BAP Projelerimiz

Sayı Proje Adı Proje Yürütücüsü Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi
1 Parkinson hastalarında sanal gerçeklik ve aerobik egzersizin denge ve fonksiyonel kapasite üzerine etkilerinin karşılaştırılması Fatma MUTLUAY 11.9.2013 11.9.2015
2 Okunulabilirlik Testi Eğitimi Mahmut TOKAÇ 6.12.2013 6.4.2014
3 Üniversitenin Kavacık Yerleşkesi Ağ Alt yapısının güçlendirilmesi Hüseyin ARSLAN 5.2.2014 5.8.2014
4 REMER- Seminerler Serisi I Gürkan ÖZTÜRK 3.3.2014 8.3.2014
5 REMER- Seminerler Serisi II Gürkan ÖZTÜRK 10.3.2014 15.3.2015
6 Als2 Geninin RNA’i ile susturulmasının Akzonal taşımaya olan olası etkilerinin primer motor nöron kültürünün araştırılması Mehmet OZANSOY 26.3.2014 26.11.2014
7 Yara iyileşmesinde eritropoetin, darbepoetin ve MIRCERA (methoxy-polyethylene glycol-epoetin beta)’nın lipozomal formülasyonlarının olası etkinlikleri ve bu etkinliklerin karşılaştırılması İlknur KESKİN 10.4.2014 10.10.2014
8 Migrenli Hastalarda REM Uykusu Davranış Bozukluğu Sıklığı Nesrin HELVACI YILMAZ 24.4.2014 24.9.2014
9 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I-II Uzaktan Eğitim Projesi Vahdettin ENGİN 24.4.2014 24.6.2015
10 Bukkal yüzeydeki beyaz nokta lezyonlarında uygulanan farklı tedavi seçeneklerinin klinik olarak karşılaştırılması Funda ÖZTÜRK BOZKURT 10.9.2014 10.9.2015
11 On yaş ve üzeri çocuklarda Fonksiyonel Gastrointestinal hastalıkların sıklığı Gökhan BAYSOY 10.11.2014 10.11.2015
12 Islak Kupa(Hacamat)tedavisi ile alınan Kapiller Kan Örneklerinde Eser element ve MİRNA Analizi Mustafa ÖZTÜRK 4.12.2014 4.6.2015
13 Kanser Terapisi için Yeni Metalik hedeflerin Araştırılması Mustafa GÜZEL 25.12.2014 25.12.2015
14 Hucre içi Sinyal Iletim Yolaklanndan Fosfatidil inositol 3-Kinaz (PI-3K)/AKT Sinyal Iletirn Yolagmm Melatonin’in NoroprotektifEtkisindeki Rolu Ahmet Burak ÇAĞLAYAN 25.12.2014 25.11.2015
15 Yeni Sübsititüe Tiyazol türevleri üzerinde Aromataz enzim İnhibisyonu bağlantılı anti kanser etki çalışmaları Şeref DEMİRAYAK 25.12.2014 25.9.2015
16 Ratlarda kalıcı kanül ile oluşturulan nonalkolik steatoz modelinde karaciğer mikroanatomisinde meydana gelen değişikliklerin ileri mikroskopi teknikleri ile incelenmesi Bayram Ufuk ŞAKUL 8.1.2015 8.1.2016
17 Almanya’daki Sağlık Sisteminden Türkiye Kökenli göçmenlerin yararlanabilmeleri için gerekli uygulamaların ortaya konulması Aylin YABA UÇAR 23.2.2015 23.2.2017
18 Uptodate veri tabanı üyeliği Hüsamettin HATAY 2.3.2015 30.3.2015
19 Temporomandibular rahatsızlık semptomları üzerine splint yüksekliği etkisinin değerlendirilmesi Hanefi KURT 10.3.2015 10.3.2017
20 İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi fotoğraf yarışması Hanefi ÖZBEK 10.3.2015 10.3.2017
21 Rekombinant MYDGF Proteini üretimi Ertuğrul KILIÇ 20.3.2015 20.3.2016
22 Kronik ve Agresif Periodontitis hastalarında klinik Periodontal durum ile Mikrobiyolojik ve İmmünolojik veriler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Nur BALCI 26.3.2015 26.3.2017
23 Sağlıklı Bireylerde Aerobik Egzersizler ile Sanal Aerobik Egzersizlerin Etkinliğinin Araştırılması Zeliha Candan ALGUN 14.5.2015 14.5.2017
24 Transkranyal Manyetik Uyarımın Frontotemporal Lobar Demansın İzole Semptomları Üzerine Etkilerinin Araştırılması Lütfü HANOĞLU 14.5.2015 14.5.2016
25 Deneysel Yara Modelinde Limonene ve Fenchone Bileşiklerinin Etkinliği Hanefi ÖZBEK 12.6.2015 12.6.2016
26 Serumda Grelin, Resistin, Apelin ve Oksidatif Stres Parametrelerinin Obezite ile İlişkilerinin Araştırılması Neslin EMEKLİ 18.6.2015 18.6.2016
27 Uluslararası Sağlık ve Sanat Sempozyumu Bildirilerinin Derlenmesi Hanefi ÖZBEK 21.9.2015 21.10.2015
28 Benzokain içeren mikroemülsiyon ve miktoemülsiyon bazlı jel formülasyonlarının hazırlanması ve in vitro/ex vivo değerlendirilmesi üzerine çalışmalar Neslihan ÜSTÜNDAĞ OKUR 23.10.2015 23.10.2016
29 Üçlü Negatif Meme Kanserli Hastalarda meme kanseri Kök Hücresi ve Sirküle Tümör Hücrelerinin İzolasyonu, Karakterize Edilmesi ve İlişkilendirilmesi Türkan YİĞİTBAŞI 2.11.2015 2.11.2016
30 Bilgi Teknoloji Süreçlerinin ITIL ve COBIT 5 Standartlarına Uyarlanması Hüseyin ARSLAN 27.11.2015 27.1.2016
31 İstanbul Medipol Üniversitesi Web Tv Ali BÜYÜKASLAN 9.12.2015 9.12.2017
32 Beyazlatma Ajanlarının Estetik Restoratif Materyallerinin Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi Haluk Barış KARA 7.1.2016 7.5.2016
33 Odontojenik lezyonlarda adezyon moleküllerive ekstra selüler matriks proteinlerinin diyagnostik açıdan değerlendirilmesi Barış Çağrı DELİLBAŞI 7.1.2016 7.7.2016
34 Gebelik öncesi, gebelik ve laktasyon süresince diyet poliamin alımının, dişi sıçanlarda ve yavrularında vücut ağırlıkları ve kan lipid seviyeleri üzerine etkileri Nihal BÜYÜKUSLU 12.1.2016 12.7.2016
35 Bebeklik dönemi (0-6 Ay) Süresinde Emziren Annelerin Sütlerinin Poliamin İçeriğinin Bebeğin Beden Gelişimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Nihal BÜYÜKUSLU 12.1.2016 12.7.2016
36 Türkiye’de Geleneksel Olarak Zayıflama Amacıyla Tüketilen Biberiye,Papatya, Mısır Püskülü, Maydanoz ve Ceviz Yaprağı Bitkilerinin Sıçanlarda Kan Şekeri, Kan Lipit Profili ve Vücut Ağırlığına Etkisinin İncelenmesi Nihal BÜYÜKUSLU 12.1.2016 12.11.2016
37 İstanbul Medipol Üniversitesi Fotoğraf Yarışması Atilla DİKBAŞ 27.1.2016 27.1.2017
38 Juvenil Dönemde Yüksek Fruktoz İçerikli Diyetle Beslenmenin Peripilin Ekspresyonu Üzerinden Polikistik Over Sendromu Gelişimi ile İlişkisi İlknur KESKİN 16.2.2016 16.2.2017
39 İnsan sperm kriyoprezervasyonunun sperm motilitesi ve Deoksiribonükleik asit (DNA) fragmantasyonuna etkisinin leptin molekülü ile ilişkisi Şule AYLA 1.3.2016 1.3.2017
40 Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eğitim Programının Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi Nihal SUNAL 27.3.2016 27.12.2016
41 Flor Salan Farklı Bonding Materyallerinin Ortadontik Braketlerin Bağlanma Dayanımına Etkilerinin Değerlendirilmesi Gülşilay SAYAR TORUN 6.4.2016 6.10.2016
42 ”İstanbul Medipol Üniversitesi Temel Bilimler ve Mühendislik Projesi ProjeM Yarışması Nihan YÖNET TANYERİ 3.5.2016 3.12.2016
43 Akne Nedeni ile İzotretionin Kullanan Kadın Hastaların Over Rezervi ve Menstrual Siklus Açısından Değerlendirilmesi Ali BALEVİ 22.6.2016 22.6.2017
44 Farklı Siman ve Preparasyon Tiplerinin Premolar Dişlere Uygulanan Laminate Veneerlerin Retansiyonuna Etkisinin Karşılaştırılması Umut ÇAKAN 23.6.2016 23.12.2016
45 Akciğer Transplantasyonu Aday Hastalarında Solunum Kas Eğitiminin Etkisinin Değerlendirilmesi Fatma MUTLUAY KARANTAY 24.08.2016 24.08.2018
46 Erkek İnfertilitesinin Semende Adam2(Fertilin), Catsper ven Sox5 Ekspresyonları ve Sperm Fonksiyonları ile İlişkisi Şule AYLA 10.11.2016 10.11.2017
47 1,25(OH)2D3 Vitaminin apopitoz ve oksidatif stres üzerine doza bağlı etkileri Türkan YİĞİTBAŞI 10.11.2016 30.3.2018
48 Endemik bazı yabani KORUNGA (Onobryshis sp.) türlerinin kolon kanseri hücresi üzerine etkilerinin araştırılması İlknur KESKİN 10.11.2016 10.11.2017
49 Hemodiyaliz hastalarında dinamik lomber stabilizasyon egzersizleri ve solunum kas eğitiminin diyaliz yeterliliği üzerine etkisi Candan ALGUN 11.11.2016 11.5.2018
50 Kolon kanseri hücre kültüründe Digoxin’in anti kanser özelliğinin araştırılması Sultan Sibel ERDEM 11.11.2016 11.11.2017
51 Kalça eklemi stabilizasyonunda görevli anatomik yapılarda mekanoreseptörlerin ve nöral yapıların gümüşleme yöntemiyle dağılımının gösterilmesi Alper ATASEVER 21.11.2016 21.11.2017
52 Farklı şekillerde polimerize olan 3 ayrı protez kaide materyalinin sığ ve derin damaklı üst dişsiz modellerde doku-kaide uyumunun incelenmesi Mehmet Muzaffer ATEŞ 28.12.2016 28.6.2017
53 Ghrelin O-Açil Transferaz Enzim İnhibisyonunun Obezite Üzerine Etkisi Mustafa GÜZEL 17.4.2017 13.09.2018
54 Haşlama Yanığı Modelinde Aksolotl Blastema, Aksolotl PRP ve Sıçan PRP Uygulamasının Etkinliği Mustafa SÜTÇÜ 2.3.2017 2.3.2018
55 Türkiye’deki TİG Uygulamasında Kullanılan Bağıl Değerlerin Türkiye’deki Sağlık Ücret Tarifeleri İle İlişkisinin Analizi İlker KÖSE 22.3.2017 22.9.2017
56 Bisfenol A (BPA) ve Dietilhekzil ftalata (DEHP) kombine maruz kalmanın toksikolojik açıdan değerlendirilmesi ile ve karnosik asitin muhtemel koruyucu etkisinin araştırılması Ertuğrul KILIÇ 20.10.2017 20.10.2018
57 Parabiosis uygulamasının nörodejeneratif mekanizmalara etkisinin Streptozotosin ile oluşturulmuş Diabetes Mellitus modelinde araştırılması Arzu ŞAKUL 30.11.2017 30.11.2018
58 Bellek Konsolidasyonunun Oluşum Mekanizmaları Lütfü HANOĞLU 11.10.2017 11.7.2018
59 Bellek Konsolidasyonunun Oluşum Mekanizmaları Lütfü HANOĞLU 11.10.2017 11.7.2018
60 Uyku Apneli Hastalarda Servikal Lordoz Değerlendirmesi Alper ATASEVER 18.12.2017 18.6.2019
61 İn Vitro Aksotomi Modelinde Minosiklinin Nörojenerasyon Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Burak YULUĞ 13.11.2017 13.11.2017
62 Rifamsipinin in vitro aksotomi modelinde nörojenerasyona etkisinin araştırılması Burak YULUĞ 13.11.2017 13.11.2017
63 Bor İçeren Bileşiklerin Nörojenerasyona Olan Olası Etkilerinin in vitro Aksonomi Modelinde Araştırılması Mehmet OZANSOY 18.12.2017 18.12.2018
64 Relapsing Remitting Multipl Skleroz (Rrms) Hastalarinda Kefir Gida Takviyesinin Serum Sitokin Seviyelerine Etkisinin İncelenmesi Erkingül BİRDAY 18.12.2017 18.8.2018
65 Omega Yağ Asitlerinin Sıçamlarda Açlık ve Tokluk Metabolizması Üzerine Etkilerinin Araştırılması Nihal BÜYÜKUSLU 2.1.2018 2.10.2018
66 Simülasyon Tabanlı Optimizasyon Yöntemi ile Ameliyathane Süreçlerinin İyileştirilmesi Hakan TOZAN 27.11.2017 27.5.2018
67 Mülakat Yönetimi Simülasyonu Pelin VARDARLIER 13.4.2018 13.1.2019
68 Mülakat Yönetimi Simülasyonu Pelin VARDARLIER 13.4.2018 13.1.2019
69 Minipuberte Fizyolojisinde Makotin Ring Finger Protein 3 (MKRN3)’ün Rolü Zeynep ATAY 2.1.2018 2.7.2019
70 Yaygınlaşma Dönemindeki Şehir Hastanelerinin Sağlık Yönetimi Açısından İyi Uygulama Örnekleri Yeter DEMİR USLU 2.4.2018 2.4.2019
71 Kronik HBV Infeksiyonunda T-bet+ B ile regülatör B hücre altgruplarının infeksiyonun kontrolüne ve hastalık prognozuna olan etkilerinin İncelenmesi Deniz DURALI 4.4.2018 4.4.2019
72 İnmeli Hastalarda Mekanik Hippoterapi Cihazı Ile Yapılan Egzersizin Postural Kontrol Ve Denge Üzerine Etkisi Fatma MUTLUAY KARANTAY 2.4.2018 2.4.2020
73 Ebeveynlerin İyilik Halinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eğitim Programının Oluşturulması Metin UYAR 7.2.2018 7.2.2021
74 Vida Tipleri Ve Sıkıştırma Tork Değerlerinin Miniplak Stabilitesine Etkileri İbrahim Sina UÇKAN 4.4.2018 4.11.2018
75 İş yerinde kendini yetiştirmeyi sağlayan İş Yerindeki ve İş Dışındaki Faktörlerin İncelenmesi Ömer Erdem KOÇAK 12.4.2018 12.9.2018
76 Miyelin İnteraktomu: İkili Graf Tabanli Protein-Protein Etkileşimli Ağlarla Multipl Sklerozda Hücre-Hücre Etkileşimlerinin Tanimlanması Bilal ERSEN KERMAN 20.6.2018 20.6.2019
77 Sağlıklı Yetişkinlerde Trendlere Yönelimin Yürütücü İşlevler, Hipnoza Yatkınlık ve Kritik Düşünme ile İlişkinin fMRI ile incelenmesi Mehmet Yücel AĞARGÜN 3.9.2018 3.9.2020
78 Obezite Cerrahi Ameliyatlarından sonra metabolik parametrelerin incelenmesi Abdulkadir ÖMER 3.9.2018 3.9.2019
79 Üç Boyutlu Ortognatik Cerrahi Planlamasında Dört Farklı Dijital Ölçü Tekniğinin Doğruluk ve Hassasiyetinin Prospektif Olarak Değerlendirilmesi İbrahim Sina UÇKAN 12.06.2019 12.01.2020
80 HPLC Floresans Dedektör Kullanılarak Poliaminerin Serumda Saptanması İçin Metod Geliştirme ve Validasyonlarının Yapılması Türkan YİĞİTBAŞI 01.11.2018 01.11.2019
81 Sıçanlarda aralıklı ve aralıksız tek taraflı sıcak ve soğuk renal iskemi-reperfüzyon modellerinin karşılaştırılması Rahim HORUZ 25.02.2019 25.08.2019
82 Ticari bankaların Tarım Kredilerindeki Etkinliklerinin SERVQUAL Temelli Analizi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Mevduat Bankaları Üzerine Tip 2 Bulanık DEMATEL ve TOPSIS Yöntemleriyle Bütünleşik Bir Uygulama Serhat YÜKSEL 03.09.2018 03.09.2019
83 Posterior fossa tümörlerinde beyaz ve gri cevher değişikliklerinin difüzyon tensor görüntüleme metodu ile pre ve post operatif incelenmesi Neslihan YÜZBAŞIOĞLU 14.03.2019 14.03.2020
84 Kişisel Küre Envanteri-Kısa Form Türkçe’nin ulusal standardizasyon çalışması Ragıp ÖZYÜREK 25.02.2019 25.02.2020
85 Deneysel Prostat Kanserinde D Vitaminin Doza Bağlı Uygulamalarının Tümör Gelişimi, Apoptoz ve Proliferasyon Üzerine Etkisi Türkan YİĞİTBAŞI 18.02.2019 18.10.2021
86 KCNQ1 Geni CRISPR /Cas9 Sistemi ile Düzenlenmiş İnsan Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre Kaynaklı Kardiyomiyositlerin Karakterizasyonu Esra ÇAĞAVİ 15.02.2019 15.11.2019
87 Fare Kalbe Özgü Duyu Nöronlarının Kültür ve Dokuda Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu Esra ÇAĞAVİ 15.02.2019 15.10.2019
88 Önceden Kanal Tedavisi Uygulanmış Periapikal Lezyonlu Dişlerde Kanal İçinde Kullanılan Medikamentlerin Bakteri Sayısına Etkisinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi Yelda ERDEM HEPŞENOĞLU 12.02.2019 12.11.2019
89 İlaçlar İçin Türkiye’ye Özgü Ekonomik Değerlendirme Metodolojik Kılavuzunun Geliştirilmesi Yeter DEMİR USLU 12.02.2019 12.10.2019
90 Derin Çürüklü Posterior Dişlerde Farklı Tedavi Stratejilerinin Klinik Olarak Karşılaştırılması Burcu GÖZETİCİ 27.06.2019 27.6.2022
91 Zirkonya Alt Yapılı Porselen Restorasyonların Tamirinde Endirekt Faset Uygulaması Yöntemi İle Direk Tamir Yönteminin Bağlanma Dayanımının İnvitro Olarak Karşılıştırılması Mehmet Muzaffer ATEŞ 28.06.2019 28.02.2020
92 Ülkemizde yetiştirilen Lavandula angustifolia türünden elde edilen uçucu yağın kimyasal profilinin belirlenerek mutajenik aktivitelerinin Ames metoduyla araştırılması Gülden Zehra OMURTAG 15.02.2019 15.02.2020
93 Ratlarda Hiposlosso-Facial Sinir Anastomozunda Trombositte Zengin Fibrin (TZF) Membranın Fonksiyonel ve Histopatolojik İyileşmeye Etkisi Yıldırım Ahmet BAYAZIT 28.06.2019 28.06.2020
94 Pterostilben ve Laktat Dehidrogenaz İnhibitörünün Kanser Hücre Hatlarında Tümör Metabolizmasına Etkisinin Araştırılması Türkan YİĞİTBAŞI 25.06.2019 25.06.2020
95 Alt Çene Kennedy I Vakalarında Metal Destekli ve Desteksiz Flexible Bölümlü Protezlerin Sert ve Yumuşak Dokular Üzerinde Oluşturduğu Streslerin FEM Analiziyle İncelenmesi Mehmet Muzaffer ATEŞ 27.06.2019 27.04.2020
96 Yeni Medya Girişimcileri Yetiştirme Programı (YMGP) Müge DEMİR AYRAL 24.06.2019 24.04.2020
97 Sağlığın Korunması ve İyileştirilmesinde Mobil Uygulama Kullanımının Etkinliğinin Artırılması Gökhan AYDIN 25.12.2019 25.09.2020
98 Sağlık Hizmet Kalitesi Çalışmalarında Kullanılacak Özgün Bir TRIZ Çelişki Matrisinin ve Yaratıcı Problem Çözümü Çerçevesinin Geliştirilmesi ve Problemli Durumların Saha Çalışması Yöntemleri ile Tespiti ve Bu Problemlere TRIZ Metodolojisi ile Çözüm Önerisi Geliştirilmesi İlker KÖSE 26.06.2019 26.04.2020
99 Erkek İnfertilitesinde Oksidatif Stresin cAMP Aracılı PKA Yolağı Proteinlere ve ICSI Parametlerine Etkisinin Araştırılması Seda KARABULUT 05.07.2019 05.04.2020