TÜBİTAK Destekleri

  1. 2229-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı:

TÜBİTAK tarafından Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında öğrenci, öğretmen ve bilim insanı/araştırmacıların ilgili alanlarda bilimsel ve güncel bilgileri edinmesine katkı sağlamak amacı ile yurt içinde düzenlenecek olan teorik/uygulamalı kurs ve seminer gibi bilimsel eğitim etkinliklerine destek sağlanmaktadır. Destek Miktarı: Bir etkinlik için bir defaya mahsus en fazla 50.000 TL ödenir. Program hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


2. 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı: TÜBİTAK, Herhangi bir kurumda çalışan yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile doktora derecesi veya tıpta uzmanlık derecesine sahip araştırmacılara, ulusal proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan etkinliklere kısmi destek sağlamaktadır. Destek Miktarı:Etkinlik desteğinin toplam üst sınırı 35.000 TL’dir.  Program hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


3. Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği: TÜBİTAK bu program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler,Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli;  kongre, kolokyum, sempozyum ve çalıştay türü etkinlikler için kısmi destek vermektedir. Destek Miktarı: Etkinlik desteğinin toplam üst sınırı 20.000 TL’dir. Program hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


4. 2223-C- Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği: TÜBİTAK bu program kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler,Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikli kongre, kolokyum ve sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi için kısmi destek verilmektedir. Destek Miktarı: Etkinlik desteğinin toplam üst sınırı 200.000 TL’dir. Program hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


5. 2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği:

2016 TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK BİLİM VE İNOVASYON YILI ETKİNLİK DESTEĞİ 

TÜBİTAK tarafından “2016 Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı” kapsamında iki ülke arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri oluşturma ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik yurt içinde düzenlenecek çalıştaylara TÜBİTAK – BİDEB tarafından 2223 – D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında destek verilecektir. Destek Miktarı: Etkinlik desteğinin toplam üst sınırı 50.000 TL’dir. Program hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.