Etiket arşivi: TTO

2545-TÜBİTAK-FRANSA ULUSAL ARAŞTIRMA AJANSI (ANR) ORTAK PROJE BAŞVURU ÇAĞRISI AÇILDI

Değerli Hocalarımız,

TÜBİTAK’ın Fransa-ANR ile ortak proje başvurusu çağrısı ile ilgili duyurusu şu şekildedir:

Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Fransız ortaklar için bir ön başvuru süreci mevcuttur. Ön başvuru son tarihi 27 Ekim 2016 olup, ön başvuru yapmayan Fransız ortakların projeleri ANR tarafından kabul edilmeyecektir. Fransız ortakların başvuru süreçleri için ANR ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Fransız ortakların ön başvuru sürecinde mutlaka Türk ortağını ANR’a bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Türk ortağı ile proje başvurusu yapamayacaktır.

Türkiye’deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ üzerinden incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Fransa’daki proje ortaklarının ise ANR’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak ANR’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

Önerilecek ortak projelerin mutlaka aşağıdaki tematik alanlar çerçevesinde önerilmesi gerekmekte olup, farklı alanlardan gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır:

  • Deniz Jeobilimleri (Marine Geosciences);
  • Sismik Riskler (Seismic risks);
  • Deniz Ekosisteminin Sürdürülebilir Gelişimi (Sustainable development of Marine ecosystem);
  • Beşeri Bilimler (Human Science and Humanities);
  • Enerji (Energy);
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT).

Proje süreleri en fazla 36 ay olabilecektir. Türk ve Fransız ortakların, TÜBİTAK ve ANR’ye yapmış oldukları proje başvurularındaki proje sürelerinin her iki başvuruda da aynı olması gerekmektedir. Farklı proje süreli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

TÜBİTAK-ANR İşbirliği Programı kapsamında, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) “Beşeri Bilimler” alanındaki projeler için 360.000 TL, diğer çağrı öncelikli alanlarındaki projeler için 720.000 TL’dir.

TÜBİTAK-ANR bilimsel işbirliği programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını elektronik olarak 2545 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

adresinden en geç 8 Nisan 2017 tarihine kadar yapmaları ve ıslak imzalı basılı olarak gönderilmesi gereken evrakları ise en geç 15 Nisan 2017 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir. Online Başvurular 8 Nisan 2017 17.30’da kapanacaktır.

TÜBİTAK Uluslararası Projeler Online Başvuru adresi:http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

Basılı evrakların iletilmesi gereken adres:

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB)

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

TÜBİTAK ULAKBİM YÖK Binası B5 Blok

06539 Bilkent ANKARA

Destek programı ile ilgilenen hocalarımız, ofisimizden Esra Hanım ile irtibata geçebilirler (esraagrali@medipol.edu.tr, dahili: 5348)

 

İSTKA 2016 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ!

Değerli Hocalarımız,

İstanbul Kalkınma Ajansı, yılda bir defa açtığı ve yüksek bütçeli Mali Destek Programına ek olarak, 2014-2023 İstanbul Bölge Planındaki plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyetlere de destek olmak amacıyla Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) programını yürütmektedir. Bu çerçevede son başvuru tarihi 23/12/2016, bütçesi ortalama 90 bin TL ve proje süresi 3 ay olan programın konu başlıkları şunlardır:

  1. İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi
  2. İstanbul’da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği
  3. İstanbul’da Film, Televizyon ve Radyo Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği
  4. Türkiye’de Yayıncılık Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği

Bu faaliyetlerin kapsamı kısaca şu şekildedir:

İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi: İstihdamın ekonomik, sosyal ve politik istikrar üzerinden büyüme, yatırım ve üretim artışına uzanan zincirleme etkisinin bilinciyle sağlıklı stratejilerin ortaya konulabilmesi için İstanbul’da istihdam trendlerinin tespit edilmesine ve bu trendlerin küresel trendlerle karşılaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede istihdamı desteklemeye, insan kaynağının geliştirilmesine, iş yaratmaya, girişimciliğe, yaratıcılığa, eğitime, işgücü maliyetlerini azaltmaya, sosyal güvenlik haklarını korumaya, kadınlar için işgücü piyasasına girişleri kolaylaştırmaya ve teşviklere yönelik çalışmaların yapılması istenmektedir. http://www.istka.org.tr/content/pdf/1.-istanbul%E2%80%99da-istihdama-iliskin-Trendlerin-Belirlenmesi.pdf sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İstanbul’da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği: İstanbul yaratıcı endüstriler sektörü altında öne çıkan yazılım, bilgisayar ve video oyunları sektöründe güncel ve sektör odaklı veriye duyulan ihtiyacın karşılanmasını sağlayacak saha araştırması ve bunun sonucunda sektörün mevcut durumunu, gelişme yönünü ve rekabet Konusu Gerekçesi potansiyelini, ulusal ve küresel kıyaslamalar ile detaylı biçimde ortaya koyacak ve sektörün gelişmesi yönünde stratejiler üreterek geleceğe yönelik yol haritası çizecek bir çalışma yapılması istenmektedir. http://www.istka.org.tr/content/pdf/2.-istanbul%E2%80%99da-Yazilim,-Bilgisayar-ve-Video-Oyunlari-Sektoru-Durum-Analizi-ve-Sektorun-Gelecegi-.pdf sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İstanbul’da Film, Televizyon ve Radyo Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği: İstanbul yaratıcı endüstriler sektörü altında öne çıkan film, televizyon ve radyo sektöründe güncel ve sektör odaklı veriye duyulan ihtiyacın karşılanmasını sağlayacak saha Konusu Gerekçesi araştırması ve bunun sonucunda sektörün mevcut durumunu, gelişme yönünü ve rekabet potansiyelini, ulusal ve küresel kıyaslamalar ile detaylı biçimde ortaya koyacak ve sektörün gelişmesi yönünde stratejiler üreterek geleceğe yönelik yol haritası çizecek bir çalışma olması istenmektedir. http://www.istka.org.tr/content/pdf/3.-istanbul%E2%80%99da-Film,-Televizyon-ve-Radyo-Sektoru-Durum-Analizi-ve-Sektorun-Gelecegi.pdf sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Yayıncılık Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği: İstanbul yaratıcı endüstriler sektörü altında öne çıkan yayıncılık sektöründe güncel ve sektör odaklı veriye duyulan ihtiyacın karşılanmasını sağlayacak saha araştırması ve bunun Konusu Gerekçesi sonucunda sektörün mevcut durumunu, gelişme yönünü ve rekabet potansiyelini, ulusal ve küresel kıyaslamalar ile detaylı biçimde ortaya koyacak ve sektörün gelişmesi yönünde stratejiler üreterek geleceğe yönelik yol haritası çizecek bir çalışma olması istenmektedir. http://www.istka.org.tr/content/pdf/4.-Turkiye’de-Yayincilik-Sektoru-Durum-Analizi-ve-Sektorun-Gelecegi.pdf sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında; programa ilişkin kurallar, destek almaya engel olacak hususlar, başvuru süreci ve değerlendirilmesi gibi sorularınız için http://www.istka.org.tr/content/pdf/iSTKA-2016-DFD-PROGRAMI.pdf başvuru rehberi sizlere yardımcı olacaktır. Genel olarak taslak sözleşme ve diğer bilgilere http://www.istka.org.tr/planlama-koordinasyon/dogrudan-faaliyet-destegi-2016 adresinden ulaşabilirsiniz.

Programı ile ilgili destek için, lütfen ofisimizden Neslihan Hanıma ulaşınız (dahili: 5452, neslihanyilmaz@medipol.edu.tr)

 

 

ARDEB Projeleri Başvuru Hazırlık Toplantıları Devam Ediyor! (İletişim Fak.)

2017 Ocak dönemi için yapılacak proje önerilerine hazırlık olması amacıyla düzenlenen ARDEB başvuru hazırlık toplantıları devam ediyor.

Bu çerçevede İletişim Fakültesi ile 12 Ekim 2016’da gerçekleşen toplantıda, TTO Direktörü Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSE tarafından ARDEB destekleri ve proje önerilerinde dikkat edilecek konular hakkında bilgi verildi.

ARDEB Devre Arası Eğitimi Düzenlendi (İletişim ve İnsan ve Top. Bil. Fakülteleri)

2017 Ocak dönemi için yapılacak proje önerilerine hazırlık olması amacıyla düzenlenen ARDEB Devre Arası Eğitimleri devam ediyor.

Bu çerçevede İletişim ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültelerimiz ile 11 Ekim 2016’da gerçekleşen ve 25 akademisyenin katıldığı eğitimde, TTO Direktörü Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSE tarafından ARDEB destekleri ve proje önerilerinde dikkat edilecek konular hakkında bilgi verildi.

buradan ulaşabilirsiniz.

Uyum Eğitimlerinde TTO Tanıtıldı!

2016-17 akademik yılında aramıza katılan hocalarımız için düzenlenen Uyum Eğitimlerinde katılım sağlayan TTO Direktörü Yrd. Doç . Dr. İlker KÖSE TTO ve faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

5, 10 ve 12 Ekim tarihlerinde düzenlenen uyum eğitimlerine yaklaşık 150 kişi katıldı.

Uyum Eğitiminde yapılan sunuma ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

DÖRT FARKLI SERTİFİKA PROGRAMIMIZ KASIM VE ARALIK AYINDA GERÇEKLEŞECEK!

Değerli Hocalarımız,

Medipol Üniversitesi Kavacık Kampüsünde Kasım ve Aralık ayında dört farklı sertifikalı eğitim programımız gerçekleşecektir.

Teknik yeniliklerin korunması ve teknoloji yönetimi alanında bilgi sahibi olmak isteyen herkes için 5-6 Kasım 2016 Tarihinde Fikirden Patente Eğitimi

Katılımcıları teknoloji ve inovasyon yönetimi konusunda bilinçlendirmek ve başarılı bilimsel proje önerisi hazırlığı konusunda eğitmek amacıyla 19-20 Kasım 2016 Tarihinde Teknoloji-Yenilik Yönetimi ve Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi,

Girişimci olmayı düşünen bireylere Türkiye’deki destek fonlarını kısaca tanıtmak, doğru bir iş fikri, rasyonel hedefler ve iyi bir iş planı ile bu desteklere başvurulmasını sağlamak amacıyla 10-11 Aralık 2016 Tarihinde Girişimcilik Eğitimi,

Değişim kaçınılmazdır, yenilik ise gerekliliktir. Başarı hayallerimize ulaşmanın sonucudur. Bir şirketin mevcut noktasından ulaşmak istediği hedeflere, sistemli hareket etmesini sağlayan bir yol haritası vermek amacıyla 24-25 Aralık 2016 Tarihinde İş Planı ve Ticarileşme Eğitimi yapılacaktır.

Eğitimler hakkında detaylı bilgilere (program,kayıt vb) http://sem.medipol.edu.tr/index.php/egitimler/isletme-yonetim/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Eğitimlere ilgilenen tüm hocalarımız ve öğrenciler katılabilir.

Saygılarımızla,

Patent Eğitimi Kavacık’ta Verildi!

Teknoloji Transfer Ofisi’nde patent uzmanı olarak görev yapan Zeynep Elif CANSAP tarafından tüm fakültelere yönelik olarak Fikri Mülkiyet (IP) Eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim 11 Ekim 2016 tarihinde Kavacık Kampüsünde gerçekleşti. Eğitimde aşağıdaki konulara değinildi:

~   Fikri Mülkiyet kapsam ve türleri,

~   Buluş ve Patent konusu,

~   Patent süreç ve maliyetleri,

~   Medipol Üniversitesi Patent Politikası ve süreci,

~   Türkiye’nin patent başvuru sayıları ve dünya Patent sıralamasında yeri.

 

Destek için ofisimizden Zeynep Hanımla iletişime geçebilirsiniz: (zcansap@medipol.edu.tr)

İstanbul Kalkınma Ajansından İki Projemiz Destek Alıyor

Değerli Hocalarımız,

Bu 2016’da açılan İSTKA Mali Destek Programı çağrılarına dört projede Başvuru Sahibi, bir projede Orak, bir projede ise İştirakçi olarak toplam 6 proje başvurusunda yer aldık. Bunlardan Mühendislik fakültemizin başvurduğu ve birinde Başvuru Sahibi, diğerinde Ortak rolünde olduğumuz iki projemiz desteğe hak kazanmıştır. Mühendislik Fakültemizi ve değerli hocalarımızı tebrik ediyor, projelerimizin üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Projelerimiz ve Proje Yürütücülerimiz aşağıda yer almaktadır.

Proje Adı Başvuru Sahibi Ortak Proje Yürütücüsü (Medipol)
Yenilikçi Mikroskop Teknolojileri Merkezi İstanbul Medipol Üniversitesi   Yrd. Doç. Dr. M. Fatih TOY,

Doç. Dr. Bahadır K. GÜNTÜRK

Kanser Odaklı Veri Çözümleme, Genomik Analiz, Ar-Ge Ve Genombilim Eğitimi Yönünde Kapasite Arttırma Projesi: “Kansere Çaare” İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İstanbul Medipol Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Emre KARAKOÇ

EMBL Uluslararası Doktora Programı

Değerli Hocalarımız,

EMBL Doktora Programı ile ilgili TÜBİTAK’ın duyuru mesajı aşağıdadır.

Sisteme son kayıt tarihi 17 Ekim 2016 (çevrimiçi (online) başvuru)
Son başvuru tarihi 24 Ekim 2016
Referanslar için son tarih 26 Ekim 2016
Mülâkat tarihleri EMBL-EBI Hinxton 25-27 Ocak 2017
EMBL Grenoble 27 Ocak 2017
EMBL Hamburg 25-26 Ocak 2017
EMBL Monterotondo 25-27 Ocak 2017
EMBL Heidelberg 30 Ocak-3 Şubat 2017

1974 yılında kurulan Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarları (European Molecular Biology Laboratories‒EMBL), yaşam bilimleri alanında dünyanın önde gelen çokuluslu araştırma kurumuları arasında yer almaktadır. Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere’de bulunan beş merkezden oluşan EMBL, enstitülerinde gerçekleşen temel yaşam bilimleri alanındaki bilimsel çalışmaların yanında pek çok bilim insanını biraraya getirecek platformların oluşmasına imkân sağlamaktadır.

Bu platformlardan biri olan  Uluslararası Doktora Programı, moleküler biyoloji alanında dünyada en iyi doktora programlarından biri olarak kabül görmektedir. Farklı EMBL merkezlerinde 200 doktora öğrencisine eğitim ve araştırma olanağı tanıyan Program, her yıl 50 yeni doktora öğrencisini bünyesine katmaktadır.

EMBL Uluslararası Doktora Programı ile ilgili detaylı bilgilere ve kayıt-başvuru için http://www.embl.de/training/eipp/application/index.html ağ safasını ziyaret ediniz.

Programa başvuru doğrudan EMBL’e ve değerlendirme EMBL tarafından yapılmaktadır. Başvuru için TÜBİTAK’tan herhangi bir onay almanız gerekmemektedir.

EMBL ve EMBO destek ve programları ile ilgili tüm sorularınızı TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’nden EMBL/ EMBO Ulusal İrtibat Noktası Dr. Jale Şahin’e (jale.sahin@tubitak.gov.tr) iletebilirsiniz.

Makaleyi görüntüle…