Etiket arşivi: İkili İşbirliği

2554 TÜBİTAK-NIH “Uygun Bütçeli Tıbbi Teknolojler” İkili İşbirliği Destek Programı 28 Aralık 2016-26 Şubat 2017 tarihleri arasında başvuruya açılacaktır!!!

TÜBİTAK ile Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüleri (National Institute of Health-NIH) arasında 25 Nisan 2013 tarihinde Bilim ve Teknoloji esasında teati edilen niyet mektubu uyarınca, ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenecektir.

TÜBİTAK-NIH 2554 “Uygun Bütçeli Tıbbi Teknolojiler” İkili İşbirliği Programı senede üç kere açılacak olup önümüzdeki dönem olan 2017/1 çağrı dönemi 28 Aralık 2016-26 Şubat 2017 tarihleri arasında başvuruya açık olacaktır.

Ayrıntılı bilgi için: tıklayınız.

Destek için ofisimizden Esra Hanımla irtibata geçebilirsiniz:([email protected])

 

Kâtip Çelebi–Newton Fonu, İkili İşbirliği Çağrısı Başvuruları Açıldı

TÜBİTAK – BRITISH COUNCIL

Kâtip Çelebi–Newton Fonu, İkili İşbirliği Çağrısı Başvuruları Açıldı

2014 yılından itibaren yürütülen TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği, “Kâtip Çelebi-Newton Fonu” çerçevesinde Türkiye ile Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir programdır. 2551 TÜBİTAK-British Council İkili İşbirliği (Institutional Links) programı bağlamında iki ülkenin ortaklaşa açtığı çağrılardan sürdürülebilir araştırma ve yenilik ortaklıklarının kurulması beklenmektedir.

Çağrı açılış tarihi: 16 Ağustos
Çağrı kapanış tarihi: 31 Ekim 2016

İşbirliği araştırma alanları:

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Enerji Verimliliği Teknolojileri
 • Sağlık Teknolojileri
 • Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Yöntemler
 • Öğretmen Eğitimi ve Öğrenme Sonuçları
 • Ekonomik Gelişim, Aile Çalışmaları, Kentsel Çalışmalar ve Birlikte Yaşam Araştırmaları
 • Optik, Fotonik, Lazer, Yarı İletken Teknolojileri
 • Çevre Yönetimi ve Politikası

Bütçe üst limitleri Türkiye’den başvuran araştırmacılar için TÜBİTAK tarafından proje başına sosyal bilimler alanında 360.000 TL, diğer ortak araştırma alanlarında 720.000 TL olarak belirlenmiştir.

Birleşik Krallık’tan başvuran araştırmacılar için British Council tarafından bütün alanlar için proje başına üst limit £150.000 olarak belirlenmiştir.

Yeni Ortak Başvuru Sistemi

Türkiye ve Birleşik Krallık’taki işbirliği tarafı araştırmacılarının http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinde bulunan ve İngilizce dilindeki Ortak Başvuru Formu’nu 31 Ekim 2016 tarihine kadar birlikte doldurmaları ve diğer başvuru adımlarını tamamlayıp, ıslak imzak imzalı olarak iletilmesi gereken belgeleri en geç 14 Ekim 2016 tarihine kadar TÜBİTAK’a ulaşacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir.

Hâli hazırda, başvuru sistemine yalnızca TÜBİTAK, ARBİS sistemine kayıtlı araştırmacılar erişebilmektedir. Bu nedenle başvuru formunu ve (hem Türk araştırmacılar hem de Birleşik Krallık araştırmacılar için) istenilen ek belgeleri Türkiye’deki araştırmacının sisteme yüklemesi gerekmektedir. Bununla beraber, Birleşik Krallık araştırmacılarının da sisteme girip işlem yapabilmeleri için gereken altyapı çalışmaları sürdürülmekte olup tamamlandığında TÜBİTAK ana sayfasından ilan edilecektir. Başvuru işlemleriyle ilgili tüm ayrıntılara (örnek başvuru formu ve istenilen ek belgeler) British Council İkili İşbirliği Çağrısı internet sayfasından da erişilebilir.

Sorularınızı [email protected] ve [email protected] adreslerine veya TTO ofismizden Esra Hanıma iletebilirsiniz ([email protected], dahili: 5348).

 

2537 – TÜBİTAK ile CAS (Çek Cumhuriyeti) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

Değerli Hocalarımız,

İkili İşbirliği Programı çerçevesinde Türkiye (TÜBİTAK) ile Çek Cumhuriyeti (CAS) arasında yapılan anlaşmaya göre 2537 kodlu destek programı başvuruya açılmıştır. Konuyla ilgili TÜBİTAK’ın duyuru metni aşağıda yer almaktadır.
Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir Çek araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.
Türkiye’deki proje ortaklarının proje önerilerini, 2537 kodlu programın proje öneri formunu doldurarak incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Çek proje ortaklarının ise CAS’tan temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak CAS’a teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.
Ortak projeler 3 yılı aşmayacak şekilde düzenlenmelidir. Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Bir proje kapsamında tek tarafa yapılan seyahatlerin süresi yılda 60 günü geçmeyecektir.
Söz konusu işbirliği çerçevesinde TÜBİTAK’a proje önermek isteyenler başvurularını uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden yapabilirler.

Makaleyi görüntüle…

Çağrılar ve destek programları ile ilgili tüm sorularınız için ofisimizden Esra Hanım’la irtibata geçebilirsiniz (Dahili: 5348, [email protected]).

2508 – TÜBİTAK ile ARRS (Slovenya) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

Değerli Hocalarımız

İkili İşbirliği Destek Programı kapsamında Slovenya ile işbirliğini hedefleyen çağrı açılmıştır. Bu çerçevede, Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının projeyi birlikte gerçekleştirecekleri bir Sloven araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Türkiye’deki proje ortaklarının proje önerilerini, 2508 kodlu programın proje öneri formunu doldurarak incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Sloven proje ortaklarının ise ARRS’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak ARRS’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

Ortak projeler 3 yılı aşmayacak şekilde düzenlenmelidir. Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Bir proje kapsamında tek tarafa yapılan seyahatlerin süresi yılda 60 günü geçmeyecektir.

Söz konusu işbirliği çerçevesinde TÜBİTAK’a proje önermek isteyenler başvurularını uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden yapabilirler.

Makaleyi görüntüle…

Program ve başvuru süreci ile ilgili destek almak isteyen hocalarımız Esra Hanımla iletişime geçebilirler ([email protected], dahili:5348).

TÜBİTAK-ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Ortaklığında Kanser Araştırmalarına Yönelik Uluslararası Ortak Araştırma Desteği Verilecektir

Değerli Hocalarımız,

İkili İşbirliği Programı kapsamında ABD-NIH ile yapılan anlaşmaya dair detaylar aşağıda yer almaktadır. 5 Ağustos-5Ekim 2016 arasında başvuruya açık olacak programda, kanser araştırmaları ile ilgili proje önerileri değerlendirmeye alınacaktır.

Program ve başvuru süreci ile ilgili destek almak isteyen hocalarımız Esra Hanımla iletişime geçebilirler ([email protected], dahili:5348).

TÜBİTAK ile Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüleri (National Institute of Health-NIH) arasında 25 Nisan 2013 tarihinde Bilim ve Teknoloji esasında teati edilen niyet mektubu uyarınca, ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenecektir.

TÜBİTAK-NIH 2554 “Uygun Bütçeli Tıbbi Teknolojiler” İkili İşbirliği Programı senede üç kere açılacak olup önümüzdeki dönem olan dördüncü çağrı dönemi 5 Ağustos 2016 tarihinde başlayıp, 5 Ekim 2016 tarihinde sona erecektir.

Amaç: Çağrı, Türk ve Amerikan bilim insanları arasındaki araştırma ortaklıklarından doğan başvuruları teşvik ederek uygun bütçeli teknolojilerin geliştirilmesiyle kanserin tanı, teşhis ve tedavisine yönelik düşük ve orta seviye kaynak gerektiren tıbbi ihtiyaçların karşılanmasını amaçlamaktadır.

Uygun Bütçeli Tıbbi Teknolojiler (Affordable Medical Technologies): Kullanılabilir, uygun maliyetli, sürdürülebilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki düşük ve orta seviye kaynak gerektiren, belirli klinik ihtiyaçları karşılayabilen teknolojileri işaret etmektedir.

Araştırma ve Inovasyon: Bu çağrı kapsamındaki araştırmalar amaç-odaklı olmalı ve araştırılması hedeflenen kanser sorunlarının klinik ortamlarda çözülmesiyle elde edilecek çıktıların geniş çaplı benimsenmesi ve etkin bir şekilde yayılması için gerekli performans ihtiyaçlarını karşılamalıdır.  İnovasyon çerçevesinde ise başvurular, henüz klinik ortamlarda geniş çaplı yer edinmemiş, gelişmekte olan veya yeni imkanların uyumlu bir uluslararası plan çerçevesinde klinik kullanıma kazandırılmasına yönelik olmalıdır. Nihai kullanıcılara yeni yetkinlikler kazandıracak bir inovatif amaç gütmelidir.

Klinik Kullanıma Yönelik Proje Odağı: Başvurular projenin tekli veya çoklu klinik araştırmalar açısından önemini veya ortaya çıkaracağı olası klinik faydayı net bir şekilde ortaya koymalıdır. Araştırma ekipleri onkoloji, patoloji ve/veya diğer klinik bilimlerle ilgili ana uzmanlıkları sağlamaları açısından hekimleri temel katılımcılar olarak dahil etmeli ve planlanmış amaca uyumlu şekilde hareket etmelidir. Program kapsamında çok yönlü klinik araştırmaları uygulayan, optimize eden (en uygun hale getiren) ve çok yönlü klinik araştırmaları geçerli kılan araştırma planları teşvik edilmektedir. Ancak, klinik çalışmaların temel oluşturduğu başvurular (Önerilen teknoloji ve yöntemin halihazırda kullanılıyor olduğu, optimize, doğrulanmış ve geliştirilmiş olduğu; araştırmadaki niyetin klinik çıktıların keşfedilmesi olduğu öneriler) bu çağrı için uygun değildir.

Çağrı kanser alanında yapılacak proje başvurularını kapsayacaktır.

Çağrı Kapsamında Gerçekleştirilebilecek Örnek Çalışma Konuları:

Bu çağrı çerçevesinde hedeflenen kanser hastalığına yönelik tasarlanan teknolojiler, aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte, bunlar gibi olabilir:

·         Terapi sonrası tekrarlamaların görüntülenmesi, tedaviye tepki ve iyileştirmenin gözlemlenmesi için çoklu araçların geliştirilmesi ve klinik öncesi araştırma modelleri,

·         Klinik araştırma çabalarının desteklenmesi amacıyla dirençli hastalara yönelik çıktı raporlarının toplanmasını amaçlayan düşük bütçeli teknolojilerin geliştirilmesi,

·         Kanserin erken tespiti, teşhisi, prognozu (kıyas) ve tedavisinin spesifikliğini ve hassasiyetini geliştirmeye yönelik görüntüleme teknolojilerinin geliştirilmesi,

·         Ultrason teknolojisinin tıpta kullanımı

·         Risk ve hayatta kalma (survival) değerlendirmelerine yönelik teknolojiler,

·         Hastaların biyoörneklerinin toplanmasına, stabilazyonuna/korunmasına, taşınmasına ve ardından teşhislerine dair düşük maliyetli teknolojiler,

·         Immunohistokimyasal teşhislerin kalitesini, isabetliliğini, tekrarlanabilirliğini ve güvenilirliğini geliştirmek için düşük bütçeli teknolojilerin geliştirilmesi,

·         Minimal residual hastalıkların değerlendirilmesine yönelik düşük bütçeli teknolojilerin geliştirilmesi,

·         Non-invazif ve minimal invazif teşhise yönelik düşük bütçeli teknolojilerin geliştirilmesi,

·         Kanser tespiti ve tanısı için hasta başı testler (Point of care tests) ve ayırtaçların (reagent) geliştirilmesi,

·         Tanıya ilişkin cihazlara yönelik ağ tabanlı ve mobil teknolojilerin geliştirilmesi-mHealth,

·         Düşük kaynak gerektiren, düşük bütçeli tanı görüntüleme cihazlarının geliştirilmesi,

·         İnvazif olmayan, veya minimal invazif görüntüleme, tespit ve tanı teknolojileri (örn. Düşük bütçeli görüntüleme, biosensörler ve mikroçip teknolojileri)

·         Düşük bütçeli teşhis ve tahlil teçhizatının geliştirilmesi.

Yukarıda belirtilenler sadece örnek amaçlıdır. Sadece düşük veya orta seviye kaynak gerektiren cihaz ve ortak teknoloji geliştirilmesine yönelik başvurular teşvik edilmektedir. Bunun yanında, araştırmacılardan geliştirecekleri teknoloji ile yaratacakları etkiyi tanımlamaları da beklenmektedir.

Ortak Ar-Ge projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

·       Ticari olarak desteklenen sistemler, b) gelecek-nesil sistemler, c) kalitenin teminatı ve kalite kontrolü, d) validasyon ve korelasyon çalışmaları, e) Sayısal metodlar, f) ilgili araştırma kaynakları veya g) diğer imkanların artırılması, geliştirilmesi, adaptasyonu, optimizasyonu, geçerlilik kazanması ve bir teknolojinin, yöntemin, tahlilin, cihazın dönüştürülmesi veya moleküler tanı sistemlerinin, in vitro (yapay ortam) görüntülemenin, spektroskopinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmalıdır.

·       Kansere yönelik risk değerlendirmesinde, kanser teşhisinde, tanıda, staging (derecelendirmede), tedavide ve/veya tedavi görüntülemesinde mevcut belirli sorunların çözümlenmesi veya hafifletilmesine yönelik önerilerde bulunulmalıdır.

·       Nihai kullanıcılar tarafından klinik kanser araştırmalarında veya klinik kanser tedbirlerinde kullanılan dönüştürülmüş ürünler (translated product) vasıtasıyla yeni kapasiteler geliştirilmesinde ciddi ilerleme sağlayabilecek önerilerde bulunulmalıdır.

Dikkat edilmesi Gereken Diğer Hususlar:

Ortak Ar-Ge projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştireceği Amerikalı araştırmacılar ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Türkiye’deki proje ortaklarının, çağrı açıldığında başvuru sistemine yüklenecek olan proje öneri formunu doldurarak incelenmek üzere TÜBİTAK’a, ABD’li proje ortaklarının ise NIH’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak NIH’e teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK ve NIH kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine uygun bir şekilde incelemekte ve değerlendirmektedirler. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Bahsekonu kuruluşlar, incelenen projeler hakkındaki kararlarını birbirine bildirmekte, iki kuruluşun da uygun bulduğu projeler desteklenmektedir.

Ortak projeler 2 yılı aşmayacak şekilde gerçekleşmekte olup bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında yapılacak çalışma ziyaretlerinin sayı ve süresinin ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Projeler kapsamında yapılacak araştırmacı değişimlerinde, her ülke kendi araştırmacılarının masraflarını (konaklama, yeme-içme, uçak bileti ve gündelik) masraflarını üstlenmektedir. Bu durumda,

Türk bilim insanları/uzmanlar için:

Türkiye’den giden Türk bilim insanları ve uzmanların uluslararası seyahat giderlerinin yanı sıra konaklama masrafları ve ayrıca yeme içme masraflarını karşılamak üzere 100 ABD Doları karşılığı Türk Lirası gündelik TÜBİTAK tarafından ödenir. Çağrı kapsamında yurtdışı seyahat desteği, konaklama ve yeme-içme desteğinin yanı sıra ayrıca Türk tarafına TÜBİTAK tarafından 360.000TL’ye kadar araştırma desteği de verilmektedir.

Çağrı ile ilgili halihazırda açıklanmış olan detaylara ABD’li araştırmacılar http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-15-276.html sayfasından, Türk araştırmacılar ise http://www.tubitak.gov.tr/tr/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/icerik-basvuruya-acik-programlar  sayfasından ulaşabilmektedir.

Söz konusu işbirliği çerçevesinde TÜBİTAK’a proje önerisi sunmak isteyen araştırmacıların, çağrının açılmasını takiben http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden ulaşacakları sisteme yüklenecek olan “Türkçe Başvuru Formu” ve “İngilizce Başvuru Formu”nu elektronik olarak doldurması ve özellikle belirtilen belgelerin çıktılarının alınarak çağrının açıklanacak olan son başvuru tarihine kadar İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

Makaleyi görüntüle…

2555 TÜBİTAK- Gürcistan Shota Rustaveli Ulusal Bilim Vakfı (SRNSF) Çağrısı Açıldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
ve Shota Rustaveli Ulusal Bilim Vakfı (SRNSF) Ortak Proje Önerisi Çağrısı

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Gürcistan Shota Rustaveli Ulusal Bilim Vakfı (SRNSF) arasında 2016 yılında imzalanan Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü uyarınca, ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenecektir.

TÜBİTAK – SRNSF Ortak Ar-Ge Projesi Çağrısı 20 Haziran 2016 – 23 Eylül 2016 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-2555-gurcistan-shota-rustaveli-ulusal-bilim-vakfi-srnsf-ile-ikili-isbirligi-programi adresinden ulaşabilirsiniz.

Ortak Ar-Ge projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

Ortak Ar-Ge projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştireceği, Gürcü bir araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Türkiye’deki proje ortaklarının, http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ internet adresi yoluyla başvuruda bulunarak, ilgili adreste belirtilen dokümanları TÜBİTAK’a ait aşağıdaki adrese teslim etmelidir:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

YÖK Binası B-5 Blok

06539, Bilkent

Ankara, Turkey

 

Gürcü proje ortakları ise, SRNSF’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak SRNSF’nin,  aşağıdaki posta adresine teslim etmeli, ayrıca, yine aşağıda belirtilen e-posta adresine göndermelidir:

Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF)

1 Aleksidze Str. Tbilisi, 0193, Georgia

E-mail: [email protected]

 

Her iki proje ortağının, ortak proje önerisini eşzamanlı olarak TÜBİTAK ve SRNSF’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK ve SRNSF kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine uygun bir şekilde inceleyecek ve değerlendirecektir. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılacaktır. Bahsekonu kuruluşlar, incelenen projeler hakkındaki kararlarını birbirine bildirecek, her iki kuruluşun da uygun bulduğu projeler yürürlüğe girecektir.

Ortak projeler 2 yılı aşmayacak şekilde olmakta, projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında yapılacak çalışma ziyaretlerinin sayı ve süresinin ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Projeler kapsamında yapılacak araştırmacı değişimlerinde aşağıda belirtilen imkanlar sunulacaktır:

 • Gönderen Taraf seyahat, ikamet ve iaşe ile ilgili tüm masrafları kendi yönetmelik ve gündeliklerine uygun bir şekilde karşılayacaktır.
 • Gönderen Taraf, kendi bilim insanlarının acil sağlık sigortalarından sorumlu olacaktır.

 

İkili işbirliği projelerinde, yurt dışı seyahat desteğinin yanı sıra, Türk tarafına, TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

Söz konusu işbirliği çerçevesinde TÜBİTAK’a proje önerisi sunmak isteyen araştırmacıların, http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ internet adresinde yer alan 2555 kodlu programa başvuruda bulunarak, gerekli dokümanları, ilgili adreste belirtilen TÜBİTAK birimine iletmeleri gerekmektedir.

2544 TÜBİTAK- Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan bilimsel ve teknolojik protokol çerçevesinde 2017-2019 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Çağrıya fen, sosyal, beşeri, mühendislik bilimleri ve tıp, eczacılık alanlarından projeler başvurabilecektir.

2544 kodlu çağrının son başvuru tarihi 08 Eylül 2016’dır.

TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Japon araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Türk tarafının TÜBİTAK’a, Japon tarafının da JSPS’e eş zamanlı başvuru yapmaları beklenmekte olup, tek taraflı başvurular taraflarca değerlendirmeye alınmayacaktır.

Anılan programa ilişkin genel bilgiye buradan ve elektronik başvuru sistemine  buradan ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda, araştırmacıların proje başvurularını elektronik olarak 2544 kodlu programa ilgili adresten en geç 08 Eylül 2016 tarihine kadar yapmaları beklenmektedir. Bununla birlikte, ıslak imzalı ve basılı olarak gönderilmesi gereken ve yine bahse konu elektronik başvuru adresinden erişilebilen evrakların ise en geç 15 Eylül 2016 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde aşağıdaki adrese posta ile iletilmesi gerekmektedir.

TÜBİTAK
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
TUBITAK-ULAKBIM, YOK Binası B-5 Blok
06539 Bilkent / ANKARA

Tel: (+90 312) 298 94 35
Faks: (+90 312) 427 74 83
E-posta: [email protected]

Kanser Araştırmaları Yapan Hocalarımızın Dikkatine! – “2554 – ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Uygun Bütçeli Tıbbi Teknolojiler İkili İşbirliği Programı” Çağrısı Yapıldı

Değerli Hocalarımız,

TÜBİTAK’ın İkili İşbirliği Destek Programı kapsamında ABD NIH ile yapılan protokol çerçevesinde imzalanan niyet mektubu uyarınca, ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenecektir.

TÜBİTAK-NIH Ortak Ar-Ge Projesi Çağrısı 7 Eylül-8 Ekim 2015 tarihleri arası açık olacaktır.

Çağrı metnini aşağıda bulabilirsiniz.

Amaç: Bu çağrı, Türk ve Amerikan bilim insanları arasındaki araştırma ortaklıklarından doğan başvuruları teşvik ederek uygun bütçeli tanı ve tedavi teknolojilerinin gelişmesiyle düşük ve orta seviye kaynak gerektiren tıbbi ihtiyaçların karşılanmasıdır.

Uygun Bütçeli Tıbbi Teknolojiler (Affordable Medical Technologies): Kullanılabilir, uygun maliyetli, sürdürülebilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki düşük ve orta seviye kaynak gerektiren, belirli klinik ihtiyaçları karşılayabilen teknolojileri işaret etmektedir.

Araştırma ve Inovasyon: Bu çağrı kapsamındaki araştırmalar amaç-odaklı olmalı ve araştırılması hedeflenen kanser sorunlarının klinik ortamlarda çözülmesiyle elde edilecek çıktıların geniş çaplı benimsenmesi ve etkin bir şekilde yayılması için gerekli performans ihtiyaçlarını karşılamalıdır.  İnovasyon çerçevesinde ise başvurular, henüz klinik ortamlarda geniş çaplı yer edinmemiş, gelişmekte olan veya yeni imkanların uyumlu bir uluslararası plan çerçevesinde klinik kullanıma kazandırılmasına yönelik olmalıdır. Nihai kullanıcılara yeni yetkinlikler kazandıracak bir inovatif amaç gütmelidir.

Klinik Kullanıma Yönelik Proje Odağı: Başvurular projenin tekli veya çoklu klinik araştırmalar açısından önemini veya ortaya çıkaracağı olası klinik faydayı net bir şekilde ortaya koymalıdır. Araştırma ekipleri onkoloji, patoloji ve/veya diğer klinik bilimlerle ilgili ana uzmanlıkları sağlaması açısından hekimleri temel katılımcılar olarak dahil etmelidir ve planlanmış amaca uyumlu şekilde hareket etmelidir. Çok yönlü klinik araştırmaları uygulayan, optimize eden (en uygun hale getiren) ve çok yönlü klinik araştırmaları geçerli kılan araştırma planları teşvik edilmektedir. Ancak, klinik çalışmaların temel oluşturduğu başvurular (Önerilen teknoloji ve yöntemin halihazırda kullanılıyor olduğu, optimize, doğrulanmış ve geliştirilmiş olduğu; araştırmadaki niyetin klinik çıktıların keşfedilmesi olduğu öneriler) bu çağrı için uygun değildir.

Çağrı, KANSER ALANINDA YAPILACAK PROJE BAŞVURULARINI KAPSAYACAKTIR.

Çağrı Kapsamında Gerçekleştirilebilecek Örnek Çalışma Konuları:

Bu çağrı çerçevesinde hedeflenen kanser hastalığına yönelik tasarlanan teknolojiler, aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte, bunlar gibi olabilir:

 • Terapi sonrası tekrarlamaların görüntülenmesi, tedaviye tepki ve iyileştirmenin gözlemlenmesi için çoklu araçların geliştirilmesi ve klinik öncesi araştırma modelleri,
 • Klinik araştırma çabalarının desteklenmesi amacıyla dirençli hastalara yönelik çıktı raporlarının toplanmasını amaçlayan düşük bütçeli teknolojilerin geliştirilmesi,
 • Kanserin erken tespiti, teşhisi, prognozu (kıyas) ve tedavisinin spesifikliğini ve hassasiyetini geliştirmeye yönelik görüntüleme teknolojilerinin geliştirilmesi,
 • Risk ve hayatta kalma (survival) değerlendirmelerine yönelik teknolojiler,
 • Hastaların biyoörneklerinin toplanmasına, stabilazyonuna/korunmasına, taşınmasına ve ardından teşhislerine dair düşük maliyetli teknolojiler,
 • Immunohistokimyasal teşhislerin kalitesini, isabetliliğini, tekrarlanabilirliğini ve güvenilirliğini geliştirmek için düşük bütçeli teknolojilerin geliştirilmesi,
 • Minimal residual hastalıkların değerlendirilmesine yönelik düşük bütçeli teknolojilerin geliştirilmesi,
 • Non-invazif ve minimal invazif teşhise yönelik düşük bütçeli teknolojilerin geliştirilmesi,
 • Kanser tespiti ve tanısı için hasta başı testler (Point of care tests) ve ayırtaçların (reagent) geliştirilmesi,
 • Tanıya ilişkin cihazlara yönelik ağ tabanlı ve mobil teknolojilerin geliştirilmesi-mHealth,
 • Düşük kaynak gerektiren, düşük bütçeli tanı görüntüleme cihazları geliştirilmesi,
 • İnvazif olmayan, veya minimal invazif görüntüleme, tespit ve tanı teknolojileri (örn. Düşük bütçeli görüntüleme, biosensörler ve mikroçip teknolojileri)
 • Düşük bütçeli teşhis ve tahlil teçhizatının geliştirilmesi.

Yukarıda belirtilenler sadece örnek amaçlıdır. Sadece düşük veya orta seviye kaynak gerektiren cihaz ve ortak teknoloji geliştirilmesine yönelik başvurular teşvik edilmektedir. Bunun yanında, araştırmacılardan geliştirecekleri teknoloji ile yaratacakları etkiyi tanımlamaları da beklenmektedir.

Ortak Ar-Ge projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

 • a)Ticari olarak desteklenen sistemler, b) gelecek-nesil sistemler, c) kalitenin teminatı ve kalite kontrolü, d) validasyon ve korelasyon çalışmaları, e) Sayısal metodlar, f) ilgili araştırma kaynakları veya g) diğer imkanların artırılması, geliştirilmesi, adaptasyonu, optimizasyonu, geçerlilik kazanması ve bir teknolojinin, yöntemin, tahlilin, cihazın dönüştürülmesi veya moleküler tanı sistemlerinin, in vitro (yapay ortam) görüntülemenin, spektroskopinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmalıdır.
 • Kansere yönelik risk değerlendirmesinde, kanser teşhisinde, tanıda, staging (derecelendirmede), tedavide ve/veya tedavi görüntülemesinde mevcut belirli sorunların çözümlenmesi veya hafifletilmesine yönelik önerilerde bulunulmalıdır.
 • Nihai kullanıcılar tarafından klinik kanser araştırmalarında veya klinik kanser tedbirlerinde kullanılan dönüştütülmüş ürünler (translated product) vasıtasıyla yeni kapasiteler geliştirilmesinde ciddi ilerleme sağlayabilecek önerilerde bulunulmalıdır.

Dikkat edilmesi Gereken Diğer Hususlar:

Ortak Ar-Ge projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştireceği Amerikalı araştırmacılar ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Türkiye’deki proje ortaklarının, çağrı açıldığında başvuru sistemine yüklenecek olan proje öneri formunu doldurarak incelenmek üzere TÜBİTAK’a, ABD’li proje ortaklarının ise NIH’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak NIH’e eşzamanlı olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK ve NIH kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine uygun bir şekilde incelemekte ve değerlendirmektedirler. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Bahsekonu kuruluşlar, incelenen projeler hakkındaki kararlarını birbirine bildirmekte, iki kuruluşun da uygun bulduğu projeler desteklenmektedir..

Ortak projeler 2 yılı aşmayacak şekilde gerçekleşmekte, projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında yapılacak çalışma ziyaretlerinin sayı ve süresinin ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Projeler kapsamında yapılacak araştırmacı değişimlerinde, her ülke kendi araştırmacılarının masraflarını (konaklama, yeme-içme, uçak bileti ve gündelik) masraflarını üstlenmektedir. Bu durumda,

Türk bilim insanları/uzmanlar için:

Türkiye’den giden Türk bilim insanları ve uzmanların uluslararası seyahat giderlerinin yanı sıra konaklama masrafları ve ayrıca yeme içme masraflarını karşılamak üzere 100 ABD Doları karşılığı Türk Lirası gündelik TÜBİTAK tarafından ödenir. Çağrı kapsamında yurtdışı seyahat desteği, konaklama ve yeme-içme desteğinin yanı sıra Türk tarafına TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilmektedir.

Çağrı ile ilgili halihazırda açıklanmış olan detaylara ABD’li araştırmacılar http://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-15-276.html sayfasından, Türk araştırmacılar ise www.tubitak.gov.tr/uidb sayfasından ulaşabilmektedir.

Söz konusu işbirliği çerçevesinde TÜBİTAK’a proje önerisi sunmak isteyen araştırmacıların, çağrının açılmasını takiben sisteme yüklenecek olan Proje Öneri Formu’nu elektronik olarak doldurması ve özellikle belirtilen belgelerin çıktılarının alınarak çağrının açıklanacak olan son başvuru tarihine kadar İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü, TÜBİTAK’a teslim edilmesi gerekmektedir.

Her türlü soru ve destek talebi için ofisimizden Esra Hanıma ulaşabilirsiniz.

Esra AĞRALI

Dahili: 5348

e-posta: [email protected]

Saygılarımızla

TÜBİTAK-Fransa Bosphorus Ortak Proje Öneri Çağrısı

Değerli Hocalarımız

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fransa Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında 16 Temmuz 2003 tarihinde imzalanmış olan “Protocol for Programme of Integrated Actions (PIA) – Bosphorus” çerçevesinde 2016-2017 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

Son başvuru tarihi 30 Haziran 2015 olan bu programa aşağıdaki alanlarda proje başvurusu yapılabilecektir:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 • Biyoteknoloji
 • Nanoteknolojiler
 • Malzeme Bilimleri
 • Çevre Bilimleri
 • Sismik Çalışmalar
 • Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler
 • Uzay
 • Güvenlik
 • Taşımacılık-Havacılık dahil

Programla ilgili detaylara şu adresten ulaşabilirsiniz: http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2509/icerik-2509-fransa-disisleri-bakanligi-ile-bosphorus-programi