GYÜ Endeksi

Boyut 1: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği

1.1.Bilimsel Yayın Sayısı: 2014 yılında 215 iken yıllara göre artış göstermiş ve 2016 yılında bu sayı 854’e ulaşmıştır.

1-1

 

1.2.Atıf Sayısı: 2014 yılında 310 iken yıllara göre artış göstererek 2016 yılında 905’e ulaşmıştır.

1-2

 

 

1.3.Ar-Ge ve yenilik destek programlarından alınan proje sayısı: 2014 yılında 20 iken 2016’da 74’e ulaşmıştır.

1-3

 

1.4.Ar-Ge ve yenilik destek programlarından alınan fon tutarı: 2014-2015-2016 yılları boyunca sürekli artış göstermiştir.

1-4

1.5.Ulusal ve uluslararası bilim ödülü sayısı:2014 yılında hiç ödül bulunmazken 2015 yılında bu sayı 1, 2016 yılında 3’e ulaşmıştır.

1-5

 

1.6.Doktoralı mezun sayısı: henüz doktoralı mezun sayısı bulunmamaktadır.

1-6


Boyut 2: Fikri Mülkiyet Havuzu

2.1.Patent başvuru sayısı:2014 yılında hiç patent başvurumuz bulunmazken 2015 yılında 1 olan bu rakam 2016 yılında 10’a ulaşmıştır.

2-1

2.2.Patent belge sayısı: henüz patent belgemiz bulunmamaktadır.

2-2

2.3.Faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı: henüz bu gösterge için belgemiz bulunmamaktadır.

2-3

2.4.Uluslararası patent başvuru sayısı: 2014 ve 2015 yıllarında hiç başvuru bulunmazken 2016 yılında başvuru sayısı 3’e ulaşmıştır.

2-4


Boyut 3: İşbirliği ve Etkileşim

3.1.Üniversite-sanayi işbirliğinde yapılan Ar-ge ve yenilik projeleri sayısı: 2014 yılında hiç proje bulunmazken bu rakam 2015’te 5 2016’da ise 7’ye ulaşmıştır.

3-1

3.2.Üniversite-sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge ve yenilik projelerinden alınan fon tutarı: 2014 yılında bu değer 0 iken 2015 ve 2016 yıllarında artış göstermiştir.

3-2

3.3.Uluslararası işbirliği ile yapılan Ar-Ge ve yenilik proje sayısı: 2014 yılında hiç proje bulunmazken 2015 ve 2016 yıllarında bu sayı 4 olarak görülmektedir.

3-3

3.4.Uluslararası Ar-Ge ve yenilik işbirliklerinden elde edilen fon tutarı: 2014 yılında fon tutarı bulunmazken 2015 yılında oldukça yüksek miktarda fon bulunmaktadır fakat bu tutar 2016 yılında 2015’in altına düşmüştür.

3-4

3.5.Dolaşımdaki öğretim elemanı/öğrenci sayısı: 2014 yılından 2016 yılı boyunca artış göstermiştir.

3-5


Boyut 4: Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü

4.1.Lisans ve lisansüstü seviyesinde girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi ders sayısı: 2014 yılından 2016 yılına kadar artış göstermiştir.

4-1

4.2.Teknoloji Transfer Ofisi, teknopark, kuluçka merkezleri ve TEKMER’lerin yönetiminde tam zaman çalışan kişi sayısı: Çalışan kişi sayısı yıllara göre artış göstermiştir.

4-2

4.3.Teknoloji Transfer Ofisi yapılanmasının varlığı:2014 yılında kurulmuş olup söz konusu yıllar boyunca yapılanmasını korumuştur.

4-3

4.4. Üniversite dışına yönelik düzenlenen girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi eğitimi/sertifika programı sayısı: 2014 yılında düzenlenen hiçbir eğitim bulunmazken 2015 yılında bu sayı 2’ye çıkmış 2016 yılında ise tekrar düşmüştür.

4-4


Boyut 5: Ekonomik Katkı ve Ticarileşme

5.1.Akademisyenlerin teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, TEKMER’lerde ortak veya sahip olduğu faal firma sayısı: 2014 ve 2015 yılında 1 iken 2016 yılında bu sayı 2’ye ulaşmıştır.

5-1

 

5.2. Üniversite öğrencilerinin ya da son beş yıl içinde mezun olanların teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, TEKMER’lerde ortak veya sahip olduğu faal firma sayısı: 2014 yılında hiç olmayan firma sayısı 2015’te 1’e çıkmış 2016 yılında ise tekrar 0’a düşmüştür.

5-2

5.3.Akademisyenlerin teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, TEKMER’lerde ortak veya sahip olduğu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı: henüz hiç bulunmamaktadır.

5-3

5.4. Lisanslanan patent/faydalı model/endüstriyel tasarım sayısı: henüz hiç bulunmamaktadır.

5-4