Etiket arşivi: TTO

ERA-CVD Projesi 2018 Yılı Çağrısı Açıldı!

Değerli Hocalarımız,

ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2018 yılında çıkılan çağrının konusu ‘Genç Bilim İnsanları Tarafından Yürütülen Uluslararası Kardiyovasküler Araştırma Projeleri’ olarak belirlenmiştir.

Çağrının amacı, farklı ülkelerden genç bilim insanlarının kardiyovasküler hastalıklara ilişkin ortak multidisipliner araştırma projeleri kapsamında etkili işbirlikleri oluşturmasını sağlamaktır. Genç bilim insanı, ilk doktora/tıpta uzmanlık derecesini çağrının birinci aşama son başvuru tarihinden en az üç en fazla 10 yıl önce almış olmalıdır. Konsorsiyumda yer alacak tüm proje yürütücüleri çağrı metninde belirtilen genç bilim insanı tanımına uygun olmalıdır. (Detaylı bilgi için çağrı metninin 3.2 Spesific Eligibility bölümünü inceleyiniz).

Kardiyovasküler hastalık araştırmaları;

  • Hipertansif, iskemik, pulmoner kalp hastalıkları
  • Pulmoner dolaşım hastalıkları
  • Kalp hastalığının diğer formları
  • Arter, arteriol ve kapiller hastalıkları
  • Kardiyak odacıklar ve bağlantılar ile kardiyak septaya ilişkin konjenital malformasyonları (ICD-10 analogları) kapsamaktadır.

İki aşamalı başvuru ve değerlendirme yapılacaktır. Birinci aşama başvuruları (pre-proposal) 11 Ocak 2018 tarihinde alınmaya başlanmış olup son başvuru tarihi 15 Mart 2018 (17:00:00 CET)’dir. Birinci aşama ve ikinci aşama önerileri için uluslararası başvuru, çağrı metninde belirtilen en az üç ülkenin katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır.

Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların projeleri TÜBİTAK tarafından “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Bu amaçla, projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ARDEB 1001 ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun elektronik ortamda doldurmaları istenmektedir. Başvuru sahipleri, 15 Mart 2018 (17:30 TSİ) tarihine kadar  http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulusal başvurularını yapabilirler. Ayrıca, başvuru sahiplerinin, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 29 Mart 2018 (17:30 TSİ) tarihine kadar aşağıdaki posta adresine göndermeleri gerekmektedir:

TÜBİTAK-Araştırma Destek Programları Başkanlığı

Destek Programları Müdürlüğü

Tunus Caddesi No: 80

06100 Kavaklıdere/ANKARA

ERA-CVD projesi ve 2018 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.era-cvd.eu/294.php adresinden ulaşılabilir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Detaylı bilgi ve destek için ofisimizden Esra Hanıma ulaşabilirsiniz (esraagrali@medipol.edu.tr, dahili: 1636).

TÜBİTAK-Etkinliklere Katılım Destekleri Başvuruları Başladı!

Değerli Hocalarımız,

TÜBİTAK’ın etkinliklere katılma destekleri kapsamında açmış olduğu;

2224-A-Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı ve

2224-B-Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı 2018.Yılı 1.Dönem başvuruları başlamıştır.

Başvuru Başlangıç-Bitiş Tarihi: 15 Ocak 2018 – 31 Ocak 2018’dir.

Programlarla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz;

2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

BİDEB destekleri için ofisimizden Gizem Hanıma ulaşabilirsiniz (dahili:1637, e-posta: ggencyurek@medipol.edu.tr).

Startcamp Girişimci Hızlandırma Programı Başvuruları Başladı!

Değerli Hocalarımız,

STARTURK marka ismi ile; STARCAMP Silikon Vadisi, Palo Alto’da bulunan “ilk Türk eksenli kuluçka merkezi”dir. Ülkemizden 5 üniversitenin ortaklığı ile KOSGEB desteği alarak kurulan bu oluşum, Girişimci Hızlandırma Programı için başvuruları almaktadır.

Eğitim tarihleri şu şekildedir:

1. 7-8 Haziran 2018 Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep

2. 18-22 Haziran 2018, YTÜ, İstanbul

3. 1-13 Temmuz 2018, Silikon Vadisi, Palo Alto, CA, ABD

Program ücreti 5.000 USD olup (ulaşım ve konaklama hariç), başvuruları buradan yapabilirsiniz.

TÜBİTAK 4004, 4005 ve 4007 Çağrı Başvuruları Devam Ediyor!

Değerli Hocalarımız,

TÜBİTAK, aşağıda belirtilen çağrı başlıkları ile Bilim ve Toplum Destekleri kapsamında başvuruları kabul etmektedir:

  • 4004 – Doğa Eğitimi Ve Bilim Okulları: Bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılmasını amaçlamaktadır.
  • 4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: Öğretmenlere / akademisyenlere, kendi branşlarına yönelik olarak öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmak, olumlu tutum geliştirmek, öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak ve öğrenmelerini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar aracılığıyla etkileşimli olarak kazandırmayı hedeflemektedir.
  • 4007 – Bilim Şenlikleri: Bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlamaktadır.

Son başvuru tarihi22 Ocak 2018

Proglarla ilgili duyuru afişi için tıklayınız.

BİDEB destekleri için ofisimizden Gizem Hanıma ulaşabilirsiniz (dahili:1637, e-posta: ggencyurek@medipol.edu.tr)

ERA-NET NEURON Cofund Projesi 2018 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2018) Açıldı!

Değerli Hocalarımız,

ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir.

ERA-NET NEURON Projesi 2018 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2018), 08 Ocak 2018 tarihinde açılmıştır. JTC 2018 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, ARDEB 1001 Programı Kapsamı ve Kurallarına göre desteklenecek olup; projede yer alan her bir Türk ortağa verilecek destek miktarı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç en fazla 360.000 TL olacaktır.

Çağrı başlığı “Zihinsel Bozukluklar Üzerine Uluslararası Araştırma Projeleri” (“Transnational Research Projects on Mental Disorders”) olup; proje önerilerinin aşağıdaki alanlardan en az birini içermelidir:

  1. Zihinsel bozuklukların patogenezi, etiyolojisi ve direnç mekanizmaları üzerine temel araştırmalar. Bu, yenilikçi veya paylaşılan kaynakların ve teknolojilerin geliştirilmesini içerebilir. Araştırmanın hastalıkla ilgisi açıkça belirtilmelidir.
  2. Zihinsel bozuklukların önlenmesi, (erken) tanısı, hasta sınıflandırması, terapisi ve/veya rehabilitasyon prosedürleri için yeni stratejiler geliştirmek için klinik araştırmalar.

ERA-NET NEURON projesi için çıkılacak çağrı için ERA-NET NEURON Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından iki aşamalı değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) talep edilmeye başlanmıştır. Konu, kapsam açısından uygun olan adaylardan daha sonra ikinci aşamada tam öneriler (full proposals) istenecektir. Ön öneriler için başvurular 08 Ocak 2018 tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 08 Mart 2018 (14:00:00 CET)’dir. Ön öneriler ve tam öneriler partnerler tarafından ortak hazırlanabilir ancak başvurular sadece koordinatörler tarafından ERA-NET NEURON elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır. Ayrıca, Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların ulusal başvuru yapması gerekmektedir.

Bu amaçla, projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ARDEB 1001 ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun elektronik ortamda doldurmaları istenmektedir. Başvuru sahipleri, 08 Mart 2018 (17:00 TSİ) tarihine kadar http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ bağlantısından “Çağrılı Başvuru Programları” bölümünden başvurularını yapabilirler. Ayrıca, başvuru sahipleri, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 22 Mart 2018  tarihine kadar TÜBİTAK-ARDEB / Destek Programları Müdürlüğü / Tunus Caddesi No: 80 / 06100 / Kavaklıdere/Ankara posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.Ayrıca, çağrıyla ilgili hazırlanan bilgi notunu inceleyebilirsiniz.

İletişim: Dr. Recep Emrah Çevik (0 312 298 1214 – emrah.cevik@tubitak.gov.tr)

Konuyla ilgili destek almak isteyen hocalarımız Esra Hanım ile iletişime geçebilirler (esraagrali@medipol.edu.tr, dahili: 1636).

TÜBİTAK BİGG Hızlandırma Programı!

Değerli Hocalarımız,

Bildiğiniz üzere TÜBİTAK öğrenci ve mezuniyeti üzerinden 5 yıl geçmemiş olan girişimcilere teknoloji temelli iş fikirleri konusunda 150 bin TL hibe destek sağlamaktadır.

Ancak bu destek için yapılan birinci aşama başvurularını doğrudan kendisi almak yerine, bu konuda altyapısı olan üniversite ve teknoparklar üzerinden kabul etmektedir. Özyeğin Üniversitesi bu başvuruları kabul edebilen yerlerden birisidir. Konuyla ilgilenen öğrencilerimizi  yönlendirebilirsiniz. Aynı zamanda  bu tür öğrencilerin  bizimle de irtibat kurmaları da onlar için faydalı olacaktır.

Özyeğin Üniversitesi tarafından hazırlanan duyuru metnine buradan ulaşabilirsiniz.

image

ERA-NET E-Rare-3 Nâdir Hastalıklar Araştırma Projeleri Çağrısı TÜBİTAK Başvurusu!

Değerli Hocalarımız,

E-Rare-3, Nadir Hastalıklarda ERA-NET Araştırma Projeleri Çağrısına Ulusal ve Uluslararası başvuru aynı anda alınacaktır.

Türkiye’den çağrıya başvuru yapacak araştırmacılarımızın,  12 Şubat 2018 (20:00) tarihine kadar http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ sayfasından başvurularını TÜBİTAK’a yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sahiplerinden, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 16 Şubat 2018 (17:00) tarihine kadar posta ile göndermeleri zorunludur.

Çağrı ve uluslararası başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız . Çağrıyla ilgili hazırladığımız bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.

Konuyla ilgili destek almak isteyen hocalarımız Esra Hanım ile iletişime geçebilirler (esraagrali@medipol.edu.tr, dahili: 1636).

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 3 tane 1007 Proje Çağrısı Yaptı!

Değerli Hocalarımız,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Müşteri Kurum” olarak yer aldığı 3 adet 1007 proje çağrısı ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Çağrı Kodu Çağrı Adı Başvuru Tarihi- Başlangıç Başvuru Tarihi- Bitiş
1007-GTHB-2018-01 Mikotoksin Analitik Standartlarının Yerli Olarak Üretilmesi 02.01.2018 02.03.2018 17:00
1007-GTHB-2018-02 Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Geliştirilmesi ve Üretilmesi 02.01.2018 02.03.2018 17:00
1007-GTHB-2018-03 Stratejik Öneme Sahip Hayvan Aşılarının Geliştirilmesi ve Yerli İmkânlarla Üretilmesi 02.01.2018 02.03.2018 17:00

Çağrılarla ilgili tüm detayların yer aldığı çağrı metinlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Geliştirilmesi ve Üretilmesi

Stratejik Öneme Sahip Hayvan Aşılarının Geliştirilmesi ve Yerli İmkânlarla Üretilmesi

Mikotoksin Analitik Standartlarının Yerli Olarak Üretilmesi

Proje önerisi vermeyi düşünen hocalarımız ofisimizden Özge Hanımla iletişime geçebilirler (Özge Elmas, boelmas@medipol.edu.tr, dahili: 1634)

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2018 Mali Destek Program Çağrıları Yapıldı!

Değerli Hocalarımız,

Bildiğiniz üzere TÜBİTAK destekleri, araştırma, burs ve etkinlik ihtiyaçlarımızı karşılamakta; ancak araştırma altyapılarına dair yatırım ihtiyaçlarımıza destek sağlamamaktadırİSTKA gibi kalkınma ajansları ise, oluşturulacak altyapının şehre veya bölgeye yaygın etkisinin olması şartıyla (araştırma, vb.) altyapı yatırımları veya işbirliği ağı (kümelenme) faaliyetleri için destek sağlamaktadır. İSTKA, 2017 yılında çağrıya çıkamamıştı; ancak 2016’da toplam 110 milyon TL’lik bir çağrı bütçesi belirlemiş iken, 2018 için 180 milyon TL’lik bir bütçe söz konusudur. Bu da daha fazla sayıda projenin destekleneceği anlamına gelmektedir.

Üniversite olarak Başvuru Sahibi olduğumuz projelerden 2014 yılında 1; 2015 yılında 2 ve 2016 yılında 1 projemiz desteklendi. Ayrıca Proje Ortağı rolünde olduğumuz 2 proje 2015 yılında, 1 proje de 2016 yılında desteklendi.

Halen büyüyen ve gelişen bir üniversite olmamız hasebiyle, araştırma altyapımızı geliştirmek için İSTKA desteklerinden yararlanabilirsiniz. Ancak bir birimden (fakülte, enstitü, vb.) aynı çağrı için en fazla iki başvuru yapılabiliyor ve en fazla bir proje destekleniyor. Bu nedenle aynı birimden yapılacak başvuruların birleştirilmesi ve tek proje olarak verilmesi yararlı olacaktır.

2018 yılı için ilan edilen mali destek programları şunlardır:

Program adı Program bütçesi Proje başına asgari-azami destek tutarları (KDV Dahil TL) Azami destek oranı Son başvuru tarihi Çağrı Metni
Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı İSTKA/2018/ÇVG 60.000.000                                     200.000 90% 21/03/2018

17:00

İSTKA/2018/ÇVG
                                 1.500.000
Girişimcilik Mali Destek Programı,    İSTKA/2018/GMP 40.000.000                                     200.000 75% 22/03/2018

17:00

İSTKA/2018/GMP
                                 1.500.000
Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı İSTKA/2018/YMP 80.000.000                                     200.000 90% 23/03/2018

17:00

İSTKA/2018/YMP
                                 2.000.000

Bu konuda hazırlığı olan hocalarımızla irtibat halindeyiz. Yeni bir başvuru için hazırlık yapmak isteyen hocalarımızın da katılabileceği bir toplantı organize edip duyurusunu ayrıca yapacağız.

Programlarla ilgili çağrı metinlerine buradan ulaşabilir;detaylı bilgi ve başvuru süreçlerinde destek için ofisimizden Neslihan Hanım’la iletişime geçebilirsiniz (neslihanyilmaz@medipol.edu.tr, Dahili:1638).