İlker KÖSE tarafından yazılmış tüm yazılar

2015 Mart Dönemi 1001, 3501 ve 1005 Proje Başvuru Sonuçları Açıklandı

Değerli Hocalarımız,

Mart 2015 döneminde yapılan 1001, 3501 ve 1005 proje başvuru sonuçları açıklanmıştır. Üniversitemizden yapılan 17 tane 1001, 5 tane de 3501 başvurumuz arasından, aşağıda belirtilen 1001 projelerimiz kabul edilmiştir. Hocalarımızı ve bölümlerimizi tebrik ediyoruz.

 

Araş. Grubu Proje No Proje Yürütücüsü Bölüm Proje Adı
SBAG 115S354 HÜSEYİN EMİR YÜZBAŞIOĞLU Diş Hekimliği Fak. Türk toplumunda Kraniyofasiyal Dokuların Renk Dağılımının İncelenmesi ve Kraniyofasiyal Doku Renk Rehberinin Geliştirilmesi
EEEAG 115E257 TUNÇER BAYKAŞ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak. Biyomimetik ve Kablosuz Motor Nöroprotez Tasarımı
SBAG 115S381 ESRA ÇAĞAVİ Tıp Fakültesi Sinir hücreleri ile kalp kası hücreleri arasındaki etkileşimin moleküler ve elektrofizyolojik düzeyde araştırılması
SBAG 115S471 BURAK YULUĞ Tıp Fakültesi Solüt Taşıyıcılarının Beyin Hasarı Farmakoterapisindeki Rolü

 

Bu vesileyle 1001, 3501 ve 1005 proje kabul oranlarını hatırlatmakta yarar görüyorum. TÜBİTAK’ın ilan ettiği son oranlar 2013 yılına aittir ve 1001’de %28, 1005’te %16, 3501’de ise %29 şeklindedir. Buna ek olarak, TÜBİTAK tarafından 2013 yılı ikinci dönemindeki 1001, 3501 ve 1005 başvuruları esas alınarak paylaşılan ret gerekçeleri şöyledir: Biçimsel eksiklik (imza, belge vs.), etik/yasal izin, yetersiz içerik %20,6; ret %55,6; kabul %23,8.

 

Dolayısıyla destek almayan başvurularımız için, daha önce de belirttiğimiz üzere, TÜBİTAK’ın birkaç hafta içerisinde Proje Yürütücülerine ulaştıracağı değerlendirme raporunu incelemeyi ve Eylül 2015 dönemine kadar düzenlemeleri yaparak yeniden başvurmayı önemle tavsiye ediyoruz. Zira, özellikle “Özgün Değer” kriterinde ciddi ve telafi edilemez eleştiri almamış projelerin eleştirilen noktaları düzeltildikten sonra başvuru şansları oldukça artmaktadır.

 

Destek alan diğer projeler için TÜBİTAK’ın sayfasını ziyaret edebilirsiniz:

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1001-3501-ve-1005-sonuclari-aciklandi

İSTKA Başvurularımız Sonuçlandı

İSTKA’nın Mart 2015 döneminde Mali Destek Programına 3 tanesinde Başvuru Sahibi, 2 tanesinde de ortak olduğumuz toplam 5 başvuru yapmıştık. Başvuru Sahibi olduğumuz üç başvurudan ikisi ile ortak olduğumuz iki proje kabul edilmiş bulunmaktadır. Böylelikle yer aldığımız beş projemizden dördü kabul edilmiştir.

Başarılı olan projelerimizin isimleri aşağıda yer almaktadır. Üniversitemize ve ilgili bölümlerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu projelerin başarıyla yürütülmesini ve projedeki ortak ve iştirakçilerimizle yeni projelerin geliştirilmesine vesile olmasını diliyorum.

Proje Adı Projedeki Rolümüz Başvuruyu Yapan/Ortak Olan Bölümümüz Proje Bütçesi
1 Sağlık Turizminde Protez ve Ortez Alanında Altyapı Oluşturulması ve Hizmet Çeşitliliğinin Sağlanması (POMER) Başvuru Sahibi Medipol Ünv. Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Z. Candan ALGUN

1.201.035 TL

(Beklenen hibe 900.000 TL)

2 Sağlık Turizminde Yerinde ve Uzaktan Genetik Tanı Uygulaması ile Kişiselleştirilmiş Tıp Hizmeti Sunulması Başvuru Sahibi Medipol Ünv. Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Duran ÜSTEK

786.245 TL

(Beklenen hibe 707.620 TL)

3 İstanbul Sağlık Endüstrisi Ar-Ge Ve Yenilikçilik Kapasitesinin Geliştirilmesi

 

Ortak

(Başvuru Sahibi: Boğaziçi Üniversitesi)

Medipol Ünv. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Hüseyin ARSLAN,

Prof. Dr. Gürkan ÖZTÜRK

1.210.091 TL

(Beklenen hibe 900.000 TL)

4 Optik Kablosuz Haberleşme Mükemmeliyet Merkezi Ortak

(Başvuru Sahibi: Özyeğin Üniversitesi)

Medipol Ünv. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Tunçer BAYKAŞ

1.500.000 TL

(Beklenen hibe 900.000 TL)

 

Diğer başarılı projeler için İSTKA’nın web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

European Research Council (ERC)

Değerli Hocalarımız

AB Horizon 2020 Programı kapsamında Bilimsel Mükemmeliyet Bileşeni altında yer alan ERC Fonlarından ülkemiz araştırmacıları da yararlanabilmektedir. ERC’nin bütçesi H2020’nin toplam 77 milyar €’luk bütçesinin %17’sine denk gelmektedir ve bu nedenle (Leadership in Enabling and Industrial Technologies hariç) en büyük bütçeli program olarak öne çıkmaktadır.

ERC’nin hedefi mevcut ulusal ve uluslararası programlara ek olarak bireysel takımlar tarafından yürütülen öncül (frontier) araştırmayı destekleyerek Avrupa’da mükemmeliyet, dinamizm ve yaratıcılığı güçlendirmek ve Avrupa’yı en iyi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmektir.

Bu kapsamda:

 • araştırmacı güdümlü (konusu ve kapsamı araştırmacının kendisi tarafından belirlenen)
 • bireysel araştırmacılar ve araştırma takımları (doktoralı araştırmacı, doktora öğrencileri, mühendisler, teknisyenler vb.) tarafından yürütülen
 • mevcut bilimsel paradigmaların sınırlarında veya ötesinde
 • mükemmeliyet odaklı

projeler desteklenmektedir.

Böylece, herhangi bir konsorsiyum veya ortaklık şartı aranmadan ulusal programlarla fonlanması genellikle zor olan büyük bütçeli akademik araştırma projelerine kaynak sağlanması amaçlanmaktadır. Riskli ve farklı araştırma disiplinlerinin kesişim noktalarındaki (interdisipliner ya da multidisipliner) fikirlerin hayata geçirilmesine de imkan sağlayan ERC desteklerinden faydalanabilmek için, sunulan projelerin ait olması gereken herhangi bir “bilimsel alan” veya “öncelik” kısıtı bulunmamaktadır.

 

Destek Mekanizmaları ve Hedef Kitle

ERC kapsamında araştırmacılara sunduğu destekler şöyledir:

Starting Grant (Başlangıç Düzeyi Araştırmacı Desteği): Doktorasını 2-7 yıl önce almış genç araştırmacılar için uygun olan Başlangıç Düzeyi Araştırmacı Desteğinde, proje başına öngörülen bütçe 1,500,000 €’ya kadar çıkmakla birlikte bazı özel durumlarda bu miktar 2,000,000 €’ya kadar çıkmaktadır. Amerika, Kanada ve Japonya gibi AB üye ülkeleri dışından Türkiye’ye veya diğer AB üye ve Asosiye ülkelerine dönmeyi planlayan ve ev sahibi kurum ile irtibatta olan araştırmacılar büyük teçhizat alımları için bu ek destekten yaralanabilirler.

Proje başına  :  5 yıl boyunca 1,500,000 €’ya kadar

Consolidator Grant (Güçlendirme Desteği): Doktorasını 7-12 yıl önce almış genç araştırmacıların yer sarıcı nitelikte fikirlerini hayata geçirmeye imkan sağlayan  Güçlendirme Desteğinde, proje başına öngörülen bütçe 2,000,000 €’ya kadar çıkmakla birlikte bazı özel durumlarda bu miktar 2,750,000 €’ya kadar çıkmaktadır. Amerika, Kanada ve Japonya gibi AB üye ülkeleri dışından Türkiye’ye veya diğer AB üye ve Asosiye ülkelerine dönmeyi planlayan ve ev sahibi kurum ile irtibatta olan araştırmacılar büyük teçhizat alımları için bu ek destekten yaralanabilirler.

Proje başına  :  5 yıl boyunca 2,000,000 €’ya kadar

Advanced Grant (İleri Düzey Araştırma Desteği): Son 10 yıl içerisinde dünya çapında ileri düzey araştırmalara imza atmış, araştırma ekibine sahip ve bilim camiasında lider pozisyonda olan bilim insanlarının yer sarsıcı nitelikteki fikirlerini hayata geçirmelerine imkan sağlayan  İleri Düzey Araştırma Desteği için proje başına öngörülen bütçe 2,500,000 €’ya kadar çıkmakla birlikte bazı özel durumlarda bu miktar 3,500,000 €’ya kadar çıkmaktadır. Amerika, Kanada ve Japonya gibi AB üye ülkeleri dışından Türkiye’ye veya diğer AB üye ve Asosiye ülkelerine dönmeyi planlayan ve ev sahibi kurum ile irtibatta olan araştırmacılar büyük teçhizat alımları için bu ek destekten yaralanabilirler.

Proje başına   : 5 yıl boyunca 2,500,000 €’ya kadar

 

Fon çağrıları yılda bir kez yayınlanır ve projeler ERC panel üyeleri tarafından iki basamakta değerlendirilir:

(1) Baş araştırmacının profili;

(2) Araştırma Projesinin Mükemmeliyeti

Başvuru Dönemleri

Destek Türü Başvuru Dönemleri
ERC Starting Grant  Ekim-Şubat
 ERC Consolidator Grant  Kasım-Mart
 ERC Advanced Grant  Şubat-Haziran

 

ERC Fonları İçin Teşvikler:

Ülkemizde ERC Fonlarına teşviki arttırmak amacıyla TÜBİTAK “Proje Yazma Desteği” vermektedir. Proje yazma-sunma eğitimi desteği, baş araştırmacı adaylarının proje fikirlerini ERC programı kapsamında yazılı bir projeye dönüştürüp ERC’ye sunabilmelerine olanak sağlamak amacıyla, bu konuda tecrübeli kuruluşlardan ERC Projeleri ile ilgili alacakları eğitimlere katılım için verilecek destektir.

 

ERC baş araştırmacı geliştirme programına yaptığı başvuru kapsamında proje yazma- sunma eğitimi talebi onaylanmış olan baş araştırmacı adayı en fazla iki kere bu destekten faydalanabilir.

Destek aşağıda belirtilen bilimsel ve teknik ön değerlendirme hizmeti alımlarını kapsamaktadır:

 1. Proje fikrinin değerlendirmesi,
 2. B Formları üzerinden yapılan yazılı bilimsel ön değerlendirme,
 3. İnternet üzerinden görüntülü konuşma, telefonla yapılan değerlendirme ve baş araştırmacı ile hizmet alınan uzman kişi veya kuruluşun bir araya gelerek yaptıkları bilimsel ön değerlendirme,
 4. Baş araştırmacı adayının talep etmesi durumunda TÜBİTAK’ın onay vereceği diğer bilimsel ön değerlendirme etkinlikleri.

Baş araştırmacı adayının, projesi ile ilgili tecrübeli bilim insanlarından görüş almak amacıyla yapacağı toplantılar için veya ön değerlendirme hizmeti alımı kapsamında uzman kişi veya kuruluş ile bir araya gelerek yapılacak ön değerlendirme için gerçekleştireceği bir seyahat de bu destek kapsamında değerlendirilecektir.

ERC Ön Değerlendirme Desteği kapsamında “Uzman Kişi” veya “Uzman Kuruluşlara” yapılabilecek en yüksek ödeme tutarları aşağıdaki gibidir:

 1. Uzman Kişi (Yurtiçi) – 4.500 TL
 2. Uzman Kişi (Yurtdışı) – 3.000 Euro
 3. Uzman Kuruluş (Y.içi/Y.dışı) – 6.000 Euro

TÜBİTAK ayrıca, ERC için proje yazmış fakat kabul alamamış, ancak “eşik” üstü puan alan projeler için de “Eşik Üstü Ödülü” vermektedir. Bu bağlamda ERC fonlarına başvuruyu teşvik etmek ve ülkemizden daha çok araştırmacının programa katılımını sağlamayı amaçlamaktadır.

 ERC başvuruları ciddiyetle ve yeterli zaman ayrılarak yapılması gereken başvurulardır. Bu nedenle önümüzdeki yıl için düşüneceğiniz başvurular için şimdiden çalışmaya başlamayı önemle tavsiye ediyoruz. Bu çerçevede programla ilgili her türlü soru ve destek talebiniz için ofisimizde Esra Hanıma ulaşabilirsiniz ([email protected], dahili: 5120)

Ayrıca, programla ilgili belgelere ve sunumlara TTO sitemizden de ulaşabilirsiniz: http://tto.medipol.edu.tr/?page_id=359

2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği

Değerli Hocalarımız

Yapmayı planladığınız bilimsel etkinlikler için TÜBİTAK’ın 2223-B desteğinden yararlanabiliriz… Şöyle ki;

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde düzenlenen ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli; kongre, kolokyum, sempozyum ve çalıştay türü etkinlikler için kısmi destek vermektedir.

2223-B destek kapsamı ve destek miktarı aşağıdaki gibidir;

Düzenlenen etkinliğin, yurtiçi/yurtdışı davetli konuşmacılarının yol giderleri, organizasyon için bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma(fotokopi), bloknot, kalem ve toplantı ikram giderlerine kısmi destek sağlanır.

*Promosyon amaçlı giderlere destek verilmez.

Destek üst limitleri aşağıda belirtilen tüm destek kalemleri için toplam:  20.000 TL

Destek kalemlerine göre üst limitler:

 1. a) Etkinliğe yurtiçi veya yurtdışından katılacak en çok 3 davetli konuşmacının yol gideri*:

Yurtiçi geliş/dönüş 300TL/Kişi

Yurtdışı geliş/dönüş1.500 Dolar/Kişi

*Ekonomi sınıfı uçak, otobüs veya tren (yataklı hariç) giderleri karşılanır. (Havaş, taksi, özel araç ve şehir içi ulaşım giderleri karşılanmaz.)

 1. b) Organizasyon Desteği: Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma(fotokopi), bloknot, kalem giderleri: Organizasyon desteği gideri için talep edilen destek katılımcı başına 25TL’ yi geçmemek üzere en fazla 15.000 TL (Belirtilen kalemlerin tamamı 1 kişi için 1 set olarak kabul edilir ve 25TL. bir set için geçerlidir).

c)​Toplantı ikram giderleri (Çay-kahve, kuru pasta): 1.000 TL

Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği için başvurular; bir yıl içinde altı dönem halinde yapılır ve değerlendirilir. Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük bir süre olması gerekir.

Buna göre, etkinliğinizi yapmayı planladığınız tarih aralığı için başvurmanız gereken dönemleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz

Etkinliğin Olabileceği Tarih Aralığı Başvuru Dönemi Başvuru Tarihleri
     ———————– I. Dönem 19 Ocak 2015 – 13 Şubat 2015
    ———————— II. Dönem 9 Mart 2015 – 10 Nisan 2015
    ———————– III. Dönem 11 Mayıs 2015 – 12 Haziran 2015
14 Ekim 2015 – 14 Nisan 2016 IV. Dönem 13 Temmuz 2015 – 14 Ağustos 2015
16 Aralık 2015 – 16 Haziran 2016 V. Dönem 14 Eylül 2015 – 16 Ekim 2015
11 Şubat 2016 – 11 Ağustos 2016 VI. Dönem 9 Kasım 2015 – 11 Aralık 2015

Programla ilgili detaylara şu adresten ulaşabilirsiniz:

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2223-b-yurt-ici-bilimsel-etkinlik-duzenleme-destegi

 

Programla ilgili her türlü sorunuzu ofisimizden Gizem Hanım’a iletebilirsiniz ([email protected], dahili: 5450)

Başka Kurumlara Yapılacak Finans Destekleri

Değerli Hocalarımız,

Bildiğiniz üzere üniversitemizin dışarıya vermekte olduğu danışmanlık hizmetleri için Danışmanlık Hizmetleri Yönergesi hazırlanmış ve 27 Nisan 2015’te yayınlanmıştır. Bu yönergede dışarıya verilen hizmetler için kurum hissesi oranlarımız belirlenmiştir.

Bununla birlikte, gerektiğinde üniversitemiz başka bir kurumda yürütülen projelerdeki bazı giderler (danışmanlık, bursiyer, vb) için destek sağlayabilmektedir. Ancak üniversitemiz ticari bir kuruluş olmadığı için, bu tür destek verdiği paydaş kurumun niteliğinden ve iç mevzuatından bağımsız olarak yapılacak ödemenin %10 oranından fazla kurum hissesi içermemesi gerekmektedir.

Saygılarımla

To whom it may concern

The consultancy services provided by our university to the industry and other institutions are subject to the Consultancy Services Instructions announced on 27th of April 2015. These instructions define the overhead ratio of our institution for provided services.

In addition, research and training grant awards originating from our university may generate subproject awards that needs to be administered by other institutions. Due to the non-profit institution status of our university, the ratio of institutional overhead given to other institutions is limited by 10% of the sub award amount. This statement is valid independently from the stakeholder institution’s status and internal legislation.

Best Regards

Danışmanlık Hizmetleri Yönergesi

Üniversitemizde görev yapan hocalarımızın kamu ve sanayiye danışmanlık, eğitim ve proje geliştirme hizmetleri vermesi ile ilgili yönerge 21.04.2015 itibariyle üniversite senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yönergeyi ve sözleşmelerde kullanılacak olan sözleşme taslağımıza TTO Kurumsal sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kamu veya sanayiye danışmanlık hizmeti vermek isteyen hocalarımızın yönergede de belirtildiği üzere bağlı oldukları dekanlıklardan izin alarak bize ([email protected]) müracaat etmeleri yeterlidir.

TÜBİTAK-Fransa Bosphorus Ortak Proje Öneri Çağrısı

Değerli Hocalarımız

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fransa Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında 16 Temmuz 2003 tarihinde imzalanmış olan “Protocol for Programme of Integrated Actions (PIA) – Bosphorus” çerçevesinde 2016-2017 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Son başvuru tarihi 30 Haziran 2015 olan bu programa aşağıdaki alanlarda proje başvurusu yapılabilecektir:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 • Biyoteknoloji
 • Nanoteknolojiler
 • Malzeme Bilimleri
 • Çevre Bilimleri
 • Sismik Çalışmalar
 • Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler
 • Uzay
 • Güvenlik
 • Taşımacılık-Havacılık dahil

Programla ilgili detaylara şu adresten ulaşabilirsiniz: http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2509/icerik-2509-fransa-disisleri-bakanligi-ile-bosphorus-programi

BAP ve TÜBİTAK Projelerindeki Harcama Prosedürü

Değerli Proje Yürütücüleri,

Bildiğiniz üzere, şimdiye kadar BAP ve TÜBİTAK projelerinizde yaptığınız harcamaların ödemesinin yapılması için, ilgili ödeme bilgileri ve evraklarınızı da ekleyerek iç yazışma ile BAP’a müracaat edilmekteydi.

2 Nisan 2015 itibariyle hem BAP; hem de TÜBİTAK projelerinizdeki harcamalar için Teknoloji Transfer Ofisi’ne başvurabilirsiniz. Tüm BAP ve TÜBİTAK sözleşmelerimiz tek bir arşivde toparlanacak ve ödeme yönetimi de tek elden yapılacaktır.

Bu çerçevede, yapmayı planladığınız harcamalar için öncelikle daha önce kullandığınız dilekçeler yerine FR-TTO-01_Destek Bütçesi Harcama Uygunluğu Sorgulama Formunu doldurup bize iletmenizi, harcama kalemlerinin sözleşmemizle kontrolü tarafımızca yapılıp size olumlu dönüş yaptıktan sonra da alımı gerçekleştirip ilgili faturalarla birlikte FR-TTO-02_Destek Bütçesi Harcama Talep Formu ile ödeme talebinizi iletmenizi rica ediyoruz.

Not: İlgili formlar ve diğer prosedürlerimiz için sitemizdeki “TTO Kurumsal”sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bilimsel Proje Hazırlama Eğitimimiz MEGA Hastanemizde Düzenlendi

Bir süredir duyurusunu yaptığımız Bilimsel Proje Hazırlama Eğitimimiz, 6-8 Mart 2015 tarihleri arasında yoğun bir katılımla Medipol MEGA hastanemizde gerçekleştirildi.

Etkinlikte eğitimci olarak yer alan değerli hocalarımız aşağıda yer almaktadır:
1. Prof. Dr. Gürkan ÖZTÜRK (İMÜ Öğretim Üyesi)
2. Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ (İMÜ Öğretim Üyesi)
3. Prof. Dr. Duran ÜSTEK (İMÜ Öğretim Üyesi)
4. Prof. Dr. Ahmet AYAR (KTÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD Öğretim Üyesi)
5. Prof. Dr. Bayram YILMAZ (Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD Öğretim Üyesi)
6. Doç. Dr. Ülkan KILIÇ (İMÜ Öğretim Üyesi)

Eğitimimize 75’i kayıtlı olmak üzere toplam 105 kişi katılmıştır.
Eğitim sonunda yaptığımız ankete göre genel memnuniyet düzeyi 3,43/4 olarak ölçülmüştür.

Not: Etkinliğimiz, TÜBİTAK tarafından sağlanan 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında fon desteği almıştır.

Eğitimde kullanılan sunumları aşağıda bulabilirsiniz:
6 Mart
1. Giriş ve Sunuş
2. BİDEB Fonlarının Kısa Tanıtımı
3. ARDEB Fonlarının Kısa Tanıtımı

7 Mart
1. Proje Hazırlanırken Dikkat Edilecek Noktalar
2. Yöntem, Proje Ekibi, Araştırma Olanakları, Yaygın Etki, Katma Değer
3. Başvuru ve Değerlendirme Süreci
4. İdari ve Mâli Esaslar
5. REMER Tanıtımı

8 Mart
1. İş Paketleri, Görev Dağılımı ve Çalışma Takvimi
2. B Planı ve Risk Yönetimi

IMG_0698

İMÜ Bilimsel Araştırma Projelerinde Atılım Yaptı

İstanbul Medipol Üniversitesi, bilimsel araştırma proje başvurularında önemli bir atılım yaptı. Kasım 2014’te kurulan Teknoloji Transfer Ofisinin destekleriyle, beklenenin oldukça üstünde bir başvuru gerçekleştirildi.

1001 ve 3501 projeleri için ilk dönem son başvuru tarihi olan 30 Mart itibariyle, son 5 ayda toplam 49 tane proje başvurumuz gerçekleşmiştir. Bunların aylara göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:

AylaraGoreBasvuruSayisi-Mart

Bu başvurularımızın 18 tanesi bilimsel Ar-Ge projesi (1001) olup, bunlar dışında ilk defa başvuru yapan hocalarımıza ait 4 tane 3001, kariyer projesi olarak 4 tane de 3501 projesi yer almaktadır. Detaylı dağılım aşağıdaki grafikte görülmektedir:

ProgramaGoreBasvuruSayilari-Mart

Diğer taraftan, hazırlıkları devam eden proje sayımız da 48’dir. Bunlar içinde ilk defa proje başvuru yapacak olan 12 hocamızın 3001 başlangıç Ar-Ge projesi, 4 hocamızın da 3501 kariyer projesi yer almaktadır. 48 projenin programlara göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:

ProgramaGoreHazirligiYapilanProjeSayisi-Mart