BAP Komisyonu

İstanbul Medipol Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, sonuçlarının bilime, uluslararası veya ulusal ölçüde katkı yapması ve ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen proje, etkinlik ve eğitimleri destekleyen, çıktılarını izleyen ve değerlendiren Rektörlüğe bağlı birimdir. BAP Komisyonu, Üniversite Senatosunun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen yedi öğretim üyesinden oluşur. İstanbul Medipol Üniversitesi BAP Komisyonu üyeleri şunlardır:

Başkan Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Başkan Vekili Prof. Dr. B. Ufuk ŞAKUL
Üyeler Prof. Dr. Neslin EMEKLİ
Prof. Dr. Gürkan ÖZTÜRK
Prof. Dr. Talip ALP
Prof. Dr. Lütfü HANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSE

BAP Komisyonu Yönergesi, Proje desteği, Etkinik düzenleme desteği, etkinlik katılım desteği ve Lisansüstü teşvik bursu ile ilgili detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.
BAP Komisyonu Kurallar Ve İlkeleri İle Görev,Yetki Ve Sorumlulukları Yönergesi:
1- BAP Yönerge

BAP Proje Desteği için Tıklayınız.

Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği için Tıklayınız.

Bilimsel Etkinlik Katılım Desteği için Tıklayınız.

BAP Lisansüstü Teşvik Bursu için Tıklayınız.