Etiket arşivi: TÜSEB

TTO Duyuru: Covid19 Araştırmaları için Bakanlık İzni Gereksinimi Hakkında

Değerli Hocalarımız,

Pandemi döneminde kurumumuz çerçevesinde “COVİD-19 Konusunda Bilimsel Araştırma Başvuruları” konulu COVID-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırma başvurularının https://bilimselarastirma.saglik.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Bu site üzerinde kaydı olan projelerde Bakanlığımız, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 57, 64 ve 279. Maddeleri kapsamında salgın hastalıklılarla ilgili yetki ve sorumluluklarını da göz önünde bulundurarak bilim adamlarımızın bu konuda yapacağı araştırmaları teşvik etmek ve bu araştırmalara destek vermek arzusundadır.

Ayrıca Bakanlığımızın bu stratejisi yönünde, TÜSEB tarafından salgın sürecinde ülkemizin tecrübelerine ilişkin yapılacak yayınların teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu teşvik usulleri, TÜSEB tarafından yayımlanacaktır.

Yapılacak retrospektif veya prospektif araştırmalarda ihtiyaç duyulacak veriye ulaşımının kolaylaştırılması, gerektiğinde büyük seriler oluşturabilecek network kurulmasına destek verilmesi, çalışmaları karşılaştırılabilir kılacak kavram birliğinin tesisi ve TÜSEB yayın destek programına alınması amacıyla Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur.

Konuya ilişkin iş ve işlemlerin ekteki yazı doğrultusunda yürütülmesi hususunu dikkatlerinize sunuyorum.

       -Gizay Güner- Ulusal Proje Destekleri Uzman Yardımcısı: Tıp Fakültesi, Uluslararası Tıp Fakültesi [email protected], 1845

       -Tuğçe TÜRKAY– Ulusal Proje Destekleri Uzman Yardımcısı: Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi  [email protected], 1643

       -Ece ÇETİN– Ulusal Proje Destekleri Uzman Yardımcısı: Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mimarlık ve GSF, Hukuk Fakültesi, Meslek Yüksek Okulları,  [email protected], 1631

       -Esra AĞRALI: Ulusal Proje Destek Uzmanı: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, [email protected], 1636

TÜSEB Proje İşbirliği Çağrısı!

Değerli Hocalarımız,

Sağlık alanında Ar-Ge’ye destek vermeyi misyon edinen TÜSEB, ilk ağrılarını yayınlamaya başladı. Bu çerçevede, “BİREYSEL VE DÖNÜŞÜMSEL TIP ALANI UYGULAMALI PROJE İŞBİRLİĞİ” çağrısı açılmıştır.

Bu çağrının amacı: TÜSEB tarafından planlanmış olan uygulamalı proje sürecinin ilk aşamasına yönelik olup; projenin hayata geçirilmesi için gerekli biyolojik örneklemin oluşturulmasıdır. Belirlenen kanserler, kronik ve nadir hastalıklarda geniş bir biyolojik örneklemin (hasta ve sağlıklı bireylerden doku, kan, tükürük, idrar ve gaita örnekleri) oluşturulmasını sağlayacak paydaşlar aranmaktadır.

Yapılacak olan çalışma için:

  • Hasta başına kurum teşviki ve proje teşvik ikramiyesi de dahil olmak üzere 1000 TL’ye kadar bütçe sağlayabilecek ve ek olarak tüm sarf giderleri TÜSEB tarafından karşılanacaktır.
  • Sarf giderleri dışında ek bir bütçe talebiniz olacak ise protokol onay aşamasında talep etmemiz mümkündür, değerlendirme olumlu sonuçlanırsa ek bütçe verilebilmektedir.
  • Nadir hastalıklar için örneklem boyutunun 10-100 hasta arasında olması beklenilmektedir.
  • Yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkacak eser, buluş vb. de proje paydaşları da hak sahibi olacaktır.
  • Çalışmada yer alacak araştırma ekibi proje başvurusu yapacak yürütücü tarafından belirlenecektir ve ekibin güçlü olması kabul aşaması için önem arz etmektedir.

Daha detaylı bilgiye ekte yer alan ‘Çağrı Metninden ulaşabilirsiniz.

Çağrıya başvuru yapmayı düşünen hocalarımız ofisimizden Şeyma Güner ile iletişime geçebilirler. Dahili:1642 [email protected]