Etiket arşivi: Konferans

Avrupa Araştırma Alanında Türk Üniversiteleri Konferansi

Değerli Hocalarımız,

Türk üniversitelerinin Avrupa Araştırma Alanı’ndaki (ERAEuropean Research Area) etkinliğinin artırılması amacıyla TÜBİTAK’ın destekleyicisi olduğu, “Avrupa Araştırma Alanı’nda Türk Üniversiteleri” isimli konferans düzenlenmektedir. Duyurusu aşağıda yer alan konferansın programına da ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz. Katılım için kayıt gerekli olup, kayıt için http://truniera.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

ODTÜ ÖNDERLİĞİNDE ALTI TÜRK ÜNİVERSİTESİNİN ORTAKLIĞI İLE “AVRUPA ARAŞTIRMA ALANINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİ”  BAŞLIKLI BİR KONFERANS DÜZENLENİYOR

Türk üniversitelerinin Avrupa Araştırma Alanı’ndaki (ERAEuropean Research Area) etkinliğinin artırılması ve bu amaç doğrultusunda Türk yükseköğretim alanında yapılması gereken değişikliklerin tartışılması için Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi olarak, Avrupa Komisyonu’nun ve TÜBİTAK’ın destekleriyle “Avrupa Araştırma Alanında Türk Üniversiteleri” başlıklı bir Konferans düzenlenmesine karar verilmiştir. Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programlarına en fazla katılım sağlayan altı üniversite olarak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin önderliğinde, 8-9 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek bu Konferans, Türkiye’yi ERA’ya daha fazla katkı sağlayan ve ERA’daki imkanlardan daha fazla faydalanan bir ülke konumuna taşımanın yollarını tartışma olanağı sağlayacaktır.

Konferansın ilk gününde, Ülkemizden ve Avrupa’dan ilgili kurumların en üst düzey temsilcilerinin katılımları ile, ERA öncelikleri ve Avrupa’daki başarılı uygulamalar görüşülecek; Türk üniversitelerinin ERA’ya daha aktif katılımı için gerekli olan politika seçenekleri tartışılacaktır. Konferansın ikinci gününde ise, öncelikli alanlarda (enerji, sağlık, bilgi ve iletişim teknolojileri) araştırma işbirliği olanakları değerlendirilecek; ERA’nın işleyişine katkı sağlayan Horizon 2020 destek mekanizmaları üniversitelerden ve kamu-sanayi kuruluşlarından gelen araştırmacılarla paylaşılacaktır.

Konferans Künyesi:

Konferans Adı: Avrupa Araştırma Alanında Türk Üniversiteleri

Tarihi: 8-9 Ekim 2015

Yer: Hilton Otel, Ankara

Resmi Destekçiler: Avrupa Komisyonu, TÜBİTAK

İnternet Sayfası: http://truniera.org.tr

Saygılarımızla

Türkiye-CERN Sanayi İşbirliği Konferansı

Değerli Hocalarımız,

2015 Mayıs ayında ülkemizin Avrupa Nükleer Araştırma Örgütüne (CERN) Ortak Üyeliğinin başlaması ile Türkiye de üretim yapan sanayi firmalarımızın CERN’de yapılan alım ve ihalelere katılma hakkı elde edilmiştir. CERN ve üye ülkelerdeki firmalar arasında bilgi akışı ve iletişimi sağlamak, Türk sanayiini bilgilendirmek üzere de TOBB tarafından TOBB-CERN Sanayi İrtibat Ofisi kurulmuştur.

Bu çerçevede, TOBB tarafından, bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla, CERN’de yapılan çalışmalar, alımlar ve ihale prosedürleri ile ilgili teknik ve idari sunumların uzmanlar tarafından yapılacağı “Türkiye-CERN Sanayi İşbirliği Konferansı” düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Konferans, 5-Ekim-2015 pazartesi Günü 13:00-1 8:00 saatleri arasında TOBB Ankara Merkezinde düzenlenecektir.

Sanayi kuruluşlarının yanı sıra kamu kurumlarına da açık olan bu konferansla ilgilenen hocalarımız konferansa www.tobb.org.tr/cernkayit adresinden kayıt yaptırabilirler.

Saygılarımla