Etiket arşivi: İSTKA

Medipol TTO Girişimcilik Merkezi maske üretimine başladı

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi Girişimcilik Merkezi, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla sağlık çalışanlarına ve kişisel ihtiyaçlara destek için siperlik maske üretimine başladı. İSTKA tarafından gönderilen 3D yazıcılarla üretilen maskeler, Medipol Eğitim ve Sağlık Grubuna bağlı olan sağlık merkezleri başta olmak üzere yakın çevrede bulunan eczane ve sağlık hizmeti sunucularına ulaştırılacak. Şu anda günlük 50 adet siperlik maske üreten Merkez, kısa süre içinde yüzlerce maske üretmeyi hedefliyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2018 Mali Destek Program Çağrıları Yapıldı!

Değerli Hocalarımız,

Bildiğiniz üzere TÜBİTAK destekleri, araştırma, burs ve etkinlik ihtiyaçlarımızı karşılamakta; ancak araştırma altyapılarına dair yatırım ihtiyaçlarımıza destek sağlamamaktadırİSTKA gibi kalkınma ajansları ise, oluşturulacak altyapının şehre veya bölgeye yaygın etkisinin olması şartıyla (araştırma, vb.) altyapı yatırımları veya işbirliği ağı (kümelenme) faaliyetleri için destek sağlamaktadır. İSTKA, 2017 yılında çağrıya çıkamamıştı; ancak 2016’da toplam 110 milyon TL’lik bir çağrı bütçesi belirlemiş iken, 2018 için 180 milyon TL’lik bir bütçe söz konusudur. Bu da daha fazla sayıda projenin destekleneceği anlamına gelmektedir.

Üniversite olarak Başvuru Sahibi olduğumuz projelerden 2014 yılında 1; 2015 yılında 2 ve 2016 yılında 1 projemiz desteklendi. Ayrıca Proje Ortağı rolünde olduğumuz 2 proje 2015 yılında, 1 proje de 2016 yılında desteklendi.

Halen büyüyen ve gelişen bir üniversite olmamız hasebiyle, araştırma altyapımızı geliştirmek için İSTKA desteklerinden yararlanabilirsiniz. Ancak bir birimden (fakülte, enstitü, vb.) aynı çağrı için en fazla iki başvuru yapılabiliyor ve en fazla bir proje destekleniyor. Bu nedenle aynı birimden yapılacak başvuruların birleştirilmesi ve tek proje olarak verilmesi yararlı olacaktır.

2018 yılı için ilan edilen mali destek programları şunlardır:

Program adı Program bütçesi Proje başına asgari-azami destek tutarları (KDV Dahil TL) Azami destek oranı Son başvuru tarihi Çağrı Metni
Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı İSTKA/2018/ÇVG 60.000.000                                     200.000 90% 21/03/2018

17:00

İSTKA/2018/ÇVG
                                 1.500.000
Girişimcilik Mali Destek Programı,    İSTKA/2018/GMP 40.000.000                                     200.000 75% 22/03/2018

17:00

İSTKA/2018/GMP
                                 1.500.000
Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı İSTKA/2018/YMP 80.000.000                                     200.000 90% 23/03/2018

17:00

İSTKA/2018/YMP
                                 2.000.000

Bu konuda hazırlığı olan hocalarımızla irtibat halindeyiz. Yeni bir başvuru için hazırlık yapmak isteyen hocalarımızın da katılabileceği bir toplantı organize edip duyurusunu ayrıca yapacağız.

Programlarla ilgili çağrı metinlerine buradan ulaşabilir;detaylı bilgi ve başvuru süreçlerinde destek için ofisimizden Neslihan Hanım’la iletişime geçebilirsiniz ([email protected], Dahili:1638).

 

 

İSTKA 2016 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ!

Değerli Hocalarımız,

İstanbul Kalkınma Ajansı, yılda bir defa açtığı ve yüksek bütçeli Mali Destek Programına ek olarak, 2014-2023 İstanbul Bölge Planındaki plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyetlere de destek olmak amacıyla Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) programını yürütmektedir. Bu çerçevede son başvuru tarihi 23/12/2016, bütçesi ortalama 90 bin TL ve proje süresi 3 ay olan programın konu başlıkları şunlardır:

  1. İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi
  2. İstanbul’da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği
  3. İstanbul’da Film, Televizyon ve Radyo Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği
  4. Türkiye’de Yayıncılık Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği

Bu faaliyetlerin kapsamı kısaca şu şekildedir:

İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi: İstihdamın ekonomik, sosyal ve politik istikrar üzerinden büyüme, yatırım ve üretim artışına uzanan zincirleme etkisinin bilinciyle sağlıklı stratejilerin ortaya konulabilmesi için İstanbul’da istihdam trendlerinin tespit edilmesine ve bu trendlerin küresel trendlerle karşılaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede istihdamı desteklemeye, insan kaynağının geliştirilmesine, iş yaratmaya, girişimciliğe, yaratıcılığa, eğitime, işgücü maliyetlerini azaltmaya, sosyal güvenlik haklarını korumaya, kadınlar için işgücü piyasasına girişleri kolaylaştırmaya ve teşviklere yönelik çalışmaların yapılması istenmektedir. http://www.istka.org.tr/content/pdf/1.-istanbul%E2%80%99da-istihdama-iliskin-Trendlerin-Belirlenmesi.pdf sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İstanbul’da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği: İstanbul yaratıcı endüstriler sektörü altında öne çıkan yazılım, bilgisayar ve video oyunları sektöründe güncel ve sektör odaklı veriye duyulan ihtiyacın karşılanmasını sağlayacak saha araştırması ve bunun sonucunda sektörün mevcut durumunu, gelişme yönünü ve rekabet Konusu Gerekçesi potansiyelini, ulusal ve küresel kıyaslamalar ile detaylı biçimde ortaya koyacak ve sektörün gelişmesi yönünde stratejiler üreterek geleceğe yönelik yol haritası çizecek bir çalışma yapılması istenmektedir. http://www.istka.org.tr/content/pdf/2.-istanbul%E2%80%99da-Yazilim,-Bilgisayar-ve-Video-Oyunlari-Sektoru-Durum-Analizi-ve-Sektorun-Gelecegi-.pdf sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İstanbul’da Film, Televizyon ve Radyo Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği: İstanbul yaratıcı endüstriler sektörü altında öne çıkan film, televizyon ve radyo sektöründe güncel ve sektör odaklı veriye duyulan ihtiyacın karşılanmasını sağlayacak saha Konusu Gerekçesi araştırması ve bunun sonucunda sektörün mevcut durumunu, gelişme yönünü ve rekabet potansiyelini, ulusal ve küresel kıyaslamalar ile detaylı biçimde ortaya koyacak ve sektörün gelişmesi yönünde stratejiler üreterek geleceğe yönelik yol haritası çizecek bir çalışma olması istenmektedir. http://www.istka.org.tr/content/pdf/3.-istanbul%E2%80%99da-Film,-Televizyon-ve-Radyo-Sektoru-Durum-Analizi-ve-Sektorun-Gelecegi.pdf sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Yayıncılık Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği: İstanbul yaratıcı endüstriler sektörü altında öne çıkan yayıncılık sektöründe güncel ve sektör odaklı veriye duyulan ihtiyacın karşılanmasını sağlayacak saha araştırması ve bunun Konusu Gerekçesi sonucunda sektörün mevcut durumunu, gelişme yönünü ve rekabet potansiyelini, ulusal ve küresel kıyaslamalar ile detaylı biçimde ortaya koyacak ve sektörün gelişmesi yönünde stratejiler üreterek geleceğe yönelik yol haritası çizecek bir çalışma olması istenmektedir. http://www.istka.org.tr/content/pdf/4.-Turkiye’de-Yayincilik-Sektoru-Durum-Analizi-ve-Sektorun-Gelecegi.pdf sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında; programa ilişkin kurallar, destek almaya engel olacak hususlar, başvuru süreci ve değerlendirilmesi gibi sorularınız için http://www.istka.org.tr/content/pdf/iSTKA-2016-DFD-PROGRAMI.pdf başvuru rehberi sizlere yardımcı olacaktır. Genel olarak taslak sözleşme ve diğer bilgilere http://www.istka.org.tr/planlama-koordinasyon/dogrudan-faaliyet-destegi-2016 adresinden ulaşabilirsiniz.

Programı ile ilgili destek için, lütfen ofisimizden Neslihan Hanıma ulaşınız (dahili: 5452, [email protected])

 

 

İstanbul Kalkınma Ajansından İki Projemiz Destek Alıyor

Değerli Hocalarımız,

Bu 2016’da açılan İSTKA Mali Destek Programı çağrılarına dört projede Başvuru Sahibi, bir projede Orak, bir projede ise İştirakçi olarak toplam 6 proje başvurusunda yer aldık. Bunlardan Mühendislik fakültemizin başvurduğu ve birinde Başvuru Sahibi, diğerinde Ortak rolünde olduğumuz iki projemiz desteğe hak kazanmıştır. Mühendislik Fakültemizi ve değerli hocalarımızı tebrik ediyor, projelerimizin üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Projelerimiz ve Proje Yürütücülerimiz aşağıda yer almaktadır.

Proje Adı Başvuru Sahibi Ortak Proje Yürütücüsü (Medipol)
Yenilikçi Mikroskop Teknolojileri Merkezi İstanbul Medipol Üniversitesi   Yrd. Doç. Dr. M. Fatih TOY,

Doç. Dr. Bahadır K. GÜNTÜRK

Kanser Odaklı Veri Çözümleme, Genomik Analiz, Ar-Ge Ve Genombilim Eğitimi Yönünde Kapasite Arttırma Projesi: “Kansere Çaare” İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İstanbul Medipol Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Emre KARAKOÇ

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2016 Mali Destek Program Çağrıları Yapıldı

Değerli Hocalarımız,

Bildiğiniz üzere TÜBİTAK destekleri, araştırma, burs ve etkinlik ihtiyaçlarımızı karşılamakta; ancak altyapıya dair yatırım ihtiyaçlarımıza destek sağlamamaktadır. İSTKA gibi kalkınma ajansları ise, oluşturulacak altyapının şehre veya bölgeye yaygın etkisinin olması şartıyla altyapı oluşturma veya işbirliği ağı (kümelenme) faaliyetleri için destek sağlamaktadır. Üniversite olarak 2014 yılında Başvuru Sahibi olduğumuz 1; 2015 yılında ise 2 İSTKA projemiz kabul edilmiştir. Ayrıca Proje Ortağı rolünde olduğumuz 2 proje daha 2015 yılında başlamıştır.

2016 yılı için ilan edilen mali destek programları ise şunlardır:

Program adı Program bütçesi Proje başına asgari-azami destek tutarları (KDV Dahil TL) Azami destek oranı Son başvuru tarihi
Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı
İSTKA/2016/ÇGE
30.000.000                                     200.000 90% 21.03.2016
                                 1.000.000
Girişimcilik Mali Destek Programı
İSTKA/2016/GRM
30.000.000                                     200.000 90% 22.03.2016
                                 1.000.000
Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı
İSTKA/2016/YNY
50.000.000                                     200.000 90% 23.03.2016
                                 1.500.000

Programlarla ilgili çağrı metinleri için http://www.istka.org.tr/duyuru/2016-yili-mali-destek-programlari adresini ziyaret edebilir; detaylı bilgi ve başvuru süreçlerinde destek için ofisimizden Neslihan Hanım’la iletişime geçebilirsiniz ([email protected], Dahili:5452).

Saygılarımızla

7. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi 18-21 Kasım’da İstanbul’da Düzenleniyor!

Değerli Hocalarımız

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın stratejik ortakları arasında yer aldığı 7. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi, Türkiye Sağlık Turizmi Derneği tarafından 18-21 Kasım 2015 tarihlerinde Silence İstanbul Hotel & Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

“Sağlık Turizminde Destinasyon Oluşturulması ve Yönetimi” ana teması ile düzenlenen kongre, başta İstanbul olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Antalya, Kayseri, Adana ve Türkiye’deki diğer potansiyel destinasyonların kurumsal bir kimliğe büründürülerek bütüncül pazarlanması konusunda vizyon ve sinerji oluşturmayı amaçlamaktadır. Kongrede dünyada başarılı olmuş destinasyonlar değerlendirilecek ve Türkiye’deki destinasyonlar için yapılması gerekenler ele alınacaktır. Türkiye’nin altyapısı, markalaşma hedefleri ve yatırım fırsatları kongrenin temel konularını oluşturmaktadır. Kongreye, komşu ülkelerin yanı sıra, Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Rusya ve Amerika olmak üzere çok sayıda ülkeden katılımcı beklenmektedir. Bir önceki kongre yurtiçi ve yurtdışından 650 katılım ile gerçekleşmiştir.

Kayıt ve detaylat için kongre web sayfasına bakabilirsiniz.

Saygılarımızla

İSTKA Başvurularımız Sonuçlandı

İSTKA’nın Mart 2015 döneminde Mali Destek Programına 3 tanesinde Başvuru Sahibi, 2 tanesinde de ortak olduğumuz toplam 5 başvuru yapmıştık. Başvuru Sahibi olduğumuz üç başvurudan ikisi ile ortak olduğumuz iki proje kabul edilmiş bulunmaktadır. Böylelikle yer aldığımız beş projemizden dördü kabul edilmiştir.

Başarılı olan projelerimizin isimleri aşağıda yer almaktadır. Üniversitemize ve ilgili bölümlerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu projelerin başarıyla yürütülmesini ve projedeki ortak ve iştirakçilerimizle yeni projelerin geliştirilmesine vesile olmasını diliyorum.

Proje Adı Projedeki Rolümüz Başvuruyu Yapan/Ortak Olan Bölümümüz Proje Bütçesi
1 Sağlık Turizminde Protez ve Ortez Alanında Altyapı Oluşturulması ve Hizmet Çeşitliliğinin Sağlanması (POMER) Başvuru Sahibi Medipol Ünv. Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Z. Candan ALGUN

1.201.035 TL

(Beklenen hibe 900.000 TL)

2 Sağlık Turizminde Yerinde ve Uzaktan Genetik Tanı Uygulaması ile Kişiselleştirilmiş Tıp Hizmeti Sunulması Başvuru Sahibi Medipol Ünv. Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Duran ÜSTEK

786.245 TL

(Beklenen hibe 707.620 TL)

3 İstanbul Sağlık Endüstrisi Ar-Ge Ve Yenilikçilik Kapasitesinin Geliştirilmesi

 

Ortak

(Başvuru Sahibi: Boğaziçi Üniversitesi)

Medipol Ünv. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Hüseyin ARSLAN,

Prof. Dr. Gürkan ÖZTÜRK

1.210.091 TL

(Beklenen hibe 900.000 TL)

4 Optik Kablosuz Haberleşme Mükemmeliyet Merkezi Ortak

(Başvuru Sahibi: Özyeğin Üniversitesi)

Medipol Ünv. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Tunçer BAYKAŞ

1.500.000 TL

(Beklenen hibe 900.000 TL)

 

Diğer başarılı projeler için İSTKA’nın web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İSTKA 2015 Yılı İçin Bağımsız Değerlendirici İlanı

Değerli Hocalarımız,

Bildiğiniz üzere İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) her yıl mali destek ilanlarına çıkmaktadır. Buna paralel olarak, bu çağrılara yapılacak başvuruları değerlendirmek üzere de Bağımsız Değerlendirici ilanına çıkmaktadır.

İSTKA’nın 2015 yılı için yaptığı çağrılarda Bağımsız Değerlendirici olarak görev almak isteyen hocalarımız, detaylar için http://www.istka.org.tr/duyuru/2015-bagimsiz-degerlendirici-ilani adresine müracaat edebilirler.

 

2015 İSTKA – Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı

Değerli Araştırmacılarımız,

Daha önce duyurusunu yaptığımız İSTKA destek çağrılarından, Yenilikçi İstanbul Destek Programı ile ilgili çağrı metnini sizler için detaylıca inceleyerek önemli yerleri işaretlenmiştir. Bu alanda proje hazırlamak isteyen hocalarımız, işaretli yerlere dikkat ederek inceleyebilirler.

Yenilikçi İstanbul (Kar Amacı Gütmeyen) Başvuru Rehberi

 

Bu çağrılara çok fazla sayıda başvuru olduğu ve bütçenin kısıtılı olduğu dikkate alındığında, içeriği çok benzer projelerde diğer paydaşlarla (Üniversite, Özel sektör, vb) birlikte başvuru yapmamızın daha avantajlı olacağını vurgulamak isteriz.

Bunu da dikkate alarak geliştireceğiniz proje fikirlerinizle ilgili her türlü desteği vermekten memnuniyet duyarız.