Etiket arşivi: TTO

REMER Öğrencileri İçin Fikri Mülkiyet Semineri Verildi!

16 Aralık 2016 Tarihinde gerçekleşen ve REMER bünyesinde eğitim gören öğrencilerin katılımıyla Fikri Mülkiyet eğitimi verildi. Yaklaşık 15 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen eğitimde aşağıdaki konulara değinildi:

~   Fikri Mülkiyet kapsam ve türleri,

~   Buluş ve Patent konusu,

~   Patent süreç ve maliyetleri,

~   Medipol Üniversitesi Patent Politikası ve süreci,

~   Türkiye’nin patent başvuru sayıları ve dünya Patent sıralamasında yeri.

 

Destek için ofisimizden Zeynep Hanımla iletişime geçebilirsiniz: (zcansap@medipol.edu.tr)

GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI 24-25 ARALIK 2016 TARİHİNDE KAVACIK KAMPÜSÜNDE GERÇEKLEŞECEK!

Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz,

Girişimci olmayı düşünen ve iş dünyasında başarılı olmak isteyen tüm katılımcılar için Türkiye’deki destek fonlarını kısaca tanıtmak, doğru bir iş fikri, rasyonel hedefler ve iyi bir iş planı ile bu desteklere başvurulmasını sağlamak amacıyla 24-25 Aralık 2016 tarihinde Kavacık Kuzey Kampüsü’nde Girişimcilik Eğitimi yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Kayıt için Sürekli Eğitim Merkezi Sekreteri Yeşim KARA ile iletişime geçebilirsiniz: sem.medipol.edu.tr – sem@medipol.edu.tr
0212 453 49 86

 

TÜBİTAK 4004-4005-4007 Çağrıları Açıldı!

Değerli Hocalarımız,

4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Projelerde katılımcılara, olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.

TÜBİTAK tarafından desteklenen Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projelerinde proje yürütücüsü olmak için, “en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmak” gerekmektedir.

4005-Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı, öğretmenlere; öğrencilerde ve toplumda bilime ve bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla, kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlar.

4005 destek programında yürütücü olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır:

i) En az doktora derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel olmak,

ii) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve üniversite dışındaki bir kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip olmak.

4007-Bilim Şenliği Destekleme Programı, bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar.

4007 destek programına;

·         Üniversiteler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri, belediyeler ile diğer kamu kurum ve/veya kuruluşlar başvurabilir.

·         TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim Şenlikleri Destekleme Programında proje yürütücüsü olmanın koşulu; en az lisans derecesine sahip olmak ve projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşta tam zamanlı personel kadrosunda bulunmaktır.

4004-4005-4007 Programlarına;

Elektronik Son Başvuru Tarihi 16 Ocak 2017!

Basılı Belgelerin Teslimi Son Tarihi 31 Ocak 2017!

Başvurular,http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi yapılacaktır.

Programlar ile ilgili destek için lütfen ofisimizden Gizem Hanım’a ulaşınız: ggencyurek@medipol.edu.tr

ERA-NET Cofund Sürdürülebilir Kentleşme Çağrısı Açılıyor

Değerli Hocalarımız,

Sürdürülebilir Kentleşme Küresel Girişimi – Gıda-Su-Enerji Bağı (SUGI-FWE Nexus), gıda, su ve enerji bağlamında karşılaşılan güçlüklere yenilikçi çözümler üretebilmek adına dünya genelinde ayrı ayrı yapılan araştırma ve yenilik çalışmalarını bir araya getirmek amacıyla JPI Urban Europe ve Belmont Forum tarafından ortaklaşa açılacak bir çağrıdır. SUGI-FWE Nexus dünya çapında araştırma ve yenilik çalışmaları üzerine kurulu daha dirençli, uygulamalı kentsel çözümler geliştirme amacını taşımaktadır. SUGI-FWE Nexus Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte ve Ufuk 2020 ERA-NET Cofund altında fonlanmaktadır.

Çağrı 9 Aralık 2016 tarihinde açılacaktır. Proje önerileri, en az üç katılımcı ülkeden en az üç ortağın yer aldığı bir proje konsorsiyumu tarafından sunulmalıdır.

TÜBİTAK söz konusu çağrıya 350.000 € ile katılım sağlamaktadır ve Türk proje ortakları aşağıda yer alan üç başlığa da başvuru yapabilmektedir:

·         Robust Knowledge, Indicators and Assessments

·         Multi-level Governance and Management of the Food-Water-Energy Nexus

·         Managing Potential Strategies and Solutions to address emerging Risk and Tradeoffs at the intersection of Sustainable Urbanisation and the Food-Water-Energy Nexus

Çağrı broşürü için buraya çağrı web sayfasına erişim için http://jpi-urbaneurope.eu/calls/sugi/ buraya tıklayabilirsiniz.

Çağrı son başvuru tarihi: 15/03/2017

İlgili çağrı için bir matchmaking etkinliği düzenlenmektedir. Söz konusu etkinlik 12/01/2017 tarihinde Leipzig/Almanya’da gerçekleştirilecek olup, etkinlikle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

COST Destekleri için ofisimizden Esra Hanımla irtibata geçebilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr)

 

 

 

MEDİPOL MEGA’DA PATENT EĞİTİMİ VERİLDİ!

1 Aralık 2016 Tarihinde gerçekleşen patent eğitimi MEGA Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümü için verildi. Patent uzmanımız Zeynep Elif CANSAP tarafından verilen eğitimde aşağıdaki konulara değinildi:

~   Fikri Mülkiyet kapsam ve türleri,

~   Buluş ve Patent konusu,

~   Patent süreç ve maliyetleri,

~   Medipol Üniversitesi Patent Politikası ve süreci,

~   Türkiye’nin patent başvuru sayıları ve dünya Patent sıralamasında yeri.

 

Destek için ofisimizden Zeynep Hanımla iletişime geçebilirsiniz: (zcansap@medipol.edu.tr)

COST Katılım Kuralları Güncellendi

Değerli Hocalarımız,

2016-14 sayılı ARDEB Koordinasyon Toplantısı kapsamında alınan kararlar doğrultusunda COST Aksiyonlarına katılım kuralları güncellenmiştir. Gerçekleştirilen değişiklikler şu şekildedir:

 • TÜBİTAK ARDEB (1001/3501/1003/3001/İkili İşbirliği) projeleri ve TEYDEB (1501/1505/1507/1509/1511) projelerinde araştırmacı olarak görev yapan kişiler, proje yürütücülerinden onaylı yazı almaları koşuluyla COST aksiyonlarına katılım başvurusunda bulunabilirler. Ancak aynı proje ile aynı aksiyona sadece ya yürütücü ya da araştırmacı başvurabilecektir.
 • Proje ekibindeki farklı kişiler (yürütücü ve araştırmacı) tarafından aynı proje ile farklı aksiyonlara katılım başvurusunda bulunulabilecek ancak bir kişi aynı proje ile birden fazla aksiyona başvuramayacaktır.
 • Devam eden 1001 ve 3501 projeleri ile gerçekleştirilen başvurular da, Aksiyonun konusuyla uyumlu bulunmaları durumunda 1003/1005/3001/İkili İşbirliği programlarında olduğu gibi bundan böyle COST projesine dönüştürülmeyecekler, statüleri aynı kalacaktır.
 • Yürürlükte olan 1005 projeleriyle bundan böyle COST aksiyonlarına katılım sağlanamayacaktır.

Güncel COST Aksiyonlarına katılım kuralları için lütfen tıklayınız

COST Destekleri için ofisimizden Esra Hanımla irtibata geçebilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr, Dahili:5348)

ARDEB Başvuru Sonuçları Açıklandı !

Değerli Hocalarımız

Bu yıl Mart ayında başvuruları yapılan ARDEB desteklerinin değerlendirmesi, bilindiği üzere 15 Temmuz ve ardından gelişen olaylar nedeniyle bir miktar gecikmişti. Beklediğimiz sonuçlar bugün itibariyle açıklandı.

Üniversitemizden yapılan ve değerlendirmeye alınan toplam 31 başvurumuzdan aşağıda belirtilen 8 projemiz kabul edilmiştir. Kabul oranı itibariyle Türkiye ortalamasının üstünde bir başarı elde edilmiştir. Kabul edilen projelerimizin 4 tanesi Mühendislik, 3 tanesi Tıp, 1 tanesi de Diş hekimliği fakültelerimiz tarafından verilmiştir.

Fakültelerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyor, başarılı bir proje süreci diliyoruz.

Proje Yürütücüsü Fakülte Destek Programı Proje Adı
Prof. Dr. İbrahim Sina UÇKAN Diş Hekimliği Fakültesi 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 2. Derece Yanık Oluşturulan Sıçanlarda Mezenkimal Kök Hücre ile Birlikte Trombositten Zengin Fibrin Membranın Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Doç. Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ Mühendislik Fakültesi 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Hedefli İki Araç Taşıma Sistemi Geliştirilmesi ve Anti-Kanser Etkisinin İncelenmesi
Prof. Dr. Ercümend ARVAS Mühendislik Fakültesi 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Mm-dalga Link Kalitesinin Yenilikçi Uyarlanabilir Antenlerle Gelistirilmesi
Doç. Dr. Süleyman YILDIRIM Tıp Fakültesi 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Savaş Yaralarının Tedavisinde Yara Mikrobiyotasının Potansiyel Prognostik Biyobelirteç Olarak Kullanılması
Prof. Dr. Hakan Cangül Tıp Fakültesi 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Konjenital Hipotiroidiye Neden Olan Genlerin Keşfi
Yrd. Doç. Dr. Deniz Ufuk ERBULUT Mühendislik Fakültesi 3501 – Kariyer Geliştirme Programı Servikal Disk Protezi Takılmış Kafa Boyun Modelinin Araba Kazası Esnasında Biyomakanik Analizi: Sonlu Eleman Çalışması
Öğr.Gör.Dr. Mehmet Hikmet ÜÇIŞIK Mühendislik Fakültesi 3501 – Kariyer Geliştirme Programı Mekanik Hasar Sonrası Kurkuminin Olası Nöroprotektif Etkisinin Araştırılması
Yrd. Doç. Dr. Bilal Ersen KERMAN Tıp Fakültesi 3501 – Kariyer Geliştirme Programı Merkezi Sinir Sisteminde Miyelin Membranının Genişleme Dinamiğinin İncelenmesi

Destek başvurusu kabul edilen projelerin tamamının listesine, aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2015_2_1001_web.pdf

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2015_2_web_3501.pdf

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2015_2_web_1005.pdf

EuroNanoMed III Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı

Değerli Hocalarımız,

EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir.

Projede, nanotıp alanındaki yenilikçi yaklaşımları içeren translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi ve devlet kuruluşları ile özel kuruluşlardaki araştırma grupları arasında uluslararası işbirliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılında çıkılan ilk çağrının konusu ‘Avrupa Nanotıp Yenilikçi Araştırma & Teknoloji Geliştirme Projeleri’olarak belirlenmiştir.

Çağrı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve translasyonel araştırmaları içermesi gerekmektedir. Proje başvuruları aşağıda belirtilen konulardan en az birisiyle ilgili alanları kapsamalıdır:

–          Yenileyici tıp

–          Tanı bilim

–          Hedeflendirilmiş taşıma sistemleri

Projeler Teknoloji Hazırlık Seviyelerinden (TRL) 3-6 arasında yer almalıdır. Bununla birlikte uygulanabilirlik açısından ve çağrıya uyumlu olarak, proje süresi boyunca en fazla 2 TRL seviyesinin gerçekleştirilmesi için gereken çalışmalar önerilmelidir.

Başvuru için genel koşullar:

Çağrı kapsamında konsorsiyumun, aşağıda belirtilen 3 alanın en az 2’sinden araştırma grubu içermesi gerekmektedir:

–          Akademi (üniversiteler ve araştırma enstitüleri);

–          Hastaneler ve halk sağlığıyla ilgili birimler (hastaneler (vakıf kuruluşları hariç), Türkiye Halk Sağlığı Kurumu vb.). Hekimlerin araştırmacı olarak yer alması teşvik edilmektedir;

–          Özel kuruluşlar. KOBİ’lerin katılımı teşvik edilmektedir.

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Birinci aşama başvuruları (pre-proposal) 28 Kasım 2016tarihinde alınmaya başlanacaktır. Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal başvuru koşulları açısından yeterli bulunan projelerin yürütücülerinden ikinci aşama başvuruları (full-proposal) istenecektir. Birinci aşama başvuruları için son başvuru tarihi 16 Ocak 2017 (17:00:00 CET, Brüksel saatine göre)’dir. Birinci aşama ve ikinci aşama önerileri, çağrı metninde (http://www.euronanomed.net/wp-content/uploads/ENMIII_JTC2017_Call_text_V…) belirtilen en az üç ülkenin katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından elektronik başvuru sistemi (http://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/euronanomed2017)

Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Projelerde yer alacak Türk ekipler, 1. Aşama başvuru online olarak (http://ardeb.pbs.tubitak.gov.tr) adresinden 9 Ocak 2017 tarihine kadar gerçekleştirmeli ve imzalı başvuru formu çıktısını 23 Ocak 2017 tarihine kadar Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) göndermelidir.

Ulusal başvuru süreci ve değerlendirme prosedürü ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

EuroNanoMed III projesi ve 2017 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017-2/ adresinden ulaşılabilir. Ortak arama duyuruları için http://www.etp-nanomedicine.eu/public/nanomedmap/ adresini kullanabilirsiniz.

Destek için ofisimizden Esra Hanımla irtibata geçebilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr, Dahili:5348)

9. ERA-Net E-Rare Nâdir Hastalıklar Araştırmaları İçin Uluslararası Ortak Çağrısı 2017

Değerli Hocalarımız,

ERA-NET’in altında yer alan E-Rare grubu altında açılan yeni çağrı ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Destek için ofisimizden Esra Hanımla irtibata geçebilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr, Dahili:5348)

 

 1. ERA-Net E-Rare Nâdir Hastalıklar Araştırmaları İçin Uluslararası Ortak Çağrısı 2017

Çağrı Açılış: 5 Aralık 2016

Birinci Aşama Son Başvuru: 1 Şubat 2017

E-Rare, Nâdir Hastalıklarda ERA-Net Araştırma Programları (www.e-rare.eu), 2006 yılında kurulmuş ve faaliyetleri Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir  Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area‒ERA-Net) projesidir.

Yaklaşık 10 yıldır nâdir hastalıklar alanında uluslararası araştırmaları desteklemek amacıyla Ortak Uluslararası Çağrı (Joint Transnational Call‒ JTC) düzenleyen ERA-Net E-Rare Projesi Konsorsiyumu, 2017 yılının çağrı başlığını Nâdir Hastalıklarda Yenilikçi Terapiler İçin Uluslararası Araştırma Projeleri (Transnational Research Projects on Rare Diseases in Innovation Therapies)   olarak belirlemiştir.

Nâdir hastalıklar alanında farklı ülkelerden bilim insanlarını biraraya getirerek uluslararası ve disiplinlerarası Ar-Ge işbirliklerinin desteklenmesini hedefleyen JTC2017 çağrısına Ülkemiz adına TÜBİTAK katkı sunmaktadır. JTC2017 çağrısında, Türkiyeli araştırmacılar TÜBİTAK, ARDEB 1001 Programı Kurallarına göre desteklenecek olup proje başına verilecek destek miktarı en fazla 720.000 TL olacaktır.

Çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.erare.eu/joint-call/9th-joint-call-european-research-projects-rare-diseases-jtc-2017 ağ sayfasından ulaşabilir; sorularınızı TÜBİTAK, ERA-Net E-Rare Projesi Ulusal İrtibat Noktası Dr. Jale Şahin’e, jale.sahin@tubitak.gov.tr adresinden iletebilirsiniz.

 

ICTurkey Uluslararası Proje Pazarı Etkinliği, İstanbul, 30 Kasım 2016

Değerli Hocalarımız,

Bildiğiniz üzere H2020 projeleri için en az 3 ülkeden paydaşların katılımı gereklidir.  Bu nedenle projemizin araştırma potansiyeli kadar, projemiz için doğru kaynakları bulmakta önemli hale gelmektedir. Bunun da en iyi yollarından birisi Proje Pazarı etkinliklerine katılmaktır. Aşağıda, 30 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek olan proje pazarı için TÜBİTAK tarafından yapılan duyuru yer almaktadır.

İlgilerinize sunarız,

ICTurkey Uluslararası Proje Pazarı Etkinliği, İstanbul, 30 Kasım 2016

Değerli Araştırma Dünyası Temsilcimiz,

Avrupa Birligi tarafından finanse edilen “Türkiye Ufuk2020’de” Projesi kapsamında TÜBİTAK tarafından 30 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Radisson Blu Şişli Otelde düzenlenecek olan “ICTurkey” Proje Pazarı etkinliğine kayıtlar başlamıştır!

Etkinlik aşağıda yer alan Ufuk2020 çağrılarını hedeflemektedir:

 • IoT
 • Big Data
 • Robotics
 • Photonics
 • Micro- Nano Electronics-ECSEL
 • “ICTurkey” etkinliğine söz konusu alanlarla ilgili 300’e yakın Avrupalı ve Türk akademi, sanayi, kamu kurumu ve STK temsilcisinin katılması planlanmaktadır. Micro- Nano Electronics-ECSEL JU oturumunda davetli konuşmacı olarak ECSEL JU’ dan Anne SALAUN yer alacaktır. ECSEL JU hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Ayrıca, Avrupalı ve Türk araştırmacıların yanısıra AR-GE alanında faaliyet gösteren yüksek vasıflı KOBI’ler ile iletişime geçebilmeniz için eşşiz bir fırsat oluşturacak bu etkinliğin mevcut Ufuk2020 çağrıları için yeni ortaklıklar oluşturmak ve iletişim ağınızı genişletmek için çok faydalı bir platform olacağı değerlendirilmektedir.

Etkinliğimize katılın, proje fikirlerinizi tanıtın ve bu fikirleri potansiyel ortaklarla yüz yüze görüşün!

Etkinliğe katılmak için proje fikrinizi ve kısa bir öz geçmişinizi bize iletmeniz gerekmektedir. Yapmanız gereken tek şey web sitemizden kayıt yaptırıp yüz yüze görüşme randevularınızı almanız.

Detaylı bilgi için ncpict@tubitak.gov.tr mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

İstanbul’da görüşmek dileği ile,

TÜBİTAK