Uganda; Avrupa’dan ise Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya ve Türkiye’nin fonlayıcı ülkeler olarak yer aldığı Çağrı’da, İtalya’nın Bari şehrinde yerleşik uluslararası bir kuruluş olan CIHEAM (International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies) da fonlayıcı ortak olarak bulunmaktadır.

Kimler başvurabilir?

Aksi bir durum ilgili ülkenin resmî ulusal katılım kriterlerinde belirtilmediği takdirde Çağrı’ya yukarıda adı geçen ülkelerdeki araştırma ekipleri başvuru yapabilecektir. Farklı ülkelerden araştırmacılar da (projede fonlayıcı olarak yer almayan Afrika ve Avrupa ülkeleri) kendi masraflarını karşıladığı takdirde projelerde yer alabilecektir. Başvuruların, Çağrı’nın açılmasından itibaren 3 ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Çağrı Açılış Tarihi:      Ocak 2017

Çağrı Kapanış Tarihi:  Mart 2017

Çağrı Başlıkları:         Gıda, Beslenme Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım

Çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.leap-agri.com ağ sayfasında ulaşabilir; sorularınızı TÜBİTAK, ERA-Net LEAP-Agri Projesi Ulusal İrtibat Noktası Kerem Lutfi AKILLI’ya, kerem.akilli@tubitak.gov.tr adresinden iletebilirsiniz.

Destek için ofisimizden Esra Hanımla irtibata geçebilirsiniz: (esraagrali@medipol.edu.tr, 1636)

SOLAR-ERA.NET Cofund Güneş Enerjisi 2017 Yılı Çağrısı Yayınlandı!

Değerli Hocalarımız,

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Cofund kapsamında, güneş enerjisi Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Proje ön başvurusu çağrısı 20 Şubat 2017 tarihinde ve proje önerisi çağrısı 14 Haziran 2017 tarihinde kapanacaktır.

SOLAR-ERA.NET Cofund Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2017 Çağrı İlanı

Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi http://www.solar-era.net/joint-calls/ adresindedir.

Destek için ofisimizden Esra Hanımla irtibata geçebilirsiniz:(esraagrali@medipol.edu.tr)

 

SOLAR-ERA.NET Cofund 2017 Yılı Çağrısı Açıldı!

Değerli Hocalarımız,

Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. SOLAR-ERA.NET projesi güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konusunda tematik alanların belirlenmesini, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi (PV and CSP) üzerine uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel bölgesel desteklerin yönlendirilmesini ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Çağrıya Katılan Ülkeler

Türkiye, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa, Almanya, Hollanda Polonya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık

Çağrı Hakkında Bilgi

SOLAR-ERA.NET kapsamında, güneş enerjisi alanında endüstriyel yenilikçi üretim teknikleri, seri üretim, yeni ürünler ile üretim üssü ve servislerin yanı sıra güneş enerjisi teknolojilerinin enerji sistemine entegrasyonuna odaklanan bir ortak Çağrı açılmıştır. Bu çağrı kapsamında aşağıda belirtilen dört alandan birine araştırmacıların proje başvurularının yapması beklenmektedir:

–          İnovatif ve düşük maliyetli PV imalat konuları

–          Gelişmiş PV ürünleri ve uygulamaları

–          PV sistem entegrasyonu

–          CSP maliyet düşürme ve sistem entegrasyonu

Araştırmacıların başvurularını başvururken, proje amaçlarının Stratejik Enerji Teknoloji planı altında belirlenen PV stratejik hedefleri ile uyumlu olup olmadıklarını kontrol etmesi gerekmektedir. İlgili referans dokümana buradan ulaşabilirsiniz.

Çağrıya en az iki ortaklı konsorsiyumla katılım gösterilebilirken, ortaklardan birinin endüstri ortağı olması zorunludur. Çağrıya katılan Türk firmalar veya araştırmacılar, ulusal fonlama için TÜBİTAK’ın 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme ve 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programlarına başvurmaları gerekmektedir.

Çağrı Takvimi

5 Aralık 2016: Proje ön başvuru açılış tarihi

12 Aralık 2016: Brokering Webinar (12.00 – 14.00 Orta Avrupa Saat Dilimi –CET)

20 Şubat 2017: Proje ön başvuru tarihi için son gün (17:00 CET)

6 Nisan 2017: Ön başvuru yapan kuruluşlara geri dönüş

14 Haziran 2017: Proje önerilerinin son teslim ve başvuru tarihi (17:00 CET)

Ekim / Kasım 2017: Desteklenecek projelerin belirlenmesi

Aralık 2017 / Ocak 2018: Projelerin başlaması

Çağrı ile ilgili daha detaylı bilgi almak için çağrı dokümanından  faydalanabilirsiniz.

1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme fonu ile ilgili sorularınız için Kaan Karaöz ile (kaan.karaoz@tubitak.gov.tr), 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programları ile ilgili sorularınız için Salih Hacıalioğlu (salih.hacialioglu@tubitak.gov.tr ) ile iletişime geçebilirsiniz.

Destek için ofisimizden Esra Hanımla irtibata geçebilirsiniz:(esraagrali@medipol.edu.tr)

 

ERA-NET Cofund Sürdürülebilir Kentleşme Çağrısı Açılıyor

Değerli Hocalarımız,

Sürdürülebilir Kentleşme Küresel Girişimi – Gıda-Su-Enerji Bağı (SUGI-FWE Nexus), gıda, su ve enerji bağlamında karşılaşılan güçlüklere yenilikçi çözümler üretebilmek adına dünya genelinde ayrı ayrı yapılan araştırma ve yenilik çalışmalarını bir araya getirmek amacıyla JPI Urban Europe ve Belmont Forum tarafından ortaklaşa açılacak bir çağrıdır. SUGI-FWE Nexus dünya çapında araştırma ve yenilik çalışmaları üzerine kurulu daha dirençli, uygulamalı kentsel çözümler geliştirme amacını taşımaktadır. SUGI-FWE Nexus Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte ve Ufuk 2020 ERA-NET Cofund altında fonlanmaktadır.

Çağrı 9 Aralık 2016 tarihinde açılacaktır. Proje önerileri, en az üç katılımcı ülkeden en az üç ortağın yer aldığı bir proje konsorsiyumu tarafından sunulmalıdır.

TÜBİTAK söz konusu çağrıya 350.000 € ile katılım sağlamaktadır ve Türk proje ortakları aşağıda yer alan üç başlığa da başvuru yapabilmektedir:

·         Robust Knowledge, Indicators and Assessments

·         Multi-level Governance and Management of the Food-Water-Energy Nexus

·         Managing Potential Strategies and Solutions to address emerging Risk and Tradeoffs at the intersection of Sustainable Urbanisation and the Food-Water-Energy Nexus

Çağrı broşürü için buraya çağrı web sayfasına erişim için http://jpi-urbaneurope.eu/calls/sugi/ buraya tıklayabilirsiniz.

Çağrı son başvuru tarihi: 15/03/2017

İlgili çağrı için bir matchmaking etkinliği düzenlenmektedir. Söz konusu etkinlik 12/01/2017 tarihinde Leipzig/Almanya’da gerçekleştirilecek olup, etkinlikle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

COST Destekleri için ofisimizden Esra Hanımla irtibata geçebilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr)

 

 

 

EuroNanoMed III Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı

Değerli Hocalarımız,

EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir.

Projede, nanotıp alanındaki yenilikçi yaklaşımları içeren translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi ve devlet kuruluşları ile özel kuruluşlardaki araştırma grupları arasında uluslararası işbirliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılında çıkılan ilk çağrının konusu ‘Avrupa Nanotıp Yenilikçi Araştırma & Teknoloji Geliştirme Projeleri’olarak belirlenmiştir.

Çağrı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve translasyonel araştırmaları içermesi gerekmektedir. Proje başvuruları aşağıda belirtilen konulardan en az birisiyle ilgili alanları kapsamalıdır:

–          Yenileyici tıp

–          Tanı bilim

–          Hedeflendirilmiş taşıma sistemleri

Projeler Teknoloji Hazırlık Seviyelerinden (TRL) 3-6 arasında yer almalıdır. Bununla birlikte uygulanabilirlik açısından ve çağrıya uyumlu olarak, proje süresi boyunca en fazla 2 TRL seviyesinin gerçekleştirilmesi için gereken çalışmalar önerilmelidir.

Başvuru için genel koşullar:

Çağrı kapsamında konsorsiyumun, aşağıda belirtilen 3 alanın en az 2’sinden araştırma grubu içermesi gerekmektedir:

–          Akademi (üniversiteler ve araştırma enstitüleri);

–          Hastaneler ve halk sağlığıyla ilgili birimler (hastaneler (vakıf kuruluşları hariç), Türkiye Halk Sağlığı Kurumu vb.). Hekimlerin araştırmacı olarak yer alması teşvik edilmektedir;

–          Özel kuruluşlar. KOBİ’lerin katılımı teşvik edilmektedir.

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Birinci aşama başvuruları (pre-proposal) 28 Kasım 2016tarihinde alınmaya başlanacaktır. Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal başvuru koşulları açısından yeterli bulunan projelerin yürütücülerinden ikinci aşama başvuruları (full-proposal) istenecektir. Birinci aşama başvuruları için son başvuru tarihi 16 Ocak 2017 (17:00:00 CET, Brüksel saatine göre)’dir. Birinci aşama ve ikinci aşama önerileri, çağrı metninde (http://www.euronanomed.net/wp-content/uploads/ENMIII_JTC2017_Call_text_V…) belirtilen en az üç ülkenin katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından elektronik başvuru sistemi (http://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/euronanomed2017)

Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Projelerde yer alacak Türk ekipler, 1. Aşama başvuru online olarak (http://ardeb.pbs.tubitak.gov.tr) adresinden 9 Ocak 2017 tarihine kadar gerçekleştirmeli ve imzalı başvuru formu çıktısını 23 Ocak 2017 tarihine kadar Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) göndermelidir.

Ulusal başvuru süreci ve değerlendirme prosedürü ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

EuroNanoMed III projesi ve 2017 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017-2/ adresinden ulaşılabilir. Ortak arama duyuruları için http://www.etp-nanomedicine.eu/public/nanomedmap/ adresini kullanabilirsiniz.

Destek için ofisimizden Esra Hanımla irtibata geçebilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr, Dahili:5348)