Etiket arşivi: Danışmanlık

Başka Kurumlara Yapılacak Finans Destekleri

Değerli Hocalarımız,

Bildiğiniz üzere üniversitemizin dışarıya vermekte olduğu danışmanlık hizmetleri için Danışmanlık Hizmetleri Yönergesi hazırlanmış ve 27 Nisan 2015’te yayınlanmıştır. Bu yönergede dışarıya verilen hizmetler için kurum hissesi oranlarımız belirlenmiştir.

Bununla birlikte, gerektiğinde üniversitemiz başka bir kurumda yürütülen projelerdeki bazı giderler (danışmanlık, bursiyer, vb) için destek sağlayabilmektedir. Ancak üniversitemiz ticari bir kuruluş olmadığı için, bu tür destek verdiği paydaş kurumun niteliğinden ve iç mevzuatından bağımsız olarak yapılacak ödemenin %10 oranından fazla kurum hissesi içermemesi gerekmektedir.

Saygılarımla

To whom it may concern

The consultancy services provided by our university to the industry and other institutions are subject to the Consultancy Services Instructions announced on 27th of April 2015. These instructions define the overhead ratio of our institution for provided services.

In addition, research and training grant awards originating from our university may generate subproject awards that needs to be administered by other institutions. Due to the non-profit institution status of our university, the ratio of institutional overhead given to other institutions is limited by 10% of the sub award amount. This statement is valid independently from the stakeholder institution’s status and internal legislation.

Best Regards

Danışmanlık Hizmetleri Yönergesi

Üniversitemizde görev yapan hocalarımızın kamu ve sanayiye danışmanlık, eğitim ve proje geliştirme hizmetleri vermesi ile ilgili yönerge 21.04.2015 itibariyle üniversite senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yönergeyi ve sözleşmelerde kullanılacak olan sözleşme taslağımıza TTO Kurumsal sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kamu veya sanayiye danışmanlık hizmeti vermek isteyen hocalarımızın yönergede de belirtildiği üzere bağlı oldukları dekanlıklardan izin alarak bize ([email protected]) müracaat etmeleri yeterlidir.