Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile Öğretim Görevlilerinin Buluşları Üniversitelere Ait Olmakta!

Değerli Hocalarımız,

22/12/2016 tarihinde kabul edilen “6769 Sayılı Kanun Sınai Mülkiyet Kanunu” 10 Ocak 2017 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanununda gerekçe olarak belirtildiği üzere; Patent verilme sürecinin uzun ve maliyetli olması ve alınan patentlerin ticarileştirilmesinin zor olması gerçeği, üniversite mensuplarının gerçekleştirdikleri buluşları patent başvurusuna dönüştürmede caydırıcı etki yapmaktadır. Patent üzerindeki hak sahipliğinin yükseköğretim kurumlarına verilmesi ile elde edilen gelirin yeni araştırmalara imkân sağlayacak ve buluşu yapan öğretim elemanına pay verilmesi de yeni buluşların yapılmasında teşvik edici bir unsur olacaktır.”

6769 Sayılı Kanun Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre;

– Üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda bir buluş gerçekleştirildiğinde, buluş sahibi tarafından yazılı olarak ve gecikmeksizin Üniversiteye bildirim yapılması gerekmektedir. (Buluş Bildirim Formu ile bildirim yapılabilmektedir http://tto.medipol.edu.tr/ornek-sayfa/fikri-mulkiyet-haklari/bulus-bildirimi/ )
· Üniversite, buluş üzerinde hak sahipliği talebinde bulunması durumunda, Üniversite patent başvurusu yapmakla ve tüm masrafları karşılamakla yükümlüdür.
· Üniversite başvuruyu yapmaması ve buluş sahibine yapmayacağını bildirmesi halinde, buluş sahibinin başvuruyu kendisinin yapabileceği öngörülmüştür.
– Üniversite kaynakları kullanılarak geliştirilen buluşların temelde hak sahipliğinin üniversiteye ait olması ve buluşların ticarileştirilmesi noktasında üniversitenin kurumsal yapısının devreye alınarak buluştan gelir elde edilmesinin sağlanması gerekmektedir.

· Elde edilen gelirden buluş yapan akademisyenlere üçte bir oranında pay aktarılması söz konusudur

· Tasarım başvuruları için bu oran ½ olmaktadır.

· Geri kalan üçte ikilik kaynağın ise üniversite bünyesinde yürütülen AR-GE faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla üniversitenin kendisinde kalması söz konusudur.

– Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren Üniversite’ye bir bildirim yapılmaksızın yapılan başvurular için gecikmeksizin Üniversiteye bildiriminin yapılması gerekmektedir. Bildirim sonucunda Üniversitenin sahipliği devir yolu ile alması söz konusu olabilecektir. İlgili başvuruların başvuru sahipliğinin Üniversite olacak şekilde Üniversiteye devredilmesine karar verilmesi durumunda ise ortaya çıkan masraflar Üniversitemiz tarafından karşılanabilecektir.

İlgili kanuna ilişkin tüm metine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170110-9.htm

Fikri mülkiyetle ilgili her konuda Patent Uzmanı Zeynep Hanımla iletişime geçebilirsiniz (zcansap@medipol.edu.tr, dahili: 1639)