TÜBİTAK Projelerimiz

1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri

Sayı Proje Adı  Proje Yürütücüsü Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi
1 Sevikal Omurga Total Disk Protezi Geliştirilmesi Deniz Ufuk ERBULUT 1.3.2013 1.3.2016
2 Işık Alanı Kameraları: Görüntüleme ve Görüntü İşlemede Yeni Yaklaşımlar Bahadır Kürşat GÜNTÜRK 1.10.2014 1.10.2017
3 CNDF ve MANF Nörotrofik Faktörlerinin İskemi Sonrası Beyin Plastisitesi ve Onarımı Üzeri Olan Etkileri Ertuğrul KILIÇ 15.11.2014 15.7.2017
4 Fare Omurilik Hasarında Tedavi Amaçlı Ksenograft Uygulaması Mehmet OZANSOY 15.4.2015 15.4.2017
5 Hedonik Obezitenin Sinir Bilimsel Kökenleri Deniz ATASOY 15.4.2015 15.4.2018
6 Anne Sütü Kaynaklı Mikrokimerizm Oluşumunun Araştırılması Tangül MÜDOK 15.5.2015 15.5.2017
7 Biyomimetik ve Kablosuz Motor Nöroprotez Tasarımı Tunçer BAYKAŞ 13.8.2015 13.8.2018
8 Solüt Taşıyıcılarının Beyin hasarı Farmakoterapisindeki Rolü Ertuğrul KILIÇ 13.8.2015 13.8.2018
9 Türk toplumunda Kraniyofasiyal Dokuların Renk Dağılımının İncelenmesi ve Kraniyofasiyal Doku Renk Rehberinin Geliştirilmesi Hüseyin Emir YÜZBAŞIOĞLU 13.8.2015 13.8.2018
10 Sinir Hücreleri ile Kalp Kası Hücreleri Arasındaki Etkileşimin Moleküler ve Elektrofizyolojik Düzeyde Araştırılması Esra ÇAĞAVİ 14.9.2015 20.9.2015
11 İNFORMAL CEPTEN SAĞLIK HARCAMALARININ İNCELENMESİ Hacer ÖZGEN NARCI 1.4.2016 1.4.2018
12 Doğal bileşiklerden esinlenerek özgün antikanser ajanları keşif ve geliştirme çalışmaları;Metil jasmotın modifikasyonu ve yeni moleküllerin yapı aktivite ilişkileri Mustafa GÜZEL 1.6.2016 1.6.2018

 

1002 – Hızlı Destek Projeleri

Sayı Proje Adı  Proje Yürütücüsü Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi
1 Nogo-A’nın Stres Koşulları Agrezom ile İlişkisinin İncelenmesi Berrak ÇAĞLAYAN 1.11.2014 1.11.2015
2 Deneysel kolit Modelinde Probiyotik ve Omega-3 Yağ Asitlerinin İnflamatuar Yanıta Etkileri Havvanur YOLDAŞ ERTAN 24.3.2015 24.3.2016
3 Obez ve Normal Ağırlıklı Çocuklarda Serum D Vitamin Düzeylerinin Bazı Hormon Biyokimyasal Bulgular ve Beslenme Durumları İle İlişkisi Kübra ESİN 1.4.2015 1.4.2016
4 N’-(4-sübstitüetiyazol-2-il)izonikotinohidrazit türevleri üzerine sentez, moleküler modelleme ve anti-mikobakteriyel etki çalışmaları Barkın BERK 1.5.2015 1.5.2016
5 Piksel Pozlamalı ve Diyafram Kodlamalı Kamera Bahadır Kürşat GÜNTÜRK 1.6.2015 1.6.2016

 

1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri

Sayı Proje Adı  Proje Yürütücüsü Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi
1 Genetik Kökenli Kalp Ritim Bozukluklarının Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre Kullanılarak Modellenmesi ve Hücresel Tedavi Yöntemleri Geliştirilmesi Volkan TUZCU 1.11.2014 1.11.2016
2 Hastane Enfeksiyonu Etkenlerinin Hızlı Tespiti Için Otomatize Moleküler Analiz Cihaz Ve Kitlerinin Geliştirilmesi Mesut YILMAZ 1.11.2014 1.5.2016
3 Tersine Genetik ve Sentetik Biyoloji Yöntemleri Kullanılarak Hücre Temelli Influenza Prototip Aşı Geliştirilmesi Deniz DURALI 1.3.2015 1.3.2018
4 Kanser Teşhis ve Tedavisinde Kullanılacak Ultrasonik Görüntülemeye Dayalı Teranostik Platformların Geliştirilmesi Nihan YÖNET TANYERİ 15.10.2015 15.10.2017
5 Çocuk ve Yenidoğan Hastalara Özel, Ameliyat Öncesi Bilgisayar Destekli Kalp Damar Cerrahisi Biyomekanik Halil TÜRKOĞLU 15.3.2016 15.3.2019
6 PARKİNSON DEMANSININ ERKEN TEŞHİSİNDE KULLANILABİLECEK İNVAZİV OLMAYAN, YENİLİKÇİ ve KOMBİNATORYAL BİYOBELİRTEÇLER Süleyman YILDIRIM 21.3.2016 27.3.2016
7 5G sistemlerindeki yogun çoklu antenlerin karsılıklı baglasıklarının tespiti ve kompanzasyonu ERCÜMEND ARVAS 1.4.2016 1.4.2018
8 Hemorajik Sokta Sürükleme Azaltıcı Polimerlerin (SAP) Kan ve Kan ürünleri Yerine Kullanılması Yasemin YÜKSEL DURMAZ 1.4.2016 1.4.2018
9 Insansız Hava Araçları Tabanlı Yeni Nesil Haberlesme Aglarının Gelistirilmesi” Bahadır Kürşat GÜNTÜRK 1.4.2016 1.4.2019
10 Mültecilere Yönelik Biyometrik Kimliklendirme ve Doğrulama Sistemi Feysel Yalçın YAMANER 1.4.2016 1.4.2019

 

2515 – COST – Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Projeleri

Sayı Proje Adı  Proje Yürütücüsü Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi
1 Leishmaniasis’in Tedavisine Yönelik Özgün İlaç Keşfi ve Nanopartiküler Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi Mehmet Hikmet ÜÇIŞIK 22.12.2015 28.12.2017

 

2549 – Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı Projeleri

Sayı Proje Adı  Proje Yürütücüsü Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi
1 Beyin ve İştah Bozuklukları: Açlık Nöronlarının Aktivitesinin MikroRNA’lar Tarafından Kontrolü Deniz ATASOY 8.4.2016 14.4.2016

 

3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri 

Sayı Proje Adı  Proje Yürütücüsü Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi
1 AGRP Nöronlarının Sinaptik Farmakolojisi Deniz ATASOY 15.3.2015 15.3.2017
2 Non Steroidal Yapılı Aromataz Enzim İnhibitörleri Üzerine Çalışmalar; 4-(aril/heteroaril)-2-(pirimidin-2-il)tiyazol Türevleri Şeref DEMİRAYAK 1.6.2015 1.5.2016
3 Yeni Nesil Dizileme Tekniği Kullanılarak Konjenital Hipotiroidi İçin En Kapsamlı Genetik Tanı Yönteminin Geliştirilmesi Hakan CANGÜL 1.7.2015 1.7.2016
4 Kronik ve Agresif Periodontitis Hastalarında Klinik Periodontal Durum ile Mikrobiyolojik ve İmmünolojik Veriler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Nur BALCI 1.9.2015 1.9.2017
5 Fotodinamik Terapi Temelli Kombinasyon Terapisinin Over Kanseri Üzerinde Etkinliğinin in Vintro Modelde Test Edilmesi Sultan Sibel ERDEM 1.11.2015 1.11.2017
6 Çiğ ve İşlenmiş Su Ürünlerinden İzole Edilen Enterokokların Gıda Güvenliği ve Bakteriyosin Üretim Potansiyeli Yönüyle Değerlendirilmesi Sine ÖZMEN TOĞAY 1.1.2016 1.1.2018
7 Biyomedikal Uygulamalar için Biyouyumlu Grafen Platform Geliştirilmesi ve Sitotoksik Etkisinin İncelenmesi Yasemin YÜKSEL DURMAZ 15.1.2016 15.1.2017
8 Çeşitli bulk-fill kompozitlerin polimerizasyon büzülmelerinin Micro-CT kullanılarak incelenmesi Özge GÜRBÜZ 1.3.2016 1.7.2016
9 Neotenik ve metamorfozu indüklenmiş Axolotl’ların kan örneklerinde dolaşımdaki miRNA tespiti ve karekterizasyonu Turan DEMİRCAN 21.3.2016 27.3.2016
10 Sağlık Hizmeti Sunan Kuruluşların, Kurumsal Sağlık Okuryazarlığı İle Hizmet Sundukları Kişilerin Sağlık Okuryazarlığı Ve Hasta Memnuniyet Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Osman Erol HAYRAN 1.4.2016 1.4.2018
11 HPR3’ün miyelin kılıfı sentezleyen oligodendrosit ve schwan hücre biyolojilerinin düzenlenmesindeki rolünün araştırılması Bilal Ersen KERMAN
12 Tik Bozukluğu ve Obsesif Kompulsif Bozuklukta Rol Oynayan Genlerin Araştırılması Mavi Deniz ÖZEL

 

3501 – Kariyer Geliştirme Programı Projeleri

Sayı Proje Adı  Proje Yürütücüsü Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi
1 Fare Oositi ve Preimplantasyon Dönemi Embriyolarında Mtert Telomeraz Katalitik Alt Ünitesinin C-Abl Protein Tirozin Kinaz Tarafından Düzenlenmesi Aylin YABA UÇAR 15.4.2012 15.4.2014
2 Türkiye’de Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü: Algılamada Kimlik Etkenlerinin Etkisi Sema AKBOĞA DEMİR 1.3.2014 1.9.2015
3 Prader-Willi Sendromuna Dayalı Morbid Obezitenin Nöronal Kökenleri Deniz ATASOY 15.4.2015 15.4.2018
4 Solunum Destegi Ile Evde Izlenen Çocuklar Ve Anneleri Için Uzaktan Destek Sistemi Gelistirilmesi Nuran AYDIN 1.4.2016 1.4.2018
5 TIP 2 DIYABETI OLAN KRONIK PERIODONTITISLI HASTALARDAN IZOLE EDILEN PERIODONTAL DOKU KAYNAKLI MEZENKIMAL KÖK HÜCRELERIN IMMÜNOLOJIK ÖZELLIKLERININ VE IN VIVO MODEL ÜZERINDE ETKISININ ARASTIRILMASI Aslı PATIR MÜNEVVEROĞLU 1.4.2016 1.4.2016