Buluş ve Tasarım Bildirimi

Değerli Araştırmacılarımız,

Teknoloji transferinin ilk adımı, şüphesiz ortaya çıkarılan buluşun ve/veya tasarımın en kısa zamanda ve etkin bir şekilde bildiriminin yapılmasıdır. Üniversitemizin akademik ve idari personeli, öğrencileri, stajyerleri tarafından ortaya çıkarılan buluşlar (patent, faydalı model) ve tasarımlar buluşun veya tasarımın ortaya çıkmasını müteakiben Buluş Bildirim Formu (BBF) veya Tasarım Bildirim Formu (TBF) ile Medipol Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) bünyesindeki Fikri Sınai Mülkiyet Lisanslama Ofisi’ ne (FSMLO) bildirilir.

Bu itibarla, ortaya çıkan buluşlarınızla ilgili en hızlı şekilde destek almak ve bildiriminizi yapabilmek adına, lütfen doğrudan FSMLO’ ya başvurunuz.

(Av. Safiye Soyupak , 444 85 44 / Dahili: 1639, [email protected])

Buluş ve tasarım bildirimine dair ilgili tüm prosedürler, formlar ve iş akış diyagramları aşağıda belirtilmektedir:

Kalite Prosedürleri
Buluş ve Tasarım Bildirimi Değerlendirme Prosedürü
Formlar
Medipol Buluş Bildirimi Formu (BBF)
Medipol Invention Disclosure Form (IDF)
Medipol Tasarım Bildirimi Formu (TBF)
Medipol Design Disclosure Form (DDF)

 

İş Akış Diyagramları
Buluş Değerlendirme ve Takip Süreci