FİKRİ MÜLKİYET KURULU

Bilimsel bilginin, teknolojinin üretimine hizmet etmesi ve üretilen bu teknolojinin endüstriye transferi çağdaş üniversitelerin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi, öncelikle sağlık teknolojileri olmak üzere, bünyesinde barındırdığı tüm akademik disiplinlerde endüstri ile birlikte çalışmayı ve ülkemizin bilimsel ve teknolojik kapasitesine katkı sağlamayı kendisine misyon edinmiştir.

Bu çerçevede, üniversitemizde ortaya çıkarılan buluşlar ve tasarımlar, üniversitemizin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi Yönergesi çerçevesinde değerlendirilir ve tescil edilir. Tescil edilen buluşların ve tasarımların endüstriye transferi ve elde edilecek gelirlerin buluşçular ve tasarımcılar ile paylaşılması da yine aynı yönerge çerçevesinde sürdürülür. Tüm bu süreçler, TTO bünyesinde yer alan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Lisanslama Ofisi (FSMHLO) tarafından icra edilir.

Buluşların ve tasarımların tescil ve ticarileştirme süreçleri ile ilgili tüm değerlendirmelerden Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi Yönergesi çerçevesinde İstanbul Medipol Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Kurulu (FSMK) sorumludur.

İstanbul Medipol Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Kurulu üyeleri şunlardır:

Başkan Prof. Dr. Sabahattin AYDIN (Rektör)
Daimi Üye Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSE (TTO Direktörü)
Asil Üye Prof. Dr. Gürkan ÖZTÜRK (REMER Müdürü)
Asil Üye Prof. Dr. Hüseyin ARSLAN (Mühendislik F. Dekanı V.)
Asil Üye Safiye SOYUPAK (TTO-Patent Uzmanı)
Yedek Üye Doç. Dr. Nihat ALAYOĞLU (MYO Müdürü)
Yedek Üye Prof. Dr. Ahmet Zeki ŞENGİL (Tıp Fakültesi – Koordinatör)
Yedek Üye Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi – Dekan Yardımcısı )