İstatistikler

ARDEB 2017 İstatistikleri Açıklandı!

Değerli Hocalarımız,

Hızlı büyüme döneminde olmasına ve artan öğretim üyesi sayısına rağmen, gelişmiş altyapısı ve araştırma odaklı akademisyen kadrosu sayesinde Medipol Üniversitesi TÜBİTAK ARDEB projelerinde zirveye doğru kararlı adımlarla ilerliyor. TÜBİTAK ve YÖK tarafından yayınlanan istatistikleri esas alarak hazırladığımız grafikleri sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz.

PROJE KABUL ORANLARI

  1. 50’den fazla proje önerisi yapan üniversiteler arasında Medipol, projelerin kabul oranları açısından 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla 14’üncü, 5’inci ve 3’üncü sıraya yükselmiştir.

2.       Aynı sıralamaya vakıf üniversiteleri arasında baktığımızda ise, 50’den fazla proje önerisi yapan vakıf üniversiteleri arasında Medipol, projelerin kabul oranları açısından 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla 5’inci, 2’inci ve yine 2’inici sıraya yükselmiştir.

AKADEMİSYEN BAŞINA PROJE ÖNERİ SAYISI

  1. 50’den fazla proje önerisi yapan üniversiteler arasında Medipol, akademisyen başına proje önerisi sayısında ilk 20 içerisindeki yerini korumuştur. Bununla birlikte sıralamada ve akademisyen başına proje önerisi oranında düşüş söz konusudur. Bunun temel nedeni, üniversitemizin hala hızlı büyüme döneminde olmasıdır. YÖK istatistiklerine göre 2015, 2016 ve 2017’deki öğretim üyesi sayımız sırasıyla 352, 475 ve 545’tir. Buradaki durumumuzu daha da iyileştirmek için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz.

4.       Aynı sıralamaya vakıf üniversiteleri arasında baktığımızda ise, tüm üniversiteler arasındaki sıralamadan farklı olarak bir yükseliş görülmektedir. Bu da artan akademisyen sayısına rağmen üniversitemizin vakıf üniversiteleri arasında görece daha iyi bir performans ortaya koyabildiğini göstermektedir.

ÖNERİLEN PROJE SAYISI

  1. Tüm üniversiteler arasında ARDEB proje önerisi sayısı sıralamasına baktığımızda Medipol Üniversitemiz, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla 163 üniversite arasında 34’üncü, 159 üniversite arasında 30’uncu ve 169 üniversite arasında 35’inci sıralara yerleşmiştir. Bu çerçevede üniversitemiz her üç yılda da yaklaşık %18-21’lik dilimdeki yerini korumuştur.

6.       Aynı sıralamaya vakıf üniversiteleri arasında baktığımızda ise, ARDEB proje önerisi sayısı sıralamasında Medipol Üniversitemiz 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla 39 üniversite arasında 4’üncü, 38 üniversite arasında 3’üncü ve 40 üniversite arasında 4. sıralara yerleşmiştir. Bu çerçevede üniversitemiz her üç yılda da vakıf üniversiteleri arasında %10’lik dilimdeki yerini korumuştur.

AKTARILAN PROJE BÜTÇESİ

  1. Tüm üniversiteler arasında aktarılan ARDEB proje bütçesi sıralamasına baktığımızda Medipol Üniversitemiz, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla 149 üniversite arasında 32’inci, 142 üniversite arasında 19’uncu ve 148 üniversite arasında 18’inci sıralara yerleşmiştir. Bu çerçevede üniversitemiz her üç yılda da artan bir başarı grafiği ortaya koymuştur.

8.       Aynı sıralamaya vakıf üniversiteleri arasında baktığımızda ise, aktarılan ARDEB proje bütçesi sıralamasında Medipol Üniversitemiz, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla 37 üniversite arasında 6’ıncı, 35 üniversite arasında 4’üncü ve 36 üniversite arasında yine 4’üncü sıralara yerleşmiştir. Bu çerçevede üniversitemiz her üç yılda da artan bir başarı grafiği ortaya koymuştur.

Bu başarılarda emeği geçen tüm hocalarımızı ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. 

Üniversitemizi hep birlikte daha iyi yerlere getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

—————————————————————————————

ARDEB 2016 İstatistikleri Açıklandı!

Değerli Hocalarımız,

Üniversitemiz, gelişmiş bilimsel araştırma altyapısı ile ülkemizde araştırma-odaklı üniversite olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bu durum, TÜBİTAK tarafından yayınlanan 2016 yılı istatistiklerinde de kendisini göstermektedir.

1. 50’den fazla proje önerisi sunan 41 üniversite arasında öğretim üyesi başına en çok proje sunan üniversiteler sıralamasında %14,7’lik oran ile 13. Sıradayız:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 50’den fazla proje önerisi sunan 43 üniversite arasında %20’lik kabul oranı ile 5. Sıradayız:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tüm vakıf üniversiteleri (41 üniversite) arasında 2016 proje önerisi sayısı itibariyle Türkiye’de 3. Sıradayız:

 

 

4. 50’den fazla proje önerisi yapan vakıf üniversiteleri arasında 2016 yılında akademisyen başına proje önerisi sayısı açısından 4. Sıradayız:

 

 

5. 50’den fazla proje önerisi yapan vakıf üniversiteleri arasında 2016 yılı kabul oranları açısından 2. Sıradayız: 

 

 

İstatistiklere buradan ulaşabilirsiniz.

 

2015 TÜBİTAK ARDEB İstatistikleri Güncellendi! Bu istatistiklere göre İstanbul Medipol Üniversitesinin ARDEB projelerindeki başarıları aşağıda yer almaktadır:

50’den fazla proje önerisi sunan 63 üniversite arasında öğretim üyesi başına en çok proje sunan üniversiteler sıralamasında 11. sıradayız.statistic1

50’den fazla proje önerisi sunan 63 üniversite arasında %22,4 kabul oranı ile 14. sıradayız.Statistic2

Tüm vakıf üniversiteleri (53 üniversite) arasında 2015 proje önerisi sayısı itibariyle Türkiye’de 4. sıradayız:Statistic3

50’den fazla proje önerisi yapan vakıf üniversiteleri arasında 2015 yılında akademisyen başına proje önerisi sayısı açısından 6. Sıradayız:Statistic4

50’den fazla proje önerisi yapan vakıf üniversiteleri arasında 2015 yılı kabul oranları açısından 5. Sıradayız:Statistic5

 

Üniversitemizin bilimsel araştırma projeleri ve etkinlikleri için yapmış olduğu destek başvuru sayıları 15 Şubat 2015 itibariyle aşağıda belirtilmektedir:

Yıllara Göre Destek Başvuru Sayısı
Yıllara Göre Destek Başvuru Sayısı

 

Aylara Göre Destek Başvuru Sayısı
Aylara Göre Destek Başvuru Sayısı

 

Yine 15 Şubat 2015 itibariyle TTO tarafından destek verilmekte olan toplam 61 proje ile ilgili istatistikler de şu şekildedir:

Aşamalarına Göre Proje Sayıları
Aşamalarına Göre Proje Sayıları
Program Türlerine Göre Proje Sayıları
Program Türlerine Göre Proje Sayıları

Üniversitemiz, gelişmiş bilimsel araştırma altyapısı ile ülkemizde araştırma-odaklı üniversite olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bu durum, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Toplam Başvuru/Tescil Sayılarında da kendisini göstermektedir.

Toplam Başvuru/Tescil Sayıları

2015 2016 2017
BBF
(Buluş Sayısı)
2 40 42
Ulusal Patent Başvuru Sayısı 1 14 23
Ulusal Patent Tescil Sayısı  – 1
Uluslararası Patent
Başvuru Sayısı
 – 1 6
Faydalı Model Başvuru Sayısı  – 1
Tasarım Başvuru Sayısı  – 5 11
Tasarım
Tescil Sayısı
 – 4 8
Marka
Başvuru Sayısı
 – 11
Marka
Tescil Sayısı
 – 11