Etiket arşivi: COST

40 yeni COST Aksiyonu onaylanarak yürürlüğe alındı!

Değerli Hocalarımız,

Türkiye’nin de kurucu üyeleri arasında bulunduğu “Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology- COST Association” kapsamında 4 Haziran 2019  tarihi itibariyle COST Ulusal Temsilciler Komitesi (Committee of Senior Officials) tarafından 40 yeni COST Aksiyonu onaylanarak yürürlüğe alındı.

COST projelerine başvuru TÜBİTAK aracılığıyla yapılmaktadır. TÜBİTAK’ın UİDB-PBS sayfası (http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden “Sürekli Başvuruya Açık Programlar” altında bulunan 2515-COST programı, TÜBİTAK 1001 programı başvuruları ve değerlendirme süreci ile benzerlik göstermektedir. Bütçesi de 720.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bugüne kadar Üniversitemizde COST Programı bünyesinde 7 proje desteklenmeye hak kazanmış ve bunlardan üçü başarıyla tamamlanarak sonuçlanmıştır (diğerleri devam etmektedir). COST projeleriniz Uluslararası fon kapsamında sayıldığından ARDEB kotanıza dahil edilmez. Bu açıdan kotası dolan hocalarımız için oldukça cazip bir program olmaktadır.

COST Programı bünyesinde yeni yayınlanan Aksiyonlarla ilgili ayrıntılı bilgi için; https://www.cost.eu/news/40-new-actions-starting-in-autumn-2019/

Yeni Aksiyonlarla ilgili bilgileri içeren Aksiyon Kitapçığına ulaşmak için; https://www.cost.eu/wp-content/uploads/2019/06/oc-2018-2_Actions-Booklet.pdf

Söz konusu Aksiyonlarla ilgili detaylar ve Aksiyon Mutabakat Zabıtları (Memorandum of Understanding) 25 Haziran 2019 tarihi itibariyle https://www.cost.eu/COST_Actions/all_actions  adresinde bulunabilecektir.

2515 proje desteği alanlar, COST aksiyon etkinliklerine katılarak ve aynı alanda çalışma yapan yüzlerce bilim adamı ile etkileşime geçmek için önemli fırsatlar yakalamaktadır. Bu nedenle açılan çağrılardan kendi alanınıza giren aksiyon için başvuru yaparak ülkemizi temsil edebilirsiniz. Aksiyon atamaları da 25 Haziran 2019 tarihi itibariyle sistemin etkin hale gelmesiyle gerçekleştirilebilecektir.

Türkiye’den atanacak olan araştırmacıların Aksiyon atamaları TÜBİTAK COST Aksiyonlarına Katılım Kuralları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Kurallar ve COST ile ilgili ayrıntılı bilgi için TÜBİTAK COST web sitesine ulaşabilirsiniz.

(http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/cok-tarafli-programlar/cost/icerik-aksiyonlara-katilim)

Başvurularla ilgili destek almak için ofisimizden Esra Ağralı’ya ulaşabilirsiniz ([email protected], dahili: 1636)

Tübitak İkili İşbirliği ve COST Program Bütçe Revizyonu Hakkında

Değerli Hocalarımız,

TÜBİTAK’ın diğer ARDEB desteklerindeki değişikliklere paralel olarak, 1001 programı kural ve yükümlülüklerine tabi olan uluslararası programlarından İkili İşbirliği ve COST Programı bütçeleri de 1001 programıyla eşzamanlı olarak yükseltilmiştir. Yeni düzenlemeyle birlikte önceden 360.000 TL olan fon miktarı 720.000 TL’ye yükseltilmiştir. Seyahat kalemi bütçesi 30.000 TL olarak düzenlenmiş olup, bursiyer ücretleri de aşağıdaki gibi güncellenmiştir:

Niteliği Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse Ücretli Çalışıyor İse
Lisans Öğrencisi 750.-TL/ay ————
Yüksek Lisans Öğrencisi 3.000.-TL/ay

(BİDEB bursiyeri olması halinde 500 TL ilave edilir)

550.-TL/ay
Doktora Öğrencisi 3.500.-TL/ay

(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.000 TL ilave edilir)

650.-TL/ay
Doktora Sonrası Araştırmacı 4.500.-TL/ay

(BİDEB bursiyeri olması halinde 1.500 TL ilave edilir)

————

Yürürlüğe Giren Yeni COST Aksiyonları!

Değerli Hocalarımız,

“COST (European Cooperation in Science and Technology), bilim ve teknolojide Avrupa işbirliği için oluşturulmuş olan ve ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlayan hükümetlerarası bir kuruluştur.

1971 yılında kurulmuş olup, ülkemiz de kurucu üyeler arasında yer almaktadır. COST’un ülkemizdeki bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. COST’un misyonu, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleyerek; Avrupayı barışçıl amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada güçlendirmektir.

COST ulusal olarak desteklenen tüm alanlardaki araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil olmalarını sağlamaktadır. COST, araştırmanın kendisini finanse etmez. Ancak, Avrupalı araştırmacıların belirli bir konu çerçevesinde işbirliği yapmaları ve deneyim paylaşmaları için platform oluşturur. Bu bilimsel konu başlıklarına “aksiyon” denmektedir. Aksiyonlar, benzer çalışmalar yapan Avrupalı araştırmacıları bir araya getirmektedir. Aksiyonlara atanacak araştırmacıların seçimi her ülkenin ilgili mercii tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu görev Türkiye’de TÜBİTAK tarafından gereçkleştirilmektedir.

TÜBİTAK kuralları gereği, mevcut bir aksiyona Türkiye adına MC üyesi atanabilmek için TÜBİTAK’a o aksiyonun konusuyla uyumlu bir proje ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bu proje halihazırda devam eden, sonlanmasına 1 yıldan fazla zaman kalmış bir TÜBİTAK ARDEB(1001,3001, 3501, İkili İşbirliği Projesi), TEYDEB (1501, 1505,1507,1509,1511) projesi veya bir kamu kuruluşu tarafından desteklenen bir Ar-Ge projesi (Üniversitelerce desteklenen BAP’lar hariç); veya yeni sunulacak bir COST 2515 Projesi olabilir.

COST Aksiyonlarına katılım kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

COST Aksiyonları, her yıl düzenli olarak 2 dönemde açılan çağrılarda COST’a sunulan Aksiyon önerileri arasından bilimsel değerlendirme ile seçilerek onaylanmaktadır. Haziran 2017 tarihinde onaylanan 35 yeni COST Aksiyonu’na dair bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Uluslararası destekler için ofisimizden Esra AĞRALI arkadaşımıza ulaşabilirsiniz ([email protected], dahili: 1636).

ŞENSOY’un Parkinson Hastalığı İçin Geliştirdiği Projeye COST Desteği!

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Şensoy’un parkinson hastalığı tedavisi için geliştirdiği projesi Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği’nin (COST) desteğini almaya hak kazandı.

Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Şensoy’un “Parkinson Hastalığının Tedavisinde Birden Fazla Reseptörü Hedefleyebilen Özgün Terapötik Moleküllerin Geliştirilmesi” başlıklı projesi Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği’nin (COST) desteğini almaya layık görüldü.

Farklı disiplinlerden bilim adamlarının yer aldığı projenin araştırma ekibinde Medipol Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güzel, Yrd. Doç. Dr. Bengi Ünal, Yrd. Doç. Dr. Bilal Ersen Kerman, Yrd. Doç. Dr. Neslihan Üstündağ Okur, Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Kaya ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serdar Durdağı yer alıyor. Büyük bir bölümü Medipol Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek proje ile parkinson hastalığında kullanılabilecek, yan etkileri azaltılmış tedavi edici moleküllerin geliştirilmesi hedefleniyor. Geliştirilecek özgün moleküller ile parkinson hastalarının yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

 

COST Destekleri için ofisimizden Esra Hanımla irtibata geçebilirsiniz ([email protected], dahili:1636).

ERA-NET Cofund Sürdürülebilir Kentleşme Çağrısı Açılıyor

Değerli Hocalarımız,

Sürdürülebilir Kentleşme Küresel Girişimi – Gıda-Su-Enerji Bağı (SUGI-FWE Nexus), gıda, su ve enerji bağlamında karşılaşılan güçlüklere yenilikçi çözümler üretebilmek adına dünya genelinde ayrı ayrı yapılan araştırma ve yenilik çalışmalarını bir araya getirmek amacıyla JPI Urban Europe ve Belmont Forum tarafından ortaklaşa açılacak bir çağrıdır. SUGI-FWE Nexus dünya çapında araştırma ve yenilik çalışmaları üzerine kurulu daha dirençli, uygulamalı kentsel çözümler geliştirme amacını taşımaktadır. SUGI-FWE Nexus Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte ve Ufuk 2020 ERA-NET Cofund altında fonlanmaktadır.

Çağrı 9 Aralık 2016 tarihinde açılacaktır. Proje önerileri, en az üç katılımcı ülkeden en az üç ortağın yer aldığı bir proje konsorsiyumu tarafından sunulmalıdır.

TÜBİTAK söz konusu çağrıya 350.000 € ile katılım sağlamaktadır ve Türk proje ortakları aşağıda yer alan üç başlığa da başvuru yapabilmektedir:

·         Robust Knowledge, Indicators and Assessments

·         Multi-level Governance and Management of the Food-Water-Energy Nexus

·         Managing Potential Strategies and Solutions to address emerging Risk and Tradeoffs at the intersection of Sustainable Urbanisation and the Food-Water-Energy Nexus

Çağrı broşürü için buraya çağrı web sayfasına erişim için http://jpi-urbaneurope.eu/calls/sugi/ buraya tıklayabilirsiniz.

Çağrı son başvuru tarihi: 15/03/2017

İlgili çağrı için bir matchmaking etkinliği düzenlenmektedir. Söz konusu etkinlik 12/01/2017 tarihinde Leipzig/Almanya’da gerçekleştirilecek olup, etkinlikle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

COST Destekleri için ofisimizden Esra Hanımla irtibata geçebilirsiniz ([email protected])