Nereden Başlamalıyım?

Değerli Araştırmacılar,

Ülkemizde bilimsel araştırma yapabilmek için çok çeşitli ve kapsamlı fon destekleri mevcuttur.

Bilimsel araştırma projeleriniz için, lütfen öncelikle TÜBİTAK ARDEB desteklerinden yararlanmayı deneyiniz. TÜBİTAK’tan destek alınamamış olması veya projenizin zaman kısıtı bulunması (tez süresinin kısa olması, vb.), devam eden projenize ek bir çalışmaya ihtiyaç duyulması ya da benzer durumlarda doğrudan BAP Proje desteklerinden de yararlanabilirsiniz.

ARDEB ve BAP desteklerinde tecrübeli araştırmacılarımızın, ARDEB desteklerine ek olarak İkili İşbirliği ve AB desteklerine (COST, H2020, vb.) de başvurmalarını tavsiye ederiz.

Proje desteklerinin yanı sıra, araştırma altyapısı, kümelenme faaliyetleri, vb. destekler için Kalkınma Ajanslarının desteklerini değerlendirebilirsiniz.

Başvurmak istediğiniz destek türüne ve bölümünüze göre aşağıdaki uzmanlarımızla doğrudan irtibata geçebilirsiniz:

Bulunduğunuz fakültelere göre aşağıda isimleri ve erişim bilgileri verilen proje rehberlerimize ulaşabilirsiniz:

ARDEB Destekleri İçin:

BAP Destekleri İçin:

  • Zeynep ALTINBAŞ, (BAP, Tüm fakülteler, zaltinbas@medipol.edu.tr, Dahili: 1635)

AB ve Dış Kaynaklı Destekler İçin:

  • Esra AĞRALI (H2020, COST, İkili İşbirlikleri, vb.: Tüm fakülteler, esraagrali@medipol.edu.tr, dahili: 1636)

Kalkınma Ajansı Destekleri İçin:

  • Neslihan YILMAZ (İSTKA, vb.: Tüm fakülteler, neslihanyilmaz@medipol.edu.tr, dahili: 1638)