Yeni Açılan Lisans ve Lisansüstü Dersimiz (Girişimcilik)

Değerli Hocalarımız,

Ders seçimlerinin başladığı bugünlerde, duyurusunu yapmak istediğimiz bir diğer dersimiz de Girişimcilik dersidir.

2 dönemlik olan bu dersimiz pek çok bölümde seçimlik lisans ve lisansüstü dersi olarak açılmış bulunmaktadır. Özellikle mezuniyete yakın ve girişimcilik konusunda hedefleri olan öğrenciler için önerdiğimiz bu dersi alan öğrenciler için aşağıdaki faydalar söz konusudur;

  • KOSGEB’le yaptığımız mutabakat sayesinde, her iki dönem dersini de alan öğrenciler KOSGEB tarafından verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikasını da almaya hak kazanacaklardır.
  • Girişimcilikle ilgili fon destekleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır
  • Girişimci olmak için gerekli olan temel bilgilere (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş planı, finansal plan, pazarlama planı vb) sahip olacaktır.

Bu dersimiz, seçimlik dersler arasında yer alacağı için, öğrencilerin farkındalığının sağlanması ve derse yönlendirilmeleri önem arz etmektedir. Bu açından bölümümüzde bu konunun duyurulması ve hocalarımızın ve öğrencilerimizin teşvik edilmesi konusunda kıymetli desteklerinizi rica ediyoruz.

Saygılarımızla