Etiket arşivi: UIDB

2545-TÜBİTAK-FRANSA ULUSAL ARAŞTIRMA AJANSI (ANR) ORTAK PROJE BAŞVURU ÇAĞRISI AÇILDI

Değerli Hocalarımız,

TÜBİTAK’ın Fransa-ANR ile ortak proje başvurusu çağrısı ile ilgili duyurusu şu şekildedir:

Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Fransız ortaklar için bir ön başvuru süreci mevcuttur. Ön başvuru son tarihi 27 Ekim 2016 olup, ön başvuru yapmayan Fransız ortakların projeleri ANR tarafından kabul edilmeyecektir. Fransız ortakların başvuru süreçleri için ANR ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Fransız ortakların ön başvuru sürecinde mutlaka Türk ortağını ANR’a bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Türk ortağı ile proje başvurusu yapamayacaktır.

Türkiye’deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ üzerinden incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Fransa’daki proje ortaklarının ise ANR’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak ANR’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

Önerilecek ortak projelerin mutlaka aşağıdaki tematik alanlar çerçevesinde önerilmesi gerekmekte olup, farklı alanlardan gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır:

  • Deniz Jeobilimleri (Marine Geosciences);
  • Sismik Riskler (Seismic risks);
  • Deniz Ekosisteminin Sürdürülebilir Gelişimi (Sustainable development of Marine ecosystem);
  • Beşeri Bilimler (Human Science and Humanities);
  • Enerji (Energy);
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT).

Proje süreleri en fazla 36 ay olabilecektir. Türk ve Fransız ortakların, TÜBİTAK ve ANR’ye yapmış oldukları proje başvurularındaki proje sürelerinin her iki başvuruda da aynı olması gerekmektedir. Farklı proje süreli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

TÜBİTAK-ANR İşbirliği Programı kapsamında, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) “Beşeri Bilimler” alanındaki projeler için 360.000 TL, diğer çağrı öncelikli alanlarındaki projeler için 720.000 TL’dir.

TÜBİTAK-ANR bilimsel işbirliği programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını elektronik olarak 2545 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

adresinden en geç 8 Nisan 2017 tarihine kadar yapmaları ve ıslak imzalı basılı olarak gönderilmesi gereken evrakları ise en geç 15 Nisan 2017 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir. Online Başvurular 8 Nisan 2017 17.30’da kapanacaktır.

TÜBİTAK Uluslararası Projeler Online Başvuru adresi:http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

Basılı evrakların iletilmesi gereken adres:

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB)

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

TÜBİTAK ULAKBİM YÖK Binası B5 Blok

06539 Bilkent ANKARA

Destek programı ile ilgilenen hocalarımız, ofisimizden Esra Hanım ile irtibata geçebilirler ([email protected], dahili: 5348)

 

2544 TÜBİTAK- Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan bilimsel ve teknolojik protokol çerçevesinde 2017-2019 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Çağrıya fen, sosyal, beşeri, mühendislik bilimleri ve tıp, eczacılık alanlarından projeler başvurabilecektir.

2544 kodlu çağrının son başvuru tarihi 08 Eylül 2016’dır.

TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Japon araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Türk tarafının TÜBİTAK’a, Japon tarafının da JSPS’e eş zamanlı başvuru yapmaları beklenmekte olup, tek taraflı başvurular taraflarca değerlendirmeye alınmayacaktır.

Anılan programa ilişkin genel bilgiye buradan ve elektronik başvuru sistemine  buradan ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda, araştırmacıların proje başvurularını elektronik olarak 2544 kodlu programa ilgili adresten en geç 08 Eylül 2016 tarihine kadar yapmaları beklenmektedir. Bununla birlikte, ıslak imzalı ve basılı olarak gönderilmesi gereken ve yine bahse konu elektronik başvuru adresinden erişilebilen evrakların ise en geç 15 Eylül 2016 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde aşağıdaki adrese posta ile iletilmesi gerekmektedir.

TÜBİTAK
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
TUBITAK-ULAKBIM, YOK Binası B-5 Blok
06539 Bilkent / ANKARA

Tel: (+90 312) 298 94 35
Faks: (+90 312) 427 74 83
E-posta: [email protected]

2223-D İngiltere ile Çalıştay Düzenleme Çağrısı

Değerli Hocalarımız

23 Kasım pazartesi TÜBİTAK yetkililerinin yaptığı H2020 sunumunda da bahsedildiği üzere, 2015 yılı, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Bilim ve İnovasyon yılı olarak ilan edilmiştir. Bu çerçevede her iki ülkedeki bilim adamlarının bir araya gelmesi ve olası somut işbirliklerini planlayabilmesi için TÜBİTAK tarafından 50.000 TL çalıştay desteği verilmektedir.

Konuyla ilgili TÜBİTAK’ın duyuru metni ve çağrı detayları aşağıda yer almaktadır.

Saygılarımızla

Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı Kapsamında Çalıştay Desteği Veriliyor

“2015 Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Yılı” kapsamında yurt içinde düzenlenecek çalıştaylara TÜBİTAK tarafından “2223 – D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı” kapsamında destek verilecektir.

Çalıştay desteği,

–     Sağlık
–     Gıda
–     Biyoteknoloji
–     Bilgi ve İletişim Teknolojileri
–     Nanoteknoloji
–     Enerji
–     Çevre
–     Sosyal Bilimler

alanlarında verilecek olup etkinlik desteği üst sınırı 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

Başvuru tarihleri 14 Aralık 2015 – 29 Ocak 2016‘dır.

Ayrıntılı bilgi için: http://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2223-d/icerik-2223-d-turkiye-birlesik-krallik-calistay-cagri-programi

Makaleyi görüntüle…