Etiket arşivi: ERA-NET

9. ERA-Net E-Rare Nâdir Hastalıklar Araştırmaları İçin Uluslararası Ortak Çağrısı 2017

Değerli Hocalarımız,

ERA-NET’in altında yer alan E-Rare grubu altında açılan yeni çağrı ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Destek için ofisimizden Esra Hanımla irtibata geçebilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr, Dahili:5348)

 

  1. ERA-Net E-Rare Nâdir Hastalıklar Araştırmaları İçin Uluslararası Ortak Çağrısı 2017

Çağrı Açılış: 5 Aralık 2016

Birinci Aşama Son Başvuru: 1 Şubat 2017

E-Rare, Nâdir Hastalıklarda ERA-Net Araştırma Programları (www.e-rare.eu), 2006 yılında kurulmuş ve faaliyetleri Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir  Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area‒ERA-Net) projesidir.

Yaklaşık 10 yıldır nâdir hastalıklar alanında uluslararası araştırmaları desteklemek amacıyla Ortak Uluslararası Çağrı (Joint Transnational Call‒ JTC) düzenleyen ERA-Net E-Rare Projesi Konsorsiyumu, 2017 yılının çağrı başlığını Nâdir Hastalıklarda Yenilikçi Terapiler İçin Uluslararası Araştırma Projeleri (Transnational Research Projects on Rare Diseases in Innovation Therapies)   olarak belirlemiştir.

Nâdir hastalıklar alanında farklı ülkelerden bilim insanlarını biraraya getirerek uluslararası ve disiplinlerarası Ar-Ge işbirliklerinin desteklenmesini hedefleyen JTC2017 çağrısına Ülkemiz adına TÜBİTAK katkı sunmaktadır. JTC2017 çağrısında, Türkiyeli araştırmacılar TÜBİTAK, ARDEB 1001 Programı Kurallarına göre desteklenecek olup proje başına verilecek destek miktarı en fazla 720.000 TL olacaktır.

Çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.erare.eu/joint-call/9th-joint-call-european-research-projects-rare-diseases-jtc-2017 ağ sayfasından ulaşabilir; sorularınızı TÜBİTAK, ERA-Net E-Rare Projesi Ulusal İrtibat Noktası Dr. Jale Şahin’e, jale.sahin@tubitak.gov.tr adresinden iletebilirsiniz.

 

ERA-NET NEURON Cofund Projesi 2016 Çağrısı Açıldı

Değerli Hocalarımız

TÜBİTAK’ın ERA-NET NEURON ile ilgili duyurusu şu şekildedir:

ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir. ERA-NET NEURON Projesi çağrısı 2016 Ocak ayında açılmıştır.

Çağrı başlığı ‘Sinir Sistemine Dış Hasarlar’ (‘External Insults to the Nervous System’) olup; çağrı Travmatik Beyin Yaralanması ve Omurilik Yaralanması gibi merkezi sinir sistemine birincil fiziksel hasarlara odaklanmaktadır. Çağrı tüm yaşam süresi boyunca olan akut travmatik olayları kapsamaktadır. Hemoraji ve hipoksi üzerine olan araştırma projeleri bu çağrının kapsamı dışındadır. Ayrıca, stres ilişkili bozuklukları (ör. post-travmatik stres bozukluğu gibi) içeren, hasarların psikolojik/zihinsel sonuçları üzerine araştırmalar mevcut çağrının kapsamında değildir. Nörodejeneratif bozukluklar üzerine araştırmalar mevcut çağrı için geçerli olmayacaktır.

ERA-NET NEURON projesi için çıkılacak çağrı için ERA-NET NEURON Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından iki aşamalı değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) talep edilmeye başlanmıştır. Konu, kapsam açısından uygun olan adaylardan daha sonra ikinci aşamada tam öneriler (full proposals) istenecektir. Ön öneriler için başvurular 11 Ocak 2016 tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 14 Mart 2016 (14:00:00 CET)’dır. Ön öneriler ve tam öneriler partnerler tarafından ortak hazırlanabilir ancak başvurular sadece koordinatörler tarafından elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır. ERA-NET NEURON ve çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.neuron-eranet.eu/index.php ve http://www.neuron-eranet.eu/en/613.php adreslerinden ulaşılabilir.

Çağrı bilgisi için tıklayınız.

Makaleyi görüntüle…

İhtiyaç duymanız halinde ofisimizden Esra Hanım sizlere yardımcı olacaktır (dahili:5348, esraagrali@medipol.edu.tr)

Saygılarımızla

ERA-NET Akıllı Kentsel Sistemler (Smart Urban Futures – ENSUF) çağrısı

Değerli Hocalarımız,

Ufuk 2020 programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen JPI Urban Europe’un dördüncü çağrısı olan ERA-NET Akıllı Kentsel Sistemler (Smart Urban Futures – ENSUF) çağrısı 2015 yılı Aralık ayında açılmış ve ilk aşama başvuruları alınmaya başlanmıştır.

Belirlenen üç çağrı başlığı aşağıdaki şekildedir:

  • Akıllı kentsel dönüşüm, büyüme ve daralma için kavramlar ve stratejiler
  • Kamu hizmetlerinde yeni dinamikler
  • Kapsayıcı, hareketli ve erişilebilir kent toplulukları

Çağrı Takvimi Çağrı Başlangıcı:

Aralık 2015 İlk Aşama Son Başvuru Tarihi: Mart 2016

İkinci Aşamaya Hak Kazananların Açıklanması: Mayıs/Haziran 2016

İkinci Aşama Son Başvuru Tarihi: Eylül 2016

Destek Kararının Açıklanması: Aralık 2016

Projelerin Başlangıcı: Aralık 2016–Mart 2017

Destek Kapsamı:

Ufuk 2020 programından alınan destekle birlikte, 18 ülkenin ulusal ve bölgesel fon kuruluşları tarafından toplam 24.5 milyon Avroluk bir destek verilecektir. Türkiye’deki başvurular için TÜBİTAK tarafından destek sağlanacaktır.

Çağrı ile ilgili TÜBİTAK İrtibat Noktası:

TÜBITAK The Scientific and Technological Research Council of Turkey

Alperen Karataş

Email: alperen.karatas@tubitak.gov.tr

Telephone: +90 312 468 5300 – 1521

www.tubitak.gov.tr

Çağrı Detayı için:

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/ensuf_cagrisi_flyer.pdf

Çağrı Metni için:

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/ensuf_cagri_metni.pdf

Çağrı ile ilgili olarak detaylı bilgi için JPI Urban Europe web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

http://jpi-urbaneurope.eu/ensuf-call/

Sorularınızla ilgili olarak JPI Urban Europe Çağrı Sekreterliği ile irtibata geçebilirsiniz:

  • Johannes Bockstefl FFG – Austrian Research Promotion Agency

Tel: +43 5 77 55 5042

E-posta: johannes.bockstefl@ffg.at

  • Joanna Komperda NCN – National Science Centre Poland

Tel: +48 12 34 19 138

E-posta: joanna.komperda@ncn.gov.p

İhtiyaç duymanız hainde ofisimizden Esra Hanım sizlere yardımcı olacaktır (dahili:5348, esraagrali@medipol.edu.tr)

Saygılarımla