Etiket arşivi: GYÜE

Yeni Açılan Lisans ve Lisansüstü Dersimiz (Girişimcilik)

Değerli Hocalarımız,

Ders seçimlerinin başladığı bugünlerde, duyurusunu yapmak istediğimiz bir diğer dersimiz de Girişimcilik dersidir.

2 dönemlik olan bu dersimiz pek çok bölümde seçimlik lisans ve lisansüstü dersi olarak açılmış bulunmaktadır. Özellikle mezuniyete yakın ve girişimcilik konusunda hedefleri olan öğrenciler için önerdiğimiz bu dersi alan öğrenciler için aşağıdaki faydalar söz konusudur;

 • KOSGEB’le yaptığımız mutabakat sayesinde, her iki dönem dersini de alan öğrenciler KOSGEB tarafından verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikasını da almaya hak kazanacaklardır.
 • Girişimcilikle ilgili fon destekleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır
 • Girişimci olmak için gerekli olan temel bilgilere (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş planı, finansal plan, pazarlama planı vb) sahip olacaktır.

Bu dersimiz, seçimlik dersler arasında yer alacağı için, öğrencilerin farkındalığının sağlanması ve derse yönlendirilmeleri önem arz etmektedir. Bu açından bölümümüzde bu konunun duyurulması ve hocalarımızın ve öğrencilerimizin teşvik edilmesi konusunda kıymetli desteklerinizi rica ediyoruz.

Saygılarımızla

Yeni Açılan Doktora Dersimiz (Teknoloji-Yenilik Yön. ve Bilimsel Prj. Hazırlama)

Değerli Hocalarımız,

Ders seçimlerinin başladığı bugünlerde, yeni açılan derslerimiz hakkında duyurularda bulunmak istiyoruz.

Üniversitemizin Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksinde üst sıralara yükselebilmesi için önemli göstergelerden birisi de “Lisans ve lisansüstü seviyesinde girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi ders sayısı” göstergesidir.

Bu çerçevede 2015-16 Güz döneminde “Teknoloji – Yenilik Yönetimi ve Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama” adında yeni bir ders açmış bulunmaktayız. Dersimiz Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri Enstitüsünde doktora programında isteğe bağlı seçmeli ortak ders olarak yer almaktadır. Ders çıktılarında da göreceğiniz üzere, teorik eğitimin yanı sıra, dönem sonunda her öğrencinin (en fazla ikili gruplar halinde) bir Ar-Ge proje başvuru formu hazırlamaları sağlanacaktır. Destek programı, 1002, 3001, 1005, 1001 veya 3501 gibi ARDEB programları olabilecektir. Programın seçiminde projenin bütçesi, projenin konusu, çıktısının niteliği, danışman hocamızın ve öğrencisinin tercihi dikkate alınacaktır.

Bu dersin seçilmesinin başlıca faydaları şunlar olacaktır:

 1. Dersin sonunda öğrenci sayısına yakın sayıda proje hazırlanacaktır
 2. Öğrencilerin proje yazma motivasyonu artacaktır
 3. Tez danışmanı hocalarımızın daha fazla projesi olmasına katkı sağlayacaktır
 4. Danışman hocalarımızın proje yazım yükleri azalacaktır
 5. Projelerimizin kabul oranında artış olacaktır

Dersin amacına uygun çıktıları üretebilmesi için sınıf mevcudiyeti 15-20 seviyesinde tutulacak olup, talebe göre ek sınıflar açılacaktır.

Bu dersimiz, seçimlik dersler arasında yer alacağı için, öğrencilerin farkındalığının sağlanması ve derse yönlendirilmeleri önem arz etmektedir. Bu açından bölümümüzde bu konunun duyurulması ve hocalarımızın ve öğrencilerimizin teşvik edilmesi konusunda kıymetli desteklerinizi rica ediyoruz.

Saygılarımızla

Proje Hazırlama İçin Açılan Doktora Derslerimiz

Değerli Hocalarımız,

Üniversitemizin Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksinde üst sıralara yükselebilmesi için puanımızı yükseltmemiz gereken göstergelerimizden birisi de “Lisans ve lisansüstü seviyesinde girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi ders sayısı” göstergesidir. Öğrencilerimize bu tür dersler vermek, sadece göstergemizin yükselmesine değil, daha önemlisi ve esas olarak öğrencilerimizin ve dolayısıyla onların tez danışmanlarının daha fazla proje üretmesine katkı sağlayacaktır.

Bu çerçevede 2015-16 Güz döneminde “Teknoloji – Yenilik yönetimi ve Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama” adında yeni bir ders açmış bulunmaktayız. Ekte ders çıktıları ve AKTS tablosu yer alan dersimiz Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüsülerinde doktora programında isteğe bağlı seçmeli ortak ders olarak yer almaktadır. Ders çıktılarında da göreceğiniz üzere, teorik eğitimin yanı sıra, dönem sonunda her öğrencinin (en fazla ikili gruplar halinde) bir Ar-Ge proje başvuru formu hazırlamaları sağlanacaktır. Destek programı, 1002, 3001, 1005, 1001 veya 3501 gibi ARDEB programları veya 1512 gibi girişimcilik programları olabilecektir. Programın seçiminde projenin bütçesi, projenin konusu, çıktısının niteliği, danışman hocamızın ve öğrencisinin tercihi dikkate alınacaktır.

Bu dersin seçilmesinin başlıca faydaları şunlar olacaktır:

 1. Dersin sonunda öğrenci sayısına yakın sayıda proje hazırlanacaktır
 2. Öğrencilerin proje yazma motivasyonu artacaktır
 3. Tez danışmanı hocalarımızın daha fazla projesi olmasına katkı sağlayacaktır
 4. Hocalarımızın proje yazım yükleri azalacaktır
 5. Projelerimizin kabul oranında artış olacaktır

Dersin amacına uygun çıktıları üretebilmesi için sınıf mevcudiyeti 15-20 seviyesinde tutulacak olup, talebe göre ek sınıflar açılacaktır.

Bu dersimiz, seçimlik dersler arasında yer alacağı için, öğrencilerin farkındalığının sağlanması ve derse yönlendirilmeleri önem kazanmaktadır. Bu açından bölümümüzde bu konunun duyurulması ve hocalarımızın ve öğrencilerimizin teşvik edilmesi konusunda kıymetli desteklerinizi rica ediyoruz.

Saygılarımızla