Etiket arşivi: AR-GE

TTO Duyuru: [TUSAŞ Ar-Ge İşbirliği Çağrıları] Kurumsal Pazarlama (Son Başvuru Tarihi: 02 Kasım 2020)

Değerli Hocalarımız,

TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası / Kazanım Planın Ar-Ge işbirliği çağrıları yayımlanmıştır.

‘‘TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası / Kazanım Planında yer alan ve öncelikli teknoloji konularında paydaşlarımızla gerçekleştirmeyi planladığımız ve ürün gruplarında yürütülmesi planlanan Ar-Ge projeleri için belirli dönemlerde Ar-Ge işbirliği çağrıları yayımlanmaktadır.

Tüm başvurular, TUSAŞ içerisinde ilgili bölümlerle koordinasyon sağlanarak, proje çağrısı konusundaki uzmanlardan oluşturulan Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilmektedir.

Değerlendirme Komitesinin değerlendirmesi sonucu ihtiyaç olması durumunda, proje önerisi sahibi ile işbirliği toplantıları gerçekleştirilmektedir.

Yürürlüğe alınması uygun değerlendirilen projeler için uygun model (Ar-Ge destekleri, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı, Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP), TUSAŞ öz kaynak bütçesi vb.) proje önerisi sahibi ve ilgili TUSAŞ bölümleriyle birlikte değerlendirilmektedir.’’

TUSAŞ,  mühendislik ve fen bilimlerine yönelik teknoloji konularına ek olarak, havacılık ve uzay sektörü özelinde sosyal bilimler ile çalışılması gereken araştırma konularına da azami önem vermektedir. Bu kapsamda, “Kurumsal Pazarlama” alanında aşağıda belirtilen 7 yeni Ar-Ge işbirliği çağrısına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin, uygun destek modelleriyle başlatılması planlanmaktadır.

Çağrı Kodu Çağrı Başlığı
2020-ÜSİ-U0210-01 Çin Firmalarının Savunma ve Havacılık Sanayiindeki Yükselişi ve Gelecek Öngörüleri
2020-ÜSİ-U0210-02 Covid-19 Sonrası Yeni Dünya Düzeni, Ülkeler Arası Dengeler ve Savunma ve Havacılık Sanayiine Yansımaları
2020-ÜSİ-U0220-01 Covid-19 Sonrası Savunma ve Havacılık Sanayiinde Geliştirilmesi Öngörülen Yeni Stratejiler
2020-ÜSİ-U0220-02 Covid-19 Nedeniyle Yaşanan Ekonomik Dar Boğazın Savunma Sanayiinde Ülke İlişkilerine Yansımasının İncelenmesi – Türkiye Savunma Sanayii Örneklemi
2020-ÜSİ-U0220-03 Yapısal Alanda Faaliyet Gösteren Firmaların Başarı Hikâyelerinin Araştırılması ve TUSAŞ İçin Yol Haritası Oluşturulması
2020-ÜSİ-U0220-04 Avrupa’da Geliştirilen Yeni Nesil Savaş Uçakları ve Milli Muharip Uçak Projelerinin Karşılaştırılması
2020-ÜSİ-U0230-01 Finansman Zorluğu Yaşayan Ülkelere Savunma ve Havacılık Alanında Sunulabilecek Hizmet Alternatiflerinin Araştırılması

 

Açık olan Ar-Ge İş Birliği Çağrıların detaylarına ‘Çağrı Kodlarının’ üstüne tıklayarak veya  ‘’https://www.tusas.com/kurumsal/inovasyon-ve-teknoloji/ar-ge-isbirligi-cagrilari’’  sütununda yer alan bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Proje önerilerinin niyet mektubu şablonuna uygun olarak doldurulması ve ilgili niyet mektubunun, tabloda yer alan çağrı 02 Kasım 2020 olan son başvuru tarihine kadar TUSAŞ’a iletilmesi gerekmektedir.

Teknoloji Transfer Ofisi Destek İçin:  

-Ece ÇETİN– Ulusal Proje Destekleri Uzman Yardımcısı: Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mimarlık ve GSF, Hukuk Fakültesi, Meslek Yüksek Okulları,  [email protected], 1631

-Esra AĞRALI: Ulusal Proje Destek Uzmanı: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, [email protected], 1636

F. Bahar ÖZTÜRK: Üniversite Sanayi İş Birliği Uzman Yardımcısı: : Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, [email protected], 1649

– Narin TANIŞ: Üniversite Sanayi İş Birliği Uzman Yardımcısı: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, [email protected], 1651

Bilgilerinize sunarız.

TTO Duyuru: Sanayinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Çalışılması Gerektiği Değerlendirilen Başlıklar!

Değerli Hocalarımız, Sayın Enstitü Müdürlerimiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü’nün ekte gönderilen ilgili yazısıyla sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı niteliklerinin artırılmasına yönelik Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu’nun çalışmaları kapsamında “Yenilikçi teknolojiler üzerinde çalışan firmalarda imalat sanayi arasındaki iş birliği altyapısının güçlendirilmesi amacıyla dijital dönüşümü destekleyen, yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap veren insan kaynakları yetkinliklerinin geliştirilmesi ve dönüştürülmesi” eylem önerisinin yer aldığı belirtilmiş 11.Kalkınma Planında yer alan sektörler (Kimya, İlaç-Tıbbi Cihaz, Makine-Elektrikli Teçhizat, Otomotiv, Elektronik, Raylı Sistem Araçları) öncelikli olacak şekilde tez havuzu konularının belirlenmiş, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi düzeyinde çalışılması gerektiği değerlendirilen başlıklara ilişkin önerileri iletilmiştir.

Yapacağınız ARDEB projeleri ve lisansüstü öğrencilerinizin tez konularını belirlerken bu başlıklardan yararlanılması, 11. Kalkınma Hedeflerine ulaşmamıza katkı sağlayacaktır.