Etiket arşivi: TTO

ARDEB Başvuru Sonuçları Açıklandı !

Değerli Hocalarımız

Bu yıl Mart ayında başvuruları yapılan ARDEB desteklerinin değerlendirmesi, bilindiği üzere 15 Temmuz ve ardından gelişen olaylar nedeniyle bir miktar gecikmişti. Beklediğimiz sonuçlar bugün itibariyle açıklandı.

Üniversitemizden yapılan ve değerlendirmeye alınan toplam 31 başvurumuzdan aşağıda belirtilen 8 projemiz kabul edilmiştir. Kabul oranı itibariyle Türkiye ortalamasının üstünde bir başarı elde edilmiştir. Kabul edilen projelerimizin 4 tanesi Mühendislik, 3 tanesi Tıp, 1 tanesi de Diş hekimliği fakültelerimiz tarafından verilmiştir.

Fakültelerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyor, başarılı bir proje süreci diliyoruz.

Proje Yürütücüsü Fakülte Destek Programı Proje Adı
Prof. Dr. İbrahim Sina UÇKAN Diş Hekimliği Fakültesi 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 2. Derece Yanık Oluşturulan Sıçanlarda Mezenkimal Kök Hücre ile Birlikte Trombositten Zengin Fibrin Membranın Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Doç. Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ Mühendislik Fakültesi 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Hedefli İki Araç Taşıma Sistemi Geliştirilmesi ve Anti-Kanser Etkisinin İncelenmesi
Prof. Dr. Ercümend ARVAS Mühendislik Fakültesi 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Mm-dalga Link Kalitesinin Yenilikçi Uyarlanabilir Antenlerle Gelistirilmesi
Doç. Dr. Süleyman YILDIRIM Tıp Fakültesi 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Savaş Yaralarının Tedavisinde Yara Mikrobiyotasının Potansiyel Prognostik Biyobelirteç Olarak Kullanılması
Prof. Dr. Hakan Cangül Tıp Fakültesi 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Konjenital Hipotiroidiye Neden Olan Genlerin Keşfi
Yrd. Doç. Dr. Deniz Ufuk ERBULUT Mühendislik Fakültesi 3501 – Kariyer Geliştirme Programı Servikal Disk Protezi Takılmış Kafa Boyun Modelinin Araba Kazası Esnasında Biyomakanik Analizi: Sonlu Eleman Çalışması
Öğr.Gör.Dr. Mehmet Hikmet ÜÇIŞIK Mühendislik Fakültesi 3501 – Kariyer Geliştirme Programı Mekanik Hasar Sonrası Kurkuminin Olası Nöroprotektif Etkisinin Araştırılması
Yrd. Doç. Dr. Bilal Ersen KERMAN Tıp Fakültesi 3501 – Kariyer Geliştirme Programı Merkezi Sinir Sisteminde Miyelin Membranının Genişleme Dinamiğinin İncelenmesi

Destek başvurusu kabul edilen projelerin tamamının listesine, aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2015_2_1001_web.pdf

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2015_2_web_3501.pdf

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2015_2_web_1005.pdf

EuroNanoMed III Projesi 2017 Yılı Çağrısı Açıldı

Değerli Hocalarımız,

EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir.

Projede, nanotıp alanındaki yenilikçi yaklaşımları içeren translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi ve devlet kuruluşları ile özel kuruluşlardaki araştırma grupları arasında uluslararası işbirliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılında çıkılan ilk çağrının konusu ‘Avrupa Nanotıp Yenilikçi Araştırma & Teknoloji Geliştirme Projeleri’olarak belirlenmiştir.

Çağrı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve translasyonel araştırmaları içermesi gerekmektedir. Proje başvuruları aşağıda belirtilen konulardan en az birisiyle ilgili alanları kapsamalıdır:

–          Yenileyici tıp

–          Tanı bilim

–          Hedeflendirilmiş taşıma sistemleri

Projeler Teknoloji Hazırlık Seviyelerinden (TRL) 3-6 arasında yer almalıdır. Bununla birlikte uygulanabilirlik açısından ve çağrıya uyumlu olarak, proje süresi boyunca en fazla 2 TRL seviyesinin gerçekleştirilmesi için gereken çalışmalar önerilmelidir.

Başvuru için genel koşullar:

Çağrı kapsamında konsorsiyumun, aşağıda belirtilen 3 alanın en az 2’sinden araştırma grubu içermesi gerekmektedir:

–          Akademi (üniversiteler ve araştırma enstitüleri);

–          Hastaneler ve halk sağlığıyla ilgili birimler (hastaneler (vakıf kuruluşları hariç), Türkiye Halk Sağlığı Kurumu vb.). Hekimlerin araştırmacı olarak yer alması teşvik edilmektedir;

–          Özel kuruluşlar. KOBİ’lerin katılımı teşvik edilmektedir.

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Birinci aşama başvuruları (pre-proposal) 28 Kasım 2016tarihinde alınmaya başlanacaktır. Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal başvuru koşulları açısından yeterli bulunan projelerin yürütücülerinden ikinci aşama başvuruları (full-proposal) istenecektir. Birinci aşama başvuruları için son başvuru tarihi 16 Ocak 2017 (17:00:00 CET, Brüksel saatine göre)’dir. Birinci aşama ve ikinci aşama önerileri, çağrı metninde (http://www.euronanomed.net/wp-content/uploads/ENMIII_JTC2017_Call_text_V…) belirtilen en az üç ülkenin katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından elektronik başvuru sistemi (http://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/euronanomed2017)

Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Projelerde yer alacak Türk ekipler, 1. Aşama başvuru online olarak (http://ardeb.pbs.tubitak.gov.tr) adresinden 9 Ocak 2017 tarihine kadar gerçekleştirmeli ve imzalı başvuru formu çıktısını 23 Ocak 2017 tarihine kadar Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) göndermelidir.

Ulusal başvuru süreci ve değerlendirme prosedürü ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

EuroNanoMed III projesi ve 2017 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017-2/ adresinden ulaşılabilir. Ortak arama duyuruları için http://www.etp-nanomedicine.eu/public/nanomedmap/ adresini kullanabilirsiniz.

Destek için ofisimizden Esra Hanımla irtibata geçebilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr, Dahili:5348)

9. ERA-Net E-Rare Nâdir Hastalıklar Araştırmaları İçin Uluslararası Ortak Çağrısı 2017

Değerli Hocalarımız,

ERA-NET’in altında yer alan E-Rare grubu altında açılan yeni çağrı ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Destek için ofisimizden Esra Hanımla irtibata geçebilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr, Dahili:5348)

 

 1. ERA-Net E-Rare Nâdir Hastalıklar Araştırmaları İçin Uluslararası Ortak Çağrısı 2017

Çağrı Açılış: 5 Aralık 2016

Birinci Aşama Son Başvuru: 1 Şubat 2017

E-Rare, Nâdir Hastalıklarda ERA-Net Araştırma Programları (www.e-rare.eu), 2006 yılında kurulmuş ve faaliyetleri Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir  Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area‒ERA-Net) projesidir.

Yaklaşık 10 yıldır nâdir hastalıklar alanında uluslararası araştırmaları desteklemek amacıyla Ortak Uluslararası Çağrı (Joint Transnational Call‒ JTC) düzenleyen ERA-Net E-Rare Projesi Konsorsiyumu, 2017 yılının çağrı başlığını Nâdir Hastalıklarda Yenilikçi Terapiler İçin Uluslararası Araştırma Projeleri (Transnational Research Projects on Rare Diseases in Innovation Therapies)   olarak belirlemiştir.

Nâdir hastalıklar alanında farklı ülkelerden bilim insanlarını biraraya getirerek uluslararası ve disiplinlerarası Ar-Ge işbirliklerinin desteklenmesini hedefleyen JTC2017 çağrısına Ülkemiz adına TÜBİTAK katkı sunmaktadır. JTC2017 çağrısında, Türkiyeli araştırmacılar TÜBİTAK, ARDEB 1001 Programı Kurallarına göre desteklenecek olup proje başına verilecek destek miktarı en fazla 720.000 TL olacaktır.

Çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.erare.eu/joint-call/9th-joint-call-european-research-projects-rare-diseases-jtc-2017 ağ sayfasından ulaşabilir; sorularınızı TÜBİTAK, ERA-Net E-Rare Projesi Ulusal İrtibat Noktası Dr. Jale Şahin’e, jale.sahin@tubitak.gov.tr adresinden iletebilirsiniz.

 

ICTurkey Uluslararası Proje Pazarı Etkinliği, İstanbul, 30 Kasım 2016

Değerli Hocalarımız,

Bildiğiniz üzere H2020 projeleri için en az 3 ülkeden paydaşların katılımı gereklidir.  Bu nedenle projemizin araştırma potansiyeli kadar, projemiz için doğru kaynakları bulmakta önemli hale gelmektedir. Bunun da en iyi yollarından birisi Proje Pazarı etkinliklerine katılmaktır. Aşağıda, 30 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek olan proje pazarı için TÜBİTAK tarafından yapılan duyuru yer almaktadır.

İlgilerinize sunarız,

ICTurkey Uluslararası Proje Pazarı Etkinliği, İstanbul, 30 Kasım 2016

Değerli Araştırma Dünyası Temsilcimiz,

Avrupa Birligi tarafından finanse edilen “Türkiye Ufuk2020’de” Projesi kapsamında TÜBİTAK tarafından 30 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Radisson Blu Şişli Otelde düzenlenecek olan “ICTurkey” Proje Pazarı etkinliğine kayıtlar başlamıştır!

Etkinlik aşağıda yer alan Ufuk2020 çağrılarını hedeflemektedir:

 • IoT
 • Big Data
 • Robotics
 • Photonics
 • Micro- Nano Electronics-ECSEL
 • “ICTurkey” etkinliğine söz konusu alanlarla ilgili 300’e yakın Avrupalı ve Türk akademi, sanayi, kamu kurumu ve STK temsilcisinin katılması planlanmaktadır. Micro- Nano Electronics-ECSEL JU oturumunda davetli konuşmacı olarak ECSEL JU’ dan Anne SALAUN yer alacaktır. ECSEL JU hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Ayrıca, Avrupalı ve Türk araştırmacıların yanısıra AR-GE alanında faaliyet gösteren yüksek vasıflı KOBI’ler ile iletişime geçebilmeniz için eşşiz bir fırsat oluşturacak bu etkinliğin mevcut Ufuk2020 çağrıları için yeni ortaklıklar oluşturmak ve iletişim ağınızı genişletmek için çok faydalı bir platform olacağı değerlendirilmektedir.

Etkinliğimize katılın, proje fikirlerinizi tanıtın ve bu fikirleri potansiyel ortaklarla yüz yüze görüşün!

Etkinliğe katılmak için proje fikrinizi ve kısa bir öz geçmişinizi bize iletmeniz gerekmektedir. Yapmanız gereken tek şey web sitemizden kayıt yaptırıp yüz yüze görüşme randevularınızı almanız.

Detaylı bilgi için ncpict@tubitak.gov.tr mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

İstanbul’da görüşmek dileği ile,

TÜBİTAK

 

 

2205-YURT İÇİ LİSANS BURS PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR!

Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz

TÜBİTAK Destekli 2205- Yurt İçi Lisans Burs Programı için başvurular 14-27 Kasım 2016 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru koşulları ve gerekli belgelere şuradan ulaşabilirsiniz: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2205_ilan_2016.pdf

Program ile ilgili destek için lütfen ofisimizden Gizem Hanım’a ulaşınız: Dahili:5450, e-posta: ggencyurek@medipol.edu.tr

TEKNOLOJİ-YENİLİK YÖNETİMİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA SERTİFİKA PROGRAMI 19-20 KASIMDA GERÇEKLEŞECEK!

Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz,

Katılımcıları teknoloji ve inovasyon yönetimi konusunda bilinçlendirmek ve başarılı bilimsel proje önerisi hazırlığı konusunda eğitmek amacıyla düzenlenen Teknoloji-Yenilik Yönetimi ve Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Sertifika Programı 19-20 Kasım 2016 Tarihinde Medipol Üniversitesi / Kavacık Kuzey Kampüsünde gerçekleşecek. Eğitim içeriği ile ilgili detaylı bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz:  http://sem.medipol.edu.tr/Egitim/Details/37

Eğitime ilgi duyan tüm hocalarımız ve öğrencilerimiz kayıt için aşağıda bilgileri yer alan Yeşim Hanımla irtibata geçebilirler:

Sürekli Eğitim Merkezi Sekreteri: Yeşim KARA,

Tel: 0212 453 49 86 /  0212 453 49 35
e-posta: sem@medipol.edu.tr / ykara@medipol.edu.tr

 

 

 

 

Mimarlık Fakültesi İçin TTO Tanıtımı-ARDEB Destekleri ve Patent Eğitimi Gerçekleşti!

25 Ekim 2016 Tarihinde Mimarlık Fakültesi için  Kavacık’ta gerçekleşen eğitimde TTO Direktörü Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSE tarafından TTO tanıtımı yapıldı ve ARDEB proje önerisi hazırlama süreci anlatıldı. Eğitimde ayrıca Patent Uzmanımız Zeynep Elif CANSAP tarafından aşağıdaki konulara değinildi:

~   Fikri Mülkiyet kapsam ve türleri,

~   Buluş ve Patent konusu,

~   Patent süreç ve maliyetleri,

~   Medipol Üniversitesi Patent Politikası ve süreci,

~   Türkiye’nin patent başvuru sayıları ve dünya Patent sıralamasında yeri.

H2020 Proje Önerisi Hazırlama ve Paydaş Bulma Kılavuzu

Değerli Araştırmacılarımız,

Türkiye olarak paydaşı olduğumuz ve finansmanına katkı sağladığımız H2020 projelerinden ülke olarak yararlanma oranımız henüz arzu edilen seviyelerde değildir. Bu durumu gidermek için, TÜBİTAK başta olmak üzere çok sayıda destek sağlanmaktadır. Proje pazarlarına katılım, konsorsiyum oluşturma, proje öneri dosyasının incelenmesi, vb. pek çok konuda destekler mevcuttur. Ayrıca, H2020 ile ilgili çok sayıda proje hazırlama eğitimleri de düzenlenmektedir.

İstanbul Medipol Üniversitesi adına pek çok H2020 eğitimine katılım sağlayan TTO ekibimiz, farklı eğitimlerde sunulan bilgileri bir araya getirerek, araştırmacıların proje konusu seçmekten, kendilerine paydaş bulmaya kadar olan tüm süreçleri olabildiğince sade ve basit bir anlatımla bu kılavuzda bir araya getirmeye çalıştılar.

Kılavuzun sadece araştırmacılar için değil, TTO çalışanları için de yararlı olacağını umuyor, başvurularınızla daha detaylı bilgiye ihtiyaç duymanız halinde bizlere ulaşmanızı [1] rica ediyoruz.

Kılavuza ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Kılavuzda bahsedilen ek dosyalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

[1] AB Destekleri Uzmanı Esra AĞRALI, esraagrali@medipol.edu.tr, dâhili: 1636

2545-TÜBİTAK-FRANSA ULUSAL ARAŞTIRMA AJANSI (ANR) ORTAK PROJE BAŞVURU ÇAĞRISI AÇILDI

Değerli Hocalarımız,

TÜBİTAK’ın Fransa-ANR ile ortak proje başvurusu çağrısı ile ilgili duyurusu şu şekildedir:

Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Fransız ortaklar için bir ön başvuru süreci mevcuttur. Ön başvuru son tarihi 27 Ekim 2016 olup, ön başvuru yapmayan Fransız ortakların projeleri ANR tarafından kabul edilmeyecektir. Fransız ortakların başvuru süreçleri için ANR ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Fransız ortakların ön başvuru sürecinde mutlaka Türk ortağını ANR’a bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Türk ortağı ile proje başvurusu yapamayacaktır.

Türkiye’deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ üzerinden incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Fransa’daki proje ortaklarının ise ANR’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak ANR’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

Önerilecek ortak projelerin mutlaka aşağıdaki tematik alanlar çerçevesinde önerilmesi gerekmekte olup, farklı alanlardan gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır:

 • Deniz Jeobilimleri (Marine Geosciences);
 • Sismik Riskler (Seismic risks);
 • Deniz Ekosisteminin Sürdürülebilir Gelişimi (Sustainable development of Marine ecosystem);
 • Beşeri Bilimler (Human Science and Humanities);
 • Enerji (Energy);
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT).

Proje süreleri en fazla 36 ay olabilecektir. Türk ve Fransız ortakların, TÜBİTAK ve ANR’ye yapmış oldukları proje başvurularındaki proje sürelerinin her iki başvuruda da aynı olması gerekmektedir. Farklı proje süreli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

TÜBİTAK-ANR İşbirliği Programı kapsamında, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) “Beşeri Bilimler” alanındaki projeler için 360.000 TL, diğer çağrı öncelikli alanlarındaki projeler için 720.000 TL’dir.

TÜBİTAK-ANR bilimsel işbirliği programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını elektronik olarak 2545 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

adresinden en geç 8 Nisan 2017 tarihine kadar yapmaları ve ıslak imzalı basılı olarak gönderilmesi gereken evrakları ise en geç 15 Nisan 2017 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir. Online Başvurular 8 Nisan 2017 17.30’da kapanacaktır.

TÜBİTAK Uluslararası Projeler Online Başvuru adresi:http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

Basılı evrakların iletilmesi gereken adres:

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB)

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

TÜBİTAK ULAKBİM YÖK Binası B5 Blok

06539 Bilkent ANKARA

Destek programı ile ilgilenen hocalarımız, ofisimizden Esra Hanım ile irtibata geçebilirler (esraagrali@medipol.edu.tr, dahili: 5348)

 

İSTKA 2016 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ!

Değerli Hocalarımız,

İstanbul Kalkınma Ajansı, yılda bir defa açtığı ve yüksek bütçeli Mali Destek Programına ek olarak, 2014-2023 İstanbul Bölge Planındaki plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyetlere de destek olmak amacıyla Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) programını yürütmektedir. Bu çerçevede son başvuru tarihi 23/12/2016, bütçesi ortalama 90 bin TL ve proje süresi 3 ay olan programın konu başlıkları şunlardır:

 1. İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi
 2. İstanbul’da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği
 3. İstanbul’da Film, Televizyon ve Radyo Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği
 4. Türkiye’de Yayıncılık Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği

Bu faaliyetlerin kapsamı kısaca şu şekildedir:

İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi: İstihdamın ekonomik, sosyal ve politik istikrar üzerinden büyüme, yatırım ve üretim artışına uzanan zincirleme etkisinin bilinciyle sağlıklı stratejilerin ortaya konulabilmesi için İstanbul’da istihdam trendlerinin tespit edilmesine ve bu trendlerin küresel trendlerle karşılaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede istihdamı desteklemeye, insan kaynağının geliştirilmesine, iş yaratmaya, girişimciliğe, yaratıcılığa, eğitime, işgücü maliyetlerini azaltmaya, sosyal güvenlik haklarını korumaya, kadınlar için işgücü piyasasına girişleri kolaylaştırmaya ve teşviklere yönelik çalışmaların yapılması istenmektedir. http://www.istka.org.tr/content/pdf/1.-istanbul%E2%80%99da-istihdama-iliskin-Trendlerin-Belirlenmesi.pdf sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İstanbul’da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği: İstanbul yaratıcı endüstriler sektörü altında öne çıkan yazılım, bilgisayar ve video oyunları sektöründe güncel ve sektör odaklı veriye duyulan ihtiyacın karşılanmasını sağlayacak saha araştırması ve bunun sonucunda sektörün mevcut durumunu, gelişme yönünü ve rekabet Konusu Gerekçesi potansiyelini, ulusal ve küresel kıyaslamalar ile detaylı biçimde ortaya koyacak ve sektörün gelişmesi yönünde stratejiler üreterek geleceğe yönelik yol haritası çizecek bir çalışma yapılması istenmektedir. http://www.istka.org.tr/content/pdf/2.-istanbul%E2%80%99da-Yazilim,-Bilgisayar-ve-Video-Oyunlari-Sektoru-Durum-Analizi-ve-Sektorun-Gelecegi-.pdf sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İstanbul’da Film, Televizyon ve Radyo Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği: İstanbul yaratıcı endüstriler sektörü altında öne çıkan film, televizyon ve radyo sektöründe güncel ve sektör odaklı veriye duyulan ihtiyacın karşılanmasını sağlayacak saha Konusu Gerekçesi araştırması ve bunun sonucunda sektörün mevcut durumunu, gelişme yönünü ve rekabet potansiyelini, ulusal ve küresel kıyaslamalar ile detaylı biçimde ortaya koyacak ve sektörün gelişmesi yönünde stratejiler üreterek geleceğe yönelik yol haritası çizecek bir çalışma olması istenmektedir. http://www.istka.org.tr/content/pdf/3.-istanbul%E2%80%99da-Film,-Televizyon-ve-Radyo-Sektoru-Durum-Analizi-ve-Sektorun-Gelecegi.pdf sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Yayıncılık Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği: İstanbul yaratıcı endüstriler sektörü altında öne çıkan yayıncılık sektöründe güncel ve sektör odaklı veriye duyulan ihtiyacın karşılanmasını sağlayacak saha araştırması ve bunun Konusu Gerekçesi sonucunda sektörün mevcut durumunu, gelişme yönünü ve rekabet potansiyelini, ulusal ve küresel kıyaslamalar ile detaylı biçimde ortaya koyacak ve sektörün gelişmesi yönünde stratejiler üreterek geleceğe yönelik yol haritası çizecek bir çalışma olması istenmektedir. http://www.istka.org.tr/content/pdf/4.-Turkiye’de-Yayincilik-Sektoru-Durum-Analizi-ve-Sektorun-Gelecegi.pdf sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında; programa ilişkin kurallar, destek almaya engel olacak hususlar, başvuru süreci ve değerlendirilmesi gibi sorularınız için http://www.istka.org.tr/content/pdf/iSTKA-2016-DFD-PROGRAMI.pdf başvuru rehberi sizlere yardımcı olacaktır. Genel olarak taslak sözleşme ve diğer bilgilere http://www.istka.org.tr/planlama-koordinasyon/dogrudan-faaliyet-destegi-2016 adresinden ulaşabilirsiniz.

Programı ile ilgili destek için, lütfen ofisimizden Neslihan Hanıma ulaşınız (dahili: 5452, neslihanyilmaz@medipol.edu.tr)